FoU primärvård / FoU primärvård - FoU-projekt


Länk för att uppdatera eller lägga till FoU-projekt Länk för att söka med MeSH-termer bland FoU-projekt primärvård Västra Götalandsregionen

313 st pågående FoU-projekt
inom primärvård Västra Götalandsregionen listas här nedan:

Projektledare eller samarbete inom primärvård i Västra Götalandsregionen.
Informationen hämtas i realtid utifrån hur projektledare har registrerat projektinformation i FoU i VGR.
ProjektledareProjekttitelProjektledarens arbetsplats
Abdi ElenaFörekomst och handläggning av patienter med depression, ångest och utmattningssyndrom på Allemanshälsan vårdcentral i Skövde.Allemanshälsan vårdcentral i Skövde
Abenius BrittaMammors förklaringar till sin sjukskrivning-
Al-Yassin NoraHandläggning av streptokocktonsillit och följsamhet till Läkemedelsverkets rekommendationer i primärvårdenNärhälsan Lövgärdet Vårdcentral
Alsterhag JohanPatienters upplevelse av ny läkemedelsförskrivning vid nydebuterad diabetes.Vårdcentralen Vilan
Alvarez Jimenez PabloPatienter med kronisk benign smärta och opioidbruk
Närhälsan Mariestad vårdcentral 2015
Barn- och ungdomspsykiatri och ätstörningsvård
Andersson EvaAnvändning och betydelse av handledsstöd vid distal radiusfraktur, efter avgipsningNärhälsan Sörhaga Rehabmottagning, Alingsås
Andersson TobiasAssociation mellan socioekonomiska faktorer och död, hjärtinfarkt och ischemisk stroke hos patienter med hypertoni och diabetes. En kohortstudie från the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD)Närhälsan Norrmalm vårdcentral
Andersson TobiasBlodtrycksnivå och risk för kardiovaskulär sjuklighet och död hos patienter med hypertoni och diabetes. En kohortstudie från the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD).Närhälsan Norrmalm vårdcentral
André MariaTankar och föreställningar om kroppen och smärta hos patienter med rörelserädsla relaterat till ländryggssmärta.-
Arnell CristinaLäkares upplevelse av att arbeta med drop-in mottagningVårdcentral
Arnljots RebekaFinns ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås
Arnljots RebekaÄr ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden associerat med D-vitaminbrist?Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås
Ascher HenryHälsa och ohälsa hos papperslösa migranter-
Ask KristinKan fysisk aktivitet påverka frånvaro i grundskolan? Utvärdering av försök med The Daily Mile.Närhälsa Hjällbo, Allmänmedicin
Atalla HawazenViktutveckling hos män och kvinnor
under 10 års tid och predicerande faktorer
Närhälsan Södra Ryd vårdcentral
Augustsson AnnaEffekter av en heldagsutbildning inom dermatoskopi för allmänläkareCentrumpraktiken Kungälv
Augustsson PiaVad är det som gör att jag minskar i vikt? - ur psykologiskt perspektivNärhälsan Kungshamn Vårdcentral samt Enheten för allmän medicin Göteborgs Universitet
Augustsson PiaVårdsamordnare psykisk ohälsa – Vad har införandet av funktionen betytt för vårdcentralens inre arbete och dess personal?Närhälsan Kungshamn Vårdcentral samt Enheten för allmän medicin Göteborgs Universitet
Bahreini SaraUtredning, behandling och uppföljning av D-vitaminbrist hos vuxna patienter på Biskopsgården vårdcentral
Jämförelse med Regionala riktlinjer i VGR.
-
Barbos RalucaKOL-skola, utvärdering av en intervention utifrån hälsa och livskvalitet-
Beck-Friis JosefineDiagnostik och behandling av aktiv tuberkulos hos gravida i Västra GötalandsregionenInfektionskliniken, Östra Sjukhuset, SU
Beischer SusanneRisken att drabbas av en andra främre korsbandsskada hos unga fysiskt aktiva i åldern 15-20 årRPT Sportrehab
Bellfjord MadeleineEffekter av akupunkturbehandling jämfört med transkutan elektrisk nervstimulering, tre månader efter avslutad behandling - Uppföljning av en rct - studie på kvinnor med irritable bowel syndrome.Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Bellfjord MadeleineHur kan dagligt utövande av MediAndning inom MediYoga, påverka Heart Rate Variability,(HRV)och upplevd stress och ångest hos personer med upplevda stress- och ångestrelaterade besvär? -en pilotstudie.Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Bellfjord MadeleineUtvärdering av Mediyoga i grupp, jämfört med sedvanlig behandling hos fysioterapeut, för personer med upplevd, stressrelaterad ohälsa.Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Ben Khaled FethiHandläggning av äldre män som behandlas med antibiotika på grund av urinvägsbesvär. En journalstudie vid Närhälsan Vara Vårdcentral.Närhälsa Vara Vårdcentral
Bengtsson Boström Kristina"INTERSTROKE" en internationell och lokal fall-kontrollstudie av riskfaktorer för strokeNärhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Bengtsson Boström KristinaLäkemedelsbehandling av högt blodtryck i primärvårdenNärhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Bengtsson Boström KristinaRiskfaktorer för hjärtkärlsjukdom i stad och på landsbygd, Prospective Urban Rural Epidemiologic Study (PURE)Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Bengtsson Boström KristinaSamverkan mellan genetiska markörer och livsstilsfaktorer vid uppkomsten av hypertoni och typ 2 diabetesNärhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Bengtsson Boström KristinaUppföljning av patienter med diabetes i Skaraborg, Skaraborgs diabetesregister (SDR)Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Bergenheim Anna12-årsuppföljning av patienter med långvarig generaliserad smärta eller fibromyalgi inom primärvård i Göteborg, Alingsås och Uddevalla.FoU primärvård Fyrbodal / Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning
Bergenheim AnnaUndersökning av en kombinerad behandling av stressreducerande fysisk aktivitet och internetbaserad kognitiv beteendeterapi för personer med långvarig generaliserad smärtaFoU primärvård Fyrbodal / Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning
Bergsten MartinaMorfin -möjlighet eller misstag?Närhälsan Gråbo Vårdcentral
Berkhout MariaAllmänläkarens överväganden vid behandling av hypertoni hos de äldsta patienternaNärhälsan Norrmalm Vårdcentral, Skövde
Bernhardsson SusanneFemårsuppföljning av en skräddarsydd implementering av fysioterapeutiska behandlingsriktlinjerFoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Bernmalm JonnaBehandling av patienter med överkonsumtion av alkohol på Närhälsan Masthugget Vårdcentral.Närhälsan Masthugget Vårdcentral
Bertilsson MonicaFörmåga att Arbeta Index - utveckling av ett frågeformulär för att mäta arbetsförmåga hos individer med vanlig psykisk sjukdom.Affektiva II, Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Enheten för socialmedicin och epidemiologi, Götebo
Bjerding MalinInverkar övergång till sjuksköterskeledd hypertonimottagning andelen patienter som uppnår behandlingsmålen på Wästerläkarna.Wästerläkarna
Bjerding malinMINI- ett kvalitetsutvecklings arbete för att säkra snabb och rätt behandling av patienter sjukskriva för psykisk ohälsa.-
Björk LisaPRIMA - Primärvård för arbetsåtergångInstitutet för stressmedicin
Björkdahl AnnBättre nytta av avancerad Parkinsonbehandling genom samverkande rehabilitering? En randomiserad studieArbetsterapi och Fysioterapiverksamheten SU (50 %) samt Ersta Sköndal Bräcke Högskola (50 %)
Björkelund CeciliaCare Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvårdenEnheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Björkelund CeciliaMental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU,
Björkman HelenaEMDR i behandlingen av psykisk ohälsa inom primärvården i Sverige. En systematisk litteraturgranskning.Psykisk Hälsa, Närhälsan Lysekil vårdcentral
Björndell CajsaLäkares upplevelser av att arbeta på en onlinemottagning med videobesök i offentlig primärvård i Västra Götalandsregionen, en kvalitativ studieNärhälsan Brämaregården Vårdcentral
Blomdahl ChristinaBildskapande som behandling vid depression -En randomiserad kontrollerad studie av effekt avseende grad av depression, aktivitetsförmåga, copingstrategier och självkänslaVuxenpsykiatrisk klinik, Södra Älvsborgs sjukhus
Boman CharlotteBehov, hinder och möjligheter för att främja fysisk aktivitet för barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar: en fokusgruppstudie av vårdpersonalens upplevelserNärhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet
Borland MariaAndningsmuskelträning och fysioterapiledd fysisk träning inom hjärtrehabilitering av patienter med paroxysmalt förmaksflimmerNärhälsan Sörhaga rehabmottagning, FoU-centrum Södra Älvsborg
Borland MariaKartläggning av deltagandet i fysisk träning inom hjärtrehabilitering, i relation till antal patienter, fysioterapeuter och kostnad.Närhälsan Sörhaga rehabmottagning, FoU-centrum Södra Älvsborg
Borland MariaTre månaders uppföljning efter avslutad sjukgymnastledd fysisk träning i grupp eller FaR® för äldre patienter med förmaksflimmerNärhälsan Sörhaga rehabmottagning, FoU-centrum Södra Älvsborg
Bornhöft LenaHar mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studieNärhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentral
Bornhöft LenaUtveckling av behandlingsstrategier för riskfaktorn låg handstyrka hos patienter med livsstilsrelaterade sjukdomar, en pilotstudie.Närhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentral
Bramsved RebeckaFöräldrafaktorers påverkan på barns tidiga tillväxt - epidemiologiska studier av födelsevikt och tillväxt under barnaårenAvdelningen för Pediatrik
Brämberg Elisabeth BjörkProblemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa – en klusterrandomiserad studie.Närhälsan Eriksberg vårdcentral
Bublik LanaFarmakologisk basbehandling av kronisk hjärtsvikt i en primärvårdskontextNärhälsan Brämaregården
Buchholz VincentEgenvård eller sjukvård med triptaner vid migrän.-
Börjesson UlrikaKan mödrar vara en motivationsfaktor i behandling av feta barn.
Callmer ChristinaArbetsmiljö på vårdcentral. En fokusgruppintervju.Närhälsan Brämaregårdens VC
Carlqvist JeanetteJodkontrastmedels effekt på thyroideafunktionen - frekvens av funktionspåverkan, symptom och identifiering av riskfaktorer. En prospektiv studie.Radiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, sektionen för neuroradiologi
Carlén AnnaFörskrivning av cefalosporiner på Lindome vårdcentral
- Följer vi riktlinjerna från Strama och Läkemedelsverket?
Närhälsan Lindome vårdcentral
Clep Oana-RalucaInternetKBT-en deskriptiv analys av deltagarna vid en enhet i primärvårdenTranemo Vårdcentral
Daka BledarBetydelsen av könshormoner på metabola syndromet och akut hjärtinfarkt: En prospektiv studie i Skaraborg (ISHMI-studien).Närhälsan Ekmanska Vårdcentral
Daka BledarFörändringar i vänsterkammare funktion och morfologi: En cohort studie i Vara-SKövde kohortenNärhälsan Ekmanska Vårdcentral
Daka BledarMEMO-Study: Effekter av Metformin behandling i tarmflora hos patienter med typ 2 diabetesNärhälsan Ekmanska Vårdcentral
davachi shadanUppfattning om hälsolitteracitet om ungdomar efter att ha deltagit i en hälsoutbildning - en fokusgruppstudie-
Dehlin MatsGikt och annan kronisk artrit i Västra Götaland - EnkätstudieReumatologen, Sahlgrenska
Diurlin SvenSkiljer sig utvecklingen av riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom mellan individer med impaired glucose tolerance (IGT) och impaired fasting glucose (IFG) över en tioårsperiod, och kan skillnaden i så fall modifieras av fysisk aktivitet?Alingsås Lasarett
Eggertsen RobertHar svenska gravida kvinnor tillräckliga jodnivåer för optimal hjärnutveckling hos barnet?Närhälsan Mölnlycke vårdcentral. FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Ekbom Pedersen CeciliaBetydelsen av f-hb vid misstanke om tjock- och ändtarmscancer
En retrospektiv journalgranskningsstudie av patienter listade på Närhälsan Ekmanska Vårdcentralen
-
Ekerstad NiklasMedför vård av sköra äldre patienter på en medicinsk äldrevårdsavdelning (MÄVA) mer patientsäker läkemedelsbehandling än på en vanlig vårdavdelning?FoU-enheten, NU-sjukhuset
Ekman IngerUtvärdering av en personcentrerad e-Hälsa plattform vid långvarig sjukdom - en
randomiserad kontrollerad studie med exemplen kronisk hjärtsvikt och KOL
Område Östra/ plan 2 CK
Ekström JohannaOro för orosanmälanNärhälsan Kärra vårdcentral
Engvall OlgaKartläggning av HbA1c-nivån hos diabetiker på Närhälsan Sannegården-
Eriksson MariaEffekter på morbiditet och mortalitet av tilltro till egen förmåga att påverka hälsa - en prospektiv studieCapio Vårdcentral Hovås/Billdal
Eriksson MariaPersonlig kontroll, depressivitet och metabola rubbningar: Implikationer för behandling och preventionCapio Vårdcentral Hovås/Billdal
Evert MaxFaktorer som hindrar respektive underlättar för patienter med Diabetes Mellitus typ 2 att utföra fysisk träning-
Eék NielsInternetadministrerad behandling av alkoholberoendeePsykiatrienheten, Beroendekliniken
Fagevik Olsén MonikaBehandling av bäckensmärta i graviditet; utvärdering av en tvåstegsmodell där första steget jämför klinikbunden akupunktur med hembaserad TENS och andra steget adderande effekt av träningArbetsterapi och fysioterapi
Fagevik Olsén MonikaHur uppfyller behandling enligt nationella riktlinjer för graviditetsrelaterad bäckensmärta kvinnors behov för önskad funktion i dagliga aktiviteter och arbete?Arbetsterapi och fysioterapi
Flakberg PerFinns det samband mellan ländryggssmärta och benlängdsskillnad. En Litteraturstudie enligt Scoping Review.Närhälsan
Florin Ljungkvist EricKlinisk evidens för strikt lågkolhydratkost vid diabetes mellitus typ 2. En systematisk litteraturöversiktHerkules VC
Folkerman SaraVad är överensstämmelsen mellan Centorkriterier värderade via självskattningsformulär jämfört med vid fysisk undersökning?Capio vårdcentral Mölndal
Fornazar RobinStöd för hälsofrämjande beslut i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessenGöteborgs universitet, Enheten för socialmedicin och epidemiologi
Fors AndreasPersoncentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvårdenNärhälsan Brämaregården, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Fransson LinaFörekomsten av klamydia hos unga kvinnor med UVI-symtom som söker i primärvårdBacka vårdcentral Göteborg
Frantz AnnaTest av reliabilitet för män i ett frågeformulär som mäter arbetsrelaterad stress.Närhälsan Backa Rehabmottagning
Franzelius MartinHur lika värderar ST-läkare i allmänmedicin centorkriterierna?VC Kusten
Fris Boberg LotteEnkätstudie om urininkontinens och lokala symptom på östrogenbrist hos kvinnor över 60 år listade på Närhälsan Billingen Vårdcentral.-
Fuchs Eva-MariaInterbedömar-reliabilitet av Centorkriterier vid digitala och fysiska läkarbesök. En substudie avseende olika åldersgrupperNärhälsan
Fuentes Leetmaa YvetteExistentiella frågors betydelse vid psykisk ohälsa-
Gerner CarolineInformationssökning på internet och dess påverkan på patienters oro för hälsan.Sävedalens vårdcentral
Gerth EmilieKartläggning av mångbesökare på Vilans VårdcentralBräcke Diakoni Vilans Vårdcentral
Giang Kok-WingBeteendestrategier för att uppnå effektivitet i allmänspecialisters vardagCapio Läkarhus Torslanda
Goksör ClaraKunskap för livet - en rehabiliteringsplan för patienter med långvarig generaliserad smärtaNärhälsan Frölunda Rehabmottagning
Goksör EmmaImmunologiska markörer för att förutse kliniskt svar av immunterapi hos allergiska barnAvd för Pediatrik, Göteborgs universitet
Goksör EmmaVästra Götalands barn - 15 år senareAvd för Pediatrik, Göteborgs universitet
Gorgs ChristineFysisk aktivitet på recept (FaR) - universalreceptet för alla?-
Granlund JohanDivertikelsjukdom i primärvårdenNärhälsan, Lysekil
Granlund JohanMortalitet i inläggningskrävande divertikulitNärhälsan, Lysekil
Grufman MariannUppföljning av hälsobeteenden och psykisk hälsa hos 13- och 15-åringar i tre områden som studerats sedan 1990 med samma enkätBarn- och ungdomsmedicinska mottagningen
Gäfvert MalinPåverkar användning av snus blodtrycket?Närhälsan Masthugget Vårdcentral
Gärdefors NiklasKolhydratrestriktion, effektivt mot högt blodtryck. En scoping review.Majorna
Gårdfeldt KarlAvslag på asylansökan och psykisk (o)hälsa. En intervjustudie.Nötkärnan Kortedala VC & BVC
Göthe SofiaMedicinska risker vid prestation under dehydrering, samt effekter av dehydrering på prestationsförmågan - en systematisk litteraturöversiktVårdcentralen Läkarhuset
Göthlund GöstaHandläggning av polymyalgia rheumatica på vårdcentralerna Norrmalm och Tidaholm 2005-2011-
Haagerup EmelieYoga som del i behandlingen av patienter med fibromyalgi – en ”scoping study”Vårdcentral
Haglind EvaMinimalinvasiv och öppen kirurgi vid kolorektalcancer, prostatacancer och diverticulit. Studier av överlevnad, korttidseffekter, livskvalitet och kostnader.-
Hajnal GaborEn jämförande studie avseende olika metoder för behandling av nageltrångVC Ulricehamn
Hange (Andersson-Hange, Andersson) DominiqueAntidepressivas effekter på återgång till arbete vid depression, ångest och/eller stressrelaterade psykiska besvärEnheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås
Hange (Andersson-Hange, Andersson) DominiqueHur påverkar upplevelse av stress kvinnors klimakteriedebut?
En jämförelsestudie av fem kohorter av 38- och 50-åriga kvinnor i Kvinnoundersökningen från 1968 till idag
Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås
Hange (Andersson-Hange, Andersson) DominiqueSekulära trender av Hb värden och järnbrist samt riskfaktorer för järnbrist i 10 kohorter av 38- och 50-åriga kvinnor undersökta mellan 1968 och 2016.Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås
Hange (Andersson-Hange, Andersson) DominiqueTrender i självskattad hälsa hos 38-, 50- och 70- åriga kvinnor från 1992 till 2017.
En jämförelsestudie i Kvinnoundersökningen i Göteborg.
Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås
Hansson KajsaAsylsökande i Sverige - diagnoser och symtom vid hälsokontrollVilans vårdcentral Skara Bräcke Diakoni
Hebelka Bolminger HannaUtveckling av funktionella MR metoder för diagnostik av ryggsmärta-
Hedén SarahFöräldrars upplevelser av gruppinterventioner med fokus på barn och ungdomars psykiska månde, som givits via primärvårdens tilläggsuppdrag Ungas Psykiska Hälsa inom Västra Götalandsregionen?Omtanken VC Frölunda torg
Helldin LarsRIS-SWE-21; Living conditions, level of social and cognitive function and side effects of treatment in patients with life long psychotic illnessNU-sjukvården, Område Vuxenpsykiatri
Hellgren JohanDiagnostik av övre luftvägshinder med hjälp av nasal luft-flödesanalysÖNH-kliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Henriksson MalinPsykisk ohälsa och betydelsen av fysisk kondition - epidemiologiska studier och en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest och kognitiv förmåga.Närhälsan Askims VC
Ho-Henriksson Chan-MeiFysioterapeut som första bedömare för patienter med knäsmärta inom primärvården.Närhälsan Lidköping Rehabmottagning
Ho-Henriksson Chan-MeiFysioterapeut som första bedömare och behandlare för patienter med misstänkt knäledsartros i primärvård. En randomiserad kontrollerad studie.Närhälsan Lidköping Rehabmottagning
Ho-Henriksson Chan-MeiIntra- och interreliabilitet av 30 sekunders chair stand test som självtest för patienter med knäledsartros.Närhälsan Lidköping Rehabmottagning
Holm AnnaPostoperativa utfall efter Missad hälsenerupturSportrehab
Holmberg MatsLivskvalitet och kognitiv funktion hos kvinnor med autoimmunt betingad hög ämnesomsättning och dess association till strukturella förändringar i hjärnanANOVA, Karolinska Universitetssjukhuset
Holmgren KristinaTidig identifiering av anställda personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär.Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän
Holter HerborgEn kvalitativ studie av kvinnors upplevelser vid avbruten IVF-behandling på grund av dålig embryokvalitetReproduktionsmedicin, KK SU/Sahlgrenska
Hua Yeu-JiannDet initiala handslagets inverkan på patientens intryck av läkaren-
Hällås EvaPilotprojekt: Sjukskrivningsteam med sjukskrivningsläkare på vårdcentralChefläkarenheten, Närhälsans kansli, Borås
Hänel Sandström Marie-LouisePatientupplevelser av körförbud efter en genomgången stroke

En kvalitativ studie om patienter som genomgått en stroke och har fått körförbud under kortare eller längre ti

Vårdcentralen Gråbo
ibrahimi hamidaLipidsänkande behandling hos patienter med typ 2
diabetes - en retrospektiv studie på Gibraltargatans
vårdcentral
 
 
-
Imran Abdul SamadMinskar manlig omskärelse risken för STD hos omskurna män?General Medicine
Jacobsson BoNya förhållningssätt för att utmana gamla dogmer om spontan förtidsbörd - mikroorganismer, proteiner, gener och hypotesen om den sterila livmodernKvinnokliniken, Avdelningen för obstetrik och gynekologi
Jacobsson BoSpontan förtidsbörd - biomarkörer, genetik och en probiotisk interventionsstudieKvinnokliniken, Avdelningen för obstetrik och gynekologi
Jacobssson PetterMärkning i journalen mot penicillinöverkänslighet – en pilotstudie om förekomst och kvalitet i primärvårdenUgglans Vårdcentral Fredriksdal
Janmarker LenaValidering av enkäten "Bekräftande möten" baserad på SAUK-modellen-
Jansson JeanetteHur upplever föräldrar som avstår behandling för sitt barns fetma mötet med hälso- och
sjukvården i frågor som rör deras barns viktutveckling?
Barmedicinsk mottagning Kungälv/Ale
Jesberg UteÖversättning, kulturell anpassning och validitets- och reliabilitetsprövning av ett svenskt bäckenbotten-frågeformulär för gravida och kvinnor efter förlossningNärhälsan
Johansson MonicaHur är det att arbeta med JEMS?
Fysioterapeuters erfarenheter att använda metoden Joanne Elphinston Movement Systems, JEMSⓇ, i primärvård

En fokusgruppsstudi

-
Joneken BeatriceHur hanterar ST-läkare i allmänmedicin medicinsk osäkerhet?Närhälsan Styrsö VC
Juhlin SofiaFörändringar i hälsa och arbete över tid samt effekter av eHälsa-intervention hos patienter med långvarig generaliserad smärtaNärhälsan Uddevalla rehabmottagning
Juhlin SofiaTolv-årsuppföljning av patienter med långvarig generaliserad smärta eller fibromyalgi inom primärvård i Göteborg, Alingsås och Uddevalla.Närhälsan Uddevalla rehabmottagning
Juhlin SofiaUndersökning av erfarenheter av förändring i symtom och hälsa hos kvinnor med Fibromyalgi eller Generaliserad smärta – en kvalitativ intervjustudieNärhälsan Uddevalla rehabmottagning
Karlsson MarcTräningsterapi för akut ländryggssmärta: en systematisk översikt av systematiska översikterNärhälsan Uddevalla rehabmottagning
Karlsson PatrikHur ska patienter med läkemedelsorsakad hyperkalemi hanteras i primärvården?Närhälsan Ljungskile Vårdcentral
Kartus JüriKlinisk, radiologisk, histologisk, ultrastrukturell och biokemisk undersökning av vävnad i anslutning till stora leder hos människa.FoU enheten och ortopedkliniken NU-sjukvården
Khawaja Mehak NoreenIBS diagnostik inom Primärvård-En retrospektiv journalstudieNärhälsan Högsbo vårdcentral
Kollén LenaBegreppsvaliditet av Tampaskalan för kinesiofobi hos personer med yrselSahlgrenska sjukhuset
Krabbe ceciliaLeder en initial deltidssjukskrivning vid depression till en kortare tid som sjukskriven?
En journalstudie av sjukskrivna patienter med depression på Frölunda Vårdcentral 2015-2018
Närhälsan Frölunda Torg
Kågesten AnnaSexuellt risktagande bland unga i Sverige: har erfarenhet av immigration någon betydelse?Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences, Global Health (IHCAR)
Lager KarinUpplevelser hos äldre personer avseende delaktighet i planering av sin vård – en kvalitativ intervjustudie.Närhälsan Backa VC
Lagerstrand KerstinSamarbetsprojekt för förbättrad diagnostik och behandlingsutvärdering av personer med ländryggsmärta.-
Lange ElviraLångtidsuppföljning av äldre personer med Reumatoid artrit tre år efter träning.Närhälsan Olskroken Rehabmottagning
Lange ElviraTräning med personcentrerad ledning för äldre personer med reumatoid artritNärhälsan Olskroken Rehabmottagning
Larsson AnetteFaktorer som kvinnor med fibromyalgi upplever kan underlätta regelbunden fysisk aktivitet-en kvalitativ intervjustudie.Närhälsan Rehabmottagning Herrljunga vårdcentral
Larsson AnnaJämförelse mellan iKBT och iACT vid sömnbesvär: acceptans och kunskapsinhämtning som verksamma mekanismer. En randomiserad kontrollerad studie.Dalsjöfors vårdcentral+Ebba-teamet
Larsson BeritTimed up and Go test som prediktor för höftfraktur hos äldre postmenopausala kvinnor.Wästerläkarna, Hängpilsgatan 3
Larsson EvaFörutsättningar för innovationsarbete på vårdcentralFoU primärvård Fyrbodal/FoU rådet Fyrbodal
Larsson MariaTidig identifiering och samverkande insatser för att förebygga utveckling av långvariga besvär och sjukskrivning för smärttillstånd: PREVSAM – en randomiserad kontrollerad studieFoU primärvård, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Laskowski MartaPsoriasis och fetmakirurgi: kliniska utfall och verkningsmekanismerInstitutionen för kliniska vetenskaper
Lasson AndersFekala markörer vid IBS: Utvärdering av provtagningsförfarandet vid analys av fekalt kalprotektin samt bedömning av nya markörer.Med klin, Borås Lasarett
Liedholm ChristofferUpplevelser, erfarenheter och attityder hos primärvårdspatienter om hur våra levnadsvanor påverkar utvecklandet av hjärt- kärlsjukdom. En kvalitativ studie.-
Lilja JosefineInternet Medierad Psykologisk behandling – Acceptance and Commitment therapy – IMPACTNärhälsan, Mottagning för Psykisk Hälsa, Ungas Psykiska hälsa område 2
Lilja JosefineTanke och Hälsa - Intervention för att förebygga första depression hos ungaNärhälsan, Mottagning för Psykisk Hälsa, Ungas Psykiska hälsa område 2
Liljegren FridaHur patienter med ont i halsen upplever undersökning via digital vård jämfört med vanligt läkarbesökNärhälsan Krokslätt Vårdcentral
Lindblad UlfHur påverkas glukosmetabolismen över tid av psykiskt välbefinnande och tron på att man kan göra något själv för att bevara en god hälsa? En longitudinell studie från Skaraborgsprojektet.Närhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU
Lindblad UlfHögt normalt blodtryck - orsaker och konsekvenserNärhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU
Lindblad UlfUtveckling av högt blodtryck och hypertoni i longitudinella populationsstudier med inriktning på individuella faktorerNärhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU
Lindblad UlfUtvecklingen av störd glukosmetabolism och högt blodtryck och deras kardiovaskulära komplikationer i longitudinella befolkningsbaserade studier - implikationer för preventionNärhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU
Lindholm JennyKartläggning och uppföljning av läkemedelsförskrivning på
Ekparkens äldreboende.
Närhälsan Ekmanska vårdcentral
Lindskog EmmaAkutremittering från Närhälsan Stora Höga vårdcentralST-läkare i Allmänmedicin, Närhälsan Stora höga vårdcentral
Lindström Ann-CharlotteTidig teambaserad neurorehabilitering efter Commotio-en randomiserad kontrollerad pilotstudie-
Liselius PySamverkan vid sjukskrivning för psykisk ohälsa -
ur allmänläkares perspektiv
Närhälsan Eriksberg
Ljung SofieDokumenthanteringssystem till primärvården - En interventionsstudie på IT-stöd för primärvårdens informationshanteringVGR IT Projekt och Uppdrag
Loftenius SandraKvinnors tankar vid känd hypotyreos vid graviditet.Sävelången Familjeläkare och bvc
Lorén HelenaÖvergången till moderskapet- som det upplevs av förstagångsmödrarDalsjöfors vårdcentral
Lundberg MagnusTyp 2-diabetes vid Vårdcentralen Centrum – metforminbehandling i förhållande till njurfunktionVårdcentralen Centrum Skövde
Lundin ÅseSuicid och suicidala patienter inom primärvårdsrehabilitering
- En undersökning av fysioterapeuters erfarenheter
Närhälsan Eriksbergs rehabmottagning
Lundqvist StefanAtt främja arbete med fysisk aktivitet hos patienter med metabola riskfaktorer i primärvård.
Fysisk aktivitet på recept som behandlingsmetod vid vårdcentral eller som förstärkt stöd av fysioterapeut.
Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet
Lundqvist StefanFysisk aktivitet på recept - FaR-behandling med två olika strategier. Är det kostnadseffektivt?Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet
Lundqvist StefanPatienters upplevelse av att få fysisk aktivitet på recept (FaR) som behandlingsmetod inom primärvård. En kvalitativ innehållsanalys.Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet
Lundqvist StefanTvå års uppföljning av fysisk aktivitetsnivå och hälsoeffekter med två olika behandlingsstrategier för fysisk aktivitet på recept (FaR). En randomiserad kontrollerad studie.Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet
Löfgren MäritSystematisk litteraturöversikt: Patientutbildningars påverkan på känsla av sammanhang, hälsolitteracitet, upplevd hälsa och livskvalitet samt sjukskrivningsbehov hos patienter som är eller riskerar att bli långtidssjukskrivnaHerkules vårdcentral
Mahmood BurairBuksmärta UNS - hur stor andel är IBS och hur diagnostiseras IBS i praktiken?Boda vårdcentral
Mahmoud AbdelhaiDiabetesscreening i en hypertonipopulation.Vara Vårdcentral
Malmberg StefanDoktorandprojekt: Luftvägsinfektioner – diagnostik, behandling och komplikationerHälsoBrunnen Vårdcentral
Malmberg StefanPneumoni i primärvård
- hur används vitalparametrarna för svårighetsbedömning?
HälsoBrunnen Vårdcentral
Malmberg StefanRandomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillitHälsoBrunnen Vårdcentral
Malmberg StefanSannolikheten att Fusobacterium necrophorum är relaterad till faryngotonsillit hos patienter i primärvården – en systematisk litteraturöversikt med metaanalysHälsoBrunnen Vårdcentral
Manhem KarinSamband mellan högt blodtryck och förmaksflimmer avseende riskfaktorer, behandling och utfall.medicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset Sahlgrenska
Mannerkorpi KaisaPersoncentrerad intervention med eHälsa för att stödja fysisk aktivitet och hantering av symtom för hållbara hälsoeffekter hos personer med långvarig generaliserad smärtaInst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi
Mattsson Linn"Det syns ju inte på dig att du är så trött" En kvalitativ studie om upplevelsen av långvarig mental trötthet efter strokeNärhälsan
Maun AndyPåverkar interpersonell kontinuitet i primärvården utfall i diabetesbehandling?Division of General Practice, Institute for Quality Management and Social Medicine, University Medic
McNair ErikMultisjuka äldre –
Hur fungerar vården i dag och hur kan den bli bättre
-
Milakovic MilleJODSTATUS OCH THYREOIDEAFUNKTION HOS BARN OCH MÖDRAR I SAMBAND MED AMNING.-
Milakovic MilleÄr svenska ammande kvinnor jodinsufficienta? En kontrollerad 1 års studie bland ammande kvinnor som utvärderar jod och thyroideastatus för att tillförsäkra optimala jodnivåer i bröstmjölken hos barnet.-
Mocanu Adina AlexandraHur handläggs pneumoni i primärvård i Västra Götalandsregionen?Heimdal Vårdcentral
Moradi FaraidounGenusperspektiv på äktenskap och familj efter exponering för kemiskt stridsmedel-
Moradi FaraidounLivskvalitet bland de exponerade efter exponering för kemiska krigsmedel-
Munir SundusFöljer primärvårdsläkare riktlinjer för remittering till kvinnokliniken?Boda VC
Murtagh IsabellaFinns en underdiagnostisering av hjärtsvikt hos KOL patienter på vårdcentralen Vilan i Skara?-
Mårild KarlProvtagning för glutenintolerans på barnmottagning-
Navaee HomanHur stor andel av Närhälsan Onlines första besök leder till ett uppföljande fysiskt besök?-
Nelvig HelenaVaccination mot rotavirusorsakad gastroenterit (RVGE) - 
En jämförande studie mellan vaccination med Rotarix och vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet, samt undersökning av föräldrars beslut till vaccinering.Närhälsan Högsbo vårdcentral
Nesici Sima SasaInternetKBT - En enkätstudie om patienters upplevelse av att erbjudas kognitiv bettende terapi via internetNärhälsan Heimdal Vårdcentral
Nilsson ErikTransdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ångestsyndrom: En randomiserad kontrollerad studieWemind psykiatri
Nissling LinneaAtt behandlas med internetbaserade psykologiska interventioner i primärvården - ett patientperspektivNärhälsan Södra Älvsborg
Nissling LinneaInternetmedierad psykologisk behandling med kamratstöd för vuxna med ångestdiagnoser i primärvården och psykiatrinNärhälsan Södra Älvsborg
Nissling LinneaUtveckling av "ACTive patient"- ett digitalt instrument för att öka patientens röst i primärvården - en psykometrisk studieNärhälsan Södra Älvsborg
Nordeman Lena13-årsuppföljning av kvinnor med långvarig ländryggssmärta inom primärvård - en prospektiv longitudinell kohort studieNärhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg
Nordeman LenaUpplevelse av fysisk aktivitet hos kvinnor med långvarig ländryggssmärtaNärhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg
Nordling PaulaTidig och systematisk kommunikation mellan läkare, patient och arbetsgivare för snabbare återgång i arbete. CapNote - en randomiserad, kontrollerad studie i primärvården.Västra Götalandsregionen, Närhälsan
Nordlund ArtoFördjupad kognitiv screening inom primär- och specialistvårdInstitutionen för neurovetenskap och fysiologi / SU Mölndal
Numanovic PatrikÖversättning och kulturell anpassning av Back Pain Attitudes Questionnaire (Back-PAQ)Närhälsan
Nyman GunnarKontaktallergi mot propolis hos eksempatienter.-
Ockell JonasUtvärdering av post-operativa komplikationer samt patienternas tillfredställelse efter bukplastik hos post-bariatriska patienter med BMI ≥30-40kg/m2Vårdcentralen Kusten
Olbers TorstenKirurgisk interventionsstudie mot sjuklig övervikt hos ungdomar (13-18 år)Kirurgen, SU/S
Olofsson AnnetteUndersköterskors upplevelser av mötet med patienter med självskadebeteendeNärhälsan Ängabo Vårdcentral
Olsson-Tall MaivorRättspsykiatri i förändring;

-En deskriptiv studie om vårdmiljö för patienter, personal och anhörig

FoU-verksamheten, Vuxenpsykiatri, NU-sjukvården
Ottarsdottir KristinFysisk aktivitet och förändring av testosteronkoncentration hos mänNärhälsan Vårdcentralen Lerum
Ottarsdottir KristinKönshormoner, insulinresistens och kardiovaskulära riskfaktorerNärhälsan Vårdcentralen Lerum
Ottarsdottir KristinKönshormoner och kärlfunktion hos kvinnorNärhälsan Vårdcentralen Lerum
Ottarsdottir KristinSex hormone binding globulin och utveckling av insulinresistens hos kvinnor och män - en longitudinell studie.Närhälsan Vårdcentralen Lerum
Ottarsdottir KristinTestosteron och förändring i vikt hos kvinnor och män - en prospektiv studieNärhälsan Vårdcentralen Lerum
Persson MarieUpplevelse av smärta och smärthantering vid kronisk migrän.-
Persson Marie”Upplevelse av smärta och smärthantering vid episodisk migrän”.-
Perzon MattiasKlinisk praktik på vårdcentral - en fokusgruppsstudie av läkarstudenters upplevelser-
Pettersson MonicaMäns upplevelser vid screening av bukaorta samt att leva med ett diagnostiserat bukaortaaneurysmInstitutionen för vårdvetenskap/område kärl/Hybrid
Pherson TommyFöreställningar om män och maskuliniteter bland personal som arbetar med mäns sexuella hälsa, en fokusgruppsstudieNärhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Piussi RamanaFysioterapeutens syn på psykologiska faktorer efter en främre korsbandsskadaNeuroscience and physiology, Sahlgrenska Academy
Popescu Dorinel NicolaeKan antalet barn en kvinna fött påverka livslängden? Effekten av reproduktion på förväntad livslängd.Sjöbo Vc
POUR ABDOLLAHI FATEMEHLipidsänkande behandling hos listade patienter med kranskärlssjukdomar på Närhälsan Sannegården vårdcentral-
Priebe GunillaKan Hälsostöd främja en positiv hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända? Utvärdering av effekter och processer.Göteborgs universitet
Probst-Meedt Eva-MariaEstrogenbehandling hos kvinnor över 60 år - en kartläggning
För- och nackdelar av en estrogenbehandling hos kvinnor över 60 år.
-
Quester RebeckaNär vill gymnasieelever söka vård vid olika symtom?
En undersökning angående ungdomars kunskaper om somatiska sjukdomssymtom.
Bollebygds Vårdcentral
Raja AmerIndikationer för vitamin B12-behandling på Bergsjöns vårdcentralNötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVC
Randenius AmandaFörekommer det husfridssex och tjatsex inom heterosexuella förhållanden i Sverige? Utveckling och validering av enkät-
Reichenberg KalleVad gör man och vad bör man? En undersökning om osteoporosprofylax vid långvarig kortisonbehandling vid Polymyalgia Reumatica (PMR).Nötkärnan Sävelångens Familjeläkare
Rejnö ÅsaLångtidsprognos efter stroke - en prospektiv uppföljningstudie av tre årskohorter strokeenhetsvårdade patienter i Skaraborg. Skaraborgs Långtidsuppföljning Av patienter med slaGanfall (SLAG)-
Rindner LenaEffekt av utbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt vårdbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom. - En randomiserad kontrollerad studie.Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg
Rindner LenaHälsa och andra prognostiska faktorer för framtida arbetsförmåga hos medelålders kvinnor.Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg
Rindner LenaPersoncentrerat stöd för att förbättra kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet.Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg
Rindner LenaPrevalens och utveckling av klimakteriesymtom hos kvinnor över tid fördelade på somatiska, urogenitala och psykologiska symtom. En prospektiv longitudinell kohortstudie.Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg
Rindner LenaPrognostiska faktorer för arbetsförmåga hos kvinnor i livsfasen klimakteriet som söker primärvård. En 5-års prospektiv longitudinell kohortstudie.​Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg
Rosborg KarlPatienternas uppfattningar om årskontroller på Grästorps VC.Grästorp VC
Rucinski EmilFinns det ett samband mellan användning av sociala medier och depression hos ungdomar? En litteraturöversikt-
Rystedt KarinCRP, agens och inflammatoriska markörer hos barn med luftvägsinfektionSödra Ryds vårdcentral
Rystedt KarinFenoximetylpenicillins påverkan på tarmens mikrobiotaSödra Ryds vårdcentral
S. Ahmadi NasserMätning av andfåddhet med endimensionella skalor associerat till hälsorelaterad livskvalitet baserad på SF-36, en studie i primärvården Capio Vårdcentral Orust
Sahlholm KarinAcetylsalicylsyra utan indikation - Följer vi de nationella riktlinjerna?Västerledens vårdcentral Frölunda
Samsson KarinFysioterapeut-ledd ortopedisk triage - en systematisk översiktOrtho Center Rehab Göteborg samt FoU-Centrum Göteborg och Södra Bohuslän VGR
Samsson KarinKan utfallet av själv-rapporterade Pain Belief Screening Instrument korrelera med utfallet av en ortopedisk bedömningOrtho Center Rehab Göteborg samt FoU-Centrum Göteborg och Södra Bohuslän VGR
Samsson KarinKostnadsanalys av fysioterapeut led ortopedisk triage i primärvårdOrtho Center Rehab Göteborg samt FoU-Centrum Göteborg och Södra Bohuslän VGR
Samuelsson AnitaKognitiv psykoterapi vid långvarig smärta. Upplevd förändringsprocess ur ett attachmentperspektiv.Primärvårdsrehab Skärgårdsgatan
Sarajuddin Ali SherBensår
Hur handläggs det på Närhälsan Vårgårda vårdcentral?
Närhälsan Vårgårda vårdcentral
Segerkvist MårtenDet förskrivs mycket protonpumpshämmare (PPI).
Är det riskfritt, onödigt eller rent av riskabelt?
Vårdcentralen Vilan, Skara
Segerkvist MårtenSker förskrivning av protonpumpshämmare för långtidsanvändning vid rätt indikation och finns ökad risk för komplikationer? En registerstudie i primärvården.Vårdcentralen Vilan, Skara
Sernert NinniEn prospektiv randomiserad studie där dubbeltunnelteknik jämförs med enkeltunnelteknik 10 år efter korsbandsrekonstruktionNU-sjukvården
Skoglund IngmarieAntidepressiva läkemedels effekter på återgång till arbete vid depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa -
ADAS-studien.Uppföljning efter 24 månader
-
Skoglund IngmarieImmigrerade läkare från länder utanför EU/ EES – vilka tankar och erfarenheter har om de om etableringen som läkare i Sverige?-
Skoglund IngmarieInverkar tidig identifiering av hög arbetsrelaterad stress farmakologisk behandling av primärvårdspatienter?-
Skoglund IngmarieMultisjuka äldre - Hur fungerar vården idag och hur kan den bli bättre? En fokusgruppsstudie bland erfarna allmänläkare.-
Skovbjerg SusannCRP hos förskolebarn med okomplicerade luftvägsinfektionerKlinisk mikrobiologi, Bakteriologiska laboratoriet, SU
Snaebjörnsson Arnljots EgillKomplikationsuppföljning efter akut cystit hos män.Närhälsan Fristad vårdcentral
Sofizadeh SheydaUtvärdering av blodsockerprofil/referensvärde med hjälp av Dexcom G4 hos individer med normal glukosbelastningNärhälsan Dalaberg vårdcentral, Uddevalla
Starzmann KarinFörändringar i sjukskrivningsmönster i Primärvården Skaraborg mellan 2005 och 2009 i relation till genus och socioekonomiNärhälsan Ågårdskogens vårdcentral
Starzmann KarinSjukskrivning av patienter i primärvården. Läkares upplevelser och attityder. Fokusgruppsintervjuer i Skaraborg.,Närhälsan Ågårdskogens vårdcentral
Steffenburg Wennberg MarieVårdkedjesamordning Hisingen, Utskrivningsklar/Avvikelser, ett led i NärsjukvårdsutvecklingenBrämaregårdens Vc
Stibrant Sunnerhagen KatharinaTidigt understödd hemgång från stroke-enhet i GöteborgSekt för klinisk neurovet, Inst neurovet och fysiologi, GU samt Rehab med SU
Strannberg EmelieAntibiotikaförskrivning vid videobesök
– en deskriptiv analys av förskrivningen av Närhälsan Online
Närhälsan Partille vc
Stålhammar RickardKontrolleras vitalparametrar vid pneumoni inom primärvårdenHälsobrunnen vårdcentral
Suleiman JelallKartläggning av patienter med hypotyreos på Närhälsan Guldvingen vårdcentral år 2017-
Sundvall Pär-DanielALICE - kvalitativ substudie kring upplevelsen av att delta i en randomiserad klinisk prövning vid influensaNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Sundvall Pär-DanielALICE - substudie kring CRP vid influensaliknande sjukdomNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Sundvall Pär-DanielEn randomiserad studie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit. Kan behandlingstiden och totala antibiotikaexponeringen reduceras?Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Sundvall Pär-DanielFramtagande av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldreNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Sundvall Pär-DanielI vilken utsträckning kan Centorkriterier bedömas vid digitala vårdkontakter?Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Sundvall Pär-DanielRandomiserad klinisk läkemedelsprövning med avseende på säkerhet och effekt vid profylaktisk behandling med metenaminhippurat hos äldre kvinnor med återkommande urinvägsinfektionNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Sundvall Pär-DanielRandomiserad klinisk prövning för att utvärdera en nyutvecklad multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldreNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Sundvall Pär-DanielRationell antibiotikaanvändning: en kvalitativ studie av möjligheter och hinder i primärvårdNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Sundvall Pär-DanielÄr antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? En randomiserad klinisk prövning i primärvård.Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Svahn Holmén MathildaJag har också ett liv- anhörigas upplevelse av stöd när man vårdar en närstående med demenssjukdom.Närhälsan
Svedberg NiclasST-läkares kunskaper om läkemedelsbehandling vid alkoholberoende – en enkätstudie-
Sveinsdottir GudnyTanke och hälsaPrimärvården Göteborg,
Svenningsson IreneBehovssegmentering i primärvård. Fungerar det?Närhälsan Fou primärvård
Svenningsson IreneTestbädd i primärvård. Fungerar det?Närhälsan Fou primärvård
Svenningsson IreneUtveckling av innovationsvårdcentral - där idéer flödar och tas om handNärhälsan Fou primärvård
Svensson OskarÖppen mottagning
En intervjustudie med sjuksköterskor/distriktsköterskor om deras upplevelse att arbeta på en vårdcentral med otriagerad drop-in mottagning
Sävelångens familjeläkare och BVC
Svensson StaffanMiljöföroreningar i blod hos yngre mänHjällbo Vårdcentral
Svensson StaffanTolkning och förståelse av funktionella symtom i primärvård.Hjällbo Vårdcentral
Tammelin KarinAutoimmun kardiovaskulär sjukdom vid Graves sjukdomMedicinkliniken SU/Östra
Tammelin KarinDen autoimmuna hjärnan- ett nytt koncept vid Graves sjukdomMedicinkliniken SU/Östra
tinnberg christinaGenitourinary Syndrome of Menopause - kartläggning av insättning av vaginalt östrogen hos postmenopausala kvinnor med recidiverande UVI.Sörhaga vårdcentral
Tjörnstrand AxelBetydelsen av Positron Emission Tomografi (PET) vid handläggningen av patienter med hypofystumörRadiologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Toloraia NinoUngdomars upplevelser av interaktiv utbildning om alkohol, narkotika och tobak - en fokusgruppstudie.Nötkärnan Kortedala VC
Tubic BojanSamspelet mellan ben- och fettmassa vid viktuppgång hos patienter med anorexia nervosa med fokus på osteocalcin.Ortopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
van Haeringen KlaasFörutsäga långvarig sjukfrånvaro:
Är det möjligt/ kan det förbättras?
Utvärdering i primärvård av självskattningsformulär som instrument för att prognostisera långvarig sjukfrånvaro inom 2 veckor.
Sandared VC,
Vesting SabineAfterBabyBodyStudy- Fysioterapeutiska undersökningsmetoder och träningsråd efter graviditetenNärhälsan Gibraltar rehabmottagning
Vesting SabineViktiga Vanor för dig som nyss har fått barnNärhälsan Gibraltar rehabmottagning
Wachsmann SolbrithSpirometri och konditionstests effekter på rökarens livskvalitet.Närhälsan Ängabo Vårdcentral
Wahlgren PetterFöljsamhet vid Närhälsan Högsbo VC till nationellt vårdprogram avseende halsinfektionHögsbo VC
Wallerstedt Susanna MariaRationell läkemedelsbehandling till nytta för patient och samhälle - ett projekt med metodologisk ansats för att lösa utmaningar inom läkemedelsområdetSektionen för farmakologi, GU/ klinisk farmakologi, SU
Wallerstedt Susanna MariaValiditet hos kvalitetsindikatorer för läkemedel hos äldre - metodologiska utmaningar och klinisk relevansSektionen för farmakologi, GU/ klinisk farmakologi, SU
Weaver JamesFinns det faktorer som påverkar läkemedelsföljsamhet i Typ 2- Diabetes?-
Werling MalinBASUN - komplikationsrisk avseende nutritionsstatus, skelett och munhälsa efter obesitasbehandling -relaterat till socioekonomi och psykiatrisk hälsa.Institutionen för medicin/Sahlgrenska akademin samt Carlanderska Vårdcentral
Werner ChristianFinns det någon skillnad i kvalitetsindikatorerna hos hypertoniker som uppfyller målblodtrycket jämfört de som inte uppfyller målblodtrycket? En retrospektiv observationsstudie av ett primärvårdsmaterialMedpro Clinic Noltorp vårdcentral
Wikstén Anna-LenaGravida kvinnor med depression - tankar kring att använda antidepressiva mediciner under graviditetNärhälsan Lerum
Zacharoff ChristianPåverkar antalet listade patienter på en vårdcentral patienternas upplevda nöjdhet? – En studie baserad på Nationell PatientenkätDin vårdcentral i Lerum
Zali JhubinI vilken ålder söker kvinnor som oftast för urinvägsinfektion och vilken behandling erhåller de?Adinahalsan Vårdcentral Nol
Ólafsdóttir Arndís FinnaJämförelsen och precision av två CGM system för kontinuerlig blodsockermätning hos patienter med typ 1 diabetes-
Åberg MariaPHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörerNärhälsan Askim Vårdcentral
Åberg NathalieHur söker primärvårdspatienter symtomrelaterad information innan ett läkarbesök?Närhälsan Sandared
Ödesjö HelenaPrimärpreventiv lipidsänkande behandling för patienter med hypertoni i Västra Götalandsregionen (VGR) – kartläggning samt vilken nytta kan en ökad följsamhet till riktlinjer göra?Närhälsan Torslanda VC
Östman MalinVårdkontinuitet vid kronisk hjärtsvikt ur sjuksköterskors perspektivNärhälsan Källstorp

PublishedDocument information: Pågående FoU-projekt primärvård Västra Götalandsregionen | Last modified: 2018-03-05 by Eva Almqvist

Pågående FoU-projekt primärvård Västra Götalandsregionen, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/document/132151/html