Ökad tillgänglighet för patienter i primärvården, Västra Götalandsregionen - kontakt via Internet
Ökad tillgänglighet för patienter i primärvården, Västra Götalandsregionen - kontakt via Internet
Project number : 3451
Created by: Eva Almqvist, 2008-02-11
Last revised by: Eva Almqvist, 2016-06-01
Project created in: FoU i Västra Götalandsregionen

CompletedCompleted
2002-01-01
Rekrytering/datainsamling inte påbörjad
2012-09-30
Projektet slutfört

1. Översiktlig projektbeskrivning

Populärvetenskaplig sammanfattning av projektet

Illustrationsbild av Internet Under år 2002 uppstartades ett projekt för att öka tillgängligheten via Internet till Primärvårdens vårdcentraler i Göteborg. En av flera bakgrunder till projketet var den dåvarande otillfredställande utbyggnaden av telefonsystem på vårdcentralerna samt att Primärvården Göteborg ansvarade för Sjukvårdsupplysningen som då enbart hade möjlighet att svara på 20 % av inkommande samtal p g a brister i tekniska satsningar och underbemanning. Detta var en konsekvens av avtalen som tecknats gällande sjukvårdsupplysning i Göteborg. Som en del i ett högt prioriterat tillgänglighetsarbete med fokus på patienterna beslutades att parallellt med andra förbättringsprocesser arbeta med möjligheten för patienter att kommunicera med vårdcentralerna via Internet.

Ett pilotprojekt uppstartades därför vid Vårdcentralen Kyrkbyn som första enhet med informatören för Primärvården Göteborg som projektledare. Primärvården Göteborg avsatte medel för projektutvecklingen. Första december år 2003 var pilotprojektet slutfört och övriga offentliga vårdcentraler i Göteborg kopplades in i systemtet.

Efter slutfört pilotprojekt och utvärdering erbjöd Primärvården Göteborg i januari år 2004 andra enheter inom regionen att ansluta sig via Informatörsnätverket i Primär- och tandvårdsförvaltningen. Det utfördes enligt uppdrag från Primär- och tandvårdsledningen i Västragötalandsregionen som en del i att förbättra tillgängligheten vid samtliga offentliga vårdcentraler i regionen.

Primär- och tandvårdsstyrelsen beslutade under år 2004 att projektet Internetkontakter fortsatt skulle implementeras i samtlig offentlig primärvård vid vårdcentraler i Västra Götalandsregionen. En fortsatt utveckling av projektet budgeterades för projektledare även för år 2005 för stegvis implemenering i Västra Götalandsregion. Att vara kopplad till databasen för Internetkontakter blev standard för alla offentliga vårdcentraler i Västra Götalandsregionen.

Här kan du se hur funktionen ses på Internet av patienter: Internetkontakter Västra Götalandsregionen

Här kan du se skiss på hur administrationen går till väga: Kort introduktion för personal som administrerar

Ta del av introduktionsinformationen till enheter:
introduktionsbeskrivningsinformation enheter

Först efter sex år, hösten år 2009 har "Internetkontakter" till viss del ersatts med en funktion för hela Västra Götalandsregionen, där även sjukhusvården är inbegripen, denna nya funktion kallas "Mina vårdkontakter". Fortfarande kvarstår flera enheter i användningen, här tar du del av vilka som fortfarande är anslutna till funktionen: Dagsaktuella användare av funktionen i Västra Götalandsregionen.

Projektledare Eva Almqvist

Vetenskaplig sammanfattning av projektet

Under år 2002 uppstartades ett projekt för att öka tillgängligheten via Internet till Primärvårdens vårdcentraler i Göteborg. En av flera bakgrunder till projketet var den dåvarande otillfredställande utbyggnaden av telefonsystem på vårdcentralerna samt att Primärvården Göteborg ansvarade för Sjukvårdsupplysningen som då enbart hade möjlighet att svara på 20 % av inkommande samtal p g a brister i tekniska satsningar och underbemanning. Detta var en konsekvens av avtalen som tecknats gällande sjukvårdsupplysning i Göteborg. Som en del i ett högt prioriterat tillgänglighetsarbete med fokus på patienterna beslutades att parallellt med andra förbättringsprocesser arbeta med möjligheten för patienter att kommunicera med vårdcentralerna via Internet.

Typ av projekt

Utvecklingsprojekt

MeSH-termer för att beskriva typ av studier

checked Programutveckling (Program Development)


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

MeSH-termer för att beskriva ämnesområdet

information Added MeSH terms
Information Services
Organized services to provide information on any questions an individual might have using databases and other sources. (From Random House Unabridged Dictionary, 2d ed)
Organization and Administration
The planning and managing of programs, services, and resources.
Health Services Accessibility
The degree to which individuals are inhibited or facilitated in their ability to gain entry to and to receive care and services from the health care system. Factors influencing this ability include geographic, architectural, transportational, and financial considerations, among others.

Projektets delaktighet i utbildning

checked Ej del i utbildning


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

2. Projektorganisation och finansiering

Arbetsplatser involverade i projektet

Added workplaces

Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Skaraborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoUU-centrum Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Göteborg och Södra Bohuslän workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - FoU primärvård - Närhälsan FoU-centrum Södra Älvsborg workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 [2004 - ]

3. Processen och projektets redovisning

Detaljerad projektbeskrivning

Metod: Urval

Sammanfattningsvis: Utvecklingen av databasen gjordes i Dominomiljö och behörighetskopplingen gjordes via regionens befintliga adressböcker till respektive utsedd avläsningsansvariga. Sidorna för Internetkontakter länkades in i de publiceringssystem på Internet som användes för information om verksamheten.

Ökad tillgänglighet för patienter i primärvården, Västra Götalandsregionen - kontakt via Internet, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/project/3451