Att undersöka om bakterier (streptokocker) finns i svalget hos patienter som söker för misstänkt halsfluss. Vilka patienter skall testas?
Att undersöka om bakterier (streptokocker) finns i svalget hos patienter som söker för misstänkt halsfluss. Vilka patienter skall testas?
Project number : 269
Created by: Pär-Daniel Sundvall, 2005-08-04
Last revised by: Pär-Daniel Sundvall, 2013-06-04
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2004-10-10
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2012-08-03
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Engelsk titel

In primary health care, never prescribe antibiotics to patients suspected of having an uncomplicated sore throat caused by group A beta-haemolytic streptococci without first confirming the presence of this bacterium.

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Det finns olika åsikter om när man skall testa för förekomst av streptokocker (halsflussbakterier) i halsen. En del menar att om det finns övertygande tecken på bakterieorsak kan man skriva ut antibiotika direkt utan att testa om streptokocker finns hos patienten. Andra menar att man alltid skall testa för förekomst av bakterier innan antibiotika skrivs ut. Vem har rätt? Genom att väga samman tidigare publicerade fakta såsom förekomst av streptokocker hos friska, läkares normala benägenhet att testa respektive skriva ut antibiotika utan föregående testning kan man räkna fram enkla beslutsregler. Detta finns beskrivet tidigare men genom att tillämpa principerna för den nya statistiska metoden etiologiskt prediktivt värde kan man föra diskussionen längre än vad som gjorts tidigare.

Kort sammanfattning av resultaten: Att inte skriva ut antibiotika utan att först ha verifierat förekomst av streptokocker är den enskilt viktigaste faktorn för att minska onödig antibiotikaförskrivning vid handläggning av okomplicerad halsfluss i primärvård. På detta sätt kan man i Sverige undvika cirka 100 000 onödiga antibiotikabehandlingar per år.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Ingen av ovanstående


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Streptococcus
A genus of gram-positive, coccoid bacteria whose organisms occur in pairs or chains. No endospores are produced. Many species exist as commensals or parasites on man or animals with some being highly pathogenic. A few species are saprophytes and occur in the natural environment.
Tonsillitis
Inflammation of the tonsils, especially the palatine tonsils. It is often caused by a bacterium. Tonsillitis may be acute, chronic, or recurrent.
Diagnosis, Differential
Determination of which one of two or more diseases or conditions a patient is suffering from by systematically comparing and contrasting results of diagnostic measures.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Medarbetare

Maria Gunnarsson
student, Social anthropology at Göteborgs Universitet

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

3. Processen och projektets redovisning

Publikationer från detta projekt


Att undersöka om bakterier (streptokocker) finns i svalget hos patienter som söker för misstänkt halsfluss. Vilka patienter skall testas?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/269