Hur upplever läkare att handleda blivande läkare?
Hur upplever läkare att handleda blivande läkare?
Project number : 280
Created by: Bernhard von Below, 2005-08-07
Last revised by: Bernhard von Below, 2014-03-05
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2003-01-10
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2008-12-02
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Läkarutbildningen har av tradition varit helt teoretisk under sina inledande år. Att tidigt i läkarutbildningen introducera moment av tidig yrkeskontakt med det framtida yrket har tidigare varit mindre vanligt både i Sverige och internationellt. Målet med den kursen Tidig Yrkeskontakt vid läkarutbildningen, Sahlgrenska akademin är att tidigt i utbildningen introducera studenterna i läkarrollen och i sjukvårdsarbetet med syftet att därigenom ge kunskap, färdigheter och inspiration för ett framtida läkaryrke och motivation för teoretiska studier.
Internationellt finns ett antal utvärderingar av tidig yrkeskontakt (early clinical experience)i läkarutbildningen men de fokuserar huvudsakligen på de studerandes perspektiv. Den här studien syftar till att analysera läkarnas upplevelser och erfarenheter som handledare. Vidare skall studien undersöka om det finns några aspekter där studenten och handledaren har vitt skilda uppfattningar om hur den tidiga yrkeskontakten faktiskt fungerat.

Typ av projekt

Forskningsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Tvärsnittsstudier (Cross-Sectional Studies)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Physicians
Individuals licensed to practice medicine.
Students, Medical
Individuals enrolled in a school of medicine or a formal educational program in medicine.
Mentors
Senior professionals who provide guidance, direction and support to those persons desirous of improvement in academic positions, administrative positions or other career development situations.
Faculty, Medical
The teaching staff and members of the administrative staff having academic rank in a medical school.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Avhandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Regionhälsan - För vårdgivare - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

Medarbetare

Gunilla Hellquist Lantz
Leg.läkare, specialist i allmänmedicin, Avd för samhällsmedicin och folkhälsa/allmänmedicin
Stig Rödjer
Docent, överläkare, Sektionen för Hematologi och Koagulation
Gudny Sveinsdottir
Senior konsult, Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän

Supervisor

Ronny Gunnarsson
Professor in General Practice at at University of Gothenburg, Sweden, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa
Cecilia Björkelund
Professor, specialistläkare allmänmedicin, Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Lokalkontor Göteborg
Mats Wahlqvist
Spec. läk, medicinsk pedagog, Närhälsan Slottsskogen vårdcentral (Göteborg), Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa

Hur upplever läkare att handleda blivande läkare?, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/280