FoU-guider i Västra Götalandsregionen

FoU-guider i Västra Götalandsregionen

Är du projektledare eller forskare kan du vända dig till FoU-guiden i ditt område om du har frågor om projektdatabasen FoU i VGR. Se förteckningen nedan.

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Område 1

Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus

Kvinnosjukvård

Område 2

An/Op/Iva, Östra

Beroendevård

Kirurgi, Östra

Medicin, Geriatrik och Akutmottagning, Östra

Neuropsykiatri

Psykiatri Affektiva

Psykiatri Psykos

Rättspsykiatri

Område 3

An/Op/IVA, Mölndal

Arbetsterapi och Fysioterapi

Avancerad Rekonstruktion av Extremiteter (C.A.R.E)

Geriatrik

Handkirurgi

Medicin och akutverksamhet, Mölndal

Ortopedi

Ortopedteknik och Sterilteknik

Ögonsjukvård

Område 4

Infektion

Klinisk fysiologi

Klinisk patologi och genetik

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk kemi

Klinisk mikrobiologi

Medicinsk fysik och teknik

Radiologi

Reumatologi

Område 5

An/Op/IVA, Sahlgrenska

Hud- och könssjukvård

Hybrid och intervention

Kirurgi, Sahlgrenska

Njurmedicin

Onkologi

Plastikkirurgi

Transplantationscentrum

Urologi

Öron-, Näs- Halssjukvård

Område 6

Ambulans och prehospital akutsjukvård

Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi

Kardiologi

Thorax

Medicin, Sahlgrenska

Neurosjukvård

Angereds Närsjukhus

NU-sjukvården

Skaraborgs sjukhus

Södra Älvsborgs sjukhus, Borås

Primärvård i FyrBoDal

Primärvård i Göteborg och Södra Bohuslän

Primärvård i Skaraborg

Primärvård i Södra Älvsborg

Folktandvården Västra Götaland

Habilitering och Hälsa

Hälsan och stressmedicin

PublishedDocument information: FoU-guider i Västra Götalandsregionen | Last modified: 2018-12-03 by Researchweb Support 7

FoU-guider i Västra Götalandsregionen, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/fouguider