Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion? | Application
Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?
Registration number: VGFOUSA-P-9072
Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
Application started by: Pär-Daniel Sundvall, 2006-10-27
Professional title at the time of application: Distriktsläkare
Work place at the time of application: Sandareds Vårdcentral
Last updated / corrected by: Ronny Gunnarsson, 2006-11-28
Application received by: FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Granted and completedGranted and completed
Applicant: Pär-Daniel Sundvall
Distriktsläkare, Närhälsan Sandared vårdcentral, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Denna ansökan är kopplad till följande andra ansökningar:

 1. VGFOUSA-P-5865 : Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?, Forskarstöd predoktorandmedel - Ny ansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2005-11-07 , Applicant: Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
 2. VGFOUSA-P-9072 : Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?, Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2006-10-27 , Applicant: Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
 3. VGFOUSA-P-12741 : Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?, Forskarstöd predoktorandmedel - Fortsättningsansökan
  Granted and completed Granted and completed
  application started: 2007-10-15 , Applicant: Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.

Övergripande information om projektarbetet

Sökandens arbetsförhållanden

Primärvård - Ej ST-läkare

Projektledarens arbetstid - % av heltid

50

Hur långt har projektarbetet framskridit?

Datainsamling avslutad (för minst ett delprojekt).

Projektarbetet som en del i en utbildning för sökanden

Ej del i utbildning

Medarbetare / Handledare

Wilma Martinez
Distriksläkare, Noltorp Vc
Medarbetarens roll/uppgift:
Deltagit i planering och datainsamling

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Adjunct Professor at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg

Projektet / projektens innehåll

Beräknat projektslut

2008-06-30

Sammanfattning

Asymtomatisk bakteriuri hos äldre försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symtom orsakas av urinvägsinfektion eller ej. Detta är ett speciellt stort problem vid diffusa symtom som kan ha många andra orsaker än UVI, exempelvis oro, trötthet, förvirring, agitation och personlighetsförändring. På äldreboenden leder detta ofta till antibiotikabehandlingar vars värde är tveksamt.

Syftet med denna studie är att studera förekomsten av diffusa symtom och deras samband med bakterier i urinen.

Förändringar i projektplanen

Då innehållet i denna studie blivit för stort för att rymmas i ett enda projekt har en avknoppning skett så tillvida att följande planerade artikel har blivit ett eget projekt: "Vilket är sambandet mellan bakteriefynd och manuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor när patienter på äldreboenden undersöks?"

Senaste 12 månaderna har följande gjorts i projektet

Programkod har skrivits i datorprogrammet Epi Info för statistisk bearbetning av materialet. Programkod har skrivits för att få fram uppgifter om populationens ålder, kön och i vilken grad de diffusa symptom förekommer och vilka kombinationer som är vanligast.

Vidare har programmering utförts för att med hjälp av logistisk regression undersöka om könet spelar någon roll för symptomförekomsten eller inte samt för att se eventuella samband mellan tidigare antibiotikabehandling, diabetesförekomst och symptom.

Har skrivit programkod för att med hjälp av logistisk regression studera om könet, diabetes, pågående eller avslutad antibiotikabehandling under den senaste månaden har något samband med bakterieförekomst, det vill säga positivt utfall av urinodlingen.

Programkod har skrivits för att med hjälp av logistisk regression undersöka sambandet mellan fyndet vid urinsticka respektive urinodling och symptomen/symptomkombinationerna.

Dessa program har under det senaste året även körts i Epi Info. Har börjat att gå igenom resultaten av dessa körningar men tolkningen av dessa är ännu inte färdig.

Närmaste 12 månaderna planeras följande aktivitet

Planerar att under det kommande året att ingående studera resultaten av de statistiska körningarna som gjorts utifrån de program som skrivits och körts i Epi Info under det gångna året. Planerar även att påbörja skrivandet av en engelsk artikel utifrån de resultat som framkommer vid den statistiska bearbetningen. Utifrån de resultat som framkommer och inför skrivande av en artikel planeras under det kommande året kompletterande litteratursökningar och genomläsningar av artiklar från internationella vetenskapliga tidskrifter.

Ekonomisk översikt och äskande

Forskarstöd söks från och med

2007-01-01

Forskarstöd söks för följande antal månader

12

Beslut

Forskarstöd beviljas från och med

2007-01-01

Forskarstöd beviljas till och med

2007-12-31

Decision

Decision date: 2006-11-28


Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion? | Application, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/9072