Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 168 hits in 0.44 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted, reminder Svalginfektioner – diagnostik, behandling och komplikationer
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUSA-P-773141
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Ont i halsen är en av de vanligaste anledningarna att uppsöka läkare på vårdcentral. I denna patientgrupp finns en stor andel självläkande och ofarliga infektioner. Att i sådana fall undvika onödig antibiotikaanvändning är viktigt med tanke på det växande problemet med resistenta bakterier. Samtidigt finns allvarliga och potentiellt livshotande tillstånd som kan presentera sig med ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/773141
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder D-vitamin, bakteriuri och ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden
Rebeka Arnljots, Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås, VGFOUSA-P-773761
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Bakgrund D-vitaminbrist, ospecifika symtom och bakteriuri är vanligt bland vårdtagare på äldreboenden. Vitamin D är viktigt för immunförsvaret och även involverat i urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Det är oklart om D-vitaminbrist är associerat med ospecifika symtom respektive bakteriuri. Ospecifika symtom som trötthet, oro och förvirring, utan samtidiga akuta symtom från ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/773761
uct:1490 gave a hit
Rejected D-vitamin, bakteriuri och ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden
Rebeka Arnljots, Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås, ALFGBG-774021
ALFGBG- forskartjänster, ALF-medel Västra Götalandsregionen
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/774021
uct:1490 gave a hit
Granted Diagnostik och behandling av infektioner i primärvård
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., ALFGBG-774431
ALFGBG- forskartjänster, ALF-medel Västra Götalandsregionen
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/774431
uct:1490 gave a hit
Rejected Svalginfektioner – diagnostik, behandling och komplikationer
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, ALFGBG-775721
ALFGBG- forskartjänster, ALF-medel Västra Götalandsregionen
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/775721
uct:1490 gave a hit
Rejected Diagnostik och behandling av luftvägsinfektioner i primärvården
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, ALFGBG-776051
ALFGBG- forskartjänster, ALF-medel Västra Götalandsregionen
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/776051
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Distriktsläkares uppfattning om relevansen av att påvisa olika bakterier hos patienter som söker för ont i halsen
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, VGFOUSA-804631
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund Halsont är en vanlig åkomma där etiologin kan vara såväl viral som bakteriell. Centorkriterierna är en av flera bedömningsalgoritmer som hjälper behandlande läkare att differentiera mellan viral och bakteriell etiologi och vägleda kring behovet av antibiotikabehandling. Det finns andra bedömningsalgoritmer men många gånger tycks läkare inte följa någon existerande ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/804631
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Komplikationsuppföljning efter akut cystit hos män
Egill Snaebjörnsson Arnljots, Närhälsan Fristad vårdcentral, VGFOUSA-806961
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund: Urinvägsinfektion drabbar ca 8000 män/år bara i Västra Götaland. Behandlingsalternativen blir allt färre på grund av accentuerad resistensutveckling hos våra vanligaste urinvägspatogener för traditionellt använda antibiotika till män. Nya behandlingsstrategier för att behandla akut cystit hos män sjösattes 2013, med samma primära behandlingsalternativ som för kvinnor, ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/806961
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported The perspective of users and peer-supported Internet Mediated psychological treatment for Adults with anxiety in Primary and Psychiatric care
Linnea Nissling, Närhälsan Södra Älvsborg, VGFOUREG-833861
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Our research program is called, Evidence-based Psychological Assessment and Treatment for All (sv:Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling för Alla, EBBA), with the overall objective of increasing access to digital and evidence-based psychological assessment and treatment in primary care. Overall, the primary care organisation and management must develop to meet the individual in ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/833861
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported CRP hos barn med okomplicerade luftvägsinfektioner
Susann Skovbjerg, Klinisk mikrobiologi, Bakteriologiska laboratoriet, SU, VGFOUREG-838661
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfasprotein, som bl.a. ökar i värde vid infektioner. CRP analyseras hos 25 % av alla barn med luftvägsinfektioner i primärvården, trots att det diagnostiska värdet är omdiskuterat och kan leda till onödig antibiotikaförskrivning. Studier över hur olika luftvägsagens påverkar CRP över tid hos barn saknas. Lite är också känt om hur ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/838661
uct:1490 gave a hit
Rejected Penicillinöverkänslighetsvarning - förekomst och kvalitet
Gunnar Jacobsson, Infektionsklin. KSS, VGFOUREG-849341
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund Penicillin(pc)överkänslighet är en vanlig läkemedelsbiverkan, 1 - 10 % av patienter behandlade med pc uppger någon form av reaktion Det är oklart hur många patienter av de som har blivit definierade som pcöverkänsliga i patientjournal som verkligen reagerat med en allergisk reaktion. Med allergisk reaktion menas här typ 1 reaktion, dvs IgE-medierad. Överdiagnostik av ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/849341
uct:1490 gave a hit
Rejected Pneumoni i primärvård -
handläggning och bedömning av svårighetsgrad

Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUREG-853861
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund : Pneumoni (lunginflammation) är en potentiellt livshotande infektion. Mildare svårighetsgrad handläggs inom primärvården med antibiotikabehandling i hemmet. Korrekt och välgrundad bedömning av svårighetsgrad är viktig för val av vårdnivå. Det finns validerade verktyg för bedömning av svårighetsgrad vid pneumoni. Syfte : Att undersöka handläggning och bedömning av ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/853861
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Randomiserad klinisk läkemedelsprövning med avseende på säkerhet och effekt vid profylaktisk behandling med metenaminhippurat hos äldre kvinnor med återkommande urinvägsinfektion
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-855661
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Återkommande urinvägsinfektioner (UVI) är vanligt hos äldre och kan leda till halvårslånga antibiotikabehandlingar i förebyggande syfte. Detta bidrar till den höga användningen av urinvägsantibiotika till äldre. Det finns ett svagt men otillräckligt vetenskapligt stöd för metenaminhippurat som förebyggande behandling vid återkommande UVI. Det behövs en väl genomförd ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/855661
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Framtagande och utvärdering av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre – en randomiserad kontrollerad studie
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-855761
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera multifaktoriella interventioner med avsikt att minska onödig antibiotikaanvändning. Det är en påtaglig överförskrivning av urinvägsantibiotika till äldre eftersom ospecifika symtom som trötthet, oro och ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/855761
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUREG-861261
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera Antimicrobial Stewerdship Programs (ASP), vars syfte är att minska onödig antibiotikaanvändning. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste orsakerna till antibiotikaförskrivning i primärvård. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/861261
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Vilka gemensamma faktorer kan identifieras ur vårdcentralernas självdeklarationer utifrån vad de själva anser bidrar till att de uppnår, eller inte uppnår, en rationell antibiotikaförskrivning?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-863341
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Reflekterande möten kring antibiotikaanvändning har införts på alla vårdcentraler i Västra Götaland och slutsatser sammanfattas i en självdeklaration till Strama. Självdeklarationer från 2013 och 2016 har analyseras med kvalitativ innehållsanalys med systematisk textkondensering för identifiering av faktorer som vårdcentraler upplever förklara eller förbättra deras förskrivning. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/863341
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Internetmedierad psykologisk behandling med kamratstöd för vuxna med ångestdiagnoser i primärvården och psykiatrin
Linnea Nissling, Närhälsan Södra Älvsborg, VGFOUSA-865421
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Vårt forskningsprogram kallas Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling för Alla (EBBA), med det övergripande syftet att öka tillgången till digital och evidensbaserad psykologisk bedömning och behandling i primärvården. Primärvården måste utvecklas för att kunna möta individen i sin närmiljö och på ett personcentrerat sätt utifrån en flora av insatser som är ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/865421
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Penicillinöverkänslighetsvarning - förekomst och kvalitet
Petter Jacobssson, Ugglans Vårdcentral Fredriksdal, VGFOUGSB-868651
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Bakgrund Enligt publicerade studier varierar risken att drabbas av en överkänslighetsreaktion vid intag av penicillin mellan 1-10%. Samtidigt som penicillinöverkänslighet är den vanligaste läkemedelsöverkänsligheten, så är den kliniskt relevanta överkänsligheten ofta överrapporterad. Syfte/frågeställning Syftet med studien är att undersöka huruvida patienter i svensk ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/868651
uct:1490 gave a hit
Granted Pneumoni i primärvård - handläggning och bedömning av svårighetsgrad
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUSA-869341
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund: Pneumoni (lunginflammation) är en potentiellt livshotande infektion. Mildare svårighetsgrad handläggs inom primärvården med antibiotikabehandling i hemmet. Korrekt och välgrundad bedömning av svårighetsgrad är viktig för val av vårdnivå. Det finns validerade verktyg för bedömning av svårighetsgrad vid pneumoni. Syfte: Att undersöka handläggning och bedömning av ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/869341
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Svalginfektioner – diagnostik, behandling och komplikationer
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUSA-P-870411
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Ont i halsen är en av de vanligaste anledningarna att uppsöka vårdcentral. I denna patientgrupp finns en stor andel självläkande och ofarliga infektioner. Att i sådana fall undvika onödig antibiotikaanvändning är viktigt med tanke på det växande problemet med resistenta bakterier. Samtidigt finns livshotande tillstånd som kan presentera sig med ont i halsen som tidigt symptom. Ett ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/870411
uct:1490 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/search/?search=uct%3A1490&page=-1%E2%8A%82mit=1&listgroup=20&start=4