Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 168 hits in 0.42 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Rejected Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner, förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier och D-vitaminbrist bland individer på äldreboenden.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-222231
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund Den höga förekomsten av bakterier i urinen, utan att det ger symptom, gör att en urinodling i sig är ett alltför ospecifikt test för att vara användbart i kliniskt arbete på äldreboenden. Utifrån den diagnostiska osäkerheten behövs ett kompletterande test för att kunna avgöra om fynd av bakterier i urinen innebär ett harmlöst bärarskap eller om det rör sig om en ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/222231
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Hur vanligt förekommande är D-vitaminbrist bland individer på äldreboenden?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-238171
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Vitamin D spelar en central roll för vår hälsa. Individer på äldreboenden har ofta ett bristfälligt nutritionsstatus och vistas dessutom sällan ute i solen. Detta utgör en betydande risk för att utveckla brist på vitamin D. Idag saknas kunskap kring hur vanligt det är med D-vitaminbrist på svenska äldreboenden. Studiens primära syfte är att undersöka hur vanligt förekommande ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/238171
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Finns ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-265661
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
D-vitaminbrist, bakterier i urinen och urinvägsinfektioner är vanligt bland människor på äldreboenden. Tidigare forskning har visat att D-vitamin inte bara är viktigt för immunförsvaret utan även för urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Därför är det viktigt att undersöka om det är vanligare med bakterier i urinen bland individer med låga D-vitaminnivåer. Alla som bor på ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/265661
uct:1490 gave a hit
Granted and completed I vilken utsträckning förskrivs antibiotika till individer på äldreboenden och vilka faktorer samvarierar med denna förskrivning?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-317601
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Att bevara effektiva antibiotika är av största vikt för framtida hälso- och sjukvård. Detta förutsätter att antibiotika används på rätt sätt. Inför planering och prioritering av strategiska satsningar för att uppnå en rationell antibiotikaanvändning (Strama-arbete) är det viktigt att kartlägga i vilken utsträckning antibiotika används i olika sammanhang. Utifrån aktuell ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/317601
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-318381
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Äldreboenden utgör en riskmiljö för att resistenta bakterier selekteras fram och sedan sprids mellan vårdtagare eftersom antibiotikaanvändningen är hög. Idag vet man inte hur vanligt det är att patienter på svenska äldreboenden har resistenta bakterier i urinen. I denna studien har urinprov tagits från alla individer där detta är praktiskt möjligt på samtliga äldreboenden i ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/318381
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Stramamöte kontaktläkarutbildning
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-323671
Lokalbokning FoU-centrum, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Stramamöte kontaktläkarutbildning. Bokat av Pär-Daniel Sundvall.
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/323671
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-343271
Doktorandstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen avser forskning kring bakterier i urinen, diagnostiska metoder och diffusa symtom bland människor som bor på äldreboenden. På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Den ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/343271
uct:1490 gave a hit
Granted and completed I vilken utsträckning förskrivs antibiotika till individer på äldreboenden och vilka faktorer samvarierar med denna förskrivning?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-343371
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Äldre får betydligt mer antibiotika än yngre. Däremot vet man inte hur mycket antibiotika som används till människor på äldreboenden jämfört med hur mycket antibiotika som används till äldre som inte bor på äldreboenden. Studien kartlägger förskrivning av antibiotika till äldre samt vilka faktorer som korrelerar till denna förskrivning. Resultaten förväntas bidra med ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/343371
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-349661
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/349661
uct:1490 gave a hit
Granted and completed I vilken utsträckning förskrivs antibiotika till individer på äldreboenden och vilka faktorer samvarierar med denna förskrivning?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-379221
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Att bevara effektiva antibiotika är av största vikt för framtida hälso- och sjukvård. Detta förutsätter att antibiotika används på rätt sätt. För att utarbeta strategier för en rationell antibiotikaanvändning på äldreboenden är det viktigt att veta hur mycket antibiotika som används på äldreboenden och vilka faktorer som samvarierar med denna förskrivning. Utifrån aktuell ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/379221
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Still low level of antimicrobial resistance in urinary pathogens among Swedish nursing home residents with bacteriuria: a cross-sectional study comparing change in antimicrobial resistance from 2003 to 2012
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-392821
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier är ett tilltagande problem inom sjukvården. Äldreboenden utgör en riskmiljö för att antibiotikaresistenta bakterier selekteras fram genom att antibiotikaanvändningen är hög samtidigt som det finns en påtaglig risk att antibiotikaresistenta bakterier sprids mellan vårdtagare på äldreboenden. Eftersom urinvägsinfektioner är den ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/392821
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Interleukin-6 in the urine and dipstick analysis are related to bacteriuria but not to symptoms in elderly – a cross sectional study among 420 nursing home residents
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-392831
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Den diagnostiska osäkerheten resulterar ofta i antibiotikabehandlingar av tveksamt värde. En urinodling i sig är ett alltför ospecifikt test för att vara ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/392831
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Vilket är sambandet mellan ospecifika symtom, urinvägsspecifika symtom, utfall av urinstickor och fynd av bakterier i urinen när patienter på äldreboenden undersöks?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-396461
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/396461
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly in nursing homes
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-417241
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Avhandlingen avser forskning kring bakterier i urinen, diagnostiska metoder och diffusa symtom bland individer på äldreboenden. Syftet är att svara på följande frågeställningar: Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden? Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen? Kan interleukin-6 ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/417241
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Antimicrobial resistance in urinary pathogens among Swedish nursing home residents remains low: a cross-sectional study comparing antimicrobial resistance from 2003 to 2012
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-422841
Publiceringsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Detta manuskript beskriver antibiotikaresistens bland urinvägspatogener på äldreboenden. Överlag var resistenssiffrorna låga och det hade inte skett någon ökning mellan 2003 och 2012. Antibiotikabehandlingar under den senaste månaden liksom sjukhusvistelse under de senaste sex månaderna var kopplade till högre resistenssiffror.
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/422841
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly residents of nursing homes
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-424261
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Avhandlingen avser forskning kring bakterier i urinen, diagnostiska metoder och diffusa symtom bland individer på äldreboenden. Syftet är att svara på följande frågeställningar: Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden? Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen? Kan interleukin-6 ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/424261
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-430201
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Denna studie har accepterats för muntlig presentation på 43rd Annual Scientific Meeting of SAPC (the Society for Academic Primary Care), 2014-07-09 till 07-11, Edinburgh. Studien handlar om antibiotikaresistens bland urinvägsbakterier på svenska äldreboenden. Överlag var resistenssiffrorna låga och det hade inte skett någon ökning mellan 2003 och 2012. Antibiotikabehandlingar under den ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/430201
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Interleukin-6 concentrations in the urine and dipstick analyses were related to bacteriuria but not symptoms in the elderly: a cross sectional study of 421 nursing home residents
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-463661
Publiceringsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Denna studie visade att det var lika vanligt med positiva urinodlingar bland de som har respektive inte har ospecifika symtom vilket talar för att ospecifika symtom inte orsakas av bakterier i urinen. De som hade positiva urinodlingar hade också högre koncentrationer av IL-6 i urinen. Däremot var det inte någon skillnad i IL-6 koncentrationer mellan vårdtagare med bakterier i urinen som ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/463661
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-463671
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Denna studie har accepterats för muntlig presentation på 42nd NAPCRG Annual Meeting (North American Primary Care Research Group) den 21-25 november 2014 i New York. Studien visade att det var lika vanligt med positiva urinodlingar bland de som har respektive inte har ospecifika symtom vilket talar för att ospecifika symtom inte orsakas av bakterier i urinen. De som hade positiva urinodlingar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/463671
uct:1490 gave a hit
Granted The Prevalence of Urinary Tract Infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-487581
JCU - CMD - Honours project proposal, James Cook University
Despite numerous causes, a change in mental state of a nursing home resident is often attributed a urinary tract infection (UTI). This project aims to quantify the prevalence of treated UTI, its non-specific symptoms and factors leading to treatment, in nursing home residents in tropical Australia.This project involves statistics (collection and analysis of numbers)
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/487581
uct:1490 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/search/?search=uct%3A1490&page=-1%E2%8A%82mit=1&listgroup=20&start=1