Länk åter till Studierektorsenhet primärvård, Västra Götalandsregionen


Knapplänk till att registrera/uppdatera ST-projekt.

Här nedan återfinner du ST-arbeten där projektledare eller medarbetare arbetar i primärvård Västra Götalandsregionen. Informationen har lagts in i den databas som används av Västra Götalandsregionen (FoU i VGR) av ansvarig projektledare.

117 st Pågående ST-FoU-projekt
inom primärvård Västra Götalandsregionen listas här nedan:

Projektledare / ProjekttitelProjektledarens arbetsplatsHänder just nuPlanerat avslutsdatum
Abdi Elena / Förekomst och handläggning av patienter med depression, ångest och utmattningssyndrom på Allemanshälsan vårdcentral i Skövde.Allemanshälsan vårdcentral i SkövdeProjektet slutfört2019-06-26
Abenius Britta / Mammors förklaringar till sin sjukskrivning-Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd2018-05-24
Al-Yassin Nora / Handläggning av streptokocktonsillit och följsamhet till Läkemedelsverkets rekommendationer i primärvårdenNärhälsan Lövgärdet VårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Alsterhag Johan / Patienters upplevelse av ny läkemedelsförskrivning vid nydebuterad diabetes.Vårdcentralen VilanRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Alvarez Jimenez Pablo / Patienter med kronisk benign smärta och opioidbruk
Närhälsan Mariestad vårdcentral 2015
Barn- och ungdomspsykiatri och ätstörningsvård(not selected)2017-06-20
Arnell Cristina / Läkares upplevelse av att arbeta med drop-in mottagningVårdcentral Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Arnljots Rebeka / Finns ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?Närhälsan Heimdal Vårdcentral BoråsProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
Arnljots Rebeka / Är ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden associerat med D-vitaminbrist?Närhälsan Heimdal Vårdcentral BoråsProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd2018-12-31
Ask Kristin / Kan fysisk aktivitet påverka frånvaro i grundskolan? Utvärdering av försök med The Daily Mile.Närhälsa Hjällbo, Allmänmedicin Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Atalla Hawazen / Viktutveckling hos män och kvinnor
under 10 års tid och predicerande faktorer
Närhälsan Södra Ryd vårdcentralProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd2019-12-20
Augustsson Anna / Effekter av en heldagsutbildning inom dermatoskopi för allmänläkareCentrumpraktiken KungälvProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
Barbos Raluca / KOL-skola, utvärdering av en intervention utifrån hälsa och livskvalitet-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Ben Khaled Fethi / Handläggning av äldre män som behandlas med antibiotika på grund av urinvägsbesvär. En journalstudie vid Närhälsan Vara Vårdcentral.Närhälsa Vara VårdcentralProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
Bergsten Martina / Morfin -möjlighet eller misstag?Närhälsan Gråbo VårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Bernmalm Jonna / Behandling av patienter med överkonsumtion av alkohol på Närhälsan Masthugget Vårdcentral.Närhälsan Masthugget VårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Bjerding Malin / Inverkar övergång till sjuksköterskeledd hypertonimottagning andelen patienter som uppnår behandlingsmålen på Wästerläkarna.WästerläkarnaRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Bjerding malin / MINI- ett kvalitetsutvecklings arbete för att säkra snabb och rätt behandling av patienter sjukskriva för psykisk ohälsa.-Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd2019-04-01
Björndell Cajsa / Läkares upplevelser av att arbeta på en onlinemottagning med videobesök i offentlig primärvård i Västra Götalandsregionen, en kvalitativ studieNärhälsan Brämaregården VårdcentralProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd2019-08-31
Bublik Lana / Farmakologisk basbehandling av kronisk hjärtsvikt i en primärvårdskontextNärhälsan BrämaregårdenRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Buchholz Vincent / Egenvård eller sjukvård med triptaner vid migrän.-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Callmer Christina / Arbetsmiljö på vårdcentral. En fokusgruppintervju.Närhälsan Brämaregårdens VCRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Carlén Anna / Förskrivning av cefalosporiner på Lindome vårdcentral
- Följer vi riktlinjerna från Strama och Läkemedelsverket?
Närhälsan Lindome vårdcentralProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
Clep Oana-Raluca / InternetKBT-en deskriptiv analys av deltagarna vid en enhet i primärvårdenTranemo VårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
davachi shadan / Uppfattning om hälsolitteracitet om ungdomar efter att ha deltagit i en hälsoutbildning - en fokusgruppstudie-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Dehlin Mats / Gikt och annan kronisk artrit i Västra Götaland - EnkätstudieReumatologen, SahlgrenskaProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd2027-12-31
Ekbom Pedersen Cecilia / Betydelsen av f-hb vid misstanke om tjock- och ändtarmscancer
En retrospektiv journalgranskningsstudie av patienter listade på Närhälsan Ekmanska Vårdcentralen
-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad2020-01-01
Ekerstad Niklas / Medför vård av sköra äldre patienter på en medicinsk äldrevårdsavdelning (MÄVA) mer patientsäker läkemedelsbehandling än på en vanlig vårdavdelning?FoU-enheten, NU-sjukhuset Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
Ekström Johanna / Oro för orosanmälanNärhälsan Kärra vårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Engvall Olga / Kartläggning av HbA1c-nivån hos diabetiker på Närhälsan Sannegården-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Evert Max / Faktorer som hindrar respektive underlättar för patienter med Diabetes Mellitus typ 2 att utföra fysisk träning-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Flakberg Per / Finns det samband mellan ländryggssmärta och benlängdsskillnad. En Litteraturstudie enligt Scoping Review.NärhälsanProjektet slutfört2018-10-02
Florin Ljungkvist Eric / Klinisk evidens för strikt lågkolhydratkost vid diabetes mellitus typ 2. En systematisk litteraturöversiktHerkules VCRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Folkerman Sara / Vad är överensstämmelsen mellan Centorkriterier värderade via självskattningsformulär jämfört med vid fysisk undersökning?Capio vårdcentral MölndalRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Fransson Lina / Förekomsten av klamydia hos unga kvinnor med UVI-symtom som söker i primärvårdBacka vårdcentral GöteborgRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Franzelius Martin / Hur lika värderar ST-läkare i allmänmedicin centorkriterierna?VC KustenRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Fris Boberg Lotte / Enkätstudie om urininkontinens och lokala symptom på östrogenbrist hos kvinnor över 60 år listade på Närhälsan Billingen Vårdcentral.-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Fuchs Eva-Maria / Interbedömar-reliabilitet av Centorkriterier vid digitala och fysiska läkarbesök. En substudie avseende olika åldersgrupperNärhälsanRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Fuentes Leetmaa Yvette / Existentiella frågors betydelse vid psykisk ohälsa-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Gerner Caroline / Informationssökning på internet och dess påverkan på patienters oro för hälsan.Sävedalens vårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Gerth Emilie / Kartläggning av mångbesökare på Vilans VårdcentralBräcke Diakoni Vilans Vårdcentral Rekrytering/datainsamling pågår
Giang Kok-Wing / Beteendestrategier för att uppnå effektivitet i allmänspecialisters vardagCapio Läkarhus TorslandaRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Goksör Emma / Immunologiska markörer för att förutse kliniskt svar av immunterapi hos allergiska barnAvd för Pediatrik, Göteborgs universitetRekrytering/datainsamling pågår
Gorgs Christine / Fysisk aktivitet på recept (FaR) - universalreceptet för alla?-Projektet avbrutet
Gäfvert Malin / Påverkar användning av snus blodtrycket?Närhälsan Masthugget VårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Gärdefors Niklas / Kolhydratrestriktion, effektivt mot högt blodtryck. En scoping review.MajornaRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Gårdfeldt Karl / Avslag på asylansökan och psykisk (o)hälsa. En intervjustudie.Nötkärnan Kortedala VC & BVCRekrytering/datainsamling pågår2020-06-30
Göthe Sofia / Medicinska risker vid prestation under dehydrering, samt effekter av dehydrering på prestationsförmågan - en systematisk litteraturöversiktVårdcentralen LäkarhusetProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd2018-10-30
Göthlund Gösta / Handläggning av polymyalgia rheumatica på vårdcentralerna Norrmalm och Tidaholm 2005-2011-(not selected)2017-03-01
Haagerup Emelie / Yoga som del i behandlingen av patienter med fibromyalgi – en ”scoping study”VårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Hajnal Gabor / En jämförande studie avseende olika metoder för behandling av nageltrångVC UlricehamnProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
Hansson Kajsa / Asylsökande i Sverige - diagnoser och symtom vid hälsokontrollVilans vårdcentral Skara Bräcke Diakoni(not selected)2018-09-20
Helldin Lars / RIS-SWE-21; Living conditions, level of social and cognitive function and side effects of treatment in patients with life long psychotic illnessNU-sjukvården, Område VuxenpsykiatriRekrytering/datainsamling pågår
Hua Yeu-Jiann / Det initiala handslagets inverkan på patientens intryck av läkaren-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad2018-12-31
Hösterey Maria / Sambandet mellan sjukskrivningstid och framtida sjukfrånvaro vid common mental disordersNärhälsan Torpavallen vårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad2018-03-01
ibrahimi hamida / Lipidsänkande behandling hos patienter med typ 2
diabetes - en retrospektiv studie på Gibraltargatans
vårdcentral
 
 
-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Imran Abdul Samad / Minskar manlig omskärelse risken för STD hos omskurna män?General Medicine Rekrytering/datainsamling pågår
Jacobssson Petter / Märkning i journalen mot penicillinöverkänslighet – en pilotstudie om förekomst och kvalitet i primärvårdenUgglans Vårdcentral Fredriksdal Rekrytering/datainsamling pågår2019-05-30
Joneken Beatrice / Hur hanterar ST-läkare i allmänmedicin medicinsk osäkerhet?Närhälsan Styrsö VCProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd2019-03-19
Karlsson Patrik / Hur ska patienter med läkemedelsorsakad hyperkalemi hanteras i primärvården?Närhälsan Ljungskile VårdcentralProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd2017-05-11
Khawaja Mehak Noreen / IBS diagnostik inom Primärvård-En retrospektiv journalstudieNärhälsan Högsbo vårdcentralRekrytering/datainsamling pågår
Krabbe cecilia / Leder en initial deltidssjukskrivning vid depression till en kortare tid som sjukskriven?
En journalstudie av sjukskrivna patienter med depression på Frölunda Vårdcentral 2015-2018
Närhälsan Frölunda TorgProjektet slutfört2018-10-14
Lager Karin / Upplevelser hos äldre personer avseende delaktighet i planering av sin vård – en kvalitativ intervjustudie.Närhälsan Backa VCRekrytering/datainsamling inte påbörjad2020-09-01
Lasson Anders / Fekala markörer vid IBS: Utvärdering av provtagningsförfarandet vid analys av fekalt kalprotektin samt bedömning av nya markörer.Med klin, Borås LasarettProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd2019-12-31
Liedholm Christoffer / Upplevelser, erfarenheter och attityder hos primärvårdspatienter om hur våra levnadsvanor påverkar utvecklandet av hjärt- kärlsjukdom. En kvalitativ studie.-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Liljegren Frida / Hur patienter med ont i halsen upplever undersökning via digital vård jämfört med vanligt läkarbesökNärhälsan Krokslätt VårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Lindblad Ulf / Högt normalt blodtryck - orsaker och konsekvenserNärhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd2025-12-31
Lindholm Jenny / Kartläggning och uppföljning av läkemedelsförskrivning på
Ekparkens äldreboende.
Närhälsan Ekmanska vårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Lindskog Emma / Akutremittering från Närhälsan Stora Höga vårdcentralST-läkare i Allmänmedicin, Närhälsan Stora höga vårdcentralProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
Liselius Py / Samverkan vid sjukskrivning för psykisk ohälsa -
ur allmänläkares perspektiv
Närhälsan EriksbergRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Loftenius Sandra / Kvinnors tankar vid känd hypotyreos vid graviditet.Sävelången Familjeläkare och bvc Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Lundberg Magnus / Typ 2-diabetes vid Vårdcentralen Centrum – metforminbehandling i förhållande till njurfunktionVårdcentralen Centrum SkövdeProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
Mahmood Burair / Buksmärta UNS - hur stor andel är IBS och hur diagnostiseras IBS i praktiken?Boda vårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad2016-09-01
Mahmoud Abdelhai / Diabetesscreening i en hypertonipopulation.Vara Vårdcentral(not selected)2018-09-01
Malmberg Stefan / Pneumoni i primärvård
- hur används vitalparametrarna för svårighetsbedömning?
HälsoBrunnen VårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Malmberg Stefan / Sannolikheten att Fusobacterium necrophorum är relaterad till faryngotonsillit hos patienter i primärvården – en systematisk litteraturöversikt med metaanalysHälsoBrunnen VårdcentralProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
McNair Erik / Multisjuka äldre –
Hur fungerar vården i dag och hur kan den bli bättre
-Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
Mocanu Adina Alexandra / Hur handläggs pneumoni i primärvård i Västra Götalandsregionen?Heimdal VårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Moradi Faraidoun / Livskvalitet bland de exponerade efter exponering för kemiska krigsmedel-Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
Munir Sundus / Följer primärvårdsläkare riktlinjer för remittering till kvinnokliniken?Boda VC Rekrytering/datainsamling inte påbörjad2018-05-01
Murtagh Isabella / Finns en underdiagnostisering av hjärtsvikt hos KOL patienter på vårdcentralen Vilan i Skara?-Rekrytering/datainsamling pågår
Navaee Homan / Hur stor andel av Närhälsan Onlines första besök leder till ett uppföljande fysiskt besök?-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Nelvig Helena / Vaccination mot rotavirusorsakad gastroenterit (RVGE) - 
En jämförande studie mellan vaccination med Rotarix och vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet, samt undersökning av föräldrars beslut till vaccinering.Närhälsan Högsbo vårdcentral Rekrytering/datainsamling pågår2019-06-01
Nesici Sima Sasa / InternetKBT - En enkätstudie om patienters upplevelse av att erbjudas kognitiv bettende terapi via internetNärhälsan Heimdal VårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Ockell Jonas / Utvärdering av post-operativa komplikationer samt patienternas tillfredställelse efter bukplastik hos post-bariatriska patienter med BMI ≥30-40kg/m2Vårdcentralen KustenRekrytering/datainsamling pågår2020-06-30
Perzon Mattias / Klinisk praktik på vårdcentral - en fokusgruppsstudie av läkarstudenters upplevelser-(not selected)2017-08-17
Popescu Dorinel Nicolae / Kan antalet barn en kvinna fött påverka livslängden? Effekten av reproduktion på förväntad livslängd.Sjöbo VcRekrytering/datainsamling inte påbörjad
POUR ABDOLLAHI FATEMEH / Lipidsänkande behandling hos listade patienter med kranskärlssjukdomar på Närhälsan Sannegården vårdcentral-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Quester Rebecka / När vill gymnasieelever söka vård vid olika symtom?
En undersökning angående ungdomars kunskaper om somatiska sjukdomssymtom.
Bollebygds VårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Raja Amer / Indikationer för vitamin B12-behandling på Bergsjöns vårdcentralNötkärnan Bergsjön Vårdcentral och BVCRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Randenius Amanda / Förekommer det husfridssex och tjatsex inom heterosexuella förhållanden i Sverige? Utveckling och validering av enkät-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Reichenberg Kalle / Vad gör man och vad bör man? En undersökning om osteoporosprofylax vid långvarig kortisonbehandling vid Polymyalgia Reumatica (PMR).Nötkärnan Sävelångens FamiljeläkareRekrytering/datainsamling inte påbörjad2018-05-31
Rosborg Karl / Patienternas uppfattningar om årskontroller på Grästorps VC.Grästorp VCRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Rucinski Emil / Finns det ett samband mellan användning av sociala medier och depression hos ungdomar? En litteraturöversikt-Rekrytering/datainsamling pågår
Sahlholm Karin / Acetylsalicylsyra utan indikation - Följer vi de nationella riktlinjerna?Västerledens vårdcentral FrölundaRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Sarajuddin Ali Sher / Bensår
Hur handläggs det på Närhälsan Vårgårda vårdcentral?
Närhälsan Vårgårda vårdcentralProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
Segerkvist Mårten / Det förskrivs mycket protonpumpshämmare (PPI).
Är det riskfritt, onödigt eller rent av riskabelt?
Vårdcentralen Vilan, SkaraProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
Skoglund Ingmarie / Multisjuka äldre - Hur fungerar vården idag och hur kan den bli bättre? En fokusgruppsstudie bland erfarna allmänläkare.-Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd2019-06-30
Skovbjerg Susann / CRP hos förskolebarn med okomplicerade luftvägsinfektionerKlinisk mikrobiologi, Bakteriologiska laboratoriet, SURekrytering/datainsamling pågår
Snaebjörnsson Arnljots Egill / Komplikationsuppföljning efter akut cystit hos män.Närhälsan Fristad vårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad2019-12-31
Strannberg Emelie / Antibiotikaförskrivning vid videobesök
– en deskriptiv analys av förskrivningen av Närhälsan Online
Närhälsan Partille vcProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd
Stålhammar Rickard / Kontrolleras vitalparametrar vid pneumoni inom primärvårdenHälsobrunnen vårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Suleiman Jelall / Kartläggning av patienter med hypotyreos på Närhälsan Guldvingen vårdcentral år 2017-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad2019-12-01
Sundvall Pär-Daniel / I vilken utsträckning kan Centorkriterier bedömas vid digitala vårdkontakter?Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Svedberg Niclas / ST-läkares kunskaper om läkemedelsbehandling vid alkoholberoende – en enkätstudie-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Svensson Oskar / Öppen mottagning
En intervjustudie med sjuksköterskor/distriktsköterskor om deras upplevelse att arbeta på en vårdcentral med otriagerad drop-in mottagning
Sävelångens familjeläkare och BVCRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Tammelin Karin / Autoimmun kardiovaskulär sjukdom vid Graves sjukdomMedicinkliniken SU/Östra Projektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd2019-12-31
tinnberg christina / Genitourinary Syndrome of Menopause - kartläggning av insättning av vaginalt östrogen hos postmenopausala kvinnor med recidiverande UVI.Sörhaga vårdcentralRekrytering/datainsamling pågår
Toloraia Nino / Ungdomars upplevelser av interaktiv utbildning om alkohol, narkotika och tobak - en fokusgruppstudie.Nötkärnan Kortedala VCRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Tubic Bojan / Samspelet mellan ben- och fettmassa vid viktuppgång hos patienter med anorexia nervosa med fokus på osteocalcin.Ortopedkliniken/Sahlgrenska UniversitetssjukhusetProjektet pågår, rekrytering/datainsamling stängd2014-12-31
van Haeringen Klaas / Förutsäga långvarig sjukfrånvaro:
Är det möjligt/ kan det förbättras?
Utvärdering i primärvård av självskattningsformulär som instrument för att prognostisera långvarig sjukfrånvaro inom 2 veckor.
Sandared VC,Rekrytering/datainsamling pågår
Wahlgren Petter / Följsamhet vid Närhälsan Högsbo VC till nationellt vårdprogram avseende halsinfektionHögsbo VCRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Weaver James / Finns det faktorer som påverkar läkemedelsföljsamhet i Typ 2- Diabetes?-Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
Werner Christian / Finns det någon skillnad i kvalitetsindikatorerna hos hypertoniker som uppfyller målblodtrycket jämfört de som inte uppfyller målblodtrycket? En retrospektiv observationsstudie av ett primärvårdsmaterialMedpro Clinic Noltorp vårdcentralRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Wikstén Anna-Lena / Gravida kvinnor med depression - tankar kring att använda antidepressiva mediciner under graviditetNärhälsan LerumRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Zacharoff Christian / Påverkar antalet listade patienter på en vårdcentral patienternas upplevda nöjdhet? – En studie baserad på Nationell PatientenkätDin vårdcentral i LerumRekrytering/datainsamling inte påbörjad
Zali Jhubin / I vilken ålder söker kvinnor som oftast för urinvägsinfektion och vilken behandling erhåller de?Adinahalsan Vårdcentral NolRekrytering/datainsamling inte påbörjad2019-02-01
Åberg Nathalie / Hur söker primärvårdspatienter symtomrelaterad information innan ett läkarbesök?Närhälsan SandaredRekrytering/datainsamling inte påbörjad

909 st Avslutade ST-FoU-projekt
inom primärvård Västra Götalandsregionen listas här nedan:

Projektledare / ProjekttitelProjektledarens arbetsplatsPlanerat avslutsdatum
Abdulla Dina / Är intag av smör en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom?Bengtsfors Vårdcentral2012-03-14
Abenius Britta / Mammors förklaringar till sin sjukskrivning-2018-05-24
Abrahamsson Birgitta / Nationell patientenkät, vad döljer sig bakom? Nöjd patient rekommenderar vårdcentralen.-2015-06-15
Adamsson Annika / Kan patienter med utmattningssyndrom identifieras tidigare?
En journalstudie av stressrelaterade sökorsaker åren innan diagnos.
Hovås Askim Familjeläkare och BVC2018-10-30
Adielsson Johan / Kan läkemedelsavstämning med farmaceut i primärvård minska risken för läkemedelsrelaterade problem hos äldre?-2014-04-17
Aguirre Alex / Hur fullständig är registreringen av patienter med diabetes i det Nationella diabetesregistret?
-en journalstudie vid Närhälsan vårdcentral i Tidaholm.
Neurologkliniken Skövde2015-11-30
Ahlborg Gunnar / Stressrelaterad psykisk ohälsa i primärvården.Institutet för stressmedicin2015-06-30
Ahlin Kristina / Livsstil och Diabetes typ IIVårdcentralen Horred2012-01-15
Ahlqwist Anna / Sjukgymnastisk behandling av ryggbesvär hos barn och ungdomFriskrehab2006-12-25
Ahlqwist Anna / Upplevelser av smärta i ländryggen hos barn och ungdomar relaterat till en sjukgymnastisk behandlingsinterventionFriskrehab2012-06-18
Ahlström Birgitta / Förbättring av patientflödet på Jourcentralerna i SkaraborgForskningsstöd, Folktandvården Västra Götaland2009-02-13
Ahmed Naseer / Antibiotika till barn vid Sävedalens vårdcentralVC Capio/ Sävedalen
Ahnberg Kerstin / diabetes prevention kungssten - det handlar om att bromsa typ 2.VC Kungssten Primärvården Göteborg2011-03-30
Al-Battawi Muna / Blodfettsänkande läkemedel hos patienter med diabetes
-en enkätstudie på Hjo vårdcentral
Närhälsan Hjo vårdcentral2018-01-30
Al-Dabbagh Ali / Kartläggning av medicinsk fotvårdsremissHerkules vårdcentral2019-09-16
Al Kadhumi Alaa / Patienters upplevelse vid hemblodtrycksmätning
– Framtagning och validering av enkätinstrument.
Södratorget vårdcentral2017-03-07
Al-khafaji Mohammed / Jämförande studie avseende riskfaktorer för störningar i glukosmetabolismen hos en befolkning från Skandinavien respektive MellanösternNärhälsan Hentorp vårdcentral2014-12-04
Al khatib Mahmoud / Över och under diagnos av KOL i primärvård-2019-04-25
Al-naqeeb Farah / Spädbarn under tre månader sover säkrast i egen sängNärhälsan Källstorp vårdcentral2015-04-23
Al-Yassin Nora / Handläggning av streptokocktonsillit och följsamhet till Läkemedelsverkets rekommendationer i primärvårdenNärhälsan Lövgärdet Vårdcentral
AL-YASSIN TAMARA / Kan vitamin D-tillskott i rekommenderad dos förebygga akuta luftvägsinfektioner hos barn?-2019-05-17
Albatta Mohammed / Är det viktigt att ta B12 prov hos metformin behandlade diabetiker?-2019-04-18
Alem Nasim / En jämförelse av informationsunderlaget beträffande två olika remisstyper vid inremittering av hudtumörpatienter via Primärvården.Närhälsan Furulunds Vårdcentral2017-10-01
Ali Saman / Finns det samband mellan D-vitamin och depressionssymtom?-2014-04-17
Alivodic Alida / Kan PEth användas för att upptäcka riskbruk av alkohol?Närhälsan Slottsskogen vårdcentral2016-04-28
Altersved Ewa / Utvärdering av funktionen avancerad specialistsjuksköterska på vårdcentraler i primärvården SkaraborgÅgårdsskogens vårdcentral2011-03-28
Alvarez Jimenez Pablo / Patienter med kronisk benign smärta och opioidbruk
Närhälsan Mariestad vårdcentral 2015
Barn- och ungdomspsykiatri och ätstörningsvård2017-06-20
Alverlin Jonas / Kan man effektivt hantera inkommande patientkontakter på en vårdcentral i Västra Götalandsregionen?-2017-04-28
Aminoff Ingela / Behandlingsaspekter på tennisarmbåge särskilt avseende användandet av kortisoninjektioner i primärvården i GöteborgVårdcentralen Gibraltargatan
Andersen Thelma / Är lågkolhydratskost ett behandlingsalternativ mot typ 2 diabetes?Mölnlycke Vårdcentral Närhälsan2018-05-17
Andersson Carin / FoU-Rapport nr 028 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Patientnära analyser på vårdcentral - en orsak till minskade eller ökade kostnader?Vårdcentralen Svenljunga1999-11-12
Andersson Eva / Användning och betydelse av handledsstöd vid distal radiusfraktur, efter avgipsningNärhälsan Sörhaga Rehabmottagning, Alingsås2020-01-31
Andersson Grönlund Marita / Synundersökning på barnavårdscentral och i skola samt handläggning av barn som screenats och remitteras därifrån till ögonklinik med något subnormal synskärpa i Västra Götalandsregionen-2018-07-27
Andersson Jenny-Ann / Äldres upplevelser inför koloskopi. En intervjustudie.-2019-01-23
Andersson Susanne / Med risk för diabetes. Studier av symtom, självskattad hälsa och erfarenheter av att leva med risk för att utveckla typ 2 diabetesHögskolan i Skövde2012-09-07
Andersson Tobias / Association mellan socioekonomiska faktorer och död, hjärtinfarkt och ischemisk stroke hos patienter med hypertoni och diabetes. En kohortstudie från the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD)Närhälsan Norrmalm vårdcentral
Andersson Tobias / Blodtrycksnivå och risk för kardiovaskulär sjuklighet och död hos patienter med hypertoni och diabetes. En kohortstudie från the Swedish Primary Care Cardiovascular Database (SPCCD).Närhälsan Norrmalm vårdcentral
Andersson Tobias / Förberedelse av databas inför långtidsuppföljning av patienter i Skaraborgs diabetesregister (SDR)Närhälsan Norrmalm vårdcentral2012-03-30
Andersson Tobias / Förskrivning av blodfettssänkande läkemedel på Norrmalms vårdcentral - finns det pengar att spara?Närhälsan Norrmalm vårdcentral2010-03-01
Andersson Tobias / Långtidsuppföljning av mortalitet och dödsorsaker hos patienterna i Skaraborgs Diabetesregister jämfört med bakgrundsbefolkningenNärhälsan Norrmalm vårdcentral2018-02-01
André Maria / Tankar och föreställningar om kroppen och smärta hos patienter med rörelserädsla relaterat till ländryggssmärta.-
Annerud Jonathan / Livskvalitet hos diabetes typ 2-patienter med nuvarande respektive tidigare insulinbehandlingCapio Läkarhus Stenungsund2019-03-16
Antonsson Linda / TroponinT i primärvård-2015-04-23
Arnander Edmund / Intermittent fasta som en del i behandlingen av diabetes mellitus typ 2?Centrumpraktiken, Kungälv2018-04-26
Arnell Cristina / Läkares upplevelse av att arbeta med drop-in mottagningVårdcentral
Arnljots Rebeka / D-vitaminbrist var vanligt förekommande bland vårdtagare på svenska äldreboenden och associerat med demens: en tvärsnittstudie av 545 svenska vårdtagare på äldreboenden.Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås2017-10-31
Arnljots Rebeka / Finns ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås
Arnljots Rebeka / Är ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden associerat med D-vitaminbrist?Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås2018-12-31
Arvidsson Karin / Upplevelse av eget inflytande och ansvar för sina besvär hos patienter med muskuloskeletala besvär i Primärvården.Distriktsjukgymnatiken Stenungsund2007-01-12
Arvidsson Lena / Strokeprojektet Hisingen/Område 3
Informationsöverföring av patient
mellan sjukhuset och primärvården
-2013-12-31
Arwin Henrietta / Varför bli chef när man är utbildad för klinisk verksamhet?Områdeschef Närhälsan2014-01-24
Ascher Henry / Hälsa och ohälsa hos papperslösa migranter-
Ask Kristin / Kan fysisk aktivitet påverka frånvaro i grundskolan? Utvärdering av försök med The Daily Mile.Närhälsa Hjällbo, Allmänmedicin
Atalla Hawazen / Viktutveckling hos män och kvinnor
under 10 års tid och predicerande faktorer
Närhälsan Södra Ryd vårdcentral2019-12-20
Augustsson Pia / Vad är det som gör att jag minskar i vikt? - ur psykologiskt perspektivNärhälsan Kungshamn Vårdcentral samt Enheten för allmän medicin Göteborgs Universitet2019-06-07
Augustsson Pia / Vårdsamordnare psykisk ohälsa – Vad har införandet av funktionen betytt för vårdcentralens inre arbete och dess personal?Närhälsan Kungshamn Vårdcentral samt Enheten för allmän medicin Göteborgs Universitet
Augustsson Pia / Övervikt och fetma. Att förebygga och behandla inom primärvårdenNärhälsan Kungshamn Vårdcentral samt Enheten för allmän medicin Göteborgs Universitet
Azizi Abdul Azim / En enkät undersökning om patienters upplevelser av besök hos läkare på vårdcentralen-2017-03-07
Azizi Soraya / Närhälsan Dalaberg: Kartläggning av antibiotikaförskrivning från år 2009 - 2012.Dalaberg närhälsan2014-01-31
Babaei Kiadehi Hossein / Behandling och måluppfyllnad av diabetes typ 2 på Nordmanna vårdcentra Kungälv under år 2015Närhälsan Back Vårdcentral2017-09-06
Bahreini Sara / Utredning, behandling och uppföljning av D-vitaminbrist hos vuxna patienter på Biskopsgården vårdcentral
Jämförelse med Regionala riktlinjer i VGR.
-
Balasingam Sadeshkumar / Patienter med intra-articulära skador vid artroskopi får försämrad KOOS scores i långtidsuppföljning än isolerade korsbandsskador: en studie baserad på Svenska KorsbandsregistretOrtopedkliniken NÄL2017-01-09
Banhegyi Csaba / Rapport om Fristads Vårdcentrals utvecklingsdagar i Ungern-2013-10-13
Barbos Raluca / KOL-skola, utvärdering av en intervention utifrån hälsa och livskvalitet-
Bark Sirpa / Jämställdhet - viktigt för barnet? Hur ser förstagångspappor på detta?
Intervjuer med blivande förstagångspappor.
Södra Älvsborgs Läns Sjukhus/Biblioteket2016-02-28
Bashir Adeel / Hur väl följs riktlinjer för antibiotikabehandling av luftvägsinfektioner inom primärvården?Stensättattarevägen 52019-05-17
Batallanes Forsell Erica / Mikroalbuminuri; den osynliga faran-2012-01-02
Beck-Friis Josefine / Diagnostik och behandling av aktiv tuberkulos hos gravida i Västra GötalandsregionenInfektionskliniken, Östra Sjukhuset, SU
Belfrage Björn / Utförande och tolkning av spirometri på svenska sjukhusPrimärvården Fyrbodal, VC i Ed2014-12-01
Bellfjord Madeleine / Akupunkturbehandling jämfört med transkutan elektrisk nervstimulering vid Irritable Bowel Syndrome hos kvinnor - en randomiserad kontrollerad studie.Närhälsan Gibraltar rehabmottagning2009-06-01
Bellfjord Madeleine / Effekter av akupunkturbehandling jämfört med transkutan elektrisk nervstimulering, tre månader efter avslutad behandling - Uppföljning av en rct - studie på kvinnor med irritable bowel syndrome.Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Bellfjord Madeleine / Hur kan dagligt utövande av MediAndning inom MediYoga, påverka Heart Rate Variability,(HRV)och upplevd stress och ångest hos personer med upplevda stress- och ångestrelaterade besvär? -en pilotstudie.Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Bellfjord Madeleine / Utvärdering av Mediyoga i grupp, jämfört med sedvanlig behandling hos fysioterapeut, för personer med upplevd, stressrelaterad ohälsa.Närhälsan Gibraltar rehabmottagning
Ben Khaled Fethi / Handläggning av äldre män som behandlas med antibiotika på grund av urinvägsbesvär. En journalstudie vid Närhälsan Vara Vårdcentral.Närhälsa Vara Vårdcentral
Beneus Maja / Kan mjölkproteinallergi orsaka förstoppning hos barn?-2017-05-11
Bengtsson Boström Kristina / "INTERSTROKE" en internationell och lokal fall-kontrollstudie av riskfaktorer för strokeNärhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg2020-12-31
Bengtsson Boström Kristina / Läkemedelsbehandling av högt blodtryck i primärvårdenNärhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg2020-12-31
Bengtsson Boström Kristina / Riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom i stad och på landsbygd, Prospective Urban Rural Epidemiologic Study (PURE)Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg2020-12-31
Bengtsson Boström Kristina / Samverkan mellan genetiska markörer och livsstilsfaktorer vid uppkomsten av hypertoni och typ 2 diabetesNärhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg2020-12-31
Bengtsson Boström Kristina / Uppföljning av patienter med diabetes i Skaraborg, Skaraborgs diabetesregister (SDR)Närhälsan Billingen vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg2020-12-31
Beno Anja / Kan förstärkta insatser från barnhälsovården i form av extra hembesök bidra till minskad stress och ökad trygghet hos föräldrar.Medicine Generalis Sweden AB/ISM2013-08-01
Bergenheim Anna / 12-årsuppföljning av patienter med långvarig generaliserad smärta eller fibromyalgi inom primärvård i Göteborg, Alingsås och Uddevalla.FoU primärvård Fyrbodal / Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning2019-12-31
Bergenheim Anna / Användbarhet av flera dimensioner av trötthet vid FibromyalgiFoU primärvård Fyrbodal / Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning2015-12-31
Bergenheim Anna / Män med Fibromyalgi och Långvarig Generaliserad Smärta - effekt av träning på symtom och fysisk kapacitetFoU primärvård Fyrbodal / Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning2016-12-31
Bergenheim Anna / Undersökning av en kombinerad behandling av stressreducerande fysisk aktivitet och internetbaserad kognitiv beteendeterapi för personer med långvarig generaliserad smärtaFoU primärvård Fyrbodal / Närhälsan Uddevalla Rehabmottagning2023-12-31
Bergfors Elisabet / Barn med kliande noduli och kontaktallergi mot aluminium efter difteri-stelkramp/kikhostevaccinationEnheten för Allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet
Bergfors Elisabet / Om kikhosta, kikhostevaccination och vaccinbiverkningar relaterade till aluminiumadjuvansEnheten för Allmänmedicin, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet2006-01-19
Bergman Kristoffer / Sökmönster i offentlig primärvård - öppen mottagning till läkare - ökad tillgänglighet för vilka?Ängabo VC2018-07-21
Bergqvist Per / Fysioterapeutens arbetsvardag i Vårdval Rehab.Närhälsan Rehabmottagning Tidaholm2018-06-30
Bergsten Martina / Morfin -möjlighet eller misstag?Närhälsan Gråbo Vårdcentral
Bergstrand Hilda / Antibiotika vid akut rinosinuit? -följs behandlingsrekommendationer samt föreligger det skillnad avseende antibiotikaförskrivning mellan vårdcentral och jourcentral?-2017-12-31
Berkhout Maria / Allmänläkarens överväganden vid behandling av hypertoni hos de äldsta patienternaNärhälsan Norrmalm Vårdcentral, Skövde
Berndtsson ( fd Al-Wahaishiova ) Arua / Kan vi hitta fler patienter med diabetes typ 2/IGT om vi börjar leta aktivt?Närhälsan Masthugget vårdcentral2015-02-18
Berndtsson Ina / Utvärdering av etiska aspekter vid screening av bukaortaaneurysmHögskolan Väst, Inst omvårdnad, hälsa och kultur2010-06-09
Bernhardsson Susanne / Evidensbaserad praktik inom arbetsterapi i primärvård: en enkätstudie i västra SverigeFoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän 2018-10-28
Bernhardsson Susanne / Excentrisk träning vid subakromialt impingementsyndromFoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän 2010-01-26
Bernhardsson Susanne / Femårsuppföljning av en skräddarsydd implementering av fysioterapeutiska behandlingsriktlinjerFoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän 2019-12-31
Bernhardsson Susanne / Främjande av evidensbaserad praktik inom fysioterapi i primärvården:
implementering av riktlinjer samt klinisk praxis och patienters preferenser
FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän 2015-12-09
Bernhardsson Susanne / Hur påverkar patientens preferenser rehabiliteringsprocessen? En kvalitativ studieFoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän 2018-10-16
Bernhardsson Susanne / Klinisk praxis inom fysioterapi i primärvården: en tvärsnittsstudieFoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän 2015-05-19
Bernhardsson Susanne / Utvärdering av en skräddarsydd implementering av evidensbaserade sjukgymnastiska behandlingsriktlinjer i primärvårdFoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän 2014-04-30
Bernmalm Jonna / Behandling av patienter med överkonsumtion av alkohol på Närhälsan Masthugget Vårdcentral.Närhälsan Masthugget Vårdcentral
Bertilsson Monica / Förmåga att Arbeta Index - utveckling av ett frågeformulär för att mäta arbetsförmåga hos individer med vanlig psykisk sjukdom.Affektiva II, Sahlgrenska Universitetssjukhuset / Enheten för socialmedicin och epidemiologi, Götebo
Bjarnegård Anna / Effekten av akupunktur på insomnia/sömnstörning
En randomiserad kontrollerad studie
-
Bjuhr Helena / Mindfulness och compassion fokuserat behandlingsprogram för förbättrad sjukskrivningsprocess vid utmattningssyndromNärhälsan Stenungsund och Tjörn Psykologmottagning2016-10-30
Bjuhr Helena / Mindfulness på Vårdcentral. Behandling av stresstillstånd samt recidiverande depression med hjälp av Mindfulness baserad behandling. Projektet avser att initiera, genomföra och utvärdera två gruppbehandlingar; Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) för en grupp med stressrelaterad ohälsa/utmattningssyndrom och Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) för en grupp med depressionsproblematik.Närhälsan Stenungsund och Tjörn Psykologmottagning2014-04-08
Björk Lena / Utveckling och utvärdering av aktiviteter och insatser utifrån "Åtgärdsplan för att minska sjukfrånvaron i Fyrbodal" - ett ramprojektNärhälsan, Chefläkaravdelningen2008-12-31
Björk Lisa / PRIMA - Primärvård för arbetsåtergångInstitutet för stressmedicin
Björkdahl Ann / Bättre nytta av avancerad Parkinsonbehandling genom samverkande rehabilitering? En randomiserad studieArbetsterapi och Fysioterapiverksamheten SU (50 %) samt Ersta Sköndal Bräcke Högskola (50 %)
Björkelund Cecilia / Care Manager - Vårdsamordnare som spindeln i nätet för patienter med depression i primärvårdenEnheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU, 2021-12-31
Björkelund Cecilia / Effekter av Internet-KBT i primärvården vid mild till medelsvår depression på depressiva symtom, arbetsförmåga, funktion och livskvalitet - en randomiserad, kontrollerad studieEnheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU, 2017-12-31
Björkelund Cecilia / Epidemiologi som bas för prevention och intervention - Populationsundersökningen av kvinnor i GöteborgEnheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU, 2015-01-01
Björkelund Cecilia / Jämförande studie i primärvården av internetbaserad behandlarstödd självhjälpsbehandling med kognitiv beteendeterapi (KBT) vid depressionEnheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU, 2017-12-31
Björkelund Cecilia / Mental och metabol stress - effekter på hälsa och effekter av intervention på stressrelaterad ohälsa. Translation av resultat från epidemiologiska populationsstudier till intervention på primärvårdsnivå.Enheten för allmänmedicin, inst. för medicin, Sahlgrenska akademin, GU, 2021-12-31
Björkman Helena / EMDR i behandlingen av psykisk ohälsa inom primärvården i Sverige. En systematisk litteraturgranskning.Psykisk Hälsa, Närhälsan Lysekil vårdcentral
Björndell Cajsa / Läkares upplevelser av att arbeta på en onlinemottagning med videobesök i offentlig primärvård i Västra Götalandsregionen, en kvalitativ studieNärhälsan Brämaregården Vårdcentral2019-08-31
Blomdahl Christina / Bildskapande som behandling vid depression -En randomiserad kontrollerad studie av effekt avseende grad av depression, aktivitetsförmåga, copingstrategier och självkänslaVuxenpsykiatrisk klinik, Södra Älvsborgs sjukhus
Bolin Johanna / Att Förklara Smärta-2016-06-07
Bolling Jessica / BVC-sjuksköterskors upplevelser av arbete med omsorgssviktande familjerBVC Närhälsan Ågårdskogens vårdcentral Lidköping2009-07-17
Boman Charlotte / Behov, hinder och möjligheter för att främja fysisk aktivitet för barn med utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar: en fokusgruppstudie av vårdpersonalens upplevelserNärhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet2019-12-31
Bonander Kristina / Handledning av sjuksköterskestudenter i primärvården-2008-06-11
Borland Maria / Andningsmuskelträning och fysioterapiledd fysisk träning inom hjärtrehabilitering av patienter med paroxysmalt förmaksflimmerNärhälsan Sörhaga rehabmottagning, FoU-centrum Södra Älvsborg
Borland Maria / Kan fysisk träning påverka graden av fysisk aktivitet hos personer med kronisk hjärtsvikt?Närhälsan Sörhaga rehabmottagning, FoU-centrum Södra Älvsborg2014-05-12
Borland Maria / Kartläggning av deltagandet i fysisk träning inom hjärtrehabilitering, i relation till antal patienter, fysioterapeuter och kostnad.Närhälsan Sörhaga rehabmottagning, FoU-centrum Södra Älvsborg
Borland Maria / Tre månaders uppföljning efter avslutad sjukgymnastledd fysisk träning i grupp eller FaR® för äldre patienter med förmaksflimmerNärhälsan Sörhaga rehabmottagning, FoU-centrum Södra Älvsborg
Borland Maria / Träningsbaserad hjärtrehabilitering, fysisk prestationsförmåga och fysisk aktivitet hos personer med hjärtsjukdomNärhälsan Sörhaga rehabmottagning, FoU-centrum Södra Älvsborg2018-10-05
Bornhöft Lena / Direkttriagering till fysioterapeut inom primärvård - utveckling och utvärdering av en triagemodellNärhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentral2019-05-03
Bornhöft Lena / Effekterna av direkttriagering av patienter med muskuloskeletala besvär till fysioterapeut på vårdcentral: en pilotstudie.Närhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentral2019-06-11
Bornhöft Lena / Effekterna av direkttriagering av patienter med muskuloskeletala besvär till fysioterapeut på vårdcentral: en prospektiv randomiserad kontrollerad studie.Närhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentral2019-06-11
Bornhöft Lena / Fysioterapi inom Primärvårdstriage - effekterna på konsumtion av medicinska åtgärder på vårdcentraler av patienter och subgrupper av patienter med muskuloskeletala besvär: en fall-kontroll studie.Närhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentral2014-07-02
Bornhöft Lena / Har mätning av handgreppstyrka effekter på fysisk aktivitet hos patienter med diabetes typ 2? En randomiserad kontrollerad studieNärhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentral
Bornhöft Lena / Utveckling av behandlingsstrategier för riskfaktorn låg handstyrka hos patienter med livsstilsrelaterade sjukdomar, en pilotstudie.Närhälsan Torslanda rehabmottagning/ Biskopsgården vårdcentral
botas felicia / D-vitamin och depression. En tvärsnittsstudie gjord på patienter med depression och D-vitaminbrist på Tuve vårdcentral.-2015-12-02
Boubitsa Héléne / B-THALASSEMIA MINOR OCH PROVTAGNING FÖR FRAKTIONERAT HEMOGLOBIN PÅ VC LÄRJEDALEN-2011-06-26
Boustedt Cecilia / DAGLIGA AKTIVITETER HOS KVINNOR MED HANDARTROS
Ett års uppföljning
Primärvårdsrehab Majorna2015-04-30
Boustedt Cecilia / Effekt av ett hand-ledskydds program med tillägg av ortosbehandling och handträning: ett års uppföljning.Primärvårdsrehab Majorna2009-07-31
Boustedt Cecilia / Tumbasartros: intensifierad träning och strukturerad ortosanvändning i artrosskolaPrimärvårdsrehab Majorna2009-03-18
Bouwmeester Johanna / Astma hos småbarn med astma - kartläggning av vården vid två vårdcentraler i SkaraborgNärhälsan Vårdcentral Hjo2018-06-16
Bramsved Rebecka / Föräldrafaktorers påverkan på barns tidiga tillväxt - epidemiologiska studier av födelsevikt och tillväxt under barnaårenAvdelningen för Pediatrik
Brandström Kristina / Följsamheten till regional medicinsk riktlinje ” Hypertoni” hos patienter med måttlig hypertoni med 0-2 riskfaktorer inom primärvård. En tvärsnittstudie.Närhälsan Sörhaga Vårdcentral2016-01-27
Brorsson Silva / Snus!!Närhälsan Öckerö VC 2008-01-30
Brämberg Elisabeth Björk / Auktoriserad tolk som aktiv deltagare i ett tre-vägssamtal: patienters och tolkars uppfattningar om en utökad tolk-roll.Närhälsan Eriksberg vårdcentral2017-12-31
Brämberg Elisabeth Björk / Problemlösningsbaserade samtal inom primärvården för att främja återgång i arbete bland personer med psykisk ohälsa – en klusterrandomiserad studie.Närhälsan Eriksberg vårdcentral2020-12-31
Brämberg Elisabeth Björk / Samverkan i team på vårdcentralen för att möta kvinnor med psykisk ohälsaNärhälsan Eriksberg vårdcentral2013-06-30
Brännberg Eva / Medför ett omhändertagande av patienter med rygg- och nackbesvär i akut skede lägre smärtskattning jämfört med ett omhändertagande i subakut skede?
Bedömning och behandling enligt Mc Kenziekonceptet.
En prospektiv randomiserad interventionsstudie.
Projektplan 2007.
Sjukgymnastikavdelningen Hjo Vårdcentral2011-09-28
Brännmark Emil / Frågar vi våra patienter med utmattningssyndrom om alkohol-2016-11-25
Bröms Margareta / To vaccinate or not to vaccinate? Vad anser sjuk-och hälsovårdspersonal om införande av allmän vaccination mot vattenkoppor och andra nya vaccin i det svenska vaccinationsprogrammet i barnhälsovården?Barn-och ungdomsmedicinska mottagningen i Gamlestaden2010-03-31
Bublik Lana / Farmakologisk basbehandling av kronisk hjärtsvikt i en primärvårdskontextNärhälsan Brämaregården
Buchholz Vincent / Egenvård eller sjukvård med triptaner vid migrän.-
Bullarbo Maria / D-vitaminnivåer hos gravida kvinnor i Västra Sverige och relation till graviditetsinducerad hypertoniNärhälsan Mölndal, gynekologmottagningen 2017-12-31
Bullarbo Maria / Magnesiumsupplementering för att förhindra blodtrycksstegring under graviditet – en dubbelblind randomiserad multicenterstudie, (”Mg 400”)Närhälsan Mölndal, gynekologmottagningen 2018-12-31
Bullarbo Maria / Syra-bas-balans och blodtryck under graviditetNärhälsan Mölndal, gynekologmottagningen 2014-02-26
Bunea Andrei / Handläggning av halsinfektioner vid Närhälsan Partille vårdcentral korrelerat till nationellt vårdprogram-2014-12-30
Bylin Ottehall Camilla / Aktiv 65 - en hälsoscreening vid 65 års ålder.
Hälsoprofil, konditions- och fysiska funktionstest - en grund för hälsofrämjande åtgärder i Primärvården Göteborg centrum/väster.
Centrum för fysisk aktivitet2019-12-31
Bystedt Charlotta / LEDARSKAP I GÖTEBORGS PRIMÄRVÅRD - en enkät-studieCapio Vårdcentral Hovås/Billdal2018-06-12
Börjesson Tobias / NYTTAN AV AMBULATORISK BLODTRYCKSMÄTNING VID BEHANDLING AV HYPERTONILäkargruppen Mölndalsbro2015-09-17
Börjesson Ulrika / Kan mödrar vara en motivationsfaktor i behandling av feta barn.
Börve Alexander / Kan ett webbaserad frågeformulär användas för att diagnostisera eller prioritera patienter med ont i ryggen?-
Bøg-Hansen Erik / Prognosen vid hypertoni behandlad i primärvårdenVårdcentralen i Vara2010-12-31
Callmer Christina / Arbetsmiljö på vårdcentral. En fokusgruppintervju.Närhälsan Brämaregårdens VC
Carlerös Gerda / Förskrivning av läkemedel till äldre vid Närhälsan Norrmalm Vårdcentral - En kartläggning med avseende på förekomst av polyfarmaci och läkemedelsinteraktionerNärhälsan Backa Vårdcentral2014-03-10
Carlqvist Jeanette / Jodkontrastmedels effekt på thyroideafunktionen - frekvens av funktionspåverkan, symptom och identifiering av riskfaktorer. En prospektiv studie.Radiologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset, sektionen för neuroradiologi
Carlsson Ahlén Gerd / Läkar-patient överensstämmelse i mötet - Distriktsläkarens självutvärdering av patientmötetNärhälsan, Floda Vårdcentral2007-08-14
Carlsson Ahlén Gerd / Uppföljning av hur patienten mår en månad efter konsultationen relaterat till doktorns respektive patientens uppfattning om konsultationenNärhälsan, Floda Vårdcentral2009-06-05
Carlén Anna / Förskrivning av cefalosporiner på Lindome vårdcentral
- Följer vi riktlinjerna från Strama och Läkemedelsverket?
Närhälsan Lindome vårdcentral
Cederlund Johan / Effekten av behandling mot extensionsdysfunktion i bröstryggen hos individer med långvarig nacksmärta.Distriktssjukgymnastiken, Vänerparken2013-12-31
Cederlund Johan / En systematisk review av långvarig nacksmärta.Distriktssjukgymnastiken, Vänerparken2012-09-03
Choha Rita / Feceselastas nivåer på ett äldreboende-0000-00-00
Christensson Gunnel / FoU-Rapport nr 031 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Förutsättningar för dokumentation av omvårdnad.Primärvårdskansliet1999-01-01
Claeson Anders / Erektil dysfunktion - kartläggning av läkemedelsanvändande hos diabetiker i Stenstorp och Skara-2013-10-20
Claesson Jeanette / MOTIVERANDE SAMTAL FÖR ATT ÖKA GRADEN AV FYSISK AKTIVITET VID BESVÄR FRÅN RÖRELSE- OCH STÖDJEORGANEN
-EN SYSTEMATISK LITTERATURÖVERSIKT
-2015-02-15
Clep Oana-Raluca / InternetKBT-en deskriptiv analys av deltagarna vid en enhet i primärvårdenTranemo Vårdcentral
Collinder Torbjörn / TRÄDGÅRDSREHABILITERING VID
STRESSRELATERAD SJUKDOM
Capio Vårdcentral Orust2016-09-26
Conradson Ann-Christine / Projekt för insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre.Lysekils VC2012-07-05
Dahl-Johansson Birgitta / Arbetsterapeuters användning av metoden Motiverande samtal
– en enkätstudie
Närhälsan Rehabmottagning Skara2015-01-15
Dahlgren Emma / Hur hittar man bäst TB hos gravida? En jämförande studie mellan två screeningmetoder, lungröntgen versus PPD.Hjällbo Vårdcentral, Göteborg
Dahlin Bengt / Från Provinsialläkare till Primärvård. En historisk exposé.pensionär2010-04-30
Dahlin Bengt / Från Provinsialläkare till Primärvård. En historisk exposé.pensionär2010-04-30
Dahlin Redfors Ylva / Otoskleros kliniska och genetiska studier-2014-02-01
Dahlström Lars / Osteoporos - association till frakturer i skelettet och underkäkens bentäthet och till artros i käkleden Odontologen2015-12-31
Dahlöf Linda / Patienters upplevelse av att triageras direkt till psykolog på vårdcentral när kontaktorsaken är psykisk ohälsa - En kvalitativ studievårdcentralen Biskopsgården
Daka Bledar / Betydelsen av könshormoner på metabola syndromet och akut hjärtinfarkt: En prospektiv studie i Skaraborg (ISHMI-studien).Närhälsan Ekmanska Vårdcentral
Daka Bledar / Effekter av könshormoner i hjärtrelaterad mortalitet och morbiditet: En prospektiv studie i en svensk medelålders kohort.Närhälsan Ekmanska Vårdcentral2014-11-01
Daka Bledar / Förändringar i vänsterkammare funktion och morfologi: En cohort studie i Vara-SKövde kohortenNärhälsan Ekmanska Vårdcentral
Daka Bledar / MEMO-Study: Effekter av Metformin behandling i tarmflora hos patienter med typ 2 diabetesNärhälsan Ekmanska Vårdcentral2022-12-31
Dalemo Sofia / Diagnoser hos patienter med förhöjt serum kalcium i primärvården, SverigeNärhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping och FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg2006-05-01
Dalemo Sofia / Förekomst av benskörhet hos patienter med hyperkalcemi upptäckt 1995-2000
vid Tibro vårdcentral.
Närhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping och FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg2017-06-10
Dalemo Sofia / Livskvalitet hos patienter med hyperkalcemi i svensk primärvårdNärhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping och FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg2014-06-22
Dalemo Sofia / Långtidsuppföljning av patienter med förhöjda kalciumvärden i svensk primärvårdNärhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping och FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg2014-06-22
Dalemo Sofia / Tandlossning och bentäthet hos primärvårdspatienter - en kohortstudie från SverigeNärhälsan Guldvingen vårdcentral, Lidköping och FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg
Damberg Karl / Sekventiell monoterapi av hypertoni med hemblodtrycksmätning-2019-07-19
Danielsen Linda / Bör vaginalswabs anvädas istället för urinprov vid klamydiadiagnostik?-2013-03-14
Danielsson Louise / "Man kan inte bara prata om det" - sjukgymnasters erfarenheter av sjukgymnastik för patienter med generaliserad ångestAngereds Närsjukhus, FoU-enheten2010-06-01
Danielsson Louise / Hur gör personer med depression och ångest för att hantera sviktande arbetsförmåga? En kvalitativ studie om deras erfarenheterAngereds Närsjukhus, FoU-enheten2018-02-09
Danielsson Louise / När förmåga och arbetskrav inte längre synkar: om instabilitet i arbetsförmågan vid vanlig psykisk ohälsaAngereds Närsjukhus, FoU-enheten2018-12-25
Danielsson Louise / Rörelse som berör: ett personcentrerat fysioterapeutiskt perspektiv i behandling av egentlig depressionAngereds Närsjukhus, FoU-enheten2016-02-16
Danielsson Louise / Work Instability Scale: en skala som mäter instabilitet i arbetsförmågan hos personer med depression och ångestAngereds Närsjukhus, FoU-enheten2019-08-08
Davidsson Mattias / Förskrivning av luftvägsantibiotika på Närhälsan Norrmalm Vårdcentral - En retrospektiv journalstudie avseende förskrivningsmönster i relation till aktuella behandlingsrekommendationer-2015-03-10
Dehlin Mats / Gikt och annan kronisk artrit i Västra Götaland - EnkätstudieReumatologen, Sahlgrenska2027-12-31
Dehlén Margareta / Fysisk aktivitet på recept (FaR) inom sköterskebaserad diabetes och hypertonimottagning i Primärvård-2005-11-21
Demeke Taye / Behandling med vitamin D hos ínvandrarkvinnorVårdcentralen närhälsan Angered2014-08-29
Demisai Imri / Samtalsbehandling som utbildning för kvinnor som omfattas av rehabiliteringsgarantin
Antidepressiv kognitiv stil © KBT-inriktad rehabilitering ur ett systemiskt perspektiv
Actavita RehabDialog, Psykiatrisk mottagning med vårdavtal2012-11-30
Demisai Imri / Samtalsbehandling som utbildning för kvinnor som omfattas av rehabiliteringsgarantin
Antidepressiv kognitiv stil © KBT-inriktad rehabilitering ur ett systemiskt perspektiv
Actavita RehabDialog, Psykiatrisk mottagning med vårdavtal2014-03-01
Diurlin Sven / Skiljer sig utvecklingen av riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom mellan individer med impaired glucose tolerance (IGT) och impaired fasting glucose (IFG) över en tioårsperiod, och kan skillnaden i så fall modifieras av fysisk aktivitet?Alingsås Lasarett2019-12-31
Dobreva-Velikova Deyana / Finns det ökad risk för atypiska lårbensfrakturer vid långtidsbehandling med bisfosfonaterNärhälsan Dals Ed vårdcentral2017-04-28
Domargård Kristoffer / Akutläkardiagnostik av appendicit med ultraljud - inget blindspår!Närhälsan Partille Vårdcentral2015-04-23
Du Thinh Van / KOL-vården på Backa Vårdcentral -- ett förbättringsförslagBacka Vårdcentral
Edan Abed Mohammed / Omlistning inom vårdvalet
Göteborg
-2013-11-04
Edeland Ylva / Höftskola "Ledsvikt" med sjukgymnastPrimärvårdsrehab Gibraltar2006-12-31
Edwall Lise-Lotte / Betydelsen av diabetessköterskans rutinkontroll samt undersökning av fotproblem, egenvård, hälsa och empowerment bland personer med typ 2 diabetes.Vårdcentralen Norrmalm2011-01-28
Edwall Lise-Lotte / Rutinbesök hos diabetessjuksköterskan
-hälsa och egenvård bland personer med typ 2 diabetes.
Vårdcentralen Norrmalm2009-08-30
Eggertsen Robert / Har svenska gravida kvinnor tillräckliga jodnivåer för optimal hjärnutveckling hos barnet?Närhälsan Mölnlycke vårdcentral. FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän2019-06-30
Eggertsen Robert / Urinjodkoncentration och tyreoideafunktion hos patienter magsäcksopererade med Billroth IINärhälsan Mölnlycke vårdcentral. FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän2016-12-31
Eistrand Jenny / Följsamhet till centorkriterier vid provtagning med strep A snabbtest.-2015-05-06
Ejnell David / Likheter/olikheter med blodtrycksmätning som registreras i Registercentrum inom primärvården Västra Götaland.-2015-12-03
Ekbom Pedersen Cecilia / Betydelsen av f-hb vid misstanke om tjock- och ändtarmscancer
En retrospektiv journalgranskningsstudie av patienter listade på Närhälsan Ekmanska Vårdcentralen
-2020-01-01
Ekerstad Niklas / Medför vård av sköra äldre patienter på en medicinsk äldrevårdsavdelning (MÄVA) mer patientsäker läkemedelsbehandling än på en vanlig vårdavdelning?FoU-enheten, NU-sjukhuset
Ekerstad Niklas / Är vård av sköra äldre patienter kostnadseffektiv på en medicinsk äldrevårdsavdelning (MÄVA) jämfört med på en vanlig vårdavdelning?FoU-enheten, NU-sjukhuset 2019-10-17
Ekhammar Annika / Patienternas upplevelse av förändring relaterad till multimodal rehabilitering - en kvalitativ studie.Närhälsan Eriksberg rehabmottagning2013-10-14
Ekholm Nils-Peter / Läkemedelsgenomgångar på Granngårdens äldreboende-2012-06-01
Ekman Inger / Lindring av andfåddhet vid kronisk hjärtsvikt - utvärdering av yoga andningOmråde Östra/ plan 2 CK2010-12-30
Ekman Inger / Utvärdering av en personcentrerad e-Hälsa plattform vid långvarig sjukdom - en
randomiserad kontrollerad studie med exemplen kronisk hjärtsvikt och KOL
Område Östra/ plan 2 CK
Ekström Johanna / Oro för orosanmälanNärhälsan Kärra vårdcentral
Elm Mats / KOL screening i primärvårdenChefsläkarenheten Närhälsan
Engvall Olga / Kartläggning av HbA1c-nivån hos diabetiker på Närhälsan Sannegården-
Ericson Björn / Nevus på Närhälsan Landvetter Vårdcentral - excisioner och patientbesök 2002-2011-2016-12-31
Eriksson Alexandra / Följsamhet till Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av akut mediaotit hos barn 1-12 år - en studie vid Närhälsan Tuve vårdcentral?-2016-10-25
Eriksson Göran / Riskbruk / Missbruk av alkohol i Primärvården -
fördjupat folkhäloprojekt 5 vårdcentraler i Göteborg)
-2008-01-01
Eriksson Göran / Riskbruksprojekt Västra Götaland-2010-12-31
eriksson jesper / Acetazolamide som profylaktisk behandling mot Acute Mountain Sickness?-2018-05-17
Eriksson Maria / Effekter på morbiditet och mortalitet av tilltro till egen förmåga att påverka hälsa - en prospektiv studieCapio Vårdcentral Hovås/Billdal
Eriksson Maria / Långtidseffekter av internetförmedlad kognitiv beteendeterapi för depression i primärvården - PRIM-NET RCTCapio Vårdcentral Hovås/Billdal2017-06-06
Eriksson Maria / Personlig kontroll, depressivitet och metabola rubbningar: Implikationer för behandling och preventionCapio Vårdcentral Hovås/Billdal
Erkmar Eva / Aktivitetsprogram för långtidssjukskrivnaNärhälsan Lilla Edet Rehabmottagning2005-04-04
Erkmar Eva / Aktivitetsprogram för rehabilitering av långtidssjukskrivna enligt Lilla Edets samverkansmodellNärhälsan Lilla Edet Rehabmottagning2006-03-09
Erkmar Eva / Aktivitetsprogram för rehabilitering av långtidssjukskrivna enligt Lilla Edets samverkansmodell (2)Närhälsan Lilla Edet Rehabmottagning2005-12-31
Erkmar Eva / Långtidssjukskrivna kvinnors upplevelse av delaktighet i möten med rehabiliteringsaktörerNärhälsan Lilla Edet Rehabmottagning2007-06-15
Esfahani Nina / Könsmönster i rehabiliterings- och sjukskrivningsprocessenprimärvård Göteborg2012-11-01
Eskilsson Elisabet / Tonåringar och Stress
Psykosomatiska besvär hos skolungdomar: Effekten av sjukgymnastledd stresshantering och avslappning i skolmiljö, jämfört med sedvanlig individuell sjukgymnastisk bedömning - en randomiserad, kontrollerad klinisk studie.
SÄS, Neuro-, och Rehabiliteringskliniken, Fysioterapin, Reumatologen2013-12-12
Evert Mika / Det skrivs årligen ca en miljon recept på medel mot hosta och förkylning i Sverige- till vilken nytta?Praktikertjänst, Bohuspraktiken2016-04-15
Eék Niels / Internetadministrerad behandling av alkoholberoendeePsykiatrienheten, Beroendekliniken
Fagerlund Anna / Tillskott av D-vitamin till förskolebarn. Positiva hälsoeffekter?Närhälsan Ekmanska2015-04-23
Fagevik Olsén Monika / Behandling av bäckensmärta i graviditet; utvärdering av en tvåstegsmodell där första steget jämför klinikbunden akupunktur med hembaserad TENS och andra steget adderande effekt av träningArbetsterapi och fysioterapi
Fagevik Olsén Monika / Hur uppfyller behandling enligt nationella riktlinjer för graviditetsrelaterad bäckensmärta kvinnors behov för önskad funktion i dagliga aktiviteter och arbete?Arbetsterapi och fysioterapi
Fagevik Olsén Monika / Randomiserad kontrollerad studie av effekter av kraniosakral terapi och standardbehandling vid bäckensmärta hos gravida kvinnorArbetsterapi och fysioterapi2014-08-31
Fahl Inger / Är det farligt att delta i lagidrott? Idrottsskador i tre kommuner i Skaraborg 2004.Skadeenheten, Folktandvården Skaraborg2005-12-31
Fatheel Omar / Fysisk aktivitet-effekt vid demens?-2019-05-17
Fellbrant Klas / Screening för diabetes mellitus typ 2 i en syriansk invandrarbefolkningSödra Ryds Vårdcentral, Skövde2015-10-23
Felvinci Reka / Handläggning vid infektion efter hund- och kattbettVGR, Närhälsan2015-10-23
Fernell Elisabeth / Barn och ungdomar med lindrig utvecklingsstörning - analys av bedömningsgrunder för diagnos av associerade funktionsnedsättningar-2010-12-31
Filipsson Nyström Helena / Oral Lichen Planus och thyroideasjukdomEndokrinsektionen, Medicinkliniken, Sahlgrenska Universitetessjukhuset2018-06-30
Flakberg Per / Finns det samband mellan ländryggssmärta och benlängdsskillnad. En Litteraturstudie enligt Scoping Review.Närhälsan2018-10-02
Flayyih Ruaa ALI / Validering Av primärvård tonsillitmodul samt utvärdering av följesamheten till behandlingsriktlinjer vid faryngotonsillit vid Södra torget vårdcentral-2018-12-01
Fornazar Robin / Stöd för hälsofrämjande beslut i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessenGöteborgs universitet, Enheten för socialmedicin och epidemiologi2019-03-31
Fors Andreas / Patienters upplevelser av att använda en elektronisk hälsodagbok efter att ha drabbats av akut koronart syndromNärhälsan Brämaregården, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Fors Andreas / Personcentrerad e-Hälsa för behandling och rehabilitering av stressreaktioner och utmattningssyndrom - en randomiserad kontrollerad studie i primärvårdenNärhälsan Brämaregården, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Forsberg Kalle / Faryngotonsillit - Validering av primärvårdens tonsillitmodul samt utvärdering av följsamheten till behandlingsriktlinjer vid faryngotonsillit vid Capio Vårdcentral MölndalCapio Vårdcentral Mölndal2016-12-02
Forsell Christer / Utvärdering av ett livsstilsprogram för viktreduktion hos randomiserade grupper av barn med fetma; effekt kvarstod efter fyra årBarn- och ungdomsmedicinska mottagningen Alingsås2011-11-30
Fransson Lina / Förekomsten av klamydia hos unga kvinnor med UVI-symtom som söker i primärvårdBacka vårdcentral Göteborg
Frantz Anna / Test av reliabilitet för män i ett frågeformulär som mäter arbetsrelaterad stress.Närhälsan Backa Rehabmottagning
Franzelius Martin / Hur lika värderar ST-läkare i allmänmedicin centorkriterierna?VC Kusten
Fred Björn / HbA1c-värden samt livskvalité hos patienter med typ II diabetes, en jämförande studie mellan mottagningsmodeller inom primärvårdenHälsobrunnens vårdcentral Ulricehamn2016-09-26
Fredin Kamilla / Att bli inkluderad och bekräftad-
En kvalitativ studie av föräldrars upplevelse av enskilda samtal på BVC
Närhälsan Masthuggets VC2018-06-01
Fredriksson Christina / Fysisk träning ökar rörelseomfånget och minskar smärtan hos personer med typ I diabetes och skuldersmärta.Primärvårdsrehab Borås/Bollebygd2008-12-31
Fredriksson Larsson Ulla / Fatigue och återhämtning efter akut hjärtinfarkt-2015-04-17
Fredriksson Larsson Ulla / Patienttillgänglighet och vårdkvalitet kontra vårdorganisation och kompetens - en jämförande studie av diabetesmottagningar inom Primärvården FyrBoDal.-2008-06-25
Frick Annemarie / Effekten av zink mot förkylningNärhälsan Kungssten VC2018-05-17
Frid Eva / Vilken information ger ett negativt calprotectinprov? Sensitiviteten hos fekalt calprotectin för kolorektalcancer.-2016-04-15
Fris Boberg Lotte / Enkätstudie om urininkontinens och lokala symptom på östrogenbrist hos kvinnor över 60 år listade på Närhälsan Billingen Vårdcentral.-
Frolov Vladimir / Digoxinbehandling vid hjärtsvikt. Närhälsan VC UlricehamnSjöbö vårdcentral2018-05-15
Fuchs Eva-Maria / Interbedömar-reliabilitet av Centorkriterier vid digitala och fysiska läkarbesök. En substudie avseende olika åldersgrupperNärhälsan
Gabre Marita / Egenvård i vardagen-såsom det upplevs av patienter med nydebuterad typ 2 diabetesHögskolan i Borås2018-06-19
Gavin Thomas / Systematisk hjärt-kärlriskbedömning på vårdcentral. En jämförelse av riskbedömning med SCORE eller QRISK som riskalgoritm.-2014-02-05
Geirsson Magnus / 2. Primärvårdsläkarens uppfattning om patientens alkoholproblematik och behov av fortsatt vård, könsaspekter beaktas.Närhälsan Norrmalm vårdcentral2011-10-07
Geirsson Magnus / Alkoholrelaterad utbildning och självuppfattade kundskaper beträffande rådgivning till patienter inverkar på vilka gränser distriktsläkaren sätter för riskbruk av alkohol.National undersökning bland distriktsläkare i Sverige.Närhälsan Norrmalm vårdcentral2011-10-07
Geirsson Magnus / Kartlägga primärvårdsläkares och primärvårdsköterskors attityder till och kompetens för omhändertagande och behandling av patienter med alkoholrelaterade sjukdomar/problemNärhälsan Norrmalm vårdcentral2005-06-02
Geirsson Magnus / Sekundär alkoholprevention på vårdcentral.
Kartläggning av attityder och utprovning av ett datoriserat frågeformulär
Närhälsan Norrmalm vårdcentral2011-10-07
Goksör Clara / Kunskap för livet - en rehabiliteringsplan för patienter med långvarig generaliserad smärtaNärhälsan Frölunda Rehabmottagning
Goksör Emma / Immunologiska markörer för att förutse kliniskt svar av immunterapi hos allergiska barnAvd för Pediatrik, Göteborgs universitet
Goksör Emma / Västra Götalands barn - 15 år senareAvd för Pediatrik, Göteborgs universitet
Gorgs Christine / Fysisk aktivitet på recept (FaR) - universalreceptet för alla?-
Gotte Helena / Bör vi beräkna BMI på små barn på BVC?Närhälsan Torpavallen vårdcentral2015-04-23
Goushehgir Ghazal / Astmabehandling på Kungsstens VårdcentralVårdcentralen Kungssten2011-08-30
Granberg Marianne / FoU-Rapport nr 007 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - Barnavårdcentralens betydelse för småföräldrarOkänd arbetsplats1993-12-12
Granlund Johan / Divertikelsjukdom i primärvårdenNärhälsan, Lysekil
Granlund Johan / Epidemiologiska studier på divertikelsjukdom i tjocktarmenNärhälsan, Lysekil2019-06-27
Granlund Johan / Mortalitet i inläggningskrävande divertikulitNärhälsan, Lysekil
Granström Kate / Skillnad i förskrivning till äldre via Apodos beroende på boendeformerVårdcentralen Kungshamn2016-08-08
Grufman Mariann / Uppföljning av hälsobeteenden och psykisk hälsa hos 13- och 15-åringar i tre områden som studerats sedan 1990 med samma enkätBarn- och ungdomsmedicinska mottagningen
Grävare Silbernagel Karin / Besvärsfrihet hos patienter med Akilles tendinopati betyder inte nödvändigtvis att patienten har återhämtat full muskel- och senfunktion.Department of Physical Therapy, University of Delaware2007-01-29
Grönbäck Inger / Strategier i vardagen för personer med besvär vid tumbasartros-2013-04-25
Gunnarsmo Elin / Varför söker kvinnor > 15 år med urinvägsbesvär primärvården på jourtid?Jourcentralen i Lidköping
Gunnarsson Hans / Att söka akutmottagningen många gånger på ett år: en kvalitativ studie ur den äldre patientens perspektiv.Primärvården Centrum/Väster i Göteborg
Gunnarsson Ronny / Akademisk avhandling för att utvärdera hur man skall tolka tester för att hitta bakterier i en situation där de bakterier som kan ge sjukdom även kan finnas passivt utan att ge sjukdom.FoU Centrum Boras, Sweden2001-10-26
Gunnarsson Ronny / Förekomst av potentiellt sjukdomsframkallande bakterier i nasofarynxprov (prov bakom näsan) hos personer med luftvägsinfektion och ont i halsen - Konsekvenser för handläggandet av halsfluss.FoU Centrum Boras, Sweden2001-06-10
Gustafsson Camilla / Livskvalitet hos patienter med diabetes mellitus typ 2 på Närhälsan Tuve vårdcentralNärhälsan Tuve vårdcentral2016-10-24
Gustafsson Per M / ”Utvärdering av nya enkla metoder att känsligt mäta funktionen i de små luftrören med inertgaser och med lågfrekvens-oscillation.”Barn-och ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus, 541 85 Skövde2016-12-31
Gustafsson Pia / Varför klamydiatesta sig?
Vi frågade patienterna
PVO exp Skara/UM skara2008-02-26
Gustafsson Tanja / Astma/KOL-sjuksköterskans upplevelse av att vårda patienter med KOL inom primärvård.Högskolan i Borås
Gäfvert Malin / Påverkar användning av snus blodtrycket?Närhälsan Masthugget Vårdcentral
Göhlin Carina / FoU-Rapport nr 010 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Utvärdering av den kvällsöppna preventivmedelsrådgivningsmottagningen i Borås.Gynmottagning, KK, SÄS1993-12-31
Göthlund Gösta / Handläggning av polymyalgia rheumatica på vårdcentralerna Norrmalm och Tidaholm 2005-2011-2017-03-01
Hagberg Henrik / Akupunktur som komplement till standardbehandling vid isolerad väldefinierad bäckensmärta under graviditetObstetrik, Östra Sjukhuset2011-11-20
Hagberg Henrik / Akupunktur som komplement till standardbehandling vid väldefinierad isolerad bäckensmärta under graviditet. En randomiserad dubbelblind kontrollerad studie där akupunktur jämförs med ej penetrerande placeboakupunkturObstetrik, Östra Sjukhuset2008-10-19
Hagström Bertil / Vem hämtar läkemedlen på apoteket - patienten eller någon annan?Dr Hagström AB2007-02-21
Hajnal Gabor / En jämförande studie avseende olika metoder för behandling av nageltrångVC Ulricehamn
Halldin Anna-Karin / Fetma och övervikt hos kvinnor i medelåldern ökar risken för senare insjuknande i hjärtsvikt-Resultat från "The Prospective Polulation Study of Women in Gothenburg" och från H70 studierna i Göteborg.Klinisk Fysiologi, NU sjukvården2017-05-23
Halldin Gabriel / Bör vi erbjuda Champix som tilläggsbehandling till patienter som vill sluta röka?Johannesvårdens Vårdcentral2016-04-15
Halldén Britt-Marie / FoU-Rapport nr 016 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - Sex- och Samlevnadsprojektet "SAMS": en dokumentation och en utvärdering med en process- och produktiorienterad ansatsOkänd arbetsplats1995-08-25
Hammarén Hannah / Är träning en effektiv behandling mot depression?Närhälsan VC Kärra2016-04-28
Hange (Andersson-Hange, Andersson) Dominique / Antidepressivas effekter på återgång till arbete vid depression, ångest och/eller stressrelaterade psykiska besvärEnheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås2019-12-31
Hange (Andersson-Hange, Andersson) Dominique / De mest betydande dödsorsakerna bland svenska kvinnor födda 1914 och 1918

32-års uppföljning av Kvinnoundersökningen i Götebor

Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås2012-01-01
Hange (Andersson-Hange, Andersson) Dominique / Har Internet-baserad KBT effekt på arbetsförmågan hos patienter med depression?Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås2017-06-30
Hange (Andersson-Hange, Andersson) Dominique / Hur påverkar upplevelse av stress kvinnors klimakteriedebut?
En jämförelsestudie av fem kohorter av 38- och 50-åriga kvinnor i Kvinnoundersökningen från 1968 till idag
Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås
Hange (Andersson-Hange, Andersson) Dominique / Kvinnor och psykosomatik. Observationer från Kvinnoundersökningen, Göteborg 1968-2004Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås2009-05-29
Hange (Andersson-Hange, Andersson) Dominique / Personalens erfarenhet och upplevelse av medverkan och vetenskapligt arbete i praktiken/på arbetsplatsen avseende Internet-KBT-studien - en fokusgruppstudie i primärvårdenEnheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås2015-06-30
Hange (Andersson-Hange, Andersson) Dominique / Sekulära trender av Hb värden och järnbrist samt riskfaktorer för järnbrist i 10 kohorter av 38- och 50-åriga kvinnor undersökta mellan 1968 och 2016.Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås2020-12-31
Hange (Andersson-Hange, Andersson) Dominique / Trender i självskattad hälsa hos 38-, 50- och 70- åriga kvinnor från 1992 till 2017.
En jämförelsestudie i Kvinnoundersökningen i Göteborg.
Enheten för Allmänmedicin, Närhälsan Svenljunga vårdcentral, FoU-Centrum Borås
Hansen Rozita / FoU-Rapport nr 026 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Uppföljning av strokepatienters aktivitetsförmåga och livskvalitet efter gruppbehandling -med inriktning mot fritids- och sociala aktiviteter.Distriktsarbetsterapin Solhem1997-12-01
Hansen Rozita / Färre olyckor och rullstolar i bättre skick med aktiv rullstolsuppföljning: en randomiserad studie.Distriktsarbetsterapin Solhem2004-09-06
Hansson Helene / Maskinskrivningsteknikens vara eller icke vara?-2004-05-17
Hansson Lovisa / HANDLÄGGNING AV SPÄDBARNSKOLIK PÅ BVC - SJUKSKÖTERSKANS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL RIKSHANDBOKEN-2018-03-07
Hasan Staffan / Behandling av diabetes typ 2 med liraglutid (Victoza®) - En journalstudie av patienter vid Närhälsan Skara vårdcentralNärhälsan Majorna Vårdcentral2014-11-11
Hassan Kani / Hur tidigt bör vi upptäcka språkstörning hos barn?-2016-04-28
Having Lena / Skadeincident,skador och träningsmängd hos seglare 16-22 år.-2013-05-14
Hed Karin / Smygremisser - en dold remittering till primärvårdenPrimärvården Södra Bohuslän
Hedman Lisa / Minispirometri - säker urvalsmetod för spirometri hos patienter med symtom på KOL?Närhälsan Bjurslätt vårdcentral2018-04-26
Hellberg Anna / Följsamhet till Försäkringsmedicinskt beslutsstöd för Lumbago vid Närhälsan Ågårdskogens vårdcentral.Närhälsan Ågårdskogens vårdcentral
Helldin Lars / RIS-SWE-21; Living conditions, level of social and cognitive function and side effects of treatment in patients with life long psychotic illnessNU-sjukvården, Område Vuxenpsykiatri
Hellervik Sören / Depressionsbehandling av tonårsflickor i grupp – vad händer?

Fyra deprimerade tonårsflickors, deras föräldrars samt terapeuternas uppfattningar om innebörd av gruppbehandling enligt en manualiserad kbt-modell

Horreds VC2007-06-01
Hellgren Margareta / APC resistens och andra hemostasvariabler under graviditet och puperperium-2014-06-06
Hellgren Margareta / DIAbetes preVention I Praktiken (DIAVIP) – ett samarbete mellan grundforskning angående grundläggande mekanismer för diabetesutveckling och implementering av diabetesprevention i klinisk praxis över tid.Närhälsan S:a Ryds vårdcentral2016-06-30
Hellgren Margareta / DIAbetes preVention I Praktiken (DIAVIP) – Karakteristika för män och kvinnor med nedsatt glukostolerans. Implikationer för screening och diabetesprevention i primärvård.Närhälsan S:a Ryds vårdcentral2015-12-31
Hellgren Margareta / DIAVIP – Diabetesprevention i praktiken
Femårs uppföljningen
Närhälsan S:a Ryds vårdcentral2019-12-31
Hellgren Margareta / Tromboelastografi och globala hemostas metoder under normal graviditet och puerperium-2014-06-05
Hendberg Pia / FoU-Rapport nr 024 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Rehabilitering för äldre.
Utvärdering av utbildningsinsatserna. Slutrapport. Projektområde Borås- och Skene lasarett, Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsområde samt Mark, Svenljunga, Tranemo och Ulricehamns kommuner.
central arbets-och fysioterapienhet, Södra Älvsborgs Sjukhus1998-01-01
Henriksson Göran / FoU-Rapport nr 003 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - Ensam är stark? En tvärsnittsstudie av ensamståendes ohälsa och behov av hälso- och sjukvård inom Sjöbo Vårdcentralsområde-1992-12-31
Henriksson Malin / Ekonomi i primärvården - Hur upplever verksamhetschefer inom primärvården att de kan påverka vårdcentralens ekonomi?Närhälsan Askims VC2015-09-08
Henriksson Malin / Psykisk ohälsa och betydelsen av fysisk kondition - epidemiologiska studier och en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest och kognitiv förmåga.Närhälsan Askims VC
Henriksson Malin / Ökad dödlighet hos unga svenska män med icke psykotisk psykisk sjukdom - en prospektiv populationsbaserad studieNärhälsan Askims VC2018-03-28
Henriksson Mats / FoU-Rapport nr 033 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Läkemedelsanvändning hos äldre i särskilt boende - modell för kvalitetssäkring och uppföljning av läkemedelsordinationerVårdcentralen Boda i Borås1999-12-01
Hermansson Frida / Att Byta Eller Inte Byta – Upplevelser kring det fria vårdvalet-
Hilding Pär / Borrelia på Vc Kusten.-2013-01-30
Hillberger Jan / Evidens för behandling med fysisk aktivitet av mild till måttlig depression.Bohuslindens vårdcentral2013-03-14
Hjerpe Per / Diagnosregistreringen inom primärvården, Skaraborg. Hur påverkas den av införandet av VG-primärvård?Närhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg2012-11-06
Hjerpe Per / Studier av Praxis variation i Primärvårdens datajournaler i ett multilevel perspektivNärhälsan Norrmalm Vårdcentral och Närhälsan FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg2011-09-29
Ho-Henriksson Chan-Mei / Fysioterapeut som första bedömare för patienter med knäsmärta inom primärvården.Närhälsan Lidköping Rehabmottagning
Ho-Henriksson Chan-Mei / Fysioterapeut som första bedömare och behandlare för patienter med misstänkt knäledsartros i primärvård. En randomiserad kontrollerad studie.Närhälsan Lidköping Rehabmottagning
Ho-Henriksson Chan-Mei / Gravidskola - förebyggande och självbehandling. Ett bättre omhändertagande av patienter med graviditetsrelaterade bäcken- och ryggbesvär.Närhälsan Lidköping Rehabmottagning2016-03-15
Ho-Henriksson Chan-Mei / Intra- och interreliabilitet av 30 sekunders chair stand test som självtest för patienter med knäledsartros.Närhälsan Lidköping Rehabmottagning2019-12-31
Holmgren Kristina / Förekomsten av arbetsrelaterad stress, och associationen till upplevd hälsa och sjukfrånvaro hos kvinnor i arbetsför ålder -
Hälsoundersökningen av kvinnor i Göteborg
Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän2008-06-01
Holmgren Kristina / Tidig identifiering av anställda personer som riskerar sjukfrånvaro på grund av arbetsrelaterad stress. En randomiserad kontrollerad studie av personer som söker till primärvården för fysiska och psykiska besvär.Göteborgs universitet/FoU-centrum Göteborg och södra Bohuslän2019-12-30
Holmgren Nina / Ledsna gamla ska bara ha tabletter - eller?Vårdcentralen Kusten2014-04-23
Holmquist Katarina / CRP i primärvården - patientsäkerhet och dilemman - ST-läkares reflektioner - en intervjustudie-2017-03-17
holmqvist charlotte / Kartläggning av Borrelia på Tjörn 1998-2003Närhälsan Lysekils Vårdcentral2013-04-30
Holmqvist Ulrika / Utvecklat omhändertagande av psykisk ohälsa inom offentliga VC Norra Bohuslän och Dalsland.Närhälsan Norra Bohuslän och Dalsland2014-12-31
Holst Anna / Användning av multimedia messaging service via mobiltelefon för teledermatologiBacka Vårdcentral2012-10-01
Holst Anna / Aspekter på kostnadseffektivitet och tillämpbarhet för depressionsvårdsimplemeteringar i primärvård - internetbaserad behandling och vårdsamordnarorganisationBacka Vårdcentral2018-11-30
Hoppe Michael / Järnstatus och dess koppling till jodstatus/sköldkörtelfunktion under graviditetSektionen för Gastroenterologi och Hepatologi, enheten för klinisk nutrition
Hua Yeu-Jiann / Det initiala handslagets inverkan på patientens intryck av läkaren-2018-12-31
Hultgren Fredrik / Upplevelsen av blodtrycksbehandling. En kvalitativ studie.Vårdcentralen Floda
Hultin Linn / Läkemedel i dospåsar, vad har läkarna i primärvården för erfarenheter?-2015-09-02
Humood Firas / Detektion av förmaksflimmer i primärvården med hjälp av tum-EKGSörhaga vårdcentral, Alingsås2018-02-09
Hussein Aos / Är antidepressiva läkemedel en lämplig behandling av depression vid graviditet?-2014-04-17
Hällgren Birgitta / Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, KOL-träningsgruppPrimärvårdsrehab Gibraltar2006-12-31
Hällås Eva / "Guide för tidig samverkan", prediktorer för implementering av modellen i primärvård.Chefläkarenheten, Närhälsans kansli, Borås2016-12-31
Hällås Eva / Handartros hos kvinnor i yrkesverksam ålder, en kartläggning av aktivitetsbegränsning i dagliga aktiviteterChefläkarenheten, Närhälsans kansli, Borås2008-04-01
Hällås Eva / Pilotprojekt: Sjukskrivningsteam med sjukskrivningsläkare på vårdcentralChefläkarenheten, Närhälsans kansli, Borås2020-03-31
Hällås Eva / Projekt Utveckling av multimodala team i primärvården i Södra Älvsborg.Chefläkarenheten, Närhälsans kansli, Borås2013-09-12
Hällås Eva / Rehabilitering av kvinnor med psykisk ohälsa, ett multidisciplinärt arbetssätt med gruppaktiviteter.Chefläkarenheten, Närhälsans kansli, Borås2011-10-01
Hänel Sandström Marie-Louise / Patientupplevelser av körförbud efter en genomgången stroke

En kvalitativ studie om patienter som genomgått en stroke och har fått körförbud under kortare eller längre ti

Vårdcentralen Gråbo
Höfer Stephan / Abdominellt ultraljud - något för primärvården ? En journalgenomgång på Landvetter VC-2009-11-18
Hösterey Maria / Sambandet mellan sjukskrivningstid och framtida sjukfrånvaro vid common mental disordersNärhälsan Torpavallen vårdcentral2018-03-01
ibrahimi hamida / Lipidsänkande behandling hos patienter med typ 2
diabetes - en retrospektiv studie på Gibraltargatans
vårdcentral
 
 
-
ihezue henry / Erektil dysfunktion,Bakomliggande riskfaktorer och behandling vid Hälsocentralen i Hjo/Tibro.Hälsocentralen i Hjo/Tibro2018-12-20
Inger Wängerstedt / FoU-Rapport nr 018 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Invandrarkvinnors livssituation. En intervjustudie med kvinnor på Hässleholmen, Borås. Metod för kvalitetssäkring av datoriserad omvårdnadsdokumentation.-1996-11-30
Ionidis Efim / Följsamhet till behandlingsrekommendationer vid tonsillitbehandling.
En journalstudie vid Närhälsan Mössebergs Vårdcentral
-2017-10-30
Jacobsson Bo / Nya förhållningssätt för att utmana gamla dogmer om spontan förtidsbörd - mikroorganismer, proteiner, gener och hypotesen om den sterila livmodernKvinnokliniken, Avdelningen för obstetrik och gynekologi
Jacobsson Bo / Spontan förtidsbörd - biomarkörer, genetik och en probiotisk interventionsstudieKvinnokliniken, Avdelningen för obstetrik och gynekologi
Jacobssson Petter / Märkning i journalen mot penicillinöverkänslighet – en pilotstudie om förekomst och kvalitet i primärvårdenUgglans Vårdcentral Fredriksdal 2019-05-30
Jaghoori Ilyas / Validering av primärvårdens tonsillitmodul vid användning med Asynja Visph samt en interventionsstudie för att förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av faryngotonsillit på Närhälsan VårgårdaNärhälsan Vårgårda
Jagsee Avin / Äldre och behandling av sömnbesvär med bensodiazepiner -
En journalstudie på vårdcentralen Oden i Falköping.
Närhälsan Oden Vårdcentral- Falköping2011-05-12
Jakobsson Marko / Polymyalgia reumatika - sänka upp eller sänka ner.Allekliniken Sleipner2017-12-05
Jalaly Roya / Hur upplever ST-läkarna sidoutbildningen?-
Janmarker Lena / Förbättra Strokevård/omsorg, vårdkedja samt förbättra de stödjande och rådgivande insatserna kring anhöriga till personer med stroke på Hisingen 2009.-2009-12-22
Janmarker Lena / PROJEKT HJÄRNHÄLSA
För ökad livskvalitet genom tidigt upptäckt, stöd och behandling vid demens
-2006-12-31
Janmarker Lena / Validering av enkäten "Bekräftande möten" baserad på SAUK-modellen-2014-06-11
Jansson Jeanette / Föräldrars upplevelse av fetmabehandlingen på Närhälsan Barn- och Ungdomsmedicinska Mottagningen i Kungälv/Ale/Stenungsund och TjörnBarmedicinsk mottagning Kungälv/Ale2018-03-12
Jansson Jeanette / Hur upplever föräldrar som avstår behandling för sitt barns fetma mötet med hälso- och
sjukvården i frågor som rör deras barns viktutveckling?
Barmedicinsk mottagning Kungälv/Ale
Jaup Ebba / Partiell evulsio eller partiell evulsio med matrixektomi, vad är att föredra vid okomplicerade nageltrång i primärvården?Närhälsan Krokslätts VC2018-05-17
Jawad Mustafa Kamal / Hur behandlas urinvägsinfektion hos kvinnor på Närhälsan Bjurslätt jämfört med riktlinjerna?-2017-05-01
Jensen Juliana / Tolerabilitet av beta blockerare och dess forhållandet till klinisk effekt hos de mycket äldre hjärtsvikt > 75 år och multipla sjuka - en sjukhus kort studieSahlgrenska sjukhuset-Geriatriska kliniken2010-06-30
Jernby Linus / Handläggning av triggerfinger på Flioda vårdcentral.
- En deskriptiv, retrospektiv undersökning
Floda vårdcentral2019-01-06
Jernby Linus / Variabilitet i FEV1 vid hosta på snabbmottagning i primärvården Floda vårdcentral mätt med minispirometer.Floda vårdcentral2018-01-01
Jesberg Ute / Översättning, kulturell anpassning och validitets- och reliabilitetsprövning av ett svenskt bäckenbotten-frågeformulär för gravida och kvinnor efter förlossningNärhälsan
Joelsson Monica / Erfarenheter och tankar kring att få recept på fysisk aktivitet när man har långvarig/kronisk smärtaNärhälsan Gibraltar rehabmottagning 2017-01-01
Joelsson Monica / Fysisk aktivitet på Recept i Härryda-Mölndal-PartilleNärhälsan Gibraltar rehabmottagning 2010-12-31
Johannesson Elisabet / Effekterna av fysisk aktivitet vid irritable bowel syndrome, vad innebär de för patienterna?-2017-09-30
Johannesson Elisabet / Upplevelsen av fysisk aktivitet hos personer som lider av IBS (Irritable Bowel Syndrome)-2016-12-31
Johansson Birgitta / Trädgårdsrehabilitering vid stressrelaterad sjukdom-2008-02-27
Johansson Britt / Diabetesutbildning i grupp-erfarna patienter leder undervisning av nya patienter med typ 2 diabetes-2014-04-20
Johansson Emil / Läkemedelsanvändning på Solhöjdens äldreboende på Öckerö -
Följsamhet av Socialstyrelsens kvalitetsindikatorer
Hönö vårdcentral2010-04-19
Johansson Eva / FoU-Rapport nr 034 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Sjuksköterskeledd astmamottagning
- blir patienten bättre?
Vårdcentralen Bollebygd1998-03-31
Johansson Lotta / FoU-Rapport nr 004 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - När är det dags? En undersökning i Borås av ungdomars sexuella erfarenhet och syn på sexualundervisning och preventivmedelNAVET Borås kommun1992-05-30
Johansson Maria / Förskrivning av protonpumpshämmare till personer över 75 år listade på Granngårdens vårdcentral i TrollhättanMedPro Clinic Brålanda Vårdcentral2013-12-12
Johansson Marita / Bättre vård i hemmet.Skövde kommun hemsjukvård2011-02-28
Johansson Monica / Hur är det att arbeta med JEMS?
Fysioterapeuters erfarenheter att använda metoden Joanne Elphinston Movement Systems, JEMSⓇ, i primärvård

En fokusgruppsstudi

-
Joneken Beatrice / Hur hanterar ST-läkare i allmänmedicin medicinsk osäkerhet?Närhälsan Styrsö VC2019-03-19
Jonsson Gunilla / Bedömning av arbetsförmåga och prognos av arbetsförmåga i primärvårdNärhälsan Rehab Bohuslän
Jonsson Silow Tuva / Behandling av aftös stomatit i primärvården: aktuellt evidenslägeNärhälsan Hjällbo vårdcentral2016-04-28
Joseph Jacob Fissaha / Utvärdering av öppen mottagning för bedömning och behandling av hudförändringar på vårdcentralen.-2018-05-21
Jovanovic Jasmina / Kan användandet av PCT, istället av CRP, minska antibiotisk förskrivning i primärvården?Närhälsan Lövgäredet VC2017-05-11
Juhlin Sofia / Förändringar i hälsa och arbete över tid samt effekter av eHälsa-intervention hos patienter med långvarig generaliserad smärtaNärhälsan Uddevalla rehabmottagning
Juhlin Sofia / Tolv-årsuppföljning av patienter med långvarig generaliserad smärta eller fibromyalgi inom primärvård i Göteborg, Alingsås och Uddevalla.Närhälsan Uddevalla rehabmottagning
Juhlin Sofia / Undersökning av erfarenheter av förändring i symtom och hälsa hos kvinnor med Fibromyalgi eller Generaliserad smärta – en kvalitativ intervjustudieNärhälsan Uddevalla rehabmottagning2019-12-31
Jörgensdotter Wegnelius Cecilia / Föreställningar om fysisk aktivitet
En kvalitativ studie om kvinnor med annan kulturell bakgrund och långvarig ohälsa
Primärvårdsrehab Frölunda2014-02-27
Kadir Twana / HUR patienter upplever LÄKARBEMÖTANDE PÅ VÅRDCENTRALEN BISKOPSGÅRDEN-2014-09-10
kamal mohammad Lana / Den som slår, den som blir slagen och barnet som bevittnar: Utvärdering av gruppbehandling med "mammagrupper", "pappagrupper" och "barngrupper".FoU Sjuhärad, Borås Högskolan
Kapoutzi Ntoitsina / ADHD HOS FLICKOR I FÖRSKOLEÅLDERN-EN SYSTEMATISK LITTERATURUNDERSÖKNINGSandareds VC2015-01-28
Karigkas Evangelos / Antikoagulantia behandling hos äldre med förmaksflimmerNärhälsa Högsbo VC, Västra Götaland2016-03-02
Karlsson Christina / Unga Kvinnors hälsa
Sjukskrivningstal samt upplevd hälsa före och efter en Hälsoprofilbedömning hos 20-40 år gamla kvinnor som är tillsvidareanställda inom äldrevården i Falköpings kommun.
-2007-12-31
Karlsson Marc / Evidensbaserad klinisk riktlinje för sjukgymnaster inom primärvården vid behandling av akut ländryggssmärtaNärhälsan Uddevalla rehabmottagning2016-12-16
Karlsson Marc / Träningsterapi för akut ländryggssmärta: en systematisk översikt av systematiska översikterNärhälsan Uddevalla rehabmottagning2019-12-31
Karlsson Marc / Upplever patienter som söker primärvården för nacksmärta förändring i smärtintensitet när tre olika posturala positioner jämförs.Närhälsan Uddevalla rehabmottagning2008-05-30
Karlsson Patrik / Hur ska patienter med läkemedelsorsakad hyperkalemi hanteras i primärvården?Närhälsan Ljungskile Vårdcentral2017-05-11
Karlsson Theresia / Varför söker patienter på jourcentralen för luftvägsinfektioner?
En kartläggning om orsaker och karaktäristika hos vuxna som söker på jourtid med luftvägssymtom.
Hälsobrunnen vårdcentral2018-01-30
Kartus Jüri / Klinisk, radiologisk, histologisk, ultrastrukturell och biokemisk undersökning av vävnad i anslutning till stora leder hos människa.FoU enheten och ortopedkliniken NU-sjukvården2020-12-31
Kellis Dimitrios / Uteblivna besök inom Primärvården: En kvalitativ studie om patienters upplevelser från ett bemötandeperspektivVårdcentralen Gibraltargatan2016-06-08
Khawaja Mehak Noreen / IBS diagnostik inom Primärvård-En retrospektiv journalstudieNärhälsan Högsbo vårdcentral
Kim Oana / Rosacea och inflammatorisk tarmsjukdom - hänger det ihop?Stavre VC2019-05-02
Kindmalm Lena / Diabetespatienters följsamhet till läkemedelsordinationer. Relationer mellan läkemedelsuttag och behandlingsresultat.Närhälsan kansli Skövde2005-12-31
Kjellberg Ulla / Prospektiv studie avseende graviditet hos kvinnor med ärftlig resistens mot aktiverat protein C, heterozygota eller homozygota för faktor V:Q506 mutationObstetrik, område 1, SU/östra
kjellgren gunvi / Mindfulness-Medveten Närvaro, för att lindra stress.Närhälsan, Eriksberg2014-11-05
Klerelid Victoria / Distriktsläkare och deltidsarbete
- en kvalitativ studie om upplevelser, tankar och reflektioner kring val av deltidsarbete samt upplevelser av arbetet på vårdcentralen
Närhälsan Lerum
Klingberg Emma / Aktiv prevention av diabetes i StenungsundKvinnokliniken NÄL2014-08-12
Kolak Ivana / Förskrivning av lipidsänkande läkemedel i primärpreventivt syfte –
Vilka patienter får behandling?
Vårdcentralen Kusten Ytterby2016-04-11
Kordnejad Farshad / Tas vitamin D prov på korrekt indikation på VårdcentralBoda vårdcentral Borås2018-07-03
Kovacs Andras / Pilotstudie för jämförelse av behandlingen med Combivent® vs Salbutamol och Acetylcysteine under KOL exacerbation inom PrimärvårdenRjl2015-10-01
Krabbe cecilia / Leder en initial deltidssjukskrivning vid depression till en kortare tid som sjukskriven?
En journalstudie av sjukskrivna patienter med depression på Frölunda Vårdcentral 2015-2018
Närhälsan Frölunda Torg2018-10-14
Kristoferson Mattias / Choklad på recept mot depression?-2015-04-23
Kuchynková Barbora / Är vitamin D ett alternativ vid behandling av kronisk urtikaria?-2015-04-23
Kullberg Pellmé Sara / Patienters erfarenheter av att ha fått fysisk aktivitet på recept.Närhälsan VC Stora Höga2015-12-21
Kvilén Eriksson Elisabeth / Övervakningssamtal vid hälso- och sjukvårdsrådgivning - vårdgivares upplevelse av egenvårdsrådgivning till barn med magsjukaSjukvårdsrådgivningen Fyrbodal2012-12-01
Kylemark Maria / Borreliaserologi på vårdcentral - följs rekommendationerna?-2018-03-13
Käll Ingela / Användandet av mätinstrument ökade efter en skräddarsydd implementering för sjukgymnaster i Närhälsan: en prospektiv, kontrollerad studieMasthugget Rehab2014-06-12
Käll Ingela / Användandet av mätinstrument ökade efter en skräddarsydd implementering mätinstrument inom fysioterapi i primärvård: en prospektiv kontrollerad studie.Masthugget Rehab2014-06-12
Kågesten Anna / Sexuellt risktagande bland unga i Sverige: har erfarenhet av immigration någon betydelse?Karolinska Institutet, Department of Public Health Sciences, Global Health (IHCAR)
Köster Katharina / Faktorer som påverkar följsamheten till läkemedelsbehandling hos utlandsfödda patienter-2013-09-30
Lager Karin / Upplevelser hos äldre personer avseende delaktighet i planering av sin vård – en kvalitativ intervjustudie.Närhälsan Backa VC2020-09-01
Lagerberg Malin / Finns det ett samband mellan att ta många patienter på jourmottagningen och att skriva många antibiotikarecept?VC Torpavallen
landahl Inga / Hur BVC-sjuksköterskan stödjer och befrämjar barnets anknytning till sina föräldrar vid hälsokontrollen på BVCBVC Ågårdskogens Vårdcentral2011-09-30
Landin Wilhelmsen Kerstin / Anabola hormoner och genetik vid frakturer och hjärtkärlsjukdom-2017-12-12
Landoberg siamand / Varför listar patienter om sig?ingenstans i NUläge.2016-01-24
Landström Björn / Allmänläkarens kunskaper och förhållningssätt, litteraturstudie. Delarbete 3 i doktorandprojektet "Den tillräckligt duktige allmänläkaren".Närhälsan Tidans vårdcentral2012-03-31
Landström Björn / Arbetssätt hos kompetenta allmänläkare - personlig stil och avsiktliga strategier: Delarbete 1 i doktorandprojektet "Den tillräckligt duktige allmänläkaren"Närhälsan Tidans vårdcentral2006-10-31
Landström Björn / Doktorandprojektet "Den tillräckligt duktige allmänläkaren"Närhälsan Tidans vårdcentral2012-04-30
Landström Björn / Doktorsavhandlingsprojektet "Den tillräckligt duktige allmänläkaren"Närhälsan Tidans vårdcentral2012-03-30
Landström Björn / Kompetensens kännetecken - om allmänläkarens dagliga praxis. Delarbete 2 i doktorandprojektet "Den tillräckligt duktige allmänläkaren"Närhälsan Tidans vårdcentral2009-09-03
Lange Elvira / Långtidsuppföljning av äldre personer med Reumatoid artrit tre år efter träning.Närhälsan Olskroken Rehabmottagning
Lange Elvira / Pulssvar och heart rate variability hos kvinnor med fibromyalgi under och efter fysisk ansträngning.Närhälsan Olskroken Rehabmottagning2014-09-22
Lange Elvira / Träning med personcentrerad ledning för äldre personer med reumatoid artritNärhälsan Olskroken Rehabmottagning
Lange Elvira / Upplevelser av 20 veckors fysisk träning enligt en personcentrerad approach hos äldre personer med reumatoid artrit.Närhälsan Olskroken Rehabmottagning2019-04-08
Larsson Anette / Faktorer som kvinnor med fibromyalgi upplever kan underlätta regelbunden fysisk aktivitet-en kvalitativ intervjustudie.Närhälsan Rehabmottagning Herrljunga vårdcentral2019-12-31
Larsson Anette / Förklarande faktorer för förbättrad muskelstyrka hos kvinnor med fibromyalgi som deltagit i styrketräning.Närhälsan Rehabmottagning Herrljunga vårdcentral2019-03-19
Larsson Anette / Muskelstyrka och styrketräning för kvinnor med fibromyalgi - ett personcentrerat perspektivNärhälsan Rehabmottagning Herrljunga vårdcentral
Larsson Anette / Styrketräning för kvinnor med fibromyalgiNärhälsan Rehabmottagning Herrljunga vårdcentral2015-12-30
Larsson Anna / Jämförelse mellan iKBT och iACT vid sömnbesvär: acceptans och kunskapsinhämtning som verksamma mekanismer. En randomiserad kontrollerad studie.Dalsjöfors vårdcentral+Ebba-teamet
Larsson Eva / Förutsättningar för innovationsarbete på vårdcentralFoU primärvård Fyrbodal/FoU rådet Fyrbodal
Larsson EvaLena / "Det handlar om mig"-2012-06-01
Larsson Fridén Jenny / Hypertonibehandling i primärvård ur ett könsperspektiv-2016-06-19
Larsson Göran / Har patienter med långvarig ländryggssmärta någon nytta av specifik stabiliseringsträning?
En systematisk litteraturstudie
Rehabmottagningen Närhälsan i Skara2015-01-15
Larsson Hanna / Förskrivning av bensodiazepiner med ångestdämpande profil på vårdcentralen Tidan 2009-2011-11-30
Larsson Kajsa / Följsamhet till riktlinjer för diagnos, behandling och uppföljning av akut mediaotit hos barn 1-12 år - en retrospektiv journalstudieNärhälsan Kungsstens vårdcentral2016-11-01
Larsson Lena G / Forskningsstudie om mellanorganisatorisk samverkan vid vård av patienter med komplexa vårdbehov - en nationell jämförelse-
Larsson Lena G / Samverkan vid vårdplanering för patienter med komplexa behov – ett mellanorganisatoriskt triangeldrama-2019-06-13
Larsson Lena G / Vårdchefers uppfattningar om samordnad vårdplanering i primärvården för multisjuka patienter med komplexa vårdbehov.-2017-10-19
Larsson Maria / Tidig identifiering och samverkande insatser för att förebygga utveckling av långvariga besvär och sjukskrivning för smärttillstånd: PREVSAM – en randomiserad kontrollerad studieFoU primärvård, FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän
Lasson Anders / Fekala markörer vid IBS: Utvärdering av provtagningsförfarandet vid analys av fekalt kalprotektin samt bedömning av nya markörer.Med klin, Borås Lasarett2019-12-31
Lehtipalo Niklas / Allmänläkarens arbetstillfredsställelse i GöteborgNötkärnan Bergsjön Vc och BVC och Studierektorsenheten ST-A Gbg2012-10-01
Leion Pernilla / Patienters upplevelser av psykoterapijournal via internet
En kvalitativ studie ur psykodynamiskt perspektiv
Ungas Psykiska Hälsa/Psykisk Hälsa2018-06-01
Lennartsson Freda / Att lära spädbarnsföräldrar hur man förhindrar lägesbetingad skallsymmetri-2016-01-26
Lennartsson Freda / Lägesbetingad skallasymmetri: En barnhälsovårds intervention i Skaraborg-2019-02-06
Lennartsson Freda / Ny kunskap integrerad i praktiken: En utvärderingsstudie om en fortbildning för BVC-sjuksköterskor om lägesbetingad skallasymmetri-2018-02-14
Lennartsson Freda / Strategier för att förebygga lägesbetingad skallasymmetri-2019-05-17
Lennartsson Freda / Tillförlitliga bedömare av skallasymmetri inom barnavården-2015-12-31
Lewandowski Krzysztof / Långvarigt sjukskrivna patienter. En jämförelse mellan vårdcentralerna Södra Ryd och Norrmalm i SkövdeVårdcentralen Södra Ryd, Skövde2010-11-18
Lexén Ingeborg / Kartläggande studie av medicinsk fotvård i Primärvården SkaraborgPrimärvårdens fotmottagning,Södra Ryds vårdcentral, Skövde2004-12-01
Leyon Fredrik / Magnesiumbrist -
något att tänka på vid hjärtsvikt och samtidig behandling med loopdiuretika?
-0000-00-00
Lidholm Lisa / Mångbesökarna vid Närhälsan Ågårdsskogens vårdcentralNärhälsan Ågårdsskogens vårdcentral2018-06-28
Lilja Josefine / Internet Medierad Psykologisk behandling – Acceptance and Commitment therapy – IMPACTNärhälsan, Mottagning för Psykisk Hälsa, Ungas Psykiska hälsa område 22020-12-31
Lilja Josefine / Kvalitativ studie avseende Mindfulness baserad kognitiv terapi - deltagares upplevelse och nytta av gruppbehandlingNärhälsan, Mottagning för Psykisk Hälsa, Ungas Psykiska hälsa område 22015-02-20
Lilja Josefine / Mindfulness-baserad kognitiv terapi i primärvård - klinisk tillämpning och analys av Five Facet Mindfulness Questionnaire (FFMQ)Närhälsan, Mottagning för Psykisk Hälsa, Ungas Psykiska hälsa område 22016-12-01
Lilja Josefine / Svensk version av Five Facets of Mindfulness (FFMQ)- test and re-test i en klinisk och icke-klinisk population, konstruct validitet och relationen mellan FFMQ och andra psykologiska begrepp.Närhälsan, Mottagning för Psykisk Hälsa, Ungas Psykiska hälsa område 22019-12-30
Lilja Josefine / Tanke och Hälsa - Intervention för att förebygga första depression hos ungaNärhälsan, Mottagning för Psykisk Hälsa, Ungas Psykiska hälsa område 2
Liljegren Frida / Hur patienter med ont i halsen upplever undersökning via digital vård jämfört med vanligt läkarbesökNärhälsan Krokslätt Vårdcentral
Lind Britt-Marie / BHV sjuksköterskors erfarenheter av Bamse hälsosamtal vid 4-års besöket på BVC.-2017-06-12
Lind Carlsten Andreas / Kan det vara kolorektalcancer?
Relevanta symtoms positivt prediktiva värden i primärvård
Närhälsan Bjurslätt Vårdcentral2019-04-25
Lind Marcus / Effekt av kontinuerlig blodsockermätning (CGM) på blodsockernivå och hypoglykemier för patienter med typ 1 diabetes vid 10 sjukhus i Sverige-2017-02-03
Lind Marcus / Förekomst av förhöjda nivåer av hormonet aldosteron hos diabetespatienter-2017-05-01
Lindahl Maria / Förändras personers egenskattade sömnproblem efter sömnskola?Närhälsan Ängabo vårdcentral Alingsås 2016-01-25
Lindblad Ulf / Hur påverkas glukosmetabolismen över tid av psykiskt välbefinnande och tron på att man kan göra något själv för att bevara en god hälsa? En longitudinell studie från Skaraborgsprojektet.Närhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU 2020-12-31
Lindblad Ulf / Högt normalt blodtryck - orsaker och konsekvenserNärhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU 2025-12-31
Lindblad Ulf / Utveckling av högt blodtryck och hypertoni i longitudinella populationsstudier med inriktning på individuella faktorerNärhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU 2025-01-01
Lindblad Ulf / Utvecklingen av störd glukosmetabolism och högt blodtryck och deras kardiovaskulära komplikationer i longitudinella befolkningsbaserade studier - implikationer för preventionNärhälsan Hentorp Skövde, Närhälsan FoU Göteborg, Enheten för allmänmedicin på GU 2020-12-31
Lindh Agne / FoU-Rapport nr 008 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - Ungdomars hälsa: Hälsobeteende och risktagande hos ungdomar som inte går i skolan vid 17 års ålderBarnkliniken Säs Borås Lasarett1993-12-31
Lindhagen Susanna / Specialiseringtjänstgöringsläkares egenförskrivningVästerledens vårdcentral2018-04-11
Lindholm Jenny / Kartläggning och uppföljning av läkemedelsförskrivning på
Ekparkens äldreboende.
Närhälsan Ekmanska vårdcentral
Lindqvist Nina / 50 åringars hälsa.Ängabo vårdcentral2012-10-15
Lindskog Emma / Akutremittering från Närhälsan Stora Höga vårdcentralST-läkare i Allmänmedicin, Närhälsan Stora höga vårdcentral
Lindström Ann-Charlotte / Arbetsterapeuters kliniska erfarenheter av rehabilitering vid nedsatt medvetenhet efter stroke - en fokusgruppstudie-2012-12-31
Lindström Ann-Charlotte / Tidig teambaserad neurorehabilitering efter Commotio-en randomiserad kontrollerad pilotstudie-
Lindström Henrik / Kan man löpträna för mycket?-2014-04-17
Lindström Johan / CRP och den kliniska blicken-2015-12-01
Lipka Malgorzata / Bryr vi oss om patienter med fetma?
Handläggning av fetma 2006-2009 på Vårdcentralen Oden i Falköping.
-2011-01-25
Liselius Py / Samverkan vid sjukskrivning för psykisk ohälsa -
ur allmänläkares perspektiv
Närhälsan Eriksberg
Lissner Lauren / Fetmaepidemiologi under livscykeln - etiologi, kartläggning av trender, hälsoeffekter och metoder för förebyggande arbeteSection for Epidemiology and Social Medicine (EPSO), Göteborgs Universitet
Lissner Lauren / Populationsstudier av fetmaepidemin: Etiologi, trendmonitrering, hälsoeffekter och metoder för förebyggande arbeteSection for Epidemiology and Social Medicine (EPSO), Göteborgs Universitet
Livbom Natalya / Att utveckla en enkät som mäter patientens upplevelse om sexuella biverkningar relaterade till behandling med SSRINärhälsan Fristad2017-12-15
Ljung Sofie / Dokumenthanteringssystem till primärvården - En interventionsstudie på IT-stöd för primärvårdens informationshanteringVGR IT Projekt och Uppdrag2019-04-30
Ljungdahl Sara / Ortorexi är en kombinerad ät- och träningsstörningNärhälsan Ängabo Vårdcentral, Alingsås2015-12-16
Lork Kristin / Sjukskrivnas tilltro till arbetsåtergång.
En intervjustudie med hermeneutisk fenomenologisk ansats.
Närhälsan Olskroken Rehabmottagning Göteborg2013-02-15
Lorén Helena / Examensarbete-magisternivå: Övergången till moderskapet som det upplevs av förstagångsmödrarDalsjöfors vårdcentral2013-01-30
Lorén Helena / Övergången till moderskapet- som det upplevs av förstagångsmödrarDalsjöfors vårdcentral
Lund Tina / Äldre med sömnsvårigheter, är sömnläkemedel effektivt?-
Lundgren Julie Showich / Familjecentrerad modell inom Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar i samband med behandling av barnfetma - en pilotstudieNärhälsans utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa2018-09-30
Lundgren Maria / TID FÖR TEAM Processbeskrivning av behandlingsmodell och teamarbete för patienter med långvarig smärta från rörelseapparaten-2004-11-19
Lundholm Maria / En läkarförsörjningsstrategi inom Primärvårdsverksamhet
-att attrahera samt rekrytera svenskar som läst till läkare utomlands
PVFBD, Regionens Hus, Personalavdelningen2010-06-16
Lundin Åse / Suicid och suicidala patienter inom primärvårdsrehabilitering
- En undersökning av fysioterapeuters erfarenheter
Närhälsan Eriksbergs rehabmottagning
Lundqvist Stefan / Att främja arbete med fysisk aktivitet hos patienter med metabola riskfaktorer i primärvård.
Fysisk aktivitet på recept som behandlingsmetod vid vårdcentral eller som förstärkt stöd av fysioterapeut.
Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet
Lundqvist Stefan / Fysisk aktivitet på recept - FaR-behandling med två olika strategier. Är det kostnadseffektivt?Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet
Lundqvist Stefan / Fysisk aktivitet på recept (FaR) som behandlingsmetod för patienter, med metabolt syndrom, i primärvården.
Sex månaders uppföljning avseende fysisk aktivitetsnivå, metabola riskfaktorer och hälsorelaterad livskvalitet.
Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet2017-04-12
Lundqvist Stefan / Patienters upplevelse av att få fysisk aktivitet på recept (FaR) som behandlingsmetod inom primärvård. En kvalitativ innehållsanalys.Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet
Lundqvist Stefan / Två års uppföljning av fysisk aktivitetsnivå och hälsoeffekter med två olika behandlingsstrategier för fysisk aktivitet på recept (FaR). En randomiserad kontrollerad studie.Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet
Lundqvist Stefan / Vilka patienter har bäst nytta av Fysisk aktivitet på recept (FaR)? En prospektiv observationsanalys kring prediktorer för ökad fysisk aktivitet.Närhälsan Göteborg centrum för fysisk aktivitet2019-05-02
Löfgren Märit / Patienters tankar kring mötet med primärvården.Herkules vårdcentral2018-03-13
Löfgren Märit / Systematisk litteraturöversikt: Patientutbildningars påverkan på känsla av sammanhang, hälsolitteracitet, upplevd hälsa och livskvalitet samt sjukskrivningsbehov hos patienter som är eller riskerar att bli långtidssjukskrivnaHerkules vårdcentral2019-12-31
Löfvendahl Olle / Kartläggning av arbetsprocesser och metoder inom team för psykisk ohälsa
med sikte mot framtiden
-2017-06-01
Magnil Maria / Användandet av en strukturerad patientcentrerad konsultationsmodell som screening för depression hos äldre patienter i primärvården.Capio Husläkarna Kungsbacka2012-12-31
Magnil Maria / Diagnostik av äldre med depression i primärvårdenCapio Husläkarna Kungsbacka2012-12-31
Magnil Maria / Förekomst av depressiva symtom och associerade faktorer hos äldre primärvårdspatienter; Deskriptiv studieCapio Husläkarna Kungsbacka2012-12-31
Magnil Maria / Långtidsuppföljning av äldre patienter med depression i PrimärvårdenCapio Husläkarna Kungsbacka2012-12-31
Magnusson Anna-Lena / Effekt av akupunktur vid allergisk hösnuvaBollebygds vårdcentral2004-11-30
Magnusson Margareta / FoU-Rapport nr 013 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Dokumentation av omvårdnad.
Hur omvårdnad kan planeras och dokumenteras i datorsystem
- ett vårdvetenskapligt perspektiv.
Högskolan1994-06-01
Magnusson Margareta / FoU-Rapport nr 021 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Metod för kvalitetssäkring av datoriserad omvårdnadsdokumentation.Högskolan1997-04-01
Magnusson Maria / Hälsosamtal mellan skolsköterskor och elever med övervikt eller fetmaAngereds närsjukhus2011-01-20
Magnusson Maria / Prevention av barnfetma i kontexten av socioekonomisk status och migrationAngereds närsjukhus2012-01-20
Magouli Anna / Obesa kvinnors viktuppgång under graviditet –
Att minska risken för komplikationer, för mamma och barn, med
livsstilsförändring gällande kost och motion för den framtida familjen.
Interventionsstudie.
Diarienummer : VGFOUFBD-14651
Centrala Barnhälsovårdsteamet FyrBoDal2013-12-04
Mahmood Burair / Buksmärta UNS - hur stor andel är IBS och hur diagnostiseras IBS i praktiken?Boda vårdcentral2016-09-01
Mahmoud Abdelhai / Diabetesscreening i en hypertonipopulation.Vara Vårdcentral2018-09-01
Makelja Dzelalija Jelena / Prevalens av avvikelser i tyreoideaprover hos patienter med depression och utmattningssyndrom inom primärvård samt samband mellan självskattad grad av depression och avvikelser i tyreoideaproverFristads Vårdcentral2015-02-16
Malmberg Henrik / Vilken inställning har ST-läkare i allmänmedicin till extern kunskapsvärdering?HälsoBrunnen vårdcentral2018-10-12
Malmberg Stefan / Läkemedelsförskrivning utanför tjänsten bland ST-läkare och specialister i allmänmedicinHälsoBrunnen Vårdcentral2015-02-12
Malmberg Stefan / Pneumoni i primärvård
- hur används vitalparametrarna för svårighetsbedömning?
HälsoBrunnen Vårdcentral
Malmberg Stefan / Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillitHälsoBrunnen Vårdcentral
Manhem Karin / Samband mellan högt blodtryck och förmaksflimmer avseende riskfaktorer, behandling och utfall.medicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset Sahlgrenska2019-12-31
Mannerkorpi Kaisa / Personcentrerad intervention med eHälsa för att stödja fysisk aktivitet och hantering av symtom för hållbara hälsoeffekter hos personer med långvarig generaliserad smärtaInst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi2021-12-30
Mannerkorpi Kaisa / Påverkar intensiv fysisk aktivitet kroppsfunktioner och inflammation vid fibromyalgiInst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi2014-11-30
Mannerkorpi Kaisa / Styrketräning, fysisk kapacitet och tillväxtfaktorer vid fibromyalgiInst för Neurovetenskap/Fysioterapi, GU, Sahlgrenska Univ.sjukhuset/Reumatologi2016-12-30
Marczak Jaroslaw / Att leva med långvarigt bensår och avvakta vård.Omtanken2014-12-31
Markkula Veronica / Strukturerad grupputbildning riktad till patienter med nyupptäckt mild till måttlig hypertoni i primärvårdenVårdcentralen Eriksberg, Primärv¨ården Göteborg2013-12-31
Mattsson Linn / "Det syns ju inte på dig att du är så trött" En kvalitativ studie om upplevelsen av långvarig mental trötthet efter strokeNärhälsan2018-06-06
Maun Andy / Effektivt samarbete i primärvården genom ett strukturerad patientsorteringssystem - en kvalitativ studie om personalens uppfattningarDivision of General Practice, Institute for Quality Management and Social Medicine, University Medic2014-12-11
Maun Andy / Primärvård i omvandling - en kvalitativ studie om hur chefer hanterar vårdvalsreformen och dess konsekvenserDivision of General Practice, Institute for Quality Management and Social Medicine, University Medic2013-10-15
Maun Andy / Påverkar interpersonell kontinuitet i primärvården utfall i diabetesbehandling?Division of General Practice, Institute for Quality Management and Social Medicine, University Medic2017-12-30
Maun Andy / Strukturellt kvalitetsförbättringsarbete på Vårdcentralen - Förbättrat tillgänglighet genom strukturerat patientsortering.Division of General Practice, Institute for Quality Management and Social Medicine, University Medic2011-04-28
Meedt Thomas / Unga vuxna på jourcentralen - en växande patientgrupp?Brämhults Vårdcentral Praktikertjänst2019-04-30
Mehdiyar Tila / Rökning och bidiagnoser hos patienter med diabetes på Backa vårdcentralNärhälsan Backa vårdcentral2016-10-26
Mehner Anita / Cholesterol in women at high cardiovascular risk is less successfully treated than in corresponding men.Skaraborgs sjukhus avd 4 Lidköping2009-08-08
Melin Lena / Arbetsåtergång för personer med långvarig smärta. En uppföljning av ett multimodalt rehabiliterings program i Primärvården-2019-06-20
Melkersson Camilla / Fotens betydelse för utveckling av bäckensmärta.
En litteraturstudie och fallbeskrivningar av gravida 2004.
Pensionär2005-05-30
Melkersson Camilla / Fotmanipulation av gravida med bäckensmärta. En klinisk prövning i primärvård.Pensionär2017-09-01
Mikkelsen Andrea / FoU-Rapport nr 012 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - Utvärdering av matlagningskurs i barnmat för nyblivna föräldrarFoU-Centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Barnmedicin i Närhälsan, Västra Götaland1994-06-15
Mikkelsen Andrea / Sju årsuppföljning av barn med matallergi.FoU-Centrum Göteborg och Södra Bohuslän, Barnmedicin i Närhälsan, Västra Götaland2017-12-31
Milakovic Mille / JODSTATUS OCH THYREOIDEAFUNKTION HOS BARN OCH MÖDRAR I SAMBAND MED AMNING.-
Milakovic Mille / Är svenska ammande kvinnor jodinsufficienta? En kontrollerad 1 års studie bland ammande kvinnor som utvärderar jod och thyroideastatus för att tillförsäkra optimala jodnivåer i bröstmjölken hos barnet.-2019-12-31
Missaghi-Wedefalk Minaj / Utveckling av testinstrumentet TIPPA (Test Instrument for Profile of Physical Ability).
Ett testbatteri för kartläggning och bedömning av fysisk förmåga avsett för patienter med långvarig muskuloskeletal värk.
Tidigare Primärvårds Rehab Angered 2007-12-31
Mocanu Adina Alexandra / Hur handläggs pneumoni i primärvård i Västra Götalandsregionen?Heimdal Vårdcentral
Molin Fredrik / Hämtar patienten ut sin/min medicin?VC Gamlestadstorget
Molokov Evgeniy / Diagnostisering och behandling av okomplicerade urinvägsinfektioner inom primärvårdenNötkärnan VC, Kållered 2019-03-01
Montalvo Charlotte / Screening av alkoholkonsumtion hos patienter med kronisk sjukdom-2016-05-01
Montalvo Charlotte / Screening av alkoholkonsumtion hos patienter med kronisk sjukdom-2017-12-31
Montalvo Charlotte / Screening med AUDIT-C inför årskontroll av hypertonipatienter
- Nyttan av att lämna ut AUDIT-C inför årskontroll på vårdcentral
-2017-03-01
Moström Anders / Öppen mottagning – god tillgänglighet eller slöseri med läkarresurser?-2009-06-01
Mourad Khaled / Grupp A streptokock Tonsillit:
Minskar risken för komplikationer med antibiotikabehandling?
-2017-05-11
Munir Sundus / Följer primärvårdsläkare riktlinjer för remittering till kvinnokliniken?Boda VC 2018-05-01
Munoz Cecilia / Medför åtgärdskod läkemedelsgenomgång minskad förskrivning av olämpliga mediciner till den äldre patienten?Vc Tjörn
Muromtseva Galina / Kan rökning ha betydelse för hypertonibehandling?VC Tuve2015-12-02
Mykén Karl-Henrik / Samstämmigheten mellan minispirometri undersökning hos laboratoriepersonal och spirometri undersökning hos astma och KOL sjuksköterskaNärhälsan Torpavallen Vårdcentral2017-12-06
Mårild Karl / Provtagning för glutenintolerans på barnmottagning-
Nagel Ralf / Akuttider och förändring av tidsbokningen på en vårdcentralAkutmottagningen SÄS Borås2011-06-14
Navaee Homan / Hur stor andel av Närhälsan Onlines första besök leder till ett uppföljande fysiskt besök?-
Nelvig Helena / Vaccination mot rotavirusorsakad gastroenterit (RVGE) - 
En jämförande studie mellan vaccination med Rotarix och vaccinationer i det allmänna vaccinationsprogrammet, samt undersökning av föräldrars beslut till vaccinering.Närhälsan Högsbo vårdcentral 2019-06-01
Nesici Sima Sasa / InternetKBT - En enkätstudie om patienters upplevelse av att erbjudas kognitiv bettende terapi via internetNärhälsan Heimdal Vårdcentral
Nielsen Annica / Underlag till beredskapsplan vid tuberkulosutbrott och ansamling av tuberkulossjuka i nordöstra Göteborg.
Ett samarbete mellan Bergsjöns vårdcentral och ANS lungmottagning 2.
-2017-02-24
Nielsen Thorkild / Mineralbrist och pre-eklampsi - ett pilotprojekt Docent Göteborgs Universitet + Överläkare, Supervisor Medicine + VD och Chef TN Utbildning, Hälso 2008-03-31
Nilsson Björn / Compliance till råd och effekter på smärta tidigt efter nackskadaFloda Vårdcentral2014-12-31
Nilsson Björn / FoU-Rapport nr 035 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Behandling och rehabilitering vid kronisk benign smärta, hur gör vi?Floda Vårdcentral2002-12-31
Nilsson Folke / Kartläggning av förekomst av Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och effekten av optimerad behandling och omhändertagande av KOL-patienter inom primärvårdsområdet Kungshamn/Hunnebostrand Vårdcentralen Kungshamn/Hunnebostrand2012-01-09
Nilsson Jenny / En randomiserad 1-års uppföljning på barn 9-12 år med fetmaNoltorp Vårdcentral Medpro Clinic2015-04-30
Nilsson Jenny / Kartläggning av fysisk prestationsförmåga hos barn med normalvikt, övervikt och fetma.Noltorp Vårdcentral Medpro Clinic2013-11-30
Nilsson Johanna / Kartläggning av antikoagulantiabehandling vid förmaksflimmer på Närhälsan Hentorps vårdcentralNärhälsan Billingen vårdcentral, Skövde2015-04-20
Nilsén Anna / Virtuella eller fysiska läkarbesök. Finns skillnader i behandlingsresultat av sårläkning?Wästerläkarna Redegatan2019-05-17
Nissling Linnea / Att behandlas med internetbaserade psykologiska interventioner i primärvården - ett patientperspektivNärhälsan Södra Älvsborg2021-01-01
Nissling Linnea / Internetmedierad psykologisk behandling med kamratstöd för vuxna med ångestdiagnoser i primärvården och psykiatrinNärhälsan Södra Älvsborg2021-01-01
Nissling Linnea / Utveckling av "ACTive patient"- ett digitalt instrument för att öka patientens röst i primärvården - en psykometrisk studieNärhälsan Södra Älvsborg
Nord Lennart / Primärvårdens stöd till livsstilsförändringar vid mild hypertoni. År 3,Primärvården Södra Bohuslän
Nordblad Brita / Finns en läkande vårdatmosfär? En kvalitativ studie om betydelsen av vårdmiljö och bemötande för patienterNärhälsan, Vård Centrum Kungshöjd2011-12-15
Nordeman Lena / 13-årsuppföljning av kvinnor med långvarig ländryggssmärta inom primärvård - en prospektiv longitudinell kohort studieNärhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg2021-12-31
Nordeman Lena / Open Access - Tillgänglighet till sjukgymnastik, Slopad väntelistaNärhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg2002-01-01
Nordeman Lena / Upplevelse av fysisk aktivitet hos kvinnor med långvarig ländryggssmärtaNärhälsan FoU primärvård VGR, FoU-centrum i Södra Älvsborg2018-12-31
Nordin Ajell Mattias / Inställning till antibiotikabehandling bland primärvårdspatienter med avseende på deras socioekonomiska bakgrund-2018-09-01
Nordling Paula / Tidig och systematisk kommunikation mellan läkare, patient och arbetsgivare för snabbare återgång i arbete. CapNote - en randomiserad, kontrollerad studie i primärvården.Västra Götalandsregionen, Närhälsan
Nordlund Arto / Fördjupad kognitiv screening inom primär- och specialistvårdInstitutionen för neurovetenskap och fysiologi / SU Mölndal
Nordström Karl / Kartläggning av patienter som remitteras för koloskopi ifrån primärvården.Ågårdsskogens Vårdcenral2018-08-07
Norén Lotta / FoU-Rapport nr 009 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - Rygg/Bäckenbesvär hos gravida kvinnor: Individuellt omhändertagande hos sjukgymnastOkänd arbetsplats1993-11-01
Novak Daniel / Gastroenterit hos barn i Västsverige: en prospektiv studie av etiologi, dynamik, co-infektioner, riskfaktorer, virulensgensuttryck under infektion samt identifiering av potentiella nya patogener.Avd för pediatrik, Inst för klinisk vetenskap, Sahlgrenska Akademin Göteborg Universitet2017-06-01
Numanovic Patrik / Översättning och kulturell anpassning av Back Pain Attitudes Questionnaire (Back-PAQ)Närhälsan
Nygren Frida / Enkätstudie inom primärvård om hur bokningar i läkarens tidbok går till, ur sjuksköterske- och läkarperspektivViskaforskliniken2015-08-01
Nygren Frida / Hur ser läkare och sjuksköterskor på läkarens tidbok.Viskaforskliniken
Nyhlén Jakob / Variationer i sjukskrivning för depressionNärhälsan Torpavallen2019-05-08
Nyström Annika / Negativ urinodling ett problem?-2014-03-05
Ohlin Pernilla / Att leva med whiplashMinso Solutions. Nordlandssykehuset Lofoten, Norge
Ohlin Pernilla / Utvärdering av behandling med basal kroppskännedomsträning vid långvariga whiplashrelaterade besvär - en 4-års uppföljning av en RCTMinso Solutions. Nordlandssykehuset Lofoten, Norge
Olausson Anna / Bäckenbottens funktion i rygg- och bäckenstabiliteten.-2008-06-11
Olbers Torsten / Kirurgisk interventionsstudie mot sjuklig övervikt hos ungdomar (13-18 år)Kirurgen, SU/S2008-06-01
Olofsson Annette / Undersköterskors upplevelser av mötet med patienter med självskadebeteendeNärhälsan Ängabo Vårdcentral
Olsson Carina / Promenad och studiegrupp - Beskrivning av ett förändringsprojekt inom diabetesvårdenVårdcentralen S. Ryd Skövde2004-12-31
Olsson Katarina / Tillgänglighetsprojektet "Bra mottagning" på Södra Torgets vårdcentral i Borås.Närhälsan Utvecklingsavdelningen, lokalkontor Borås2005-10-01
Olsson Kristiansson Susanne / Främjande och hindrande faktorer hos föräldrar för deltagande i föräldrastöd i grupp på BVC.-2017-12-31
Olsson Mats / Läkemedelsbehandling av äldre- hur kan den förbättras?Vårdencentralen Backa2010-04-01
Olsson-Tall Maivor / Rättspsykiatri i förändring;

-En deskriptiv studie om vårdmiljö för patienter, personal och anhörig

FoU-verksamheten, Vuxenpsykiatri, NU-sjukvården
OLSSON Vera / Akne - bagatell eller problem? Journalstudie av aknepatienter på vårdcentralen TibroEriksberg VC2012-11-08
Orrsjö Sara / Uppföljning av gastric bypass-opererade patienter inom primärvården
-En kartläggning på Närhälsan Norrmalm vårdcentral, Skövde
Klinisk genetik, SU2014-09-03
Ottarsdottir Kristin / Allmänläkares erfarenheter av behandling av sömnbesvärNärhälsan Vårdcentralen Lerum2015-05-06
Ottarsdottir Kristin / Fysisk aktivitet och förändring av testosteronkoncentration hos mänNärhälsan Vårdcentralen Lerum
Ottarsdottir Kristin / Könshormoner, livsstil och kardiovaskulär riskNärhälsan Vårdcentralen Lerum2024-12-31
Ottarsdottir Kristin / Könshormoner och kärlfunktion hos kvinnorNärhälsan Vårdcentralen Lerum
Ottarsdottir Kristin / Sambandet mellan serumtestosteron och insulinresistens hos män - en prospektiv studie i SkaraborgsprojektetNärhälsan Vårdcentralen Lerum2018-12-31
Ottarsdottir Kristin / Sex hormone binding globulin och utveckling av insulinresistens hos kvinnor och män - en longitudinell studie.Närhälsan Vårdcentralen Lerum
Ottarsdottir Kristin / Testosteron och förändring i vikt hos kvinnor och män - en prospektiv studieNärhälsan Vårdcentralen Lerum
Ottosson Katarina / Lågt medelvärde av HbA1c-värde hos patienterna vid VC Stora Höga – men är individerna optimalt behandlade?VC Stora Höga2014-12-31
Palmer Susanna / Fri lönesättning för läkare - vinnare och förlorare utifrån kön?-2018-02-23
Palmér Sofia / Förskrivning av sömnläkemedel på Närhälsan Landvetter vårdcentral.Vårdcentralen Landvetter2016-09-05
Papachatzakis nikolaos / Utveckling av validerad frågeformulär att adressera etiska frågor inom primär vård - del ettSävedalens vårdcentral2019-02-21
Papachristodoulou Chrysoula Eirini / En kartläggning av hur diagnostiska metoder används vid akut media otit inom Primärvård.Vårdcentralen Högsbo Närhälsan2015-04-01
Papic Tanja / Förekomst av sensorisk perifer neuropati hos patienter med diabetes typ 2 i primärvård och vitamin B12 betydelse som prediktorNärhälsan Fristads vårdcentral2018-11-05
Parodi López Naldy / Läkemedelsbehandling hos äldre i primärvården: a deskriptiv pilotstudieNärhälsan Kungshöjd Vårdcentral 2017-12-31
Paulsson Ylva / Mödravård efter gastric bypass-operationNärhälsan Tuve Vårdcentral2016-01-29
Persson Agneta S / FoU-Rapport nr 014 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - Är sexuella problem lyxproblem?
En beskrivning av sex- och samlevnadsmottagningen i Borås
-1995-12-20
Persson Heléne / Vad kännetecknar sjukskrivna patienter som remitteras till arbetsterapeut?
En studie av läkarjournaler
Närhälsan Rehabmottagning, Falköping2015-01-15
Persson Marie / Upplevelse av smärta och smärthantering vid kronisk migrän.-2018-12-30
Persson Marie / ”Upplevelse av smärta och smärthantering vid episodisk migrän”.-2019-12-31
Persson Mats / Hypotyreos
-finns det någon "svinbra" behandling?
-2016-04-28
Persson Sara / Läkarmötet: ett meningsfullt måste eller slöseri med tid?
ST-läkare i allmänmedicins erfarenheter av det interna läkarmötet på arbetsplatsen
-2019-02-20
Perzon Mattias / Klinisk praktik på vårdcentral - en fokusgruppsstudie av läkarstudenters upplevelser-2017-08-17
Petrov Fieril Karolina / Effekten av muskulär uthållighetsträning hos gravida: En randomiserad, kontrollerad studieEnheten för stressrelaterad ohälsa, team Karlstad2014-01-01
Petrov Fieril Karolina / Effekten av stavgångsträning för överviktiga gravida: en randomiserad kontrollerad studie.Enheten för stressrelaterad ohälsa, team Karlstad2015-12-31
Petrov Fieril Karolina / Fysiologiska effekter hos gravida vid styrketräning, stavgång och vilaEnheten för stressrelaterad ohälsa, team Karlstad2015-12-31
Petrov Fieril Karolina / Obesa gravida kvinnors erfarenheter av en livsstilsintervention: En kvalitativ studieEnheten för stressrelaterad ohälsa, team Karlstad2016-08-31
Petrov Fieril Karolina / Upplevelsen av träning under graviditeten bland kvinnor som tränade regelbunden muskulär uthållighetsträning (styrketräning): en kvalitativ studieEnheten för stressrelaterad ohälsa, team Karlstad2014-06-01
Pettersson Monica / Mäns upplevelser vid screening av bukaorta samt att leva med ett diagnostiserat bukaortaaneurysmInstitutionen för vårdvetenskap/område kärl/Hybrid2016-12-31
Pettersson Per / Nageltrångskirurgi - med eller utan fenol - vad är bäst?Vårdcentralen Tidan2014-09-19
Pherson Tommy / Föreställningar om män och maskuliniteter bland personal som arbetar med mäns sexuella hälsa, en fokusgruppsstudieNärhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa
Pieri Loizos / Riktlinjer för korrekt användning av antibiotika mot tonsillit
Bibeln, eller enbart allmänna råd…
Heimdals Vårdcentral2013-08-26
Pilbratt Mona / Kartläggning av demenspatienter på Närhälsan Hentorps vårdcentral. Följer vi rekommendationerna?Hentorps vårdcentral i Skövde
Pohjola Johan / Anhörigas upplevelse av medicinsk vård på äldreboende i Vara kommun 2013.Närhälsan Vara vårdcentral2014-01-31
Pokorny Karin / Kartläggning av arbetsrelaterad stress hos läkare under specialisttjänstgöring i allmänmedicin.Institutet för stressmedicin2017-05-21
Popescu Dorinel Nicolae / Kan antalet barn en kvinna fött påverka livslängden? Effekten av reproduktion på förväntad livslängd.Sjöbo Vc
Poucette Jesper / Datorbaserad kognitiv träning av patienter med förvärvad hjärnskada-2009-10-26
POUR ABDOLLAHI FATEMEH / Lipidsänkande behandling hos listade patienter med kranskärlssjukdomar på Närhälsan Sannegården vårdcentral-
Preda Iulian / Uppföljning av sjukhusbehandlande förgiftningstillbud med alkohol, farmaka eller droger bland tonåringar i GöteborgBarn- och ungdomsmottagningen Frölunda2009-12-21
Priebe Gunilla / Kan Hälsostöd främja en positiv hälsoutveckling hos asylsökande och nyanlända? Utvärdering av effekter och processer.Göteborgs universitet2018-12-31
Probst-Meedt Eva-Maria / Estrogenbehandling hos kvinnor över 60 år - en kartläggning
För- och nackdelar av en estrogenbehandling hos kvinnor över 60 år.
-
Quester Rebecka / När vill gymnasieelever söka vård vid olika symtom?
En undersökning angående ungdomars kunskaper om somatiska sjukdomssymtom.
Bollebygds Vårdcentral
Qviller Nina / Hur behandlas nedre luftvägsinfektioner hos vuxna på vårdcentralen Kungsportsläkarna jämfört med Stramas riktlinjer?-2017-12-08
Rafique Naveed / Minskar lungrehabilitering inläggningar och kostnader för KOL patienter?Närhälsa Vargön2014-04-17
Rafique Naveed / Minskar lungrehabilitering inläggningar och kostnader för KOL patienter?Närhälsa Vargön2014-04-17
Rastkar Lari Ahmed / Utredning behandling av tonsillit vid Adina hälsans vårdcentral NOL-2016-09-30
Redin Magnus / Förkylning på vårdcentralen - Kartläggning av orsaker till att vuxna patienter med övre luftvägsinfektion/förkylning söker läkare i svensk primärvård och analys av huruvida det finns något samband mellan kön respektive ålder och besöksorsak.Allékliniken Sleipner Borås2014-11-21
Rejnö Åsa / Långtidsprognos efter stroke - en prospektiv uppföljningstudie av tre årskohorter strokeenhetsvårdade patienter i Skaraborg. Skaraborgs Långtidsuppföljning Av patienter med slaGanfall (SLAG)-
Rindner Lena / Att leva med ichemisk hjärtsjukdom - kardiologisk prevention i primärvården.Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg2014-12-31
Rindner Lena / Att leva med ischemisk hjärtsjukdom. En kvalitativ studie av patienters upplevelser.Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg
Rindner Lena / Effekt av utbildning i primärvården på psykisk hälsa, livskvalitet, sjukskrivningsbehov samt vårdbehov hos kvinnor 45-60 år med stressrelaterade symtom. - En randomiserad kontrollerad studie.Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg
Rindner Lena / Hälsa och andra prognostiska faktorer för framtida arbetsförmåga hos medelålders kvinnor.Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg
Rindner Lena / Kartläggning av kvinnors psykiska och fysiska hälsa i livsfasen klimakteriet.
Förekomst av klimakteriella symtom hos kvinnor 45 till 55 år inom primärvården med fokus på somatiska, urogenitala och psykologiska hälsa.
Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg2017-12-08
Rindner Lena / Kvinnors hälsa "mitt i livet" - En grupputbildning för kvinnor inom primärvården om klimakteriet. En randomiserad kontrollerad studie.Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg2017-02-01
Rindner Lena / Personcentrerat stöd för att förbättra kvinnors hälsa i livsfasen klimakteriet.Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg
Rindner Lena / Prevalens och utveckling av klimakteriesymtom hos kvinnor över tid fördelade på somatiska, urogenitala och psykologiska symtom. En prospektiv longitudinell kohortstudie.Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg
Rindner Lena / Prognostiska faktorer för arbetsförmåga hos kvinnor i livsfasen klimakteriet som söker primärvård. En 5-års prospektiv longitudinell kohortstudie.​Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg
Rindner Lena / Vilken effekt har basal teambaserad demensutredning i primärvård stöd och hälsorelaterad livskvalitet hos vårdande anhöriga till patienter med demens.Närhälsan Södra Torget Vårdcentral, FoU Primärvård FoU-Centrum Södra Älvsborg
Ringqvist Birgitta / Hur många omläggare har en bensårspatient inom primärvård och kommun i Skaraborg?
En kartläggning.
Norrmalms vårdcentral2008-05-31
Rissanen Lena / Barnmorskors upplevelser av gruppmödravård, en intervjustudie i Sverige och DanmarkTanums BMM, Förlossning i Norge2007-01-15
Rohatynski Adam / Förekomst av extrapyramidala symtom hos personer som bor på särskilt boende.-2011-02-06
Rolfö Emmelie / Dokumenterade indikationer till B12-behandling på Vårdcentralen Närhälsan Ekmanska
En deskriptiv journalstudie
-2016-11-30
Rosenberg Christer / 2012-04-25VGFOUGSB-259461, Ett Strukturerat Patient SorteringsSystems inverkan på en primärvårdsorganisation, arbetsstruktur, tillgänglighet, patientflöden och förskrivning av läkemedel - en jämförelse av två vårdcentraler.Vårdcentralen Högsbo, Område 4, VG PV Göteborg2014-06-30
Rosenfeld Mark / En långtidsuppföljning (3 år) av en sjukgymnastisk intervention för patienter med whiplashrelaterade besvär.Cervrite AB, RosenfeldWaltbrand AB2003-03-17
Rosenfeld Mark / Implementering och utvärdering av regionens vårdprogram om omhändertagande av patienter med whiplashrelaterade besvärCervrite AB, RosenfeldWaltbrand AB2008-10-15
Rosenfeld Mark / Sjukgymnastik med öppen mottagningCervrite AB, RosenfeldWaltbrand AB1994-02-01
Rosenfeld Mark / Tidig intervention vid whiplashrelaterad besvärCervrite AB, RosenfeldWaltbrand AB2000-07-15
Rosenfeld Mark / Whiplashrelaterade besvär från ett sjukgymnastiskt och hälsoekonomiskt perspektiv.Cervrite AB, RosenfeldWaltbrand AB2006-05-31
Rosengren Jan / FoU-Rapport nr 027 från FoU enheten i Södra Älvsborg - Prioritering av patienter i Primärvårdxxx1999-01-01
Ruben Fabian / En doktor i fickan – Kan digital självtriagering ersätta ett traditionellt triage i primärvården?Olsgårdsvägen 192019-04-25
Rydell Annika / Förväntningar på och upplevelser av mötet med läkaren i primärvården:
En intervjustudie med patienter invandrade från forna Jugoslavien
Primapraktiken, Trollhättan2015-10-11
Rydler Daniel / Kan TWAR ge kroniskt trötthetssyndrom?Närhälsan Björkekärr vårdcentral2016-04-28
Rystedt Karin / CRP, agens och inflammatoriska markörer hos barn med luftvägsinfektionSödra Ryds vårdcentral
Rystedt Karin / Fenoximetylpenicillins påverkan på tarmens mikrobiotaSödra Ryds vårdcentral
Rönnberg Barbro / Förekomst av PTSD bland invandrare på Dalabergs VårdcentralDalabergs Vårdcentral2012-10-29
Rönnbäck Lars / Behandling av mental trötthet efter lindrig skallskada med mindfulness baserad stress reduktion (MBSR) – en pilotstudieNeurosjukvården, Neurologi2012-03-30
Rönnbäck Lars / Mental trötthet efter skallskada: subjektiv och objektiv bedömningNeurosjukvården, Neurologi2010-12-31
Saber Ary / Omhändertagande/utredning av patienter med nyupptäckt förhöjda leverprover på Närhälsan Biskopsgården Vårdcentral.Nordmanna Vårdcentral2014-12-12
Sadacali Sunera / Rasismen och dess inverkan på hälsan: en kvalitativ studie utifrån ett intersektionalitetsperspektiv.-
Saemundsson Kateryna / Botar D-vitamin depression?Närhälsan Ängabo vårdcentral2015-04-23
Said Nidal / Kirurgiskbehandling av nageltrång på Närhälsan Solgärde Vårdcentral Jämförelse mellan König och Vandenbos metoderNärhälsan Solgärde vårdcentral kungälv2018-03-30
Salih Shakhawan / Vitamin D och Postpartum DepressionNärhälsan Källstorp vårdcentral 2016-04-28
Salih Wafaa / Tidig upptäckt av hypoglykemi hos äldre med insulinbehandlad diabetes mellitus typ 2Källstorp vc2018-05-17
Salmi Lars / Utvärdering av ny metod för karaktärisering av hud medelst mätning av termiska transportegenskaper.-2009-12-02
Samson Louise / Subkutana injektioner med carbocain eller natriumklorid, en framtida behandlingsmöjlighet vid fibromyalgi?Capio Amhult vårdcentral2017-06-30
Samsson Karin / Sjukgymnastisk triage-bedömning av patienter remitterade för ortopedisk konsultation - långtidsuppföljning av hälsorelaterad livskvalitet, smärtrelaterad funktionsnivå, och sjukskrivning.Ortho Center Rehab Göteborg samt FoU-Centrum Göteborg och Södra Bohuslän VGR2014-06-14
Samsson Karin / Ta mig på allvar och gör något! - en kvalitativ studie av patienters uppfattningar och förväntningar inför en ortopedisk konsultationOrtho Center Rehab Göteborg samt FoU-Centrum Göteborg och Södra Bohuslän VGR2017-08-11
Samsson Karin / Upplevd vårdkvalitet med fysioterapeut ledd ortopedisk triagering i primärvården - en randomiserad kontrollerad studieOrtho Center Rehab Göteborg samt FoU-Centrum Göteborg och Södra Bohuslän VGR2016-02-16
Samuelsson Anita / Kognitiv psykoterapi vid långvarig smärta. Upplevd förändringsprocess ur ett attachmentperspektiv.Primärvårdsrehab Skärgårdsgatan
Samuelsson Christoffer / Prov för f-Hb har låg tillförlitlighet som screeningmetod för kolorektalcancer.Närhälsan vänerparlens vc2014-04-17
Samuelsson Kajsa / Kartläggning av läkemedelsförskrivning för patienter med hypertoni listade på Torpavallens vårdcentral. Jämförelse av läkemedelsval för kvinnor och män.Närhälsan Torpavallens vårdcentral2014-09-30
Sand Karin / Är det farligt med högt blodtryck hos doktorn? - En litteraturstudie avseende kardiovaskulär risk hos personer med vitrockshypertoni.-2017-05-11
Sandberg Katarina / FoU-Rapport nr 025 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Det "smarta målet" - en smart idèFritsla skola, Marks kommun1999-01-01
Sandberg Sofia / Naturlig Multimodal rehabiliteringArbetsterapiavdelningen, Dalslands Sjukhus2013-08-24
Sandersson Sofia / Innebörden av stödjande samtal i en psykiatrisk omvårdnads kontext – patientens upplevelseNU-sjukvården, Område III, Verksamhetsstöd2014-03-22
Sarajuddin Ali Sher / Bensår
Hur handläggs det på Närhälsan Vårgårda vårdcentral?
Närhälsan Vårgårda vårdcentral
Sarantidou Vasiliki / Handläggning av järnbrist och järnbristanemi i Primärvården-
Saxvik Ausra / Kompetenskrav för distriktsläkare som vill vidareutveckla primärvårdsarbete med psykisk ohälsa-2012-07-13
Schoots Sebastiaan / Träning för patienter vid KOL, gör intensitet skillnaden?-2018-05-17
Schürmann Jörg / Att sänka BMI är en hörnsten i terapin för överviktiga patienter med diabetes mellitus typ 2.
Är fysisk aktivitet rätt väg att gå?
Stavre VC , Trollhättan2016-04-15
Seeberg Malin / Perorala beta-2-stimulerare vid hosta hos barn?Närhälsan Torpavallen vårdcentral2017-05-11
Seferiadis Aris / Behandling av patienter med whiplash-relaterade besvär.Sahlgrenska Universitetssjukhuset, arbetsterapi och fysioterapi Högsbo2010-09-10
Seferiadis Aris / Behandling vid långvariga whiplashrelaterade besvär med basal kroppskännedomsträning eller fysisk träning - en randomiserad kontrollerad studie.Sahlgrenska Universitetssjukhuset, arbetsterapi och fysioterapi Högsbo2015-09-11
Shahbazi Elham / Prevalens och prediktorer för Warfarinbehandling hos patienter med förmaksflimmer inom primärvård.
En retrospektiv kvantitativ tvärsnittstudie
Floda Vårdcentral
Shaith Ashraf / Effekten av Helicobakter pylori-eradikering på förskrivning av protonpumpshämmare i primärvårdenAngereds Vårdcentral2011-03-11
Shalchi amirkhiz shahryar Sasha / Hur pålitligt är HbA1c värdet hos patienter med typ 2 diabetes som har järnbristanemi eller kronisk hemolytisk anemi?Närhälsan, primärvård, Västragötaland region2019-04-18
Shamoon Bannan / Följsamhet av Stramas rekommendationer för behandling av impetigo vid Närhälsan Sjöbo VårdcentralNärhälsan primärvård/ vgr2018-05-06
Sidblad Anna / Ökar den fysiska aktiviteten hos KOL-patienter i primärvården genom förskrivning av FAR-recept?Vårdcentralen Centrum, Bräcke Diakoni2018-07-01
Sigström Manjit / Kartläggning av barn med ospecifika buksmärtor i offentlig öppenvård i Partille.-2016-08-31
Simonsson Anna / Patienters upplevelse av att triageras direkt till psykolog på vårdcentral när kontaktorsaken är psykisk ohälsa - En kvalitativ studieBiskopsgårdens VC2013-09-01
Singh Parminder / Följsamhet till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för faryngotonsillitNärhälsan Fristads Vårdcentral2016-10-06
Sjölie Johanna / Träna dig trött?
Har fysisk aktivitet positiv effekt vid insomni?
Närhälsan Källstorp vårdcentral2019-05-17
Sjölund Maria / Migration och moderskap. Att uppmärksamma tecken på depression och oro hos arabisktalande nyblivna mödrar.Psykologmottagning MBHV Näverlursgatan 34 b, 421 44 Västra Frölunda2007-05-30
Skoglund Ida / Spelar STRAMA roll? Har antibiotikavalet på vårdcentral vid kvinnliga urinvägsinfektioner förändrats?-
Skoglund Ingmarie / Antidepressiva läkemedels effekter på återgång till arbete vid depression, ångest och stressrelaterad psykisk ohälsa -
ADAS-studien.Uppföljning efter 24 månader
-2019-12-31
Skoglund Ingmarie / Att skriva ut läkemedel i primärvård - tankar om förskrivning, olika sätt informera på samt resultat.-2012-10-19
Skoglund Ingmarie / Hur behandling med antidepressiva läkemedel påverkar sjukfrånvaro i primärvården - ADAS, en jämförande observationsstudie-2018-12-31
Skoglund Ingmarie / Hur sjukskrivning påverkas av behandling med antidepressiva läkemedel i primärvården:ADAS, en jämförande observationsstudie.-2018-12-31
Skoglund Ingmarie / Immigrerade läkare från länder utanför EU/ EES – vilka tankar och erfarenheter har om de om etableringen som läkare i Sverige?-
Skoglund Ingmarie / Inverkar tidig identifiering av hög arbetsrelaterad stress farmakologisk behandling av primärvårdspatienter?-2019-12-31
Skoglund Ingmarie / Multisjuka äldre - Hur fungerar vården idag och hur kan den bli bättre? En fokusgruppsstudie bland erfarna allmänläkare.-2019-06-30
Skoglund Ingmarie / Utvärdering av arbetsmodell tidig samverkan - patientens perspektiv på nytta och effektivitet-2018-11-23
Skovbjerg Susann / CRP hos förskolebarn med okomplicerade luftvägsinfektionerKlinisk mikrobiologi, Bakteriologiska laboratoriet, SU
Skälegård Jenny / Antibiotikaanvändning vid positivt Strep-testNärhälsan Herrstads vårdcentral2015-02-28
Skärsäter Ingela / Kunskapens betydelse för återhämtning och portfoliometodik som lärande verktyg i det pedagogiska arbetet med patienten som lider av egentlig depression-2011-12-31
Snaebjörnsson Arnljots Egill / Komplikationsuppföljning efter akut cystit hos män.Närhälsan Fristad vårdcentral2019-12-31
Sofizadeh Sheyda / Effekt av Liraglutide på tid på olika glykemiska intervall hos personer med typ 2-diabetes behandlade med dagliga insulininjektionerNärhälsan Dalaberg vårdcentral, Uddevalla 2019-10-08
Sofizadeh Sheyda / Utvärdering av blodsockerprofil/referensvärde med hjälp av Dexcom G4 hos individer med normal glukosbelastningNärhälsan Dalaberg vårdcentral, Uddevalla
Spjuth Cecilia / Amning och allergi, en litteraturstudie.Sätila Vårdcentral2018-09-05
Spyridis Ioannis / Finns det evidens för negativa effekter vid långvarig behandling med insömningsmedel (z-preparat) hos äldre?Nödinge vårdcentral2015-04-23
Starzmann Karin / Förändringar i sjukskrivningsmönster i Primärvården Skaraborg mellan 2005 och 2009 i relation till genus och socioekonomiNärhälsan Ågårdskogens vårdcentral
Starzmann Karin / Sjukskrivning av patienter i primärvården. Läkares upplevelser och attityder. Fokusgruppsintervjuer i Skaraborg.,Närhälsan Ågårdskogens vårdcentral
Starzmann Karin / Sjukskrivningsmönster med könsperspektiv i primärvården SkaraborgNärhälsan Ågårdskogens vårdcentral2012-02-22
Starzmann Karin / Socioekonomi och sjukskrivningar i ett genusperspektiv i Skaraborg 2005Närhälsan Ågårdskogens vårdcentral2015-06-29
Starzmann Karin / Uthämtande av sjukskrivningsdata ur datorjournalsystemet Prof-doc på 24 vårdcentraler i gamla Skaraborg.Närhälsan Ågårdskogens vårdcentral2012-02-22
Steffenburg Wennberg Marie / Vårdkedjesamordning Hisingen, Utskrivningsklar/Avvikelser, ett led i NärsjukvårdsutvecklingenBrämaregårdens Vc
Stelling Annika / Utvärdelning av Familjecentralen Skatten-2010-02-26
Stenberg Carina / Operation – men vad händer sedan?
En systematisk litteraturstudie av arbetsterapeutisk insats efter kirurgisk behandling av karpaltunnelsyndrom
Närhälsan rehabmottagning Karlsborg 2015-01-15
Stener Sven / Långtidsuppföljning efter främre korsbandskirurgi och dess påverkan på individnivå vad gäller skelettpåverkan, benmineralomsättning och livskvalite.-2013-09-01
Stevens Marie / Utvärdering av kirurgiska behandlingar av nageltrång vid Partille och Furulunds vårdcentraler.Partille vårdcentral2019-03-14
Stibrant Sunnerhagen Katharina / IT som verktyg i rehabiliteringen av den övre extremiteten efter strokeSekt för klinisk neurovet, Inst neurovet och fysiologi, GU samt Rehab med SU2011-12-31
Stibrant Sunnerhagen Katharina / Tidigt understödd hemgång från stroke-enhet i GöteborgSekt för klinisk neurovet, Inst neurovet och fysiologi, GU samt Rehab med SU
Stomberg Anna / Är det någon skillnad på mikroalbumin mätt som morgonurinprov eller färskt urinprov?-2006-12-31
Storhaug Anna-Karin / HbA1c-värden hos typ II diabetiker, en jämförande studie mellan mottagningsmodeller inom primärvården.Herrljunga vårdcentral2015-06-08
Strander Björn / RÖDROCK - Randomiserad kontrollerad studie över metoder att öka deltagande i Regionens organiserade cellprovskontroll (ROCK) och minska förekomsten av livmoderhalscancerRegionalt Cancercentrum Väst2013-12-31
Strandmark Anna-Eva / Livet efter hjärtstopp: En långtidsuppföljningDalsjöfors vårdcentral2015-01-07
Strannberg Emelie / Antibiotikaförskrivning vid videobesök
– en deskriptiv analys av förskrivningen av Närhälsan Online
Närhälsan Partille vc
Ström Erik / Behandling av nageltrång i primärvård - är fenol bästa valet?Närhälsan Furulund2017-04-28
Strömberg Marcus / Minskar tillskott av D-vitamin risken för död i hjärt-kärlsjukdom?-2015-04-23
Stålgard Andersson Malin / Tramadol på Allékliniken Sleipner, retrospektiv deskriptiv observationsstudieAllékliniken Sleipner2018-03-26
Stölting Thomas / Kan motion/rörelseträning lindra besvär vid höftledsartros? En systematisk litteraturgranskning-2011-02-06
Suleiman Jelall / Kartläggning av patienter med hypotyreos på Närhälsan Guldvingen vårdcentral år 2017-2019-12-01
Sundblom Per / Patienter med tecken till somatisering Bemötandeproblem på primärvårdsnivå-2014-04-17
Sundvall Pär-Daniel / ALICE - kvalitativ substudie kring upplevelsen av att delta i en randomiserad klinisk prövning vid influensaNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Sundvall Pär-Daniel / ALICE - substudie kring CRP vid influensaliknande sjukdomNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Sundvall Pär-Daniel / En randomiserad studie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit. Kan behandlingstiden och totala antibiotikaexponeringen reduceras?Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Sundvall Pär-Daniel / Framtagande av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldreNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Sundvall Pär-Daniel / Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden.Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.2014-03-13
Sundvall Pär-Daniel / I vilken utsträckning kan Centorkriterier bedömas vid digitala vårdkontakter?Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Sundvall Pär-Daniel / Randomiserad klinisk läkemedelsprövning med avseende på säkerhet och effekt vid profylaktisk behandling med metenaminhippurat hos äldre kvinnor med återkommande urinvägsinfektionNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Sundvall Pär-Daniel / Randomiserad klinisk prövning för att utvärdera en nyutvecklad multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldreNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
Sundvall Pär-Daniel / Rationell antibiotikaanvändning: en kvalitativ studie av möjligheter och hinder i primärvårdNärhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.2019-12-30
Sundvall Pär-Daniel / Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? En randomiserad klinisk prövning i primärvård.Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
support, sweden 3 Researchweb / Kan rökning ha betydelse för hypertonibehandling?-2015-12-02
Susena Katarina / Sammanfattning av utvärdering av utbildningsinsats i EPDS för BVC-sköterskor i Dalsland och Göta-Älvdalen 2001-2005Vuxenpsykiatrisk öppenvårdsmottagning Alingsås2005-09-01
Svahn Holmén Mathilda / Jag har också ett liv- anhörigas upplevelse av stöd när man vårdar en närstående med demenssjukdom.Närhälsan
Sveinsdottir Gudny / Tanke och hälsaPrimärvården Göteborg,
Svenningsson Irene / Behovssegmentering i primärvård. Fungerar det?Närhälsan Fou primärvård
Svenningsson Irene / Testbädd i primärvård. Fungerar det?Närhälsan Fou primärvård
Svenningsson Irene / Utveckling av innovationsvårdcentral - där idéer flödar och tas om handNärhälsan Fou primärvård
Svensson Elisabeth / FoU-Rapport nr 002 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - Hur ska jag orka? Litteraturstudie och intervjuundersökning av anhörigas upplevelser som vårdare av långvarigt sjuka icke dementa personerSjöbo vårdcentral Primärvården Borås- Bollebygd1991-06-15
Svensson Elisabeth / FoU-Rapport nr 017 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - Demensgruppbostäder i Borås: Enkätundersökning i samband med utarbetande av lokalt vårdprogram om demenssjukdomar.Sjöbo vårdcentral Primärvården Borås- Bollebygd1995-12-30
Svensson Elisabeth / FoU-Rapport nr 019 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - Hospiceverksamhet i patientens hem: Rapport från studieresa till Benton Hospice Service, Corvallis U.S.ASjöbo vårdcentral Primärvården Borås- Bollebygd1996-12-20
Svensson Elisabeth / FoU-Rapport nr 022 från FoU-Enheten i södra Älvsborg - Vårdenheter för psykogeriatrisk vård i Borås: Enkätundersökning för uppföljning av lokalt vårdprogram om demenssjukdomarSjöbo vårdcentral Primärvården Borås- Bollebygd1997-12-20
Svensson Staffan / Antibiotikaförskrivning i förhållande till journaluppgifter om anamnes och kliniska fynd hos barn med luftvägsinfektion vid Angereds jourcentral.Hjällbo Vårdcentral2011-02-07
Svensson Staffan / Förskrivning av protonpumpshämmare i primärvård före och efter Helicobakter-eradikeringHjällbo Vårdcentral2012-03-14
Svensson Staffan / Handläggning av och attityder till skabb i primärvårdHjällbo Vårdcentral2014-05-07
Svensson Staffan / Miljöföroreningar i blod hos yngre mänHjällbo Vårdcentral
Svensson Staffan / Tolkning och förståelse av funktionella symtom i primärvård.Hjällbo Vårdcentral
Swärd Anni / Upplevelsen av vardagliga aktiviteter och förändring över tid hos en man och en kvinna med utmattningsdepression - En pilotstudiePrimärvårdsrehab2005-06-23
Sydhagen Barbro / Etablera nytt system för återkoppling mellan Sjukvårdsrådgivningen Skaraborg och Akutmottagningen KSS på hänvisade patienter.Sjukvårdrådgivningen Skaraborg2010-09-23
Syed Sarah / Diagnostisering och behandling av faryngotonsillit på Stenungsunds Läkarhus.Backa Läkarhus2015-09-30
Symreng Tommy / Fekalt kalprotektin i primärvården: Kan standardiserat provtagningsförfarande minska variabiliteten hos IBS patienter?Gråbo VC2019-05-15
Szalo Gabor / Hemblodtrycksmätning i praktiken-2018-12-18
Szilagyi Szabolcs / I vilken utsträckning följer utlandsutbildade läkare på Närhälsan Fristad utbildningsvårdcentral riktlinjer för diagnostik och behandling av akut öroninflammation?-2019-04-08
Szostek Dorota / Behandlar vi depression som vi ska?
Handläggning av depressionsbehandling hos vuxna i jämförelse med Regionala Medicinska Riktlinjer vid Närhälsan Sandared - journalgranskning.
Södra Torgets vårdcentral2019-11-01
Söderlund Birgitta / FoU-Rapport nr 032 från FoU-enheten i Södra Älvsborg - Vårdprogram för fibromayalgipatienter i primärvårdenPrimärvårdsrehab Borås-Bollebygd1999-11-01
Söderström Marianne / Förekomst av diastolisk dysfunktion i en svensk population med betoning på betydelsen av hypertoni och metabola faktorer.Kardiolog Klin KSS2008-02-13
Taher Maher / Dyspepsi och protonpumpshämmare i primärvård
En jämförelse mellan 1997 och 2007
Stenstorp Vårdcentral2009-06-15
Tahrodi Liana / Utredning och behandling vid vitamin B12- och/eller folatbrist -
följsamhet till regionala medicinska riktlinjer vid Närhälsan Kärra vårdcentral
Närhälsan Kärra VC2017-02-27
Talsma Marijke / Barnmisshandel - vågar vi se det? Faktorer som påverkar primärvårdsläkare i Skaraborg
vid misstanke om barnmisshandel och beslut om anmälan till socialtjänsten
-2015-03-01
Terndrup Annika / vad gör din patient nöjd-att tänka på vid patientmötet.vårdcentral silentzvägen2016-04-28
Terndrup Annika / Vad gör din patient nöjd-att tänka på vid patientmötetvårdcentral silentzvägen2016-04-28
Thorn Jörgen / En kontrollerad interventionsstudie av kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) i primärvården
Effekter av screening, tidig intervention
och prevention
Skaraborgs Sjukhus2018-12-31
Thorn Jörgen / Har personer med lindrig KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) en nedsatt bentäthet i jämförelse med en kontrollgrupp utan KOL? – en fall-kontrollstudie i primärvårdenSkaraborgs Sjukhus2018-12-31
Thyrén Eva / En litteraturstudie om aktivitetens betydelse för hälsa och välbefinnandeArbetsterapin, Vårdcentralen i Gullspång2012-01-13
Thörneby Andreas / Betydelsen av vitamin D vid långvarig ländryggssmärtaNärhälsan Kinna vårdcentral2016-07-10
Tilly Lund Annelise / Distriktssköterskors erfarenheter av att motivera patienter med övervikt och fetma till livsstilsförändring-2014-03-28
tinnberg christina / Genitourinary Syndrome of Menopause - kartläggning av insättning av vaginalt östrogen hos postmenopausala kvinnor med recidiverande UVI.Sörhaga vårdcentral
Todoran Mikael / Följsamhet enligt Läkemedelsverkets riktlinjer vid diagnostik och behandling av akut mediaotit hos barn 1-12 år. -En jämförande retrospektiv journalstudie mellan två vårdcentraler och en jourcentral.Västerleden och Allemanshälsans vårdcentral AB
Toivonen Henri / Epidemiologisk kartläggning av övervikt och fetma bland förskolebarn i Skaraborg.gen titel)Barn- och ungdomsmedicin, Skaraborgs sjukhus. 2010-09-01
Toma Edwar / Finns det något samband mellan livsstilfaktorer som Body Mass Index (BMI), rökning, motion, alkohol, kost, sjukdomar och utveckling av artros i knä och höfter? En undersökning på vårdcentralen TuveTuve Vårdcentral2011-12-10
Treiman Christian / Tidig identifiering och intervention av rökare med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) på Vårdcentralen Kärra-2012-04-04
Trusch Johanna / Följsamhet till riktlinjer angående utredning av förhöjd serumkreatinin och proteinuri vid en vårdcentral i primärvården-2016-02-22
Tubic Bojan / Samspelet mellan ben- och fettmassa vid viktuppgång hos patienter med anorexia nervosa med fokus på osteocalcin.Ortopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset2014-12-31
Tubic Bojan / Viktuppgångsbehandling hos patienter med anorexia nervosa - en studie om markörer som avspeglar samspelet mellan ben och fettvävOrtopedkliniken/Sahlgrenska Universitetssjukhuset
van Haeringen Klaas / Förutsäga långvarig sjukfrånvaro:
Är det möjligt/ kan det förbättras?
Utvärdering i primärvård av självskattningsformulär som instrument för att prognostisera långvarig sjukfrånvaro inom 2 veckor.
Sandared VC,
Vanek Kamila / Blastocystis - roll i Irritable Bowel SyndromeNärhälsan Hjällbo vårdcentral2016-04-28
Vanek Kamila / Blastocystis hominis - roll i Irritable Bowel SyndromNärhälsan Hjällbo vårdcentral2016-04-28
Vansvik Hägglund Anna / Frekventa läkarbesökare - vilka är de-2010-01-15
Vassiliou Sylvia / Essentiell hypertoni inom primärvård - kartläggningsstudie om riktlinjer följs när diagnos ställs.Närhälsan Boda vårdcentral2015-02-26
Vergara Christian / Sinuit, diagnostik och behandling på vårdcentral och snabbakutVårdcentralen Kungshöjd/krokslätt2015-06-30
Verheijen Katharina / Handledsfraktur i Skaraborg 2009. Omhändertagande av kvinnor med risk för osteoporos.-2010-12-29
Verheijen Katharina / Uppföljning av kvinnor över 50 år med handledsfraktur i Skaraborg 2009 –
deras risk för osteoporos, deras livskvalitet och omhändertagandet i primärvården
-
Vesting Sabine / AfterBabyBodyStudy- Fysioterapeutiska undersökningsmetoder och träningsråd efter graviditetenNärhälsan Gibraltar rehabmottagning2023-09-01
Vesting Sabine / Interrater-reliabilitet av fysioterapeutisk undersökning av bäckenbottenfunktion och magmuskeldelning postpartumNärhälsan Gibraltar rehabmottagning2019-06-23
Vesting Sabine / Socialt stöd och fysisk aktivitetsnivå hos patienter som fått fysisk aktivitet på receptNärhälsan Gibraltar rehabmottagning2015-12-15
Vesting Sabine / Viktiga Vanor för dig som nyss har fått barnNärhälsan Gibraltar rehabmottagning2020-01-01
Vilkevicius Tomas / Finns fördelar med deltidssjukskrivning för återgång i arbete vid muskuloskeletala sjukdomar och psykisk ohälsa?Närhälsan Färgelanda VC2018-05-17
Virta Lena / Kostnader och resursbruk vid axelsmärta i primärvården i Sverige.Närhälsan Tanumshede rehabmottagning2012-02-29
Virta Lena / Motorisk inlärning vid subacromiellt impingement. En explorativ studie om interaktionen vid sjukgymnastisk behandling av ett stört rörelsemönster i skuldran. (Magisteruppsats)Närhälsan Tanumshede rehabmottagning2005-05-23
Virta Lena / Skuldersmärta. En tvärvetenskaplig avhandling om sjukgymnastik, patienter, kostnader och resursbruk.Närhälsan Tanumshede rehabmottagning2013-03-31
Virta Lena / Strukturerat omhändertagande av patienter med neuropatiskt och myofasciellt smärtsyndrom i primärvården.Närhälsan Tanumshede rehabmottagning2006-12-20
Virta Lena / Strukturerat omhändertagande för bättre behandling av impingement i axelledNärhälsan Tanumshede rehabmottagning2002-12-15
Virta Lena / Vad kostar det att behandla patienter med ont i axeln i primärvård?Närhälsan Tanumshede rehabmottagning2012-02-29
Virta Lena / Vad kostar det att behandla patienter med ont i axeln i primärvård? en cost-of-illness studie. Del 2: analys av dataNärhälsan Tanumshede rehabmottagning2012-02-29
Virta Lena / Vad är god och effektiv vård av patienter med ont i axeln i primärvård, och vad kostar det?Närhälsan Tanumshede rehabmottagning2011-12-30
Virta Lena / Övervakad träning vid rotatorkuffsjukdom och inklämningssmärta.Närhälsan Tanumshede rehabmottagning2007-06-22
Volkov Lidia / Hur handlägger vi våra patienter med Fibromyalgi? En kartläggning vid vårdcentralen i Karlsborg.Egen företagare2015-12-07
von Below Bernhard / Vad kännetecknar den kunnige handledaren? Allmänläkares erfarenheter från handledning av läkarstudenter.Vårdcentralen Floda2015-07-09
Wachsmann Solbrith / Spirometri och konditionstests effekter på rökarens livskvalitet.Närhälsan Ängabo Vårdcentral2019-12-31
Wahlgren Petter / Följsamhet vid Närhälsan Högsbo VC till nationellt vårdprogram avseende halsinfektionHögsbo VC
Wahlqvist Mats / Medical students' learning of the consultation and the patient-doctor relationship-2007-05-25
Wall Niklas / Tillgänglighet av autoinjektorer för adrenalin i vardagen hos vuxna på Närhälsan Lerum vårdcentral.Närhälsan Lerum Vårdcentral2018-05-30
Wallberg Suzanne / Uppnår diabetiker på Närhälsan Lindome vårdcentral målvärdet för HbA1c?Vårdcentralen Lindome2014-05-05
Wallenius Monica / Arbetsterapeutisk körkortsbedömning av patienter med mild demens
En systematisk litteraturgranskning
Närhälsan Töreboda Rehabmottagning2015-01-15
Wallerstedt Susanna Maria / Rationell läkemedelsbehandling till nytta för patient och samhälle - ett projekt med metodologisk ansats för att lösa utmaningar inom läkemedelsområdetSektionen för farmakologi, GU/ klinisk farmakologi, SU2020-12-31
Wallerstedt Susanna Maria / Validitet hos kvalitetsindikatorer för läkemedel hos äldre - metodologiska utmaningar och klinisk relevansSektionen för farmakologi, GU/ klinisk farmakologi, SU
Wallin Tomas / Påverkas läkarnas förskrivningsmönster negativt om hen träffar fler patienter på en jourmottagning: En retrospektiv longitudinell observationsstudie.Närhälsan Tjörn2016-02-10
Waltersson Marianne / Samverkan och kompetens vid informationsöverföring från slutenvård till primärvård och kommun inför samordnad vårdplaneringVårdcentralen Oden Falköping2008-06-30
Wczysla Tomasz / Profylax mot benskörhet hos patienter med kortisonbehandlingVårdcentralen Skara2011-04-06
Weineland Sandra / Ett forskningsprogram - Implementering och utvärdering av evidensbaserad och digital psykologisk behandling och bedömning inom primärvård för barn och vuxna - från RCT till kvalitativa studier som inkluderar peer-supportNärhälsan FoU primärvård, FoU-centrum Södra Älvsborg
Wendt Eva / Övergiven eller stöttad - Våldsutsatta kvinnors erfarenheter, uppfattningar och önskemål om bemötande i hälso- och sjukvårdenVästra Götalands Kompetenscentrum om våld i nära relationer2013-09-04
Wennergren Göran / Astma och allergi hos 12-åringar – en Västra GötalandsstudieAvd för Pediatrik, Göteborgs universitet2018-12-31
Wennerås Christine / Kan den eosinofila granulocyten hjälpa oss säkerställa om en patient har allergi eller inte?Göteborgs universitet, Avd. för infektionssjukdomar
Werner Christian / Finns det någon skillnad i kvalitetsindikatorerna hos hypertoniker som uppfyller målblodtrycket jämfört de som inte uppfyller målblodtrycket? En retrospektiv observationsstudie av ett primärvårdsmaterialMedpro Clinic Noltorp vårdcentral
Werner Emma / Rådgivning om fysisk aktivitet till patienter med hypertoni - gör det någon nytta?-2018-05-17
Westergård Annika / Utvärdering Sömngrupp - Medveten närvaro under dagen bäddar för en god nattsömnVC Mellerud
Wickman Marika / Uteblivna patienter i primärvårdenVC centrum Bräcke diakoni2017-06-30
Wigren Margareta / Tvångsbeteenden i barns utveckling: Kliniska markörer eller normala utvecklingsfenomen?Närhälsan Ulricehamn vårdcentral2009-12-31
Wikstrand Ingrid / Viktreduktion med hjälp av very low calorie diet (VLCD) och
efterföljande korsettbehandling.
Vårdcentralen Hentorp2007-12-31
Wikstén Anna-Lena / Gravida kvinnor med depression - tankar kring att använda antidepressiva mediciner under graviditetNärhälsan Lerum
Wilde Martin / Kan melatonin hjälpa patienter som söker primärvården för insomningsproblem?Bergsjöns Vårdcentral2016-04-28
Willner Oskar / Patienten har fått medicin men är fortfarande deprimerad. Hur följer läkaren läkemedelsriktlinjer?-2017-09-30
Willner Sofia / Upplevelser av enskilt respektive gemensamt arbetsrum för läkareVårdcentralen Bollebygd2013-09-10
Wollner Pavel / Demensprojekt vårdcentralen ÅmålVC Grums2010-01-31
Worm Matthias / Prognos efter hjärtoperation
Vilken roll spelar njursvikt med dialysbehandling?
Vårdcentralen Billingen2009-06-17
Wulcan John / Arbetstillfredsställelse bland erfarna specialister inom allmänmedicin efter vårdvalet i VG-regionen hösten 2009 – en kvalitativ studie-2013-10-22
Zachrisson Jonas / Motiverande samtal och dess effekt på fysisk aktivitet hos typ-2 diabetiker-2016-12-31
Zhang Wenzheng / Kartläggning av SSRI-användning och uppföljning av användningen i äldreboende Hemgården i Herrljunga Kommun, en deskriptiv studie.Närhälsan Herrljunga Vårdcentral2014-03-28
Ólafsdóttir Arndís Finna / Jämförelsen och precision av två CGM system för kontinuerlig blodsockermätning hos patienter med typ 1 diabetes-
Ängslycke Magnus / Hur söker läkare i primärvården medicinsk information på Internet?Sörhaga Vårdcentral2016-04-03
Ärlig Johan / Sömnbrist och biomarkörer för Alzheimers sjukdom i cerebrospinalvätskan.Allekliniken Sleipner2018-02-07
Åberg Maria / PHYSBI - en klinisk interventionsstudie i primärvården för att studera effekter av fysisk träning på symtom av ångest, kognitiv förmåga, arbetsförmåga och biomarkörerNärhälsan Askim Vårdcentral
Åberg Nathalie / Hur söker primärvårdspatienter symtomrelaterad information innan ett läkarbesök?Närhälsan Sandared
Ådin Monica / Effekt av interventioner för att reducera utmattning hos läkareVårdcentralen Bohuslinden
Åström Rolf-Göran / Deskriptiv studie av trafikolyckor Styrsö-Donsö som resulterat i vårdkontakt.Styrsö Vårdcentral2017-09-30
Ödesjö Helena / Effekter av målrelaterad ersättning i primärvården på kvaliteten i diabetesvården, registreringsbeteende och faktiska utfall – en registerbaserad studieNärhälsan Torslanda VC2015-12-31
Ödesjö Helena / Effekter på läkemedelsförskrivningen efter ökad ersättning för läkemedelsavstämning hos patienter 75 år och äldre i primärvården.Närhälsan Torslanda VC2017-08-23
Ödesjö Helena / Primärpreventiv lipidsänkande behandling för patienter med hypertoni i Västra Götalandsregionen (VGR) – kartläggning samt vilken nytta kan en ökad följsamhet till riktlinjer göra?Närhälsan Torslanda VC
Ödesjö Helena / Registerbaserad utvärdering av primärvård -
aspekter på kronisk sjukdom
Närhälsan Torslanda VC2019-10-11
Ödman Elin / Finns det något samband mellan urinvägsinfektion och förvirring hos äldre kvinnor?-2017-05-11
Öhman Sylvia / Aj! Mitt finger har fastnat
En litteraturstudie av arbetsterapeutisk behandling av trigger finger
-2015-01-07
Ökrös Szilvia / Läkarintyg vid sjukdom utfärdade inom primärvård.Fristad VC2015-02-03
Östlund Anna / Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel före och efter implementering av lokala riktlinjer-2018-02-09
Östman Malin / Närståendes uppfattningar av kontinuitet vid vård och behandling vid kronisk hjärtsviktNärhälsan Källstorp
Östman Malin / Vårdkontinuitet vid kronisk hjärtsvikt ur sjuksköterskors perspektivNärhälsan Källstorp

PublishedDocument information: ST-projekt primärvård Västra Götalandsregionen | Last modified: 2017-06-08 by Researchweb support, sweden 3

ST-projekt primärvård Västra Götalandsregionen, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/document/134251/html