Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 168 hits in 0.46 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted and completed Kartläggning av arbetsmiljö i vården av patienter med bensår inom primärvård.
Jaroslaw Marczak, Omtanken, VGFOUSA-489011
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
En välorganiserad arbetsmiljö är viktig för ett välfungerande sjukvårdssystem. Kärnan är de anställda inom vård och omsorg som enligt den senaste socialförsäkringsrapport visar ökad sjukfrånvaro. Psykiska diagnoser dominerar och kvinnorna är överrepresenterade. Arbetsbördan i primärvården kan ha samband med denna utveckling där kunskap och skicklighet i komplexa medicinska ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/489011
uct:1490 gave a hit
Granted The Prevalence of Urinary Tract Infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-489161
Queensland Health, James Cook University
Despite numerous causes, a change in mental state of a nursing home resident is often attributed a urinary tract infection (UTI). This project aims to quantify the prevalence of treated UTI, its non-specific symptoms and factors leading to treatment, in nursing home residents in tropical Australia.This project involves statistics (collection and analysis of numbers)
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/489161
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Kartläggning av arbetsmiljö i vården av patienter med bensår inom primärvård.
Jaroslaw Marczak, Omtanken, VGFOUSA-494711
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
En välorganiserad arbetsmiljö är viktig för ett välfungerande sjukvårdssystem. Kärnan är de anställda inom vård och omsorg som enligt den senaste socialförsäkringsrapport visar ökad sjukfrånvaro. Psykiska diagnoser dominerar och kvinnorna är överrepresenterade. Arbetsbördan i primärvården kan ha samband med denna utveckling där kunskap och skicklighet i komplexa medicinska ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/494711
uct:1490 gave a hit
Granted and completed The Prevalence of Urinary Tract Infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-507591
JCU - CMD - Honours project proposal, James Cook University
Despite numerous causes, a change in mental state of a nursing home resident is often attributed a urinary tract infection (UTI). This project aims to quantify the prevalence of treated UTI, its non-specific symptoms and factors leading to treatment, in nursing home residents in tropical Australia.This project involves statistics (collection and analysis of numbers)
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/507591
uct:1490 gave a hit
Rejected CRP hos barn med luftvägsinfektion i primärvården
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, VGFOUSKB-517861
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Studien syftar till att kartlägga hur CRP varierar vid en luftvägsinfektion hos barn. Finns samvariation mellan högsta CRP-värde och faktorer som etiologiskt agens, typ av symtom, grad av symtom och ålder? Trots att detta inte är undersökt tidigare används CRP flitigt i primärvården vid bedömning av luftvägsinfektioner hos både barn och vuxna. Förväntad betydelse av studien är ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/517861
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Antibiotic use in the care home setting: a retrospective cohort study analysing routine data
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-545921
Publiceringsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Äldre patienter får betydligt mer antibiotika än yngre. Däremot saknas kunskap om hur mycket antibiotika som används till individer på äldreboenden jämfört med äldre som inte bor på äldreboenden. I denna studien kartläggs förskrivning av antibiotika till äldre samt vilka faktorer som korrelerar till antibiotikaförskrivning med fokus på urinvägsantibiotika. Förskrivningen ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/545921
uct:1490 gave a hit
Granted The Prevalence of Urinary Tract Infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-546051
JCU - CMD - Honours student report, James Cook University
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/546051
uct:1490 gave a hit
Granted The Association of Confusion and Urinary Tract Infection in the Elderly: A Systematic Review
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-557361
JCU - CMD - Honours Miscellaneous, James Cook University
I plan for a thesis by publicationwww.researchweb.org/is/vgr/ansokan/557361
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Finns det ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-562351
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
D-vitaminbrist, bakterier i urinen och urinvägsinfektioner är vanligt bland människor på äldreboenden. Tidigare forskning har visat att D-vitamin inte bara är viktigt för immunförsvaret utan även för urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Därför är det angeläget att undersöka om det är vanligare med bakterier i urinen bland individer med låga D-vitaminnivåer. Blodprov och ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/562351
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Kartläggning av arbetsmiljö i vården av patienter med bensår inom primärvård.
Jaroslaw Marczak, Omtanken, VGFOUSA-P-565501
Predoktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
En välorganiserad arbetsmiljö är viktig för ett välfungerande sjukvårdssystem. Kärnan är de anställda inom vård och omsorg som enligt den senaste socialförsäkringsrapport visar ökad sjukfrånvaro. Psykiska diagnoser dominerar och kvinnorna är överrepresenterade. Arbetsbördan i primärvården kan ha samband med denna utveckling där kunskap och skicklighet i komplexa medicinska ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/565501
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? En randomiserad klinisk prövning i primärvård.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-566471
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Det är mycket sällan antivirala läkemedel används vid behandling av influensa i svensk primärvård trots att behandlingsrekommendationer förordar användning till vissa grupper. Är rekommendationerna för frikostiga eller använder vi antivirala läkemedel alltför sällan? Här finns en kunskapslucka. Syfte: Att utvärdera om tillägg av antiviral behandling till "bästa vanliga ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/566471
uct:1490 gave a hit
Granted and completed En randomiserad studie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit. Kan behandlingstiden och totala antibiotikaexponeringen reduceras?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-566491
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna i svensk primärvård. Idag ges fenoximetylpenicillin (PcV) 1g x 3 i 10 dagar vid behandling av faryngotonsillit. Mycket talar för att det skulle gå att korta denna behandlingstid. En kortare behandlingstid skulle innebära en lägre antibiotikaexponering vilket förväntas ge en lägre risk för biverkningar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/566491
uct:1490 gave a hit
Rejected Studie av fenoximetylpenicillins påverkan på tarmens mikrobiota
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, VGFOUSKB-573981
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Fenoximetylpenicillin (penicillin V, PcV) är det enskilda antibiotika som förskrivs mest i primärvården. I Sverige är penicillin V rekommenderat förstahandsmedel vid olika samhällsförvärvade bakteriella infektioner t ex halsfluss, öroninflammation, lunginflammation samt olika hudinfektioner. All antibiotikabehandling medför ekologiska störningar i den normala bakteriefloran. Det ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/573981
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Finns det ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-577061
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
D-vitaminbrist, bakterier i urinen och urinvägsinfektioner är vanligt bland människor på äldreboenden. Tidigare forskning har visat att D-vitamin inte bara är viktigt för immunförsvaret utan även för urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Därför är det angeläget att undersöka om det är vanligare med bakterier i urinen bland individer med låga D-vitaminnivåer. Blodprov och ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/577061
uct:1490 gave a hit
Granted The Prevalence of Urinary Tract infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-579861
JCU - CMD - Honours student report, James Cook University
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/579861
uct:1490 gave a hit
Granted Detection of respiratory pathogens and genetic host markers by nucleic acid amplification in asymptomatic vs. symptomatic adults
The SURVEY (Swedish-UK Respiratory Virus InvEntorY) study

Nicklas Sundell, Infektionskliniken Östra sjukhuset, GLS-592411
1:2 Forskningsstipendium klin doktorand GLS, Göteborgs läkaresällskap
Möjligheterna till multiplex PCR (polymerase chain reaction) på luftvägssekret har ökat vilket skapat utrymme för snabbare diagnostik av luftvägspatogener såsom t ex Influensavirus. I den kliniska vardagen kallas ofta denna analysmetod för ”luftvägsblock”. På Virologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset analyseras inskickade luftvägsblock rutinmässigt för sexton olika virus ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/592411
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Fekala markörer vid IBS: Utvärdering av provtagningsförfarandet vid analys av fekalt kalprotektin samt bedömning av nya markörer.
Anders Lasson, Med klin, Borås Lasarett, VGFOUSA-611261
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Kalprotektin, ett protein som fr a finns i vita blodkroppar frisätts vid inflammation. Analys av fekalt kalprotektin (FC) har blivit rutin vid utredning av oklara mag-tarm symptom och vid handläggning av patienter med känd kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Således används testet inom såväl primärvård som specialistvård. Med få undantag baseras dagens kunskap på studier ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/611261
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Fekala markörer vid IBS: Utvärdering av provtagningsförfarandet vid analys av fekalt kalprotektin samt bedömning av nya markörer.
Anders Lasson, Med klin, Borås Lasarett, VGFOUSA-624131
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Kalprotektin, ett protein som fr a finns i vita blodkroppar frisätts vid inflammation. Analys av fekalt kalprotektin (FC) har blivit rutin vid utredning av oklara mag-tarm symptom och vid handläggning av patienter med känd kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Således används testet inom såväl primärvård som specialistvård. Med få undantag baseras dagens kunskap på studier ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/624131
uct:1490 gave a hit
Granted and completed En kartläggning av hur diagnostiska metoder används vid akut mediaotit i primärvård
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-631591
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Otoskopi som enda undersökningsmetod har låg sensitivitet och specificitet avseende akut otitis media (AOM). Otomikroskopi och pneumatiska metoder är betydligt bättre men dessa metoder kräver träning och praktiskt handlag. Användning av olika diagnostiska metoder vid AOM skiljer sig åt mellan olika länder och har inte studerats i Sverige efter det att nya riktlinjer infördes 2010, där ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/631591
uct:1490 gave a hit
Granted and completed En kartläggning av hur diagnostiska metoder används vid akut mediaotit i primärvård
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-631601
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Otoskopi som enda undersökningsmetod har låg sensitivitet och specificitet avseende akut otitis media (AOM). Otomikroskopi och pneumatiska metoder är betydligt bättre men dessa metoder kräver träning och praktiskt handlag. Användning av olika diagnostiska metoder vid AOM skiljer sig åt mellan olika länder och har inte studerats i Sverige efter det att nya riktlinjer infördes 2010, där ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/631601
uct:1490 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/search/?search=uct%3A1490&page=-1%E2%8A%82mit=1&listgroup=20&start=2