Printed:
2019-11-18 07:58:26
Selection search:
uct:1490
Search gave 168 hits in 1.89 seconds

Search result

The list is sorted by number in ascending order

Granted and completed Grundläggande forskningsmetodik 5p
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-1684
Utbildningsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Kursgivare: Avdelningen för allmänmedicin, Göteborgs Universitet, Kurskod: MFM 100, Antal poäng: 5,Kursen syftar till att ge sådana grundläggande kunskaper i forskningsmetodik, att den studerande efter kursgenomgång kan genomföra litteratursökningar, ta del av andras vetenskapliga arbeten samt kunna planera och förbereda enklare vetenskapliga studier. Kursens innehåller: *Medicinsk ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/1684
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Vilket är sambandet mellan bakteriefynd och manuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor när patienter på äldreboenden undersöks?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-5831
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Förekomst av bakteriuri hos äldre utan symptom försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symptom orsakas av urinvägsinfektion eller ej. Detta är ett speciellt stort problem vid diffusa symptom som kan ha många andra orsaker än urinvägsinfektion. På äldreboenden leder detta ofta till antibiotikakurer vars värde är tveksamt. Vid handläggningen av dessa frågeställningar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/5831
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-5865
Predoktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Förekomst av bakterier i urinen hos äldre utan symptom försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symptom orsakas av urinvägsinfektion eller ej. Detta är ett speciellt stort problem vid diffusa symptom som kan ha många andra orsaker än urinvägsinfektion, exempelvis nytillkommen eller ökad oro, trötthet, förvirring/oklarhet, agitation/ilska samt personlighetsförändring. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/5865
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-9072
Predoktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Asymtomatisk bakteriuri hos äldre försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symtom orsakas av urinvägsinfektion eller ej. Detta är ett speciellt stort problem vid diffusa symtom som kan ha många andra orsaker än UVI, exempelvis oro, trötthet, förvirring, agitation och personlighetsförändring. På äldreboenden leder detta ofta till antibiotikabehandlingar vars värde är ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/9072
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-9789
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Förekomst av bakterier i urinen hos äldre utan symptom försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symptom orsakas av urinvägsinfektion eller ej. Detta är ett speciellt stort problem vid diffusa symptom som kan ha många andra orsaker än urinvägsinfektion, exempelvis nytillkommen eller ökad oro, trötthet, förvirring/oklarhet, agitation/ilska samt personlighetsförändring. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/9789
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Vilket är sambandet mellan bakteriefynd och manuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor när patienter på äldreboenden undersöks.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-9937
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Tidigare forskning ger motsägelsefulla resultat när det gäller nyttan av urinstickor. För patienter på äldreboenden är detta nästan inte alls studerat. Syftet med denna studie är att beräkna sensitivitet, specificitet, positivt prediktivt värde och negativt prediktivt värde för att hitta bakterier i urinen hos patienter på äldreboenden med hjälp av urinstickor. Samtidigt skall en ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/9937
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-12741
Predoktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Asymtomatisk bakteriuri hos äldre försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symtom orsakas av urinvägsinfektion eller ej. Detta är ett speciellt stort problem vid diffusa symtom som kan ha många andra orsaker, exempelvis oro, trötthet, förvirring, agitation och personlighetsförändring. På äldreboenden leder detta ofta till antibiotikabehandlingar vars värde är tveksamt. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/12741
uct:1490 gave a hit
Rejected Detection of bacteriuria by dipstick among residents of nursing homes for the elderly - visual reading compared to dipstick analyser.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-13571
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Detta manuskript är ämnat för en internationell vetenskaplig tidskrift. Manuskriptet beskriver vilken nytta man har av urinstickor på det klientel som bor på ett äldreboende, när man vill ta reda på om det finns bakterier i urinen eller inte. Vidare redovisas om det föreligger någon kliniskt relevant skillnad eller inte mellan visuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor, då ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/13571
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Detection of bacteriuria by dipstick among residents of nursing homes for the elderly - visual reading compared to dipstick analyser.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-13721
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Detta manuskript är ämnat för en internationell vetenskaplig tidskrift och manuskriptet är skrivet på engelska. Manuskriptet beskriver vilken nytta man har av urinstickor på det klientel som bor på ett äldreboende, när man vill ta reda på om det finns bakterier i urinen eller inte. Vidare redovisas om det föreligger någon kliniskt relevant skillnad eller inte mellan visuellt ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/13721
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly in nursing homes
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-13924
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen avser forskning kring urinvägsinfektioner och diffusa symptom bland individer som bor på äldreboenden. Urinvägsinfektioner är den vanligaste bakteriella infektionen på ett äldreboende. Det är mycket få studier som undersökt vilken nytta man har av urinstickor då patienter på äldreboenden undersöks. Första delarbetet kommer att baseras på forskning kring ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/13924
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly in nursing homes.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-49801
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen avser forskning kring urinvägsinfektioner och diffusa symptom bland individer som bor på äldreboenden. Urinvägsinfektioner är den vanligaste bakteriella infektionen på ett äldreboende. Det är mycket få studier som undersökt vilken nytta man har av urinstickor då patienter på äldreboenden undersöks. Första delarbetet kommer att baseras på forskning kring ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/49801
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly in nursing homes.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-91571
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen avser forskning kring urinvägsinfektioner och diffusa symptom bland individer som bor på äldreboenden. Urinvägsinfektioner är den vanligaste bakteriella infektionen på ett äldreboende. Det är mycket få studier som undersökt vilken nytta man har av urinstickor då patienter på äldreboenden undersöks. Första delarbetet baseras på forskning kring dessa ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/91571
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Urine culture is of no use when determining etiology to diffuse symptoms among elderly residents: a cross-sectional study in 32 nursing homes
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-116651
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Detta manuskript är ämnat för en vetenskaplig tidskrift och är skrivet på engelska. Manuskriptet beskriver resultatet av den studie jag gjort angående diffusa symptom och dess eventuella relation till urinvägsinfektioner hos patienter på äldreboenden. Eftersom bakterier i urinen, utan att man har symptom av dessa, är mycket vanligt bland individer på äldreboenden är det svårt att ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/116651
uct:1490 gave a hit
Rejected Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-142671
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Det finns ett antal mer eller mindre diffusa symptom bland äldre som tillsammans med påvisad bakteriuri anses vara orsakade av en urinvägsinfektion. Detta leder i nuläget till många antibiotikabehandlingar. Det finns anledning att ifrågasätta denna praxis och sannolikt sker många antibiotikabehandlingar i onödan. Tidigare forskning har inte lyckats klarlägga detta varför man inte ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/142671
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-161721
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Det finns ett antal mer eller mindre diffusa symptom bland äldre som tillsammans med påvisad bakteriuri anses vara orsakade av en urinvägsinfektion. Detta leder i nuläget till många antibiotikabehandlingar. Det finns anledning att ifrågasätta denna praxis och sannolikt sker många antibiotikabehandlingar i onödan. Tidigare forskning har inte lyckats klarlägga detta varför man inte ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/161721
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly in nursing homes.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-161821
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen avser forskning kring urinvägsinfektioner och diffusa symptom bland individer som bor på äldreboenden. Urinvägsinfektioner är den vanligaste bakteriella infektionen på ett äldreboende. Det är mycket få studier som undersökt vilken nytta man har av urinstickor då patienter på äldreboenden undersöks. Första delarbetet baseras på forskning kring dessa ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/161821
uct:1490 gave a hit
Granted Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., GLS-170641
1:1 Driftsanslag GLS, Göteborgs läkaresällskap
På äldreboenden är icke urinvägsspecifika allmänsymtom som trötthet, oro, förvirring, aggressivitet och nedsatt aptit vanligt förekommande. Samtidigt är det mycket vanligt med asymptomatisk bakteriuri (ABU). Ofta resulterar detta i antibiotikabehandlingar med tveksamt värde på grund av den diagnostiska osäkerhet som föreligger. Den höga förekomsten av bakterier i urinen hos äldre, ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/170641
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-174141
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
På äldreboenden är icke urinvägsspecifika allmänsymtom som trötthet, oro, förvirring, aggressivitet och nedsatt aptit vanligt förekommande. Samtidigt är det mycket vanligt med asymptomatisk bakteriuri (ABU). Ofta resulterar detta i antibiotikabehandlingar med tveksamt värde på grund av den diagnostiska osäkerhet som föreligger. Den höga förekomsten av bakterier i urinen hos äldre, ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/174141
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-185641
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier är ett tilltagande problem inom sjukvården. Äldreboenden utgör en riskmiljö för att antibiotikaresistenta bakterier selekteras fram genom att antibiotikaanvändningen är hög samtidigt som det finns en påtaglig risk att antibiotikaresistenta bakterier sprids mellan vårdtagare på äldreboenden. Eftersom urinvägsinfektioner är den ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/185641
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Urine culture doubtful in determining etiology of diffuse symptoms among elderly individuals: a cross-sectional study of 32 nursing homes
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-193661
Publiceringsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
På äldreboenden är det vanligt med ospecifika allmänsymtom som trötthet, oro, förvirring, aggressivitet eller en beskrivning av att individen på annat sätt inte är sig lik. Samtidigt är det mycket vanligt med asymptomatisk bakteriuri (ABU). Ofta resulterar detta i antibiotikabehandlingar med tveksamt värde på grund av den diagnostiska osäkerhet som föreligger. Manuskriptet redogör ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/193661
uct:1490 gave a hit
Rejected Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner, förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier och D-vitaminbrist bland individer på äldreboenden.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-222231
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund Den höga förekomsten av bakterier i urinen, utan att det ger symptom, gör att en urinodling i sig är ett alltför ospecifikt test för att vara användbart i kliniskt arbete på äldreboenden. Utifrån den diagnostiska osäkerheten behövs ett kompletterande test för att kunna avgöra om fynd av bakterier i urinen innebär ett harmlöst bärarskap eller om det rör sig om en ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/222231
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Hur vanligt förekommande är D-vitaminbrist bland individer på äldreboenden?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-238171
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Vitamin D spelar en central roll för vår hälsa. Individer på äldreboenden har ofta ett bristfälligt nutritionsstatus och vistas dessutom sällan ute i solen. Detta utgör en betydande risk för att utveckla brist på vitamin D. Idag saknas kunskap kring hur vanligt det är med D-vitaminbrist på svenska äldreboenden. Studiens primära syfte är att undersöka hur vanligt förekommande ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/238171
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Finns ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-265661
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
D-vitaminbrist, bakterier i urinen och urinvägsinfektioner är vanligt bland människor på äldreboenden. Tidigare forskning har visat att D-vitamin inte bara är viktigt för immunförsvaret utan även för urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Därför är det viktigt att undersöka om det är vanligare med bakterier i urinen bland individer med låga D-vitaminnivåer. Alla som bor på ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/265661
uct:1490 gave a hit
Granted and completed I vilken utsträckning förskrivs antibiotika till individer på äldreboenden och vilka faktorer samvarierar med denna förskrivning?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-317601
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Att bevara effektiva antibiotika är av största vikt för framtida hälso- och sjukvård. Detta förutsätter att antibiotika används på rätt sätt. Inför planering och prioritering av strategiska satsningar för att uppnå en rationell antibiotikaanvändning (Strama-arbete) är det viktigt att kartlägga i vilken utsträckning antibiotika används i olika sammanhang. Utifrån aktuell ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/317601
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-318381
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Äldreboenden utgör en riskmiljö för att resistenta bakterier selekteras fram och sedan sprids mellan vårdtagare eftersom antibiotikaanvändningen är hög. Idag vet man inte hur vanligt det är att patienter på svenska äldreboenden har resistenta bakterier i urinen. I denna studien har urinprov tagits från alla individer där detta är praktiskt möjligt på samtliga äldreboenden i ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/318381
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Stramamöte kontaktläkarutbildning
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-323671
Lokalbokning FoU-centrum, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Stramamöte kontaktläkarutbildning. Bokat av Pär-Daniel Sundvall.
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/323671
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-343271
Doktorandstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen avser forskning kring bakterier i urinen, diagnostiska metoder och diffusa symtom bland människor som bor på äldreboenden. På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Den ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/343271
uct:1490 gave a hit
Granted and completed I vilken utsträckning förskrivs antibiotika till individer på äldreboenden och vilka faktorer samvarierar med denna förskrivning?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-343371
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Äldre får betydligt mer antibiotika än yngre. Däremot vet man inte hur mycket antibiotika som används till människor på äldreboenden jämfört med hur mycket antibiotika som används till äldre som inte bor på äldreboenden. Studien kartlägger förskrivning av antibiotika till äldre samt vilka faktorer som korrelerar till denna förskrivning. Resultaten förväntas bidra med ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/343371
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-349661
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/349661
uct:1490 gave a hit
Granted and completed I vilken utsträckning förskrivs antibiotika till individer på äldreboenden och vilka faktorer samvarierar med denna förskrivning?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-379221
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Att bevara effektiva antibiotika är av största vikt för framtida hälso- och sjukvård. Detta förutsätter att antibiotika används på rätt sätt. För att utarbeta strategier för en rationell antibiotikaanvändning på äldreboenden är det viktigt att veta hur mycket antibiotika som används på äldreboenden och vilka faktorer som samvarierar med denna förskrivning. Utifrån aktuell ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/379221
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Still low level of antimicrobial resistance in urinary pathogens among Swedish nursing home residents with bacteriuria: a cross-sectional study comparing change in antimicrobial resistance from 2003 to 2012
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-392821
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier är ett tilltagande problem inom sjukvården. Äldreboenden utgör en riskmiljö för att antibiotikaresistenta bakterier selekteras fram genom att antibiotikaanvändningen är hög samtidigt som det finns en påtaglig risk att antibiotikaresistenta bakterier sprids mellan vårdtagare på äldreboenden. Eftersom urinvägsinfektioner är den ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/392821
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Interleukin-6 in the urine and dipstick analysis are related to bacteriuria but not to symptoms in elderly – a cross sectional study among 420 nursing home residents
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-392831
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Den diagnostiska osäkerheten resulterar ofta i antibiotikabehandlingar av tveksamt värde. En urinodling i sig är ett alltför ospecifikt test för att vara ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/392831
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Vilket är sambandet mellan ospecifika symtom, urinvägsspecifika symtom, utfall av urinstickor och fynd av bakterier i urinen när patienter på äldreboenden undersöks?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-396461
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/396461
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly in nursing homes
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-417241
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Avhandlingen avser forskning kring bakterier i urinen, diagnostiska metoder och diffusa symtom bland individer på äldreboenden. Syftet är att svara på följande frågeställningar: Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden? Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen? Kan interleukin-6 ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/417241
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Antimicrobial resistance in urinary pathogens among Swedish nursing home residents remains low: a cross-sectional study comparing antimicrobial resistance from 2003 to 2012
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-422841
Publiceringsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Detta manuskript beskriver antibiotikaresistens bland urinvägspatogener på äldreboenden. Överlag var resistenssiffrorna låga och det hade inte skett någon ökning mellan 2003 och 2012. Antibiotikabehandlingar under den senaste månaden liksom sjukhusvistelse under de senaste sex månaderna var kopplade till högre resistenssiffror.
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/422841
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly residents of nursing homes
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-424261
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Avhandlingen avser forskning kring bakterier i urinen, diagnostiska metoder och diffusa symtom bland individer på äldreboenden. Syftet är att svara på följande frågeställningar: Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden? Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen? Kan interleukin-6 ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/424261
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-430201
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Denna studie har accepterats för muntlig presentation på 43rd Annual Scientific Meeting of SAPC (the Society for Academic Primary Care), 2014-07-09 till 07-11, Edinburgh. Studien handlar om antibiotikaresistens bland urinvägsbakterier på svenska äldreboenden. Överlag var resistenssiffrorna låga och det hade inte skett någon ökning mellan 2003 och 2012. Antibiotikabehandlingar under den ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/430201
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Interleukin-6 concentrations in the urine and dipstick analyses were related to bacteriuria but not symptoms in the elderly: a cross sectional study of 421 nursing home residents
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-463661
Publiceringsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Denna studie visade att det var lika vanligt med positiva urinodlingar bland de som har respektive inte har ospecifika symtom vilket talar för att ospecifika symtom inte orsakas av bakterier i urinen. De som hade positiva urinodlingar hade också högre koncentrationer av IL-6 i urinen. Däremot var det inte någon skillnad i IL-6 koncentrationer mellan vårdtagare med bakterier i urinen som ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/463661
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-463671
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Denna studie har accepterats för muntlig presentation på 42nd NAPCRG Annual Meeting (North American Primary Care Research Group) den 21-25 november 2014 i New York. Studien visade att det var lika vanligt med positiva urinodlingar bland de som har respektive inte har ospecifika symtom vilket talar för att ospecifika symtom inte orsakas av bakterier i urinen. De som hade positiva urinodlingar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/463671
uct:1490 gave a hit
Granted The Prevalence of Urinary Tract Infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-487581
JCU - CMD - Honours project proposal, James Cook University
Despite numerous causes, a change in mental state of a nursing home resident is often attributed a urinary tract infection (UTI). This project aims to quantify the prevalence of treated UTI, its non-specific symptoms and factors leading to treatment, in nursing home residents in tropical Australia.This project involves statistics (collection and analysis of numbers)
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/487581
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Kartläggning av arbetsmiljö i vården av patienter med bensår inom primärvård.
Jaroslaw Marczak, Omtanken, VGFOUSA-489011
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
En välorganiserad arbetsmiljö är viktig för ett välfungerande sjukvårdssystem. Kärnan är de anställda inom vård och omsorg som enligt den senaste socialförsäkringsrapport visar ökad sjukfrånvaro. Psykiska diagnoser dominerar och kvinnorna är överrepresenterade. Arbetsbördan i primärvården kan ha samband med denna utveckling där kunskap och skicklighet i komplexa medicinska ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/489011
uct:1490 gave a hit
Granted The Prevalence of Urinary Tract Infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-489161
Queensland Health, James Cook University
Despite numerous causes, a change in mental state of a nursing home resident is often attributed a urinary tract infection (UTI). This project aims to quantify the prevalence of treated UTI, its non-specific symptoms and factors leading to treatment, in nursing home residents in tropical Australia.This project involves statistics (collection and analysis of numbers)
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/489161
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Kartläggning av arbetsmiljö i vården av patienter med bensår inom primärvård.
Jaroslaw Marczak, Omtanken, VGFOUSA-494711
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
En välorganiserad arbetsmiljö är viktig för ett välfungerande sjukvårdssystem. Kärnan är de anställda inom vård och omsorg som enligt den senaste socialförsäkringsrapport visar ökad sjukfrånvaro. Psykiska diagnoser dominerar och kvinnorna är överrepresenterade. Arbetsbördan i primärvården kan ha samband med denna utveckling där kunskap och skicklighet i komplexa medicinska ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/494711
uct:1490 gave a hit
Granted and completed The Prevalence of Urinary Tract Infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-507591
JCU - CMD - Honours project proposal, James Cook University
Despite numerous causes, a change in mental state of a nursing home resident is often attributed a urinary tract infection (UTI). This project aims to quantify the prevalence of treated UTI, its non-specific symptoms and factors leading to treatment, in nursing home residents in tropical Australia.This project involves statistics (collection and analysis of numbers)
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/507591
uct:1490 gave a hit
Rejected CRP hos barn med luftvägsinfektion i primärvården
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, VGFOUSKB-517861
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Studien syftar till att kartlägga hur CRP varierar vid en luftvägsinfektion hos barn. Finns samvariation mellan högsta CRP-värde och faktorer som etiologiskt agens, typ av symtom, grad av symtom och ålder? Trots att detta inte är undersökt tidigare används CRP flitigt i primärvården vid bedömning av luftvägsinfektioner hos både barn och vuxna. Förväntad betydelse av studien är ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/517861
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Antibiotic use in the care home setting: a retrospective cohort study analysing routine data
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-545921
Publiceringsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Äldre patienter får betydligt mer antibiotika än yngre. Däremot saknas kunskap om hur mycket antibiotika som används till individer på äldreboenden jämfört med äldre som inte bor på äldreboenden. I denna studien kartläggs förskrivning av antibiotika till äldre samt vilka faktorer som korrelerar till antibiotikaförskrivning med fokus på urinvägsantibiotika. Förskrivningen ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/545921
uct:1490 gave a hit
Granted The Prevalence of Urinary Tract Infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-546051
JCU - CMD - Honours student report, James Cook University
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/546051
uct:1490 gave a hit
Granted The Association of Confusion and Urinary Tract Infection in the Elderly: A Systematic Review
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-557361
JCU - CMD - Honours Miscellaneous, James Cook University
I plan for a thesis by publicationwww.researchweb.org/is/vgr/ansokan/557361
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Finns det ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-562351
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
D-vitaminbrist, bakterier i urinen och urinvägsinfektioner är vanligt bland människor på äldreboenden. Tidigare forskning har visat att D-vitamin inte bara är viktigt för immunförsvaret utan även för urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Därför är det angeläget att undersöka om det är vanligare med bakterier i urinen bland individer med låga D-vitaminnivåer. Blodprov och ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/562351
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Kartläggning av arbetsmiljö i vården av patienter med bensår inom primärvård.
Jaroslaw Marczak, Omtanken, VGFOUSA-P-565501
Predoktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
En välorganiserad arbetsmiljö är viktig för ett välfungerande sjukvårdssystem. Kärnan är de anställda inom vård och omsorg som enligt den senaste socialförsäkringsrapport visar ökad sjukfrånvaro. Psykiska diagnoser dominerar och kvinnorna är överrepresenterade. Arbetsbördan i primärvården kan ha samband med denna utveckling där kunskap och skicklighet i komplexa medicinska ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/565501
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? En randomiserad klinisk prövning i primärvård.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-566471
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Det är mycket sällan antivirala läkemedel används vid behandling av influensa i svensk primärvård trots att behandlingsrekommendationer förordar användning till vissa grupper. Är rekommendationerna för frikostiga eller använder vi antivirala läkemedel alltför sällan? Här finns en kunskapslucka. Syfte: Att utvärdera om tillägg av antiviral behandling till "bästa vanliga ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/566471
uct:1490 gave a hit
Granted and completed En randomiserad studie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit. Kan behandlingstiden och totala antibiotikaexponeringen reduceras?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-566491
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna i svensk primärvård. Idag ges fenoximetylpenicillin (PcV) 1g x 3 i 10 dagar vid behandling av faryngotonsillit. Mycket talar för att det skulle gå att korta denna behandlingstid. En kortare behandlingstid skulle innebära en lägre antibiotikaexponering vilket förväntas ge en lägre risk för biverkningar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/566491
uct:1490 gave a hit
Rejected Studie av fenoximetylpenicillins påverkan på tarmens mikrobiota
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, VGFOUSKB-573981
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Fenoximetylpenicillin (penicillin V, PcV) är det enskilda antibiotika som förskrivs mest i primärvården. I Sverige är penicillin V rekommenderat förstahandsmedel vid olika samhällsförvärvade bakteriella infektioner t ex halsfluss, öroninflammation, lunginflammation samt olika hudinfektioner. All antibiotikabehandling medför ekologiska störningar i den normala bakteriefloran. Det ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/573981
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Finns det ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-577061
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
D-vitaminbrist, bakterier i urinen och urinvägsinfektioner är vanligt bland människor på äldreboenden. Tidigare forskning har visat att D-vitamin inte bara är viktigt för immunförsvaret utan även för urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Därför är det angeläget att undersöka om det är vanligare med bakterier i urinen bland individer med låga D-vitaminnivåer. Blodprov och ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/577061
uct:1490 gave a hit
Granted The Prevalence of Urinary Tract infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-579861
JCU - CMD - Honours student report, James Cook University
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/579861
uct:1490 gave a hit
Granted Detection of respiratory pathogens and genetic host markers by nucleic acid amplification in asymptomatic vs. symptomatic adults
The SURVEY (Swedish-UK Respiratory Virus InvEntorY) study

Nicklas Sundell, Infektionskliniken Östra sjukhuset, GLS-592411
1:2 Forskningsstipendium klin doktorand GLS, Göteborgs läkaresällskap
Möjligheterna till multiplex PCR (polymerase chain reaction) på luftvägssekret har ökat vilket skapat utrymme för snabbare diagnostik av luftvägspatogener såsom t ex Influensavirus. I den kliniska vardagen kallas ofta denna analysmetod för ”luftvägsblock”. På Virologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset analyseras inskickade luftvägsblock rutinmässigt för sexton olika virus ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/592411
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Fekala markörer vid IBS: Utvärdering av provtagningsförfarandet vid analys av fekalt kalprotektin samt bedömning av nya markörer.
Anders Lasson, Med klin, Borås Lasarett, VGFOUSA-611261
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Kalprotektin, ett protein som fr a finns i vita blodkroppar frisätts vid inflammation. Analys av fekalt kalprotektin (FC) har blivit rutin vid utredning av oklara mag-tarm symptom och vid handläggning av patienter med känd kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Således används testet inom såväl primärvård som specialistvård. Med få undantag baseras dagens kunskap på studier ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/611261
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Fekala markörer vid IBS: Utvärdering av provtagningsförfarandet vid analys av fekalt kalprotektin samt bedömning av nya markörer.
Anders Lasson, Med klin, Borås Lasarett, VGFOUSA-624131
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Kalprotektin, ett protein som fr a finns i vita blodkroppar frisätts vid inflammation. Analys av fekalt kalprotektin (FC) har blivit rutin vid utredning av oklara mag-tarm symptom och vid handläggning av patienter med känd kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Således används testet inom såväl primärvård som specialistvård. Med få undantag baseras dagens kunskap på studier ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/624131
uct:1490 gave a hit
Granted and completed En kartläggning av hur diagnostiska metoder används vid akut mediaotit i primärvård
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-631591
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Otoskopi som enda undersökningsmetod har låg sensitivitet och specificitet avseende akut otitis media (AOM). Otomikroskopi och pneumatiska metoder är betydligt bättre men dessa metoder kräver träning och praktiskt handlag. Användning av olika diagnostiska metoder vid AOM skiljer sig åt mellan olika länder och har inte studerats i Sverige efter det att nya riktlinjer infördes 2010, där ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/631591
uct:1490 gave a hit
Granted and completed En kartläggning av hur diagnostiska metoder används vid akut mediaotit i primärvård
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-631601
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Otoskopi som enda undersökningsmetod har låg sensitivitet och specificitet avseende akut otitis media (AOM). Otomikroskopi och pneumatiska metoder är betydligt bättre men dessa metoder kräver träning och praktiskt handlag. Användning av olika diagnostiska metoder vid AOM skiljer sig åt mellan olika länder och har inte studerats i Sverige efter det att nya riktlinjer infördes 2010, där ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/631601
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Fekala markörer vid IBS: Utvärdering av provtagningsförfarandet vid analys av fekalt kalprotektin samt bedömning av nya markörer.
Anders Lasson, Med klin, Borås Lasarett, VGFOUREG-654311
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Kalprotektin, ett protein som fr a finns i vita blodkroppar frisätts vid inflammation. Analys av fekalt kalprotektin (FC) har blivit rutin vid utredning av oklara mag-tarm symptom och vid handläggning av patienter med känd kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Således används testet inom såväl primärvård som specialistvård. Med få undantag baseras dagens kunskap på studier ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/654311
uct:1490 gave a hit
Granted Urinary Tract Infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in a Tropical Setting
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-656751
JCU - CMD - Honours - Thesis, James Cook University
Thesis by publicationwww.researchweb.org/is/vgr/ansokan/656751
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? En randomiserad klinisk prövning i primärvård.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-657471
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Det är mycket sällan antivirala läkemedel används vid behandling av influensa i svensk primärvård trots att behandlingsrekommendationer förordar användning till vissa grupper. Är rekommendationerna för frikostiga eller använder vi antivirala läkemedel alltför sällan? Här finns en kunskapslucka. Syfte: Att utvärdera om tillägg av antiviral behandling till "bästa vanliga ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/657471
uct:1490 gave a hit
Granted and completed En randomiserad studie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit. Kan behandlingstiden och totala antibiotikaexponeringen reduceras?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-657491
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna i svensk primärvård. Idag ges fenoximetylpenicillin (PcV) 1g x 3 i 10 dagar vid behandling av faryngotonsillit. Mycket talar för att det skulle gå att korta denna behandlingstid. En kortare behandlingstid skulle innebära en lägre antibiotikaexponering, vilket förväntas ge en lägre risk för biverkningar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/657491
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Rationell antibiotikaanvändning i primärvården i Västra Götaland – utvärdering av ett systematiskt förändringsarbete under fyra år
Christina Åhrén, Strama, Enhet patientsäkerhet, Koncernkontoret, Västra Götalandsregio, VGFOUREG-658111
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Den allt ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att möta detta hot krävs en rationell antibiotikaanvändning. Betydelsen av att införa så kallade ”antibiotic stewardship program” (ASP) för att öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna blir allt tydligare. Erfarenheter av ASP inom primärvård är begränsade, inte minst ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/658111
uct:1490 gave a hit
Granted and completed CRP hos barn med okomplicerade luftvägsinfektioner
Susann Skovbjerg, Klinisk mikrobiologi, Bakteriologiska laboratoriet, SU, VGFOUREG-659581
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfasprotein, som bl.a. ökar i värde vid infektioner. CRP analyseras hos 25 % av alla barn med luftvägsinfektioner i primärvården, trots att det diagnostiska värdet är omdiskuterat och där resultatet kan leda till onödig antibiotikaförskrivning. Studier över hur olika luftvägsagens påverkar CRP över tid hos barn, och därmed hur ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/659581
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Gravida kvinnor med antidepressiva mediciner - tankar kring att använda mediciner under graviditet
Anna-Lena Wikstén, Närhälsan Lerum, VGFOUSA-672701
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Att behandla med antidepressiva läkemedel under graviditet vållar en del frågor. Det har studerats ifall de vanligaste antidepressiva läkemedlen (SSRI - selektiva seretoninåterupptagshämmare) kan skada barnet i magen och slutsatsen är att de anses som säkra att använda under graviditet. Man har också sett i studier att obehandlad depression är förenad med ökade risker för både ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/672701
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Gravida kvinnor med antidepressiva mediciner - tankar kring att använda mediciner under graviditet
Anna-Lena Wikstén, Närhälsan Lerum, VGFOUSA-673331
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Att behandla med antidepressiva läkemedel under graviditet vållar en del frågor. Det har studerats om de vanligaste antidepressiva läkemedlen, selektiva seretoninåterupptagshämmare (SSRI), kan skada barnet i magen och slutsatsen är att de anses som säkra att använda under graviditet. Man har också sett i studier att obehandlad depression är förenad med ökade risker för både mamma ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/673331
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Är ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden associerat med D-vitaminbrist?
Rebeka Arnljots, Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås, VGFOUSA-674491
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund Ospecifika besvär som trötthet, oro och förvirring är vanligt bland vårdtagare på äldreboenden. Dessa besvär misstolkas ofta som urinvägsinfektion med onödig antibiotikaanvändning som följd. Därför är det viktigt att studera andra möjliga orsaker till dessa besvär. D-vitaminbrist kan vara kopplat till nedsatta kognitiva funktioner, vilket skulle kunna leda till ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/674491
uct:1490 gave a hit
Granted The Prevalence of Urinary Tract infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-677851
JCU - CMD - Honours student report, James Cook University
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/677851
uct:1490 gave a hit
Granted The Prevalence of Urinary Tract infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-677861
JCU - CMD - Honours student report, James Cook University
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/677861
uct:1490 gave a hit
Rejected Kartläggning av arbetsmiljö i vården av patienter med bensår inom primärvård.
Jaroslaw Marczak, Omtanken, VGFOUGSB-706461
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
En välorganiserad arbetsmiljö är viktig för ett välfungerande sjukvårdssystem. Kärnan är de anställda inom vård och omsorg som enligt den senaste socialförsäkringsrapport visar ökad sjukfrånvaro där psykiska diagnoser dominerar. Arbetsbördan i primärvården kan ha samband med denna utveckling där kunskap och skicklighet i komplexa medicinska processer är lika viktigt som empati ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/706461
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av faryngotonsillit
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-750811
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera Antimicrobial Stewerdship Programs (ASP),vars syfte är att minska onödig antibiotikaanvändning. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste orsakerna till antibiotikaförskrivning i primärvård. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/750811
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? En randomiserad klinisk prövning i primärvård.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-750841
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Det är mycket sällan antivirala läkemedel används vid behandling av influensa i svensk primärvård trots att behandlingsrekommendationer förordar användning till vissa grupper. Är rekommendationerna för frikostiga eller använder vi antivirala läkemedel alltför sällan? Här finns en kunskapslucka. Syfte: Att utvärdera om tillägg av antiviral behandling till "bästa ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/750841
uct:1490 gave a hit
Granted and completed En randomiserad studie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit. Kan behandlingstiden och totala antibiotikaexponeringen reduceras?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-750891
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna i svensk primärvård. Idag ges fenoximetylpenicillin (PcV) 1g x 3 i 10 dagar vid behandling av faryngotonsillit. Mycket talar för att det skulle gå att korta denna behandlingstid. En kortare behandlingstid skulle innebära en lägre antibiotikaexponering, vilket förväntas ge en lägre risk för biverkningar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/750891
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUREG-750901
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera Antimicrobial Stewerdship Programs (ASP), vars syfte är att minska onödig antibiotikaanvändning. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste orsakernas till antibiotikaförskrivning i primärvård. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/750901
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Rationell antibiotikaanvändning i primärvården i Västra Götaland – utvärdering av ett systematiskt förändringsarbete under fyra år
Christina Åhrén, Strama, Enhet patientsäkerhet, Koncernkontoret, Västra Götalandsregio, VGFOUREG-754551
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Den allt mer ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att möta detta hot krävs en rationell antibiotikaanvändning. Betydelsen av att införa så kallade ”antibiotic stewardship program” (ASP) för att öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna blir allt tydligare. Erfarenheter av ASP inom primärvård är begränsade, inte ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/754551
uct:1490 gave a hit
Rejected Respiratory tract pathogens in Children in primary care, a case-control study
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, VGFOUSKB-763051
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Barn har ofta luftvägsinfektioner, framförallt under första året i förskolan. Då bärarskap av både virus och bakterier finns hos många friska förskolebarn kan orsaken till den aktuella infektionen vara svår att bestämma. Vi har provtagit barn med luftvägsinfektion i åldern 1-12 år avseende C-reaktivt protein (CRP), samt prov i näsa och svalg för bestämning av virus och bakterier ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/763051
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUSA-768211
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera Antimicrobial Stewardship Programs (ASP), vars syfte är att minska onödig antibiotikaanvändning. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste orsakernas till antibiotikaförskrivning i primärvård. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/768211
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Distriktsläkares uppfattning om relevansen av att påvisa olika bakterier hos patienter som söker för ont i halsen
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, VGFOUSA-772171
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund Halsont är en vanlig åkomma där etiologin kan vara såväl viral som bakteriell. Centorkriterierna är en av flera bedömningsalgoritmer som hjälper behandlande läkare att differentiera mellan viral och bakteriell etiologi och vägleda kring behovet av antibiotikabehandling. Det finns andra bedömningsalgoritmer men många gånger tycks läkare inte följa någon existerande ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/772171
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Svalginfektioner – diagnostik, behandling och komplikationer
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUSA-P-773141
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Ont i halsen är en av de vanligaste anledningarna att uppsöka läkare på vårdcentral. I denna patientgrupp finns en stor andel självläkande och ofarliga infektioner. Att i sådana fall undvika onödig antibiotikaanvändning är viktigt med tanke på det växande problemet med resistenta bakterier. Samtidigt finns allvarliga och potentiellt livshotande tillstånd som kan presentera sig med ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/773141
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder D-vitamin, bakteriuri och ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden
Rebeka Arnljots, Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås, VGFOUSA-P-773761
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Bakgrund D-vitaminbrist, ospecifika symtom och bakteriuri är vanligt bland vårdtagare på äldreboenden. Vitamin D är viktigt för immunförsvaret och även involverat i urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Det är oklart om D-vitaminbrist är associerat med ospecifika symtom respektive bakteriuri. Ospecifika symtom som trötthet, oro och förvirring, utan samtidiga akuta symtom från ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/773761
uct:1490 gave a hit
Rejected D-vitamin, bakteriuri och ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden
Rebeka Arnljots, Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås, ALFGBG-774021
ALFGBG- forskartjänster, ALF-medel Västra Götalandsregionen
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/774021
uct:1490 gave a hit
Granted Diagnostik och behandling av infektioner i primärvård
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., ALFGBG-774431
ALFGBG- forskartjänster, ALF-medel Västra Götalandsregionen
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/774431
uct:1490 gave a hit
Rejected Svalginfektioner – diagnostik, behandling och komplikationer
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, ALFGBG-775721
ALFGBG- forskartjänster, ALF-medel Västra Götalandsregionen
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/775721
uct:1490 gave a hit
Rejected Diagnostik och behandling av luftvägsinfektioner i primärvården
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, ALFGBG-776051
ALFGBG- forskartjänster, ALF-medel Västra Götalandsregionen
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/776051
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Distriktsläkares uppfattning om relevansen av att påvisa olika bakterier hos patienter som söker för ont i halsen
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, VGFOUSA-804631
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund Halsont är en vanlig åkomma där etiologin kan vara såväl viral som bakteriell. Centorkriterierna är en av flera bedömningsalgoritmer som hjälper behandlande läkare att differentiera mellan viral och bakteriell etiologi och vägleda kring behovet av antibiotikabehandling. Det finns andra bedömningsalgoritmer men många gånger tycks läkare inte följa någon existerande ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/804631
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Komplikationsuppföljning efter akut cystit hos män
Egill Snaebjörnsson Arnljots, Närhälsan Fristad vårdcentral, VGFOUSA-806961
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund: Urinvägsinfektion drabbar ca 8000 män/år bara i Västra Götaland. Behandlingsalternativen blir allt färre på grund av accentuerad resistensutveckling hos våra vanligaste urinvägspatogener för traditionellt använda antibiotika till män. Nya behandlingsstrategier för att behandla akut cystit hos män sjösattes 2013, med samma primära behandlingsalternativ som för kvinnor, ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/806961
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported The perspective of users and peer-supported Internet Mediated psychological treatment for Adults with anxiety in Primary and Psychiatric care
Linnea Nissling, Närhälsan Södra Älvsborg, VGFOUREG-833861
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Our research program is called, Evidence-based Psychological Assessment and Treatment for All (sv:Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling för Alla, EBBA), with the overall objective of increasing access to digital and evidence-based psychological assessment and treatment in primary care. Overall, the primary care organisation and management must develop to meet the individual in ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/833861
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported CRP hos barn med okomplicerade luftvägsinfektioner
Susann Skovbjerg, Klinisk mikrobiologi, Bakteriologiska laboratoriet, SU, VGFOUREG-838661
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: C-reaktivt protein (CRP) är ett akutfasprotein, som bl.a. ökar i värde vid infektioner. CRP analyseras hos 25 % av alla barn med luftvägsinfektioner i primärvården, trots att det diagnostiska värdet är omdiskuterat och kan leda till onödig antibiotikaförskrivning. Studier över hur olika luftvägsagens påverkar CRP över tid hos barn saknas. Lite är också känt om hur ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/838661
uct:1490 gave a hit
Rejected Penicillinöverkänslighetsvarning - förekomst och kvalitet
Gunnar Jacobsson, Infektionsklin. KSS, VGFOUREG-849341
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund Penicillin(pc)överkänslighet är en vanlig läkemedelsbiverkan, 1 - 10 % av patienter behandlade med pc uppger någon form av reaktion Det är oklart hur många patienter av de som har blivit definierade som pcöverkänsliga i patientjournal som verkligen reagerat med en allergisk reaktion. Med allergisk reaktion menas här typ 1 reaktion, dvs IgE-medierad. Överdiagnostik av ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/849341
uct:1490 gave a hit
Rejected Pneumoni i primärvård -
handläggning och bedömning av svårighetsgrad

Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUREG-853861
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund : Pneumoni (lunginflammation) är en potentiellt livshotande infektion. Mildare svårighetsgrad handläggs inom primärvården med antibiotikabehandling i hemmet. Korrekt och välgrundad bedömning av svårighetsgrad är viktig för val av vårdnivå. Det finns validerade verktyg för bedömning av svårighetsgrad vid pneumoni. Syfte : Att undersöka handläggning och bedömning av ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/853861
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Randomiserad klinisk läkemedelsprövning med avseende på säkerhet och effekt vid profylaktisk behandling med metenaminhippurat hos äldre kvinnor med återkommande urinvägsinfektion
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-855661
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Återkommande urinvägsinfektioner (UVI) är vanligt hos äldre och kan leda till halvårslånga antibiotikabehandlingar i förebyggande syfte. Detta bidrar till den höga användningen av urinvägsantibiotika till äldre. Det finns ett svagt men otillräckligt vetenskapligt stöd för metenaminhippurat som förebyggande behandling vid återkommande UVI. Det behövs en väl genomförd ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/855661
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Framtagande och utvärdering av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre – en randomiserad kontrollerad studie
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-855761
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera multifaktoriella interventioner med avsikt att minska onödig antibiotikaanvändning. Det är en påtaglig överförskrivning av urinvägsantibiotika till äldre eftersom ospecifika symtom som trötthet, oro och ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/855761
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUREG-861261
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera Antimicrobial Stewerdship Programs (ASP), vars syfte är att minska onödig antibiotikaanvändning. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste orsakerna till antibiotikaförskrivning i primärvård. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/861261
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Vilka gemensamma faktorer kan identifieras ur vårdcentralernas självdeklarationer utifrån vad de själva anser bidrar till att de uppnår, eller inte uppnår, en rationell antibiotikaförskrivning?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-863341
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Reflekterande möten kring antibiotikaanvändning har införts på alla vårdcentraler i Västra Götaland och slutsatser sammanfattas i en självdeklaration till Strama. Självdeklarationer från 2013 och 2016 har analyseras med kvalitativ innehållsanalys med systematisk textkondensering för identifiering av faktorer som vårdcentraler upplever förklara eller förbättra deras förskrivning. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/863341
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Internetmedierad psykologisk behandling med kamratstöd för vuxna med ångestdiagnoser i primärvården och psykiatrin
Linnea Nissling, Närhälsan Södra Älvsborg, VGFOUSA-865421
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Vårt forskningsprogram kallas Evidensbaserad psykologisk Bedömning och Behandling för Alla (EBBA), med det övergripande syftet att öka tillgången till digital och evidensbaserad psykologisk bedömning och behandling i primärvården. Primärvården måste utvecklas för att kunna möta individen i sin närmiljö och på ett personcentrerat sätt utifrån en flora av insatser som är ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/865421
uct:1490 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Penicillinöverkänslighetsvarning - förekomst och kvalitet
Petter Jacobssson, Ugglans Vårdcentral Fredriksdal, VGFOUGSB-868651
Projektmedel, FoU-rådet i Göteborg och södra Bohuslän
Bakgrund Enligt publicerade studier varierar risken att drabbas av en överkänslighetsreaktion vid intag av penicillin mellan 1-10%. Samtidigt som penicillinöverkänslighet är den vanligaste läkemedelsöverkänsligheten, så är den kliniskt relevanta överkänsligheten ofta överrapporterad. Syfte/frågeställning Syftet med studien är att undersöka huruvida patienter i svensk ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/868651
uct:1490 gave a hit
Granted Pneumoni i primärvård - handläggning och bedömning av svårighetsgrad
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUSA-869341
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund: Pneumoni (lunginflammation) är en potentiellt livshotande infektion. Mildare svårighetsgrad handläggs inom primärvården med antibiotikabehandling i hemmet. Korrekt och välgrundad bedömning av svårighetsgrad är viktig för val av vårdnivå. Det finns validerade verktyg för bedömning av svårighetsgrad vid pneumoni. Syfte: Att undersöka handläggning och bedömning av ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/869341
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Svalginfektioner – diagnostik, behandling och komplikationer
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUSA-P-870411
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Ont i halsen är en av de vanligaste anledningarna att uppsöka vårdcentral. I denna patientgrupp finns en stor andel självläkande och ofarliga infektioner. Att i sådana fall undvika onödig antibiotikaanvändning är viktigt med tanke på det växande problemet med resistenta bakterier. Samtidigt finns livshotande tillstånd som kan presentera sig med ont i halsen som tidigt symptom. Ett ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/870411
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Internetmedierad psykologisk behandling med kamratstöd för vuxna med ångestdiagnoser i primärvården och psykiatrin
Linnea Nissling, Närhälsan Södra Älvsborg, VGFOUSA-P-871591
Predoktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Forskningsprogrammets övergripande syfte är att öka tillgången till digital och evidensbaserad psykologisk bedömning och behandling i primärvården. Primärvården måste utvecklas för att kunna möta individen i sin närmiljö och på ett personcentrerat sätt utifrån en flora av insatser som är lättillgängliga för patienterna. Politiska beslut för stegvis vård och införandet av ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/871591
uct:1490 gave a hit
Granted Sannolikheten att Fusobacterium necrophorum är relaterad till faryngotonsillit hos patienter i primärvården – en systematisk litteraturöversikt med metaanalys
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUSA-P-872381
Forskarveckor, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Bakgrund: Det är vanligt att patienter söker för faryngotonsillit (halsont) i primärvården. De flesta fall orsakas av olika virus eller grupp A Streptokocker. Studier visar dock att det framförallt hos unga vuxna ofta förekommer fynd av Fusobacterium necrophorum (FN), både hos patienter som söker för faryngotonsillit men också hos friska kontroller. FN kan leda till den potentiellt ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/872381
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Rationell antibiotikaanvändning: en kvalitativ studie av möjligheter och hinder i primärvård
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-890751
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund: Den alltmer ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att möta detta hot krävs en rationell användning av antibiotika. Idag saknas tillräcklig kunskap kring vilka faktorer vårdcentraler själva anser bidra till att de uppnår, eller inte uppnår, en rationell antibiotikaförskrivning. Frågeställning: Vilka gemensamma ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/890751
uct:1490 gave a hit
Awaiting decision The perspective of users and peer-supported Internet Mediated psychological treatment for Adults with anxiety in Primary and Psychiatric care
Linnea Nissling, Närhälsan Södra Älvsborg, VGFOUREG-929583
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Internet-based CBT-treatment may be beneficial by providing greater accessibility, lower costs, potential for rapid dissemination and by reaching out to patients who would otherwise not seek care due to stigmatization of psychiatric care (O´Dea, Calear & Perry, 2015). The effect of iCBT for adults with anxiety is well-known, but drop-out from treatment is usally high (Eriksson et al., 2017; ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/929583
uct:1490 gave a hit
Granted I vilken utsträckning kan Centorkriterier bedömas vid digitala vårdkontakter?
Patrycja Woldan-Gradalska, VGFOUSA-931401
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Bakgrund: Idag vet man inte om Centorkriterier kan bedömas tillförlitligt vid digitala vårdkontakter. Det är viktigt att ta reda på denna kunskap eftersom halsont är en vanlig sökorsak vid digitala vårdkontakter och då bedömning av antal uppfyllda Centorkriterier är avgörande för den fortsatta handläggningen. Primärt syfte: Att jämföra överrensstämmelsen mellan bedömning av ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/931401
uct:1490 gave a hit
Awaiting decision I vilken utsträckning kan Centorkriterier bedömas vid digitala vårdkontakter?
Patrycja Woldan-Gradalska, VGFOUREG-931402
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Ny ansökan, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Idag vet man inte om Centorkriterier kan bedömas tillförlitligt vid digitala vårdkontakter. Det är viktigt att ta reda på denna kunskap eftersom halsont är en vanlig sökorsak vid digitala vårdkontakter och då bedömning av antal uppfyllda Centorkriterier är avgörande för den fortsatta handläggningen. Primärt syfte: Att jämföra överrensstämmelsen mellan bedömning av ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/931402
uct:1490 gave a hit
Review in progress Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, VGFOUREG-931633
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera Antimicrobial Stewerdship Programs (ASP), vars syfte är att minska onödig antibiotikaanvändning. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste orsakernas till antibiotikaförskrivning i primärvård. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/931633
uct:1490 gave a hit
Review in progress Framtagande och utvärdering av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre – en randomiserad kontrollerad studie
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-932013
Projektmedel - Regionala samarbetsprojekt Fortsättning, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera multifaktoriella interventioner med avsikt att minska onödig antibiotikaanvändning. Det är en påtaglig överförskrivning av urinvägsantibiotika till äldre eftersom ospecifika symtom som trötthet, oro och ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/932013
uct:1490 gave a hit
Review in progress Fenoximetylpenicillins påverkan på tarmens mikrobiota
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, VGFOUSKB-932868
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Bakgrund Fenoximetylpenicillin (penicillin V, PcV) är det antibiotikum som förskrivs mest i öppenvården. PcVs effekter på tarmfloran är inte tidigare undersökt vid modern dosering av PcV. Det finns ingen tidigare undersökning av hur PcV påverkar selektion av antibiotikaresistens i tarmens mikrobiota. Syfte Syftet med studien är att undersöka ekologiska störningar i tarmens ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/932868
uct:1490 gave a hit
The application is not correctly completed Diagnostik och behandling av luftvägsinfektioner i primärvården
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, ALFGBG-933786
ALFGBG- forskartjänster, ALF-medel Västra Götalandsregionen
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/933786
uct:1490 gave a hit
Completed Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 205
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/205
uct:1490 gave a hit
Completed Att undersöka om bakterier (streptokocker) finns i svalget hos patienter som söker för misstänkt halsfluss. Vilka patienter skall testas?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 269
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Det finns olika åsikter om när man skall testa för förekomst av streptokocker (halsflussbakterier) i halsen. En del menar att om det finns övertygande tecken på bakterieorsak kan man skriva ut antibiotika direkt utan att testa om streptokocker finns hos patienten. Andra menar att man alltid skall testa för förekomst av bakterier innan antibiotika skrivs ut. Vem har rätt? Genom att väga ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/269
uct:1490 gave a hit
Completed Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 322
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Urinvägsinfektioner är den vanligaste förekommande infektionen bland individer på ett äldreboende. En korrekt diagnostik är av stort värde för att undvika onödiga antibiotikabehandlingar. Att analysera urinstickor är oftast den första laboratorieundersökning man utför då man letar efter bakterier i urinen. Urinstickors diagnostiska värde har oftast utvärderats på vuxna i ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/322
uct:1490 gave a hit
Completed Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 3745
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Avhandlingen avser forskning kring bakterier i urinen, diagnostiska metoder och diffusa symtom bland vårdtagare på äldreboenden. Syftet var att svara på följande frågeställningar: Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland patienter på äldreboenden? Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen? Kan interleukin-6 ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/3745
uct:1490 gave a hit
Completed Strategier för att säkerställa och förbättra kvaliteten på vårdcentraler - en studie av effekterna av ett strukturerat patientsorteringssystem och en sjukvårdsreform.
Andy Maun, Division of General Practice, Institute for Quality Management and Social Medicine, University Medic, 65821
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Svensk primärvård står inför ett växande krav på kvalitet och tillgänglighet från en åldrande befolkning, medan bristen på allmänläkare ökar och brister i vårdprocesser kvarstår. Initiativ på olika nivåer försöker åstadkomma en förbättring av kvalitet och kapacitet, men lyckas inte alltid uppnå de avsedda resultaten. Syfte: Denna avhandling studerar effekterna av ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/65821
uct:1490 gave a hit
Completed Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 72491
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bland vårdtagare på äldreboenden är icke urinvägsspecifika allmänsymtom som trötthet, oro, förvirring, aggressivitet och nedsatt aptit vanligt förekommande. Samtidigt är det mycket vanligt med asymtomatisk bakteriuri (ABU). Ofta resulterar detta i antibiotikabehandlingar med tveksamt värde på grund av den diagnostiska osäkerhet som föreligger. Den höga förekomsten av bakterier i ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/72491
uct:1490 gave a hit
Completed En kartläggning av hur diagnostiska metoder används vid akut media otit inom Primärvård.
Chrysoula Eirini Papachristodoulou, Vårdcentralen Högsbo Närhälsan, 86181
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Vid diagnostik av akut mellanöroninflammation kan man använda sig av ett flertal olika undersökningsmetoder och diagnostiska instrument. Vissa av dessa metoder har en betydligt bättre diagnostisk träffsäkerhet men dessa metoder kräver också träning och praktiskt handlag. Användning av olika diagnostiska metoder vid akut mellanöroninflammation skiljer sig åt mellan olika länder och ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/86181
uct:1490 gave a hit
Completed D-vitaminbrist var vanligt förekommande bland vårdtagare på svenska äldreboenden och associerat med demens: en tvärsnittstudie av 545 svenska vårdtagare på äldreboenden.
Rebeka Arnljots, Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås, 92001
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Vitamin D spelar en central roll för vår hälsa. Individer på äldreboenden har ofta ett bristfälligt nutritionsstatus och vistas dessutom sällan ute i solen. Detta utgör en betydande risk för att utveckla brist på vitamin D. Tidigare har det saknats kunskap kring hur vanligt det är med D-vitaminbrist på svenska äldreboenden. Studiens syfte var att undersöka hur vanligt det är med ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/92001
uct:1490 gave a hit
Completed Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 93881
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier är ett tilltagande problem inom sjukvården. Äldreboenden utgör en riskmiljö för att antibiotikaresistenta bakterier selekteras fram genom att antibiotikaanvändningen är hög samtidigt som det finns en påtaglig risk att antibiotikaresistenta bakterier sprids mellan vårdtagare på äldreboenden. Eftersom urinvägsinfektioner är den ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/93881
uct:1490 gave a hit
Not updated Finns ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?
Rebeka Arnljots, Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås, 103601
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
D-vitaminbrist, bakterier i urinen och urinvägsinfektioner är vanligt bland människor på äldreboenden. Tidigare forskning har visat att D-vitamin inte bara är viktigt för immunförsvaret utan även för urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Därför är det viktigt att undersöka om det är vanligare med bakterier i urinen bland individer med låga D-vitaminnivåer. Blodprov och ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/103601
uct:1490 gave a hit
Completed I vilken utsträckning förskrivs antibiotika till individer på äldreboenden och vilka faktorer samvarierar med denna förskrivning?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 116101
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Att bevara effektiva antibiotika är av största vikt för framtida hälso- och sjukvård. Detta förutsätter att antibiotika används på rätt sätt. Inför planering och prioritering av strategiska satsningar för att uppnå en rationell antibiotikaanvändning (Strama-arbete) är det viktigt att kartlägga i vilken utsträckning antibiotika används i olika sammanhang. Utifrån aktuell ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/116101
uct:1490 gave a hit
Published Vilket är sambandet mellan ospecifika symtom, urinvägsspecifika symtom, utfall av urinstickor och fynd av bakterier i urinen när patienter på äldreboenden undersöks?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 137071
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/137071
uct:1490 gave a hit
Completed Följsamhet till Läkemedelsverkets behandlingsrekommendationer för faryngotonsillit
Parminder Singh, Närhälsan Fristads Vårdcentral, 144561
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Faryngotonsillit är en av de vanligaste sökorsakerna i primärvården. Läkemedelsverket har sammanställt riktlinjer för diagnostik och behandling av faryngotonsillit i primärvård och Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) har tagit fram kvalitetsindikatorer för att utvärdera följsamhet till riktlinjer vid faryngotonsillit. Med ökande resistensutvecklingen mot ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/144561
uct:1490 gave a hit
Published CRP, agens och inflammatoriska markörer hos barn med luftvägsinfektion
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, 146421
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: När barn kommer till vårdcentralen på grund av luftvägsinfektion kontrolleras ibland C-reaktivt protein (CRP), även kallat snabbsänka. Det görs genom blodprov från ett stick i fingret. Lite är känt om CRP hos barn med luftvägsinfektioner i primärvården. Syfte: Studien syftar till att beskriva orsaker till barnens symtom, hur CRP förändras över tid vid infektion med ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/146421
uct:1490 gave a hit
Completed Antibiotika vid akut rinosinuit? -följs behandlingsrekommendationer samt föreligger det skillnad avseende antibiotikaförskrivning mellan vårdcentral och jourcentral?
Hilda Bergstrand, Allékliniken Sleipner, 157711
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: De flesta rinosinuiter, även de bakteriella, läker spontant utan antibiotika. Ändå är akut rinosinuit en av de vanligaste diagnoserna för vilken antibiotika förskrivs inom primärvården. Överförskrivning av antibiotika är idag ett stort problem både för den enskilda individen samt för samhället med resistensutveckling som följd. Syfte: Att ta reda på om man på en ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/157711
uct:1490 gave a hit
Completed Påverkas vårdkvalitet av vårdcentralens ägarform? En observationsstudie av patientupplevd kvalitet, receptförskrivningar och uppföljningsrutiner av privat och offentligt ägda vårdcentraler.
Andy Maun, Division of General Practice, Institute for Quality Management and Social Medicine, University Medic, 164251
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Background Primary healthcare in Sweden has undergone comprehensive reforms, including freedom of choice regarding provider, freedom of establishment and increased privatisation aiming to meet demands for quality and availability. In this system privately and publicly owned primary care centres with different business models (for-profit vs non-profit) coexist and compete for patients, which makes ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/164251
uct:1490 gave a hit
Published Gravida kvinnor med depression - tankar kring att använda antidepressiva mediciner under graviditet
Anna-Lena Wikstén, Närhälsan Lerum, 203371
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
I anslutning till graviditet är risken att insjukna i depression ökad, men att behandla med antidepressiva läkemedel under graviditet vållar en del frågor. Det har studerats ifall de vanligaste antidepressiva läkemedlen - selektiva seretoninåterupptagshämmare (SSRI) - kan skada barnet i magen. Slutsatsen är att graviditet inte är en kontraindikation för behandling. Man har sett i ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/203371
uct:1490 gave a hit
Completed Detektion av förmaksflimmer i primärvården med hjälp av tum-EKG
Firas Humood, Sörhaga vårdcentral, Alingsås, 203511
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Förmaksflimmer (FF) är den vanligaste takyarytmin. Sjukdomen är känd över hela världen med en prevalens kring 1-2 %. I Europa är det cirka 6 miljoner människor (ca 1%) som har FF. I Sverige är prevalensen 3 % i befolkningen äldre än 50 år. Förekomsten ökar med stigande ålder och är ca 1 % vid 50 års ålder och mer än 10 % vid 80 års ålder. Vid FF uppstår elektriska ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/203511
uct:1490 gave a hit
Not uppdated, final reminder Sinuskateter, ett alternativ till antibiotikabehandling vid akut rinosinuit?
Mubina Hasanova, Cityläkarna Borås, 203521
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Akut bihåleinflammation är en av de vanligaste orsakerna till antibiotikabehandling i primärvård. I denna studie kommer man att undersöka behandlingseffekten av en särskild näskateter som kan suga ut vätska och var från bihålorna vid akut bihåleinflammation. Behandlingseffekten kommer att jämföras med sedvanlig antibiotikabehandling. Om behandling med näskateter visar sig vara ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/203521
uct:1490 gave a hit
Completed Faryngotonsillit - Validering av primärvårdens tonsillitmodul samt utvärdering av följsamheten till behandlingsriktlinjer vid faryngotonsillit vid Capio Vårdcentral Mölndal
Kalle Forsberg, Capio Vårdcentral Mölndal, 205451
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika är ett växande problem i Sverige samt globalt. Studier har visat att dessa bakterier ökar i förekomst vid frekvent användning av antibiotika samt vid användning av så kallade bredspektrumantibiotika som är verksamma mot många olika bakterier samtidigt. I Sverige förskrivs drygt hälften av all antibiotika av läkare i primärvården. ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/205451
uct:1490 gave a hit
Completed Förekomsten av urinvägsinfektion, icke-urinvägsspecifika symtom och antibiotikabehandling på särskilt boende (sjukhem) i tropikerna
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, 205771
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Trots många orsaker, är en förändring i mentalt tillstånd på särskilt boende för äldre ofta betraktat som en urinvägsinfektion (UVI) med följande antibiotikabehandling. Detta har studerats i tempererat (Svenkt och liknande) klimat men inte i tropikerna. Antibiotika används flitigt i tropikerna med motiveringen att temperaturen och luftfuktigheten ger fler infektioner. Detta projekt ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/205771
uct:1490 gave a hit
Published Är antivirusläkemedel mot influensaliknande sjukdom effektivt ur ett kliniskt och ekonomiskt perspektiv? En randomiserad klinisk prövning i primärvård.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 210771
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Det är sällan antivirala läkemedel används vid behandling av influensa i svensk primärvård trots att behandlingsrekommendationer förordar användning till vissa grupper. Är rekommendationerna för frikostiga eller använder vi antivirala läkemedel alltför sällan? Här finns en kunskapslucka. I denna studie undersöker vi om tillägg av antiviral behandling till "bästa vanliga ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/210771
uct:1490 gave a hit
Published En randomiserad studie av 5 och 10 dygns behandling med fenoximetylpenicillin vid streptokockorsakad faryngotonsillit. Kan behandlingstiden och totala antibiotikaexponeringen reduceras?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 210781
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Halsfluss är en av de vanligaste infektionsdiagnoserna i svensk primärvård. Idag ges fenoximetylpenicillin (PcV) 1g x 3 i 10 dagar vid behandling av halsfluss. Mycket talar för att det skulle gå att korta denna behandlingstid. En kortare behandlingstid skulle innebära en lägre antibiotikaexponering vilket förväntas ge en lägre risk för biverkningar och ekologiska störningar i den ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/210781
uct:1490 gave a hit
Completed Fekalt kalprotektin i primärvården: Kan standardiserat provtagningsförfarande minska variabiliteten hos IBS patienter?
Tommy Symreng, Gråbo VC, 215661
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Analys av f-kalprotektin är ett prov som används i primärvården vid utredning av oklara tarmsymtom. Hos patienter som uppfyller IBS-kriterierna stärker ett normalt F-kalprotektin sannolikheten för IBS. Trots att testet använts flera år saknas kunskap om provtagningsmetoden påverkar variabiliteten för resultatet. Syftet med studien var att bedöma variabiliteteten av f-kalprotektin hos ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/215661
uct:1490 gave a hit
Completed Borreliaserologi på vårdcentral - följs rekommendationerna?
Maria Kylemark, Närhälsan Stora Höga vårdcentral, 217731
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Syftet med studien var att undersöka hur Läkemedelsverkets rekommendationer kring när det är indicerat att kontrollera borreliaserologi har följts på Närhälsan Stora Höga vårdcentral i Västra Götaland. Fanns det någon skillnad mellan följsamhet till riktlinjerna beroende på läkarens utbildningsgrad och kön, patientens kön och vilken sorts borreliainfektion som utreds? ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/217731
uct:1490 gave a hit
Published Märkning i journalen mot penicillinöverkänslighet – en pilotstudie om förekomst och kvalitet i primärvården
Petter Jacobssson, Ugglans Vårdcentral Fredriksdal, 217981
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Studier har visat att 90 % av de patienter vars journaler varit märkta med varning för överkänslighet mot penicillin efter testning kunde använda penicillin utan risk igen. Detta är positivt eftersom de som har en överkänslighet får använda andra antibiotikagrupper vilket driver resistensutveckling, ökar riskerna för vårdrelaterade infektioner, biverkningar och ger risk ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/217981
uct:1490 gave a hit
Published Fekala markörer vid IBS: Utvärdering av provtagningsförfarandet vid analys av fekalt kalprotektin samt bedömning av nya markörer.
Anders Lasson, Med klin, Borås Lasarett, 218351
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Kalprotektin, ett protein som fr a finns i vita blodkroppar frisätts vid inflammation. Analys av fekalt kalprotektin har blivit rutin vid utredning av oklara mag-tarm symptom och vid handläggning av patienter med känd kronisk inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Således används testet inom såväl primärvård som specialistvård. Med få undantag baseras dagens kunskap på studier utförda ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/218351
uct:1490 gave a hit
Published Fenoximetylpenicillins påverkan på tarmens mikrobiota
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, 218471
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Fenoximetylpenicillin (penicillin V, PcV) är det enskilda antibiotika som förskrivs mest i primärvården. All antibiotikabehandling medför ekologiska störningar i den normala bakteriefloran. Det har antagits att PcV påverkar tarmfloran i mindre utsträckning jämfört med andra antibiotika som har ett bredare antibakteriellt spektrum. Det saknas idag kunskap om vilken effekt PcV ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/218471
uct:1490 gave a hit
Completed Detektion av luftvägsvirus med PCR (polymerase chain reaction) hos symtomfria vuxna - en prospektiv multicenterstudie
Nicklas Sundell, Infektionskliniken Östra sjukhuset, 223971
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Möjligheterna till multiplex PCR (polymerase chain reaction) på luftvägssekret har ökat vilket skapat utrymme för snabbare diagnostik av luftvägspatogener såsom t ex Influensavirus. I den kliniska vardagen kallas ofta denna analysmetod för ”luftvägsblock”. På Virologen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset analyseras inskickade luftvägsblock rutinmässigt för sexton olika virus ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/223971
uct:1490 gave a hit
Not updated Är ospecifika symtom bland vårdtagare på äldreboenden associerat med D-vitaminbrist?
Rebeka Arnljots, Närhälsan Heimdal Vårdcentral Borås, 224251
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Ospecifika besvär som trötthet, oro och förvirring är vanligt bland vårdtagare på äldreboenden. Dessa besvär misstolkas ofta som urinvägsinfektion med onödig antibiotikaanvändning som följd. Därför är det viktigt att studera andra möjliga orsaker till dessa besvär. D-vitaminbrist kan vara kopplat till nedsatta kognitiva funktioner, vilket skulle kunna leda till ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/224251
uct:1490 gave a hit
Completed Polymyalgia reumatika - sänka upp eller sänka ner.
Marko Jakobsson, Allekliniken Sleipner, 226611
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Polymyalgia reumatika (PMR) är en vanlig inflammatorisk systemsjukdom som behandlas med kortison vilket har potentiellt allvarliga bieffekter. Sänkningsreaktionen (SR) kan vägleda i diagnostiken men det finns ingen konsensus avseende var gränsen för förhöjd SR skall ligga för att stödja diagnosen, dessutom har en viss andel av patienterna som drabbas av PMR normal SR. Syfte ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/226611
uct:1490 gave a hit
Published Rationell antibiotikaanvändning i primärvården i Västra Götaland – utvärdering av ett systematiskt förändringsarbete under fyra år
Christina Åhrén, Strama, Enhet patientsäkerhet, Koncernkontoret, Västra Götalandsregio, 227091
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Den allt ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att möta detta hot krävs en rationell antibiotikaanvändning. Betydelsen av att införa så kallade ”antibiotic stewardship program” (ASP) för att öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna blir allt tydligare. Erfarenheter av ASP inom primärvård är begränsade, inte minst ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/227091
uct:1490 gave a hit
Ongoing revision Validering av primärvårdens tonsillitmodul vid användning med Asynja Visph samt en interventionsstudie för att förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av faryngotonsillit på Närhälsan Vårgårda
Ilyas Jaghoori, Närhälsan Vårgårda, 227251
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Faryngotonsillit är en av de vanligaste orsakerna till antibiotikaförskrivning i primärvård. Följsamheten till riktlinjer avseende diagnostik och behandling vid faryngotonsillit är ofta dålig varför en väl definierad och återupprepningsbar intervention behöver utvecklas och utvärderas vetenskapligt för att avgöra om interventionen har effekt. Tonsillitmodulen i medrave4 ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/227251
uct:1490 gave a hit
Published Randomiserad kontrollerad studie för att undersöka om intervention på vårdcentraler kan förbättra följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling vid faryngotonsillit
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, 240231
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen

Projektsammanfattning

Bakgrund: För att uppnå en rationell användning av antibiotika och bromsa utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att utveckla och vetenskapligt utvärdera Antimicrobial Stewerdship Programs (ASP), vars syfte är att minska onödig antibiotikaanvändning. Faryngotonsillit (halsfluss) är en av de vanligaste orsakernas till ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/240231
uct:1490 gave a hit
Published Doktorandprojekt: Luftvägsinfektioner – diagnostik, behandling och komplikationer
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, 242701
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Luftvägsinfektioner med symtom som ont i halsen eller hosta är bland de vanligaste anledningarna att uppsöka läkare i primärvården. I denna patientgrupp finns en stor andel självläkande och ofarliga infektioner. Att i sådana fall undvika onödig antibiotikaanvändning är viktigt med tanke på den växande resistensproblematiken. Samtidigt finns allvarliga och potentiellt livshotande ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/242701
uct:1490 gave a hit
Published Distriktsläkares uppfattning om relevansen av att påvisa olika bakterier hos patienter som söker för ont i halsen
Ronny Gunnarsson, FoU Centrum Boras, Sweden, 245261
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen

Bakgrund

Halsont är en vanlig åkomma där etiologin kan vara såväl viral som bakteriell. Centorkriterierna är en av flera bedömningsalgoritmer som hjälper behandlande läkare att skilja mellan viral och bakteriell etiologi och vägleda kring behovet av antibiotikabehandling. Det finns andra bedömningsalgoritmer men många gånger tycks läkare inte följa någon existerande ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/245261
uct:1490 gave a hit
Published ALICE - kvalitativ substudie kring upplevelsen av att delta i en randomiserad klinisk prövning vid influensa
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 245991
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Det behövs mer kunskap kring patienters och läkares erfarenheter och upplevelser av processen kring samtycke och inklusion i randomiserade kliniska prövningar när patienten samtidigt är akut sjuk i en infektionssjukdom. Syfte: Att ta reda på patienters upplevelse av att, samtidigt som de har feber och ett påverkat allmäntillstånd, behöva läsa skriftlig patientinformation och ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/245991
uct:1490 gave a hit
Published ALICE - substudie kring CRP vid influensaliknande sjukdom
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 246001
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Vid influensaliknande sjukdom är det svårt att kliniskt skilja mellan influensavirus och andra virus som orsak till infektionen. Det behövs bättre kunskap kring vilka som eventuellt har nytta av antiviral behandling. Syfte: Att undersöka om koncentration av C-reaktivt protein (CRP) skiljer sig åt mellan olika agens som orsakar influensaliknande symtom. Att undersöka om CRP är associerat ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/246001
uct:1490 gave a hit
Published Framtagande av en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 246351
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Hälften av alla antibiotikarecept till patienter över 85 år avser preparat som används vid urinvägsinfektion (UVI). Ospecifika symtom som trötthet, oro och förvirring, utan samtidiga symtom från urinvägarna, misstolkas ofta som UVI hos äldre. Syfte: Att identifierade faktorer som bidrar till beslut om att förskriva urinvägsantibiotika och integrera dessa faktorer i en ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/246351
uct:1490 gave a hit
Published Randomiserad klinisk prövning för att utvärdera en nyutvecklad multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 246361
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Det finns en betydande överförskrivning av urinvägsantibiotika till äldre människor. Denna studie föregås av ett projekt där vi tar fram en multifaktoriell intervention för att öka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av urinvägsinfektioner hos äldre. Frågeställningar: Kan den nyutvecklade multifaktoriella interventionen leda till minskad användning ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/246361
uct:1490 gave a hit
Published Randomiserad klinisk läkemedelsprövning med avseende på säkerhet och effekt vid profylaktisk behandling med metenaminhippurat hos äldre kvinnor med återkommande urinvägsinfektion
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 246371
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Återkommande urinvägsinfektioner (UVI) är vanligt hos äldre vilket bidrar till den höga användningen av urinvägsantibiotika till äldre. Det finns ett svagt men otillräckligt vetenskapligt stöd för att pröva metenaminhippurat som förebyggande behandling. Metenaminhippurat är inte ett antibiotikum. Frågeställningar: Kan metenaminhippurat minska behovet av ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/246371
uct:1490 gave a hit
Published Komplikationsuppföljning efter akut cystit hos män.
Egill Snaebjörnsson Arnljots, Närhälsan Fristad vårdcentral, 246381
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Urinvägsinfektion (UVI) drabbar ca 8000 män/år bara i Västra Götaland. Behandlingsalternativen blir allt färre på grund av accentuerande resistensutveckling hos våra vanligaste urinvägspatogener för traditionellt använda antibiotika till män. Nya behandlingsstrategier för att behandla akut cystit hos män sjösattes 2013, med samma primära behandlingsalternativ som för ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/246381
uct:1490 gave a hit
Published Hur handläggs pneumoni i primärvård i Västra Götalandsregionen?
Adina Alexandra Mocanu, Heimdal Vårdcentral, 248661
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Pneumoni är en inflammation i lungvävnaden som vanligtvis är orsakad av en infektion. I många fall ställs diagnosen pneumoni kliniskt. Kontroll av vitalparametrar är viktig för att särskilja pneumoni mot akut bronkit där antibiotikabehandling saknar effekt . Det är oklart i vilken utsträckning man registrerar vitalparametrar som ligger till grund för att ställa diagnosen ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/248661
uct:1490 gave a hit
Completed I vilken utsträckning följer utlandsutbildade läkare på Närhälsan Fristad utbildningsvårdcentral riktlinjer för diagnostik och behandling av akut öroninflammation?
Szabolcs Szilagyi, Närhälsan Fristad, 249211
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund Akut mediaotit (AOM) är en av primärvårdens vanligaste infektionsdiagnoser. För att uppnå en rationell antibiotikaanvändning och minska risken för selektion av antibiotikaresistenta bakterier är det viktigt att inte använda antibiotika i onödan. Syfte Syftet var att undersöka följsamhet till riktlinjer för diagnostik och behandling av AOM bland utlandsutbildade läkare som ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/249211
uct:1490 gave a hit
Published Rationell antibiotikaanvändning: en kvalitativ studie av möjligheter och hinder i primärvård
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 254171
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Den alltmer ökande andelen resistenta bakterier utgör ett av de främsta hoten mot vår framtida hälsa. För att möta detta hot krävs en rationell användning av antibiotika. Idag saknas tillräcklig kunskap kring vilka faktorer vårdcentraler själva anser bidra till att de uppnår, eller inte uppnår, en rationell antibiotikaförskrivning. Frågeställning: Vilka gemensamma ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/254171
uct:1490 gave a hit
Not updated Sannolikheten att Fusobacterium necrophorum är relaterad till faryngotonsillit hos patienter i primärvården – en systematisk litteraturöversikt med metaanalys
Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, 254661
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Det är vanligt att patienter söker för halsont i primärvården. De flesta fall orsakas av olika virus ibland någon bakterie (t ex grupp A Streptokocker). Studier visar att det framförallt hos unga vuxna finns en bakterie som heter Fusobacterium necrophorum (FN) i svalget, både hos patienter som söker för halsont och hos friska. FN kan leda till den potentiellt livshotande ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/254661
uct:1490 gave a hit
Published Pneumoni i primärvård
- hur används vitalparametrarna för svårighetsbedömning?

Stefan Malmberg, HälsoBrunnen Vårdcentral, 261821
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Pneumoni (lunginflammation) är en potentiellt livshotande infektion. Mildare svårighetsgrad handläggs inom primärvården med antibiotikabehandling i hemmet. Korrekt och välgrundad bedömning av svårighetsgrad är viktig för val av vårdnivå. Det finns validerade verktyg för bedömning av svårighetsgrad vid pneumoni. Syfte: Att undersöka handläggning och bedömning av ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/261821
uct:1490 gave a hit
Published Interbedömar-reliabilitet av Centorkriterier vid digitala och fysiska läkarbesök
En substudie avseende olika åldersgrupper

Eva-Maria Fuchs, Närhälsan, 271011
FoU i Sverige
Projektet är del av ett större projekt vars övergripande syfte är att jämföra överensstämmelse mellan bedömning av Centorkriterier vid digitalt respektive fysiskt läkarbesök. Substudien handlar om att att undersöka om bedömningen av Centorkriterier är likvärdig vid digitala och fysiska besök inom olika åldersgrupper.
www.researchweb.org/is/vgr/project/271011
uct:1490 gave a hit
Published Hur lika värderar ST-läkare i allmänmedicin centorkriterierna?
Martin Franzelius, VC Kusten, 271261
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Här ska jag skriva nåt
www.researchweb.org/is/vgr/project/271261
uct:1490 gave a hit
Published Hur patienter med ont i halsen upplever undersökning via digital vård jämfört med vanligt läkarbesök
Frida Liljegren, Närhälsan Krokslätt Vårdcentral, 271311
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Efterfrågan och tillgången till digital vård ökar. Generellt har patienter en positiv upplevelse av digital vård. Det finns dock inga tidigare studier som jämför patientens upplevelse av ett digitalt besök jämfört med ett fysiskt besök för en och samma sökorsak. Syftet med denna studie är att undersöka hur patienter med halsont upplever det att bli undersökt digitalt jämfört med ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/271311
uct:1490 gave a hit
Published I vilken utsträckning kan Centorkriterier bedömas vid digitala vårdkontakter?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 272561
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Idag vet man inte om Centorkriterier kan bedömas tillförlitligt vid digitala vårdkontakter. Det är viktigt att ta reda på denna kunskap eftersom halsont är en vanlig sökorsak vid digitala vårdkontakter och då bedömning av antal uppfyllda Centorkriterier är avgörande för den fortsatta handläggningen. Primärt syfte: Att jämföra överrensstämmelsen mellan bedömning av ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/272561
uct:1490 gave a hit
Published Interbedömar-reliabilitet av Centorkriterier vid digitala och fysiska läkarbesök. En substudie avseende olika åldersgrupper
Eva-Maria Fuchs, Närhälsan, 272697
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Projektet är del av ett större projekt vars övergripande syfte är att jämföra överensstämmelse mellan bedömning av Centorkriterier, d v s kliniska kriterier som används för att bedöma sannolikheten för halsfluss, vid digitalt respektive fysiskt läkarbesök. Centorkriterier är: Feber mer än 38,5 grader, svullna och belagda tonsiller, frånvaro av hosta, ömmande och svullna ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/272697
uct:1490 gave a hit
Published VC Sandared
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 24071
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
www.researchweb.org/is/vgr/document/24071
uct:1490 gave a hit
Published FoU-enheten Södra Älvsborg. Vårdcentralen Sandared.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 88831
FoU-rådet i Södra Älvsborg
www.researchweb.org/is/vgr/document/88831
uct:1490 gave a hit
Published Pär-Daniel
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 136911
Informationsdokument, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
www.researchweb.org/is/vgr/document/136911
uct:1490 gave a hit
Published Om Pär-Daniel Sundvall
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., 153831
FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Distriktsläkare/specialist i allmänmedicin med FoU-strategisk inriktning: Pär-Daniel Sundvall, med. dr. E-post: Pär-Daniel Sundvall. Mobil: 0722-50 61 96. Pär-Daniels forskningsintresse omfattar diagnostik och optimal handläggning av vanliga infektioner inom primärvård med fokus på antibiotikasparande strategier. Pär-Daniel arbetar även i Regionala Strama Västra Götaland med frågor ...
www.researchweb.org/is/vgr/document/153831
uct:1490 gave a hit
Not updated Urinary Tract Infection in Australian Nursing Home Residents
Sean Mayne, Cairns Hospital, 157941
Project database (current and completed), James Cook University
Despite numerous causes, a change in mental state of a nursing home resident is often attributed a urinary tract infection (UTI). This project aims to quantify the prevalence of treated UTI, its non-specific symptoms and factors leading to treatment, in nursing home residents in tropical Australia.
www.researchweb.org/is/vgr/document/157941
uct:1490 gave a hit
  Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland.
User account,
Sven Eriksonsplatsen 4 503 38 Borås 072-250 61 96
www.researchweb.org/is/vgr/user/1490
uct:1490 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/search/lpr?search=uct%3A1490&page=-1