Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 168 hits in 0.86 seconds

Search result

hits per page: 10 | 20 | • 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted and completed Grundläggande forskningsmetodik 5p
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-1684
Utbildningsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Kursgivare: Avdelningen för allmänmedicin, Göteborgs Universitet, Kurskod: MFM 100, Antal poäng: 5,Kursen syftar till att ge sådana grundläggande kunskaper i forskningsmetodik, att den studerande efter kursgenomgång kan genomföra litteratursökningar, ta del av andras vetenskapliga arbeten samt kunna planera och förbereda enklare vetenskapliga studier. Kursens innehåller: *Medicinsk ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/1684
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Vilket är sambandet mellan bakteriefynd och manuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor när patienter på äldreboenden undersöks?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-5831
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Förekomst av bakteriuri hos äldre utan symptom försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symptom orsakas av urinvägsinfektion eller ej. Detta är ett speciellt stort problem vid diffusa symptom som kan ha många andra orsaker än urinvägsinfektion. På äldreboenden leder detta ofta till antibiotikakurer vars värde är tveksamt. Vid handläggningen av dessa frågeställningar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/5831
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-5865
Predoktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Förekomst av bakterier i urinen hos äldre utan symptom försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symptom orsakas av urinvägsinfektion eller ej. Detta är ett speciellt stort problem vid diffusa symptom som kan ha många andra orsaker än urinvägsinfektion, exempelvis nytillkommen eller ökad oro, trötthet, förvirring/oklarhet, agitation/ilska samt personlighetsförändring. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/5865
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-9072
Predoktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Asymtomatisk bakteriuri hos äldre försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symtom orsakas av urinvägsinfektion eller ej. Detta är ett speciellt stort problem vid diffusa symtom som kan ha många andra orsaker än UVI, exempelvis oro, trötthet, förvirring, agitation och personlighetsförändring. På äldreboenden leder detta ofta till antibiotikabehandlingar vars värde är ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/9072
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-9789
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Förekomst av bakterier i urinen hos äldre utan symptom försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symptom orsakas av urinvägsinfektion eller ej. Detta är ett speciellt stort problem vid diffusa symptom som kan ha många andra orsaker än urinvägsinfektion, exempelvis nytillkommen eller ökad oro, trötthet, förvirring/oklarhet, agitation/ilska samt personlighetsförändring. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/9789
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Vilket är sambandet mellan bakteriefynd och manuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor när patienter på äldreboenden undersöks.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-9937
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Tidigare forskning ger motsägelsefulla resultat när det gäller nyttan av urinstickor. För patienter på äldreboenden är detta nästan inte alls studerat. Syftet med denna studie är att beräkna sensitivitet, specificitet, positivt prediktivt värde och negativt prediktivt värde för att hitta bakterier i urinen hos patienter på äldreboenden med hjälp av urinstickor. Samtidigt skall en ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/9937
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Orsakas diffusa symptom hos patienter på äldreboenden av urinvägsinfektion?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-12741
Predoktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Asymtomatisk bakteriuri hos äldre försvårar diagnostiken när man vill veta om ett nytt symtom orsakas av urinvägsinfektion eller ej. Detta är ett speciellt stort problem vid diffusa symtom som kan ha många andra orsaker, exempelvis oro, trötthet, förvirring, agitation och personlighetsförändring. På äldreboenden leder detta ofta till antibiotikabehandlingar vars värde är tveksamt. ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/12741
uct:1490 gave a hit
Rejected Detection of bacteriuria by dipstick among residents of nursing homes for the elderly - visual reading compared to dipstick analyser.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-13571
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Detta manuskript är ämnat för en internationell vetenskaplig tidskrift. Manuskriptet beskriver vilken nytta man har av urinstickor på det klientel som bor på ett äldreboende, när man vill ta reda på om det finns bakterier i urinen eller inte. Vidare redovisas om det föreligger någon kliniskt relevant skillnad eller inte mellan visuellt respektive maskinellt avlästa urinstickor, då ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/13571
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Detection of bacteriuria by dipstick among residents of nursing homes for the elderly - visual reading compared to dipstick analyser.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-13721
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Detta manuskript är ämnat för en internationell vetenskaplig tidskrift och manuskriptet är skrivet på engelska. Manuskriptet beskriver vilken nytta man har av urinstickor på det klientel som bor på ett äldreboende, när man vill ta reda på om det finns bakterier i urinen eller inte. Vidare redovisas om det föreligger någon kliniskt relevant skillnad eller inte mellan visuellt ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/13721
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly in nursing homes
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-13924
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen avser forskning kring urinvägsinfektioner och diffusa symptom bland individer som bor på äldreboenden. Urinvägsinfektioner är den vanligaste bakteriella infektionen på ett äldreboende. Det är mycket få studier som undersökt vilken nytta man har av urinstickor då patienter på äldreboenden undersöks. Första delarbetet kommer att baseras på forskning kring ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/13924
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly in nursing homes.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-49801
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen avser forskning kring urinvägsinfektioner och diffusa symptom bland individer som bor på äldreboenden. Urinvägsinfektioner är den vanligaste bakteriella infektionen på ett äldreboende. Det är mycket få studier som undersökt vilken nytta man har av urinstickor då patienter på äldreboenden undersöks. Första delarbetet kommer att baseras på forskning kring ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/49801
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly in nursing homes.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-91571
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen avser forskning kring urinvägsinfektioner och diffusa symptom bland individer som bor på äldreboenden. Urinvägsinfektioner är den vanligaste bakteriella infektionen på ett äldreboende. Det är mycket få studier som undersökt vilken nytta man har av urinstickor då patienter på äldreboenden undersöks. Första delarbetet baseras på forskning kring dessa ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/91571
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Urine culture is of no use when determining etiology to diffuse symptoms among elderly residents: a cross-sectional study in 32 nursing homes
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-116651
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Detta manuskript är ämnat för en vetenskaplig tidskrift och är skrivet på engelska. Manuskriptet beskriver resultatet av den studie jag gjort angående diffusa symptom och dess eventuella relation till urinvägsinfektioner hos patienter på äldreboenden. Eftersom bakterier i urinen, utan att man har symptom av dessa, är mycket vanligt bland individer på äldreboenden är det svårt att ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/116651
uct:1490 gave a hit
Rejected Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-142671
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Det finns ett antal mer eller mindre diffusa symptom bland äldre som tillsammans med påvisad bakteriuri anses vara orsakade av en urinvägsinfektion. Detta leder i nuläget till många antibiotikabehandlingar. Det finns anledning att ifrågasätta denna praxis och sannolikt sker många antibiotikabehandlingar i onödan. Tidigare forskning har inte lyckats klarlägga detta varför man inte ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/142671
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-161721
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Det finns ett antal mer eller mindre diffusa symptom bland äldre som tillsammans med påvisad bakteriuri anses vara orsakade av en urinvägsinfektion. Detta leder i nuläget till många antibiotikabehandlingar. Det finns anledning att ifrågasätta denna praxis och sannolikt sker många antibiotikabehandlingar i onödan. Tidigare forskning har inte lyckats klarlägga detta varför man inte ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/161721
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly in nursing homes.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-161821
Doktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen avser forskning kring urinvägsinfektioner och diffusa symptom bland individer som bor på äldreboenden. Urinvägsinfektioner är den vanligaste bakteriella infektionen på ett äldreboende. Det är mycket få studier som undersökt vilken nytta man har av urinstickor då patienter på äldreboenden undersöks. Första delarbetet baseras på forskning kring dessa ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/161821
uct:1490 gave a hit
Granted Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., GLS-170641
1:1 Driftsanslag GLS, Göteborgs läkaresällskap
På äldreboenden är icke urinvägsspecifika allmänsymtom som trötthet, oro, förvirring, aggressivitet och nedsatt aptit vanligt förekommande. Samtidigt är det mycket vanligt med asymptomatisk bakteriuri (ABU). Ofta resulterar detta i antibiotikabehandlingar med tveksamt värde på grund av den diagnostiska osäkerhet som föreligger. Den höga förekomsten av bakterier i urinen hos äldre, ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/170641
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-174141
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
På äldreboenden är icke urinvägsspecifika allmänsymtom som trötthet, oro, förvirring, aggressivitet och nedsatt aptit vanligt förekommande. Samtidigt är det mycket vanligt med asymptomatisk bakteriuri (ABU). Ofta resulterar detta i antibiotikabehandlingar med tveksamt värde på grund av den diagnostiska osäkerhet som föreligger. Den höga förekomsten av bakterier i urinen hos äldre, ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/174141
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-185641
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier är ett tilltagande problem inom sjukvården. Äldreboenden utgör en riskmiljö för att antibiotikaresistenta bakterier selekteras fram genom att antibiotikaanvändningen är hög samtidigt som det finns en påtaglig risk att antibiotikaresistenta bakterier sprids mellan vårdtagare på äldreboenden. Eftersom urinvägsinfektioner är den ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/185641
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Urine culture doubtful in determining etiology of diffuse symptoms among elderly individuals: a cross-sectional study of 32 nursing homes
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-193661
Publiceringsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
På äldreboenden är det vanligt med ospecifika allmänsymtom som trötthet, oro, förvirring, aggressivitet eller en beskrivning av att individen på annat sätt inte är sig lik. Samtidigt är det mycket vanligt med asymptomatisk bakteriuri (ABU). Ofta resulterar detta i antibiotikabehandlingar med tveksamt värde på grund av den diagnostiska osäkerhet som föreligger. Manuskriptet redogör ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/193661
uct:1490 gave a hit
Rejected Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner, förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier och D-vitaminbrist bland individer på äldreboenden.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUREG-222231
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Bakgrund Den höga förekomsten av bakterier i urinen, utan att det ger symptom, gör att en urinodling i sig är ett alltför ospecifikt test för att vara användbart i kliniskt arbete på äldreboenden. Utifrån den diagnostiska osäkerheten behövs ett kompletterande test för att kunna avgöra om fynd av bakterier i urinen innebär ett harmlöst bärarskap eller om det rör sig om en ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/222231
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Hur vanligt förekommande är D-vitaminbrist bland individer på äldreboenden?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-238171
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Vitamin D spelar en central roll för vår hälsa. Individer på äldreboenden har ofta ett bristfälligt nutritionsstatus och vistas dessutom sällan ute i solen. Detta utgör en betydande risk för att utveckla brist på vitamin D. Idag saknas kunskap kring hur vanligt det är med D-vitaminbrist på svenska äldreboenden. Studiens primära syfte är att undersöka hur vanligt förekommande ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/238171
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Finns ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-265661
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
D-vitaminbrist, bakterier i urinen och urinvägsinfektioner är vanligt bland människor på äldreboenden. Tidigare forskning har visat att D-vitamin inte bara är viktigt för immunförsvaret utan även för urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Därför är det viktigt att undersöka om det är vanligare med bakterier i urinen bland individer med låga D-vitaminnivåer. Alla som bor på ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/265661
uct:1490 gave a hit
Granted and completed I vilken utsträckning förskrivs antibiotika till individer på äldreboenden och vilka faktorer samvarierar med denna förskrivning?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-317601
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Att bevara effektiva antibiotika är av största vikt för framtida hälso- och sjukvård. Detta förutsätter att antibiotika används på rätt sätt. Inför planering och prioritering av strategiska satsningar för att uppnå en rationell antibiotikaanvändning (Strama-arbete) är det viktigt att kartlägga i vilken utsträckning antibiotika används i olika sammanhang. Utifrån aktuell ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/317601
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-318381
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Äldreboenden utgör en riskmiljö för att resistenta bakterier selekteras fram och sedan sprids mellan vårdtagare eftersom antibiotikaanvändningen är hög. Idag vet man inte hur vanligt det är att patienter på svenska äldreboenden har resistenta bakterier i urinen. I denna studien har urinprov tagits från alla individer där detta är praktiskt möjligt på samtliga äldreboenden i ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/318381
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Stramamöte kontaktläkarutbildning
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-P-323671
Lokalbokning FoU-centrum, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
Stramamöte kontaktläkarutbildning. Bokat av Pär-Daniel Sundvall.
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/323671
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostiska aspekter på urinvägsinfektioner bland patienter på äldreboenden.
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-343271
Doktorandstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Den planerade avhandlingen avser forskning kring bakterier i urinen, diagnostiska metoder och diffusa symtom bland människor som bor på äldreboenden. På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Den ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/343271
uct:1490 gave a hit
Granted and completed I vilken utsträckning förskrivs antibiotika till individer på äldreboenden och vilka faktorer samvarierar med denna förskrivning?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-343371
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Äldre får betydligt mer antibiotika än yngre. Däremot vet man inte hur mycket antibiotika som används till människor på äldreboenden jämfört med hur mycket antibiotika som används till äldre som inte bor på äldreboenden. Studien kartlägger förskrivning av antibiotika till äldre samt vilka faktorer som korrelerar till denna förskrivning. Resultaten förväntas bidra med ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/343371
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-349661
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/349661
uct:1490 gave a hit
Granted and completed I vilken utsträckning förskrivs antibiotika till individer på äldreboenden och vilka faktorer samvarierar med denna förskrivning?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-379221
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Att bevara effektiva antibiotika är av största vikt för framtida hälso- och sjukvård. Detta förutsätter att antibiotika används på rätt sätt. För att utarbeta strategier för en rationell antibiotikaanvändning på äldreboenden är det viktigt att veta hur mycket antibiotika som används på äldreboenden och vilka faktorer som samvarierar med denna förskrivning. Utifrån aktuell ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/379221
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Still low level of antimicrobial resistance in urinary pathogens among Swedish nursing home residents with bacteriuria: a cross-sectional study comparing change in antimicrobial resistance from 2003 to 2012
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-392821
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Förekomsten av antibiotikaresistenta bakterier är ett tilltagande problem inom sjukvården. Äldreboenden utgör en riskmiljö för att antibiotikaresistenta bakterier selekteras fram genom att antibiotikaanvändningen är hög samtidigt som det finns en påtaglig risk att antibiotikaresistenta bakterier sprids mellan vårdtagare på äldreboenden. Eftersom urinvägsinfektioner är den ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/392821
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Interleukin-6 in the urine and dipstick analysis are related to bacteriuria but not to symptoms in elderly – a cross sectional study among 420 nursing home residents
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-392831
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Den diagnostiska osäkerheten resulterar ofta i antibiotikabehandlingar av tveksamt värde. En urinodling i sig är ett alltför ospecifikt test för att vara ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/392831
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Vilket är sambandet mellan ospecifika symtom, urinvägsspecifika symtom, utfall av urinstickor och fynd av bakterier i urinen när patienter på äldreboenden undersöks?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-396461
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
På äldreboenden har upp till hälften av de boende bakterier i urinen, utan att det ger några symtom och utan att det ska behandlas. Det gör det svårt att veta om ett nytt symtom är relaterat till bakterier i urinen eller inte. Är det nya symtomet orsakat av en urinvägsinfektion eller utgör bakterierna i urinen endast ett betydelselöst bifynd? Den diagnostiska osäkerheten resulterar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/396461
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly in nursing homes
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-417241
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Avhandlingen avser forskning kring bakterier i urinen, diagnostiska metoder och diffusa symtom bland individer på äldreboenden. Syftet är att svara på följande frågeställningar: Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden? Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen? Kan interleukin-6 ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/417241
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Antimicrobial resistance in urinary pathogens among Swedish nursing home residents remains low: a cross-sectional study comparing antimicrobial resistance from 2003 to 2012
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-422841
Publiceringsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Detta manuskript beskriver antibiotikaresistens bland urinvägspatogener på äldreboenden. Överlag var resistenssiffrorna låga och det hade inte skett någon ökning mellan 2003 och 2012. Antibiotikabehandlingar under den senaste månaden liksom sjukhusvistelse under de senaste sex månaderna var kopplade till högre resistenssiffror.
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/422841
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostic aspects of urinary tract infections among elderly residents of nursing homes
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-424261
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Avhandlingen avser forskning kring bakterier i urinen, diagnostiska metoder och diffusa symtom bland individer på äldreboenden. Syftet är att svara på följande frågeställningar: Hur väl kan urinstickor påvisa eller utesluta förekomst av bakterier i urinen bland individer på äldreboenden? Orsakas diffusa symtom hos patienter på äldreboenden av bakterier i urinen? Kan interleukin-6 ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/424261
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Förekomst av antibiotikaresistenta urinvägsbakterier bland individer på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-430201
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Denna studie har accepterats för muntlig presentation på 43rd Annual Scientific Meeting of SAPC (the Society for Academic Primary Care), 2014-07-09 till 07-11, Edinburgh. Studien handlar om antibiotikaresistens bland urinvägsbakterier på svenska äldreboenden. Överlag var resistenssiffrorna låga och det hade inte skett någon ökning mellan 2003 och 2012. Antibiotikabehandlingar under den ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/430201
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Interleukin-6 concentrations in the urine and dipstick analyses were related to bacteriuria but not symptoms in the elderly: a cross sectional study of 421 nursing home residents
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-463661
Publiceringsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Denna studie visade att det var lika vanligt med positiva urinodlingar bland de som har respektive inte har ospecifika symtom vilket talar för att ospecifika symtom inte orsakas av bakterier i urinen. De som hade positiva urinodlingar hade också högre koncentrationer av IL-6 i urinen. Däremot var det inte någon skillnad i IL-6 koncentrationer mellan vårdtagare med bakterier i urinen som ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/463661
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Diagnostik av misstänkta urinvägsinfektioner på äldreboenden
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-463671
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Denna studie har accepterats för muntlig presentation på 42nd NAPCRG Annual Meeting (North American Primary Care Research Group) den 21-25 november 2014 i New York. Studien visade att det var lika vanligt med positiva urinodlingar bland de som har respektive inte har ospecifika symtom vilket talar för att ospecifika symtom inte orsakas av bakterier i urinen. De som hade positiva urinodlingar ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/463671
uct:1490 gave a hit
Granted The Prevalence of Urinary Tract Infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-487581
JCU - CMD - Honours project proposal, James Cook University
Despite numerous causes, a change in mental state of a nursing home resident is often attributed a urinary tract infection (UTI). This project aims to quantify the prevalence of treated UTI, its non-specific symptoms and factors leading to treatment, in nursing home residents in tropical Australia.This project involves statistics (collection and analysis of numbers)
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/487581
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Kartläggning av arbetsmiljö i vården av patienter med bensår inom primärvård.
Jaroslaw Marczak, Omtanken, VGFOUSA-489011
Projektmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
En välorganiserad arbetsmiljö är viktig för ett välfungerande sjukvårdssystem. Kärnan är de anställda inom vård och omsorg som enligt den senaste socialförsäkringsrapport visar ökad sjukfrånvaro. Psykiska diagnoser dominerar och kvinnorna är överrepresenterade. Arbetsbördan i primärvården kan ha samband med denna utveckling där kunskap och skicklighet i komplexa medicinska ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/489011
uct:1490 gave a hit
Granted The Prevalence of Urinary Tract Infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-489161
Queensland Health, James Cook University
Despite numerous causes, a change in mental state of a nursing home resident is often attributed a urinary tract infection (UTI). This project aims to quantify the prevalence of treated UTI, its non-specific symptoms and factors leading to treatment, in nursing home residents in tropical Australia.This project involves statistics (collection and analysis of numbers)
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/489161
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Kartläggning av arbetsmiljö i vården av patienter med bensår inom primärvård.
Jaroslaw Marczak, Omtanken, VGFOUSA-494711
Etikprövningsmedel, FoU-rådet i Södra Älvsborg
En välorganiserad arbetsmiljö är viktig för ett välfungerande sjukvårdssystem. Kärnan är de anställda inom vård och omsorg som enligt den senaste socialförsäkringsrapport visar ökad sjukfrånvaro. Psykiska diagnoser dominerar och kvinnorna är överrepresenterade. Arbetsbördan i primärvården kan ha samband med denna utveckling där kunskap och skicklighet i komplexa medicinska ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/494711
uct:1490 gave a hit
Granted and completed The Prevalence of Urinary Tract Infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-507591
JCU - CMD - Honours project proposal, James Cook University
Despite numerous causes, a change in mental state of a nursing home resident is often attributed a urinary tract infection (UTI). This project aims to quantify the prevalence of treated UTI, its non-specific symptoms and factors leading to treatment, in nursing home residents in tropical Australia.This project involves statistics (collection and analysis of numbers)
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/507591
uct:1490 gave a hit
Rejected CRP hos barn med luftvägsinfektion i primärvården
Karin Rystedt, Södra Ryds vårdcentral, VGFOUSKB-517861
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Studien syftar till att kartlägga hur CRP varierar vid en luftvägsinfektion hos barn. Finns samvariation mellan högsta CRP-värde och faktorer som etiologiskt agens, typ av symtom, grad av symtom och ålder? Trots att detta inte är undersökt tidigare används CRP flitigt i primärvården vid bedömning av luftvägsinfektioner hos både barn och vuxna. Förväntad betydelse av studien är ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/517861
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Antibiotic use in the care home setting: a retrospective cohort study analysing routine data
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-545921
Publiceringsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
Äldre patienter får betydligt mer antibiotika än yngre. Däremot saknas kunskap om hur mycket antibiotika som används till individer på äldreboenden jämfört med äldre som inte bor på äldreboenden. I denna studien kartläggs förskrivning av antibiotika till äldre samt vilka faktorer som korrelerar till antibiotikaförskrivning med fokus på urinvägsantibiotika. Förskrivningen ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/545921
uct:1490 gave a hit
Granted The Prevalence of Urinary Tract Infection, Non-specific Symptoms and Antibiotic Treatment in Nursing Home Residents in an Australian Tropical Setting.
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-546051
JCU - CMD - Honours student report, James Cook University
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/546051
uct:1490 gave a hit
Granted The Association of Confusion and Urinary Tract Infection in the Elderly: A Systematic Review
Sean Mayne, Cairns Hospital, JCU-QLD-557361
JCU - CMD - Honours Miscellaneous, James Cook University
I plan for a thesis by publicationwww.researchweb.org/is/vgr/ansokan/557361
uct:1490 gave a hit
Granted and completed Finns det ett samband mellan D-vitaminbrist och bakterier i urinen?
Pär-Daniel Sundvall, Närhälsan, FoU-centrum Södra Älvsborg och Sandared vårdcentral. Även Strama Västra Götaland., VGFOUSA-562351
Presentationsstöd, FoU-rådet i Södra Älvsborg
D-vitaminbrist, bakterier i urinen och urinvägsinfektioner är vanligt bland människor på äldreboenden. Tidigare forskning har visat att D-vitamin inte bara är viktigt för immunförsvaret utan även för urinvägarnas lokala infektionsförsvar. Därför är det angeläget att undersöka om det är vanligare med bakterier i urinen bland individer med låga D-vitaminnivåer. Blodprov och ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/562351
uct:1490 gave a hit
Granted, reminder Kartläggning av arbetsmiljö i vården av patienter med bensår inom primärvård.
Jaroslaw Marczak, Omtanken, VGFOUSA-P-565501
Predoktorandstöd, FoU-centrum för primärvård och folktandvård Södra Älvsborg
En välorganiserad arbetsmiljö är viktig för ett välfungerande sjukvårdssystem. Kärnan är de anställda inom vård och omsorg som enligt den senaste socialförsäkringsrapport visar ökad sjukfrånvaro. Psykiska diagnoser dominerar och kvinnorna är överrepresenterade. Arbetsbördan i primärvården kan ha samband med denna utveckling där kunskap och skicklighet i komplexa medicinska ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/565501
uct:1490 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/search?search=uct%3A1490&listgroup=50&page=-1%E2%8A%82mit=1