Mona Bryggman har för närvarande inga registrerade pågående projekt i FoU i VGR, där hon är projektledare

Bild FoU i VGR


Mona Bryggman har för närvarande inga registrerade avslutade projekt i FoU i VGR, där hon varit projektledare

PublishedDocument information: Projekt Mona Bryggman, registrerat i FoU i VGR | Last modified: 2018-08-28 by Eva Almqvist

Projekt Mona Bryggman, registrerat i FoU i VGR, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/document/238401/html