Search information
information Search instruction

Enter one or more words that can appear in the title or summary of a document. If you leave the search field empty, all documents within chosen category will be displayed. Searches can be limited by terms.

Search always occurs from the beginning of a word if not otherwise selected (see: Advanced search alternatives).

Search gave 15 hits in 0.19 seconds

Search result

hits per page: 10 | • 20 | 50 | 100

sort by: number | title | author | status

Granted and completed Randomiserad kontrollerad studie över metoder att öka deltagande i Regionens organiserade cellprovskontroll (ROCK) och minska förekomsten av livmoderhalscancer
Björn Strander, Regionalt Cancercentrum Väst, VGFOUREG-27271
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Kvinnor som inte deltar i gynekologisk cellprovskontroll är en minoritet om 10% men står för största andelen av de som får livmoderhalscancer (cervixcancer). Över 50 000 kvinnor i Västra Götalandsregionen förefaller att ha uteblivit vid minst två omgångar inbjudningar (6 – 10 år). Vi vill testa två lovande strategier för att öka deltagandet. I en brett upplagd undersökning ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/27271
uct:8220 gave a hit
Granted RÖDROCK - Randomiserad kontrollerad studie över metoder att öka deltagande i Regionens organiserade cellprovskontroll och minska förekomsten av livmoderhalscancer
Björn Strander, Regionalt Cancercentrum Väst, GLS-41131
1:1 Driftsanslag GLS, Göteborgs läkaresällskap
Kvinnor som inte deltar i gynekologisk cellprovskontroll är en minoritet om 10% men står för största andelen av de som får livmoderhalscancer (cervixcancer). Över 50 000 kvinnor i Västra Götalandsregionen förefaller att ha uteblivit vid minst två omgångar inbjudningar (6 – 10 år). Vi vill testa två lovande strategier för att öka deltagandet. I en brett upplagd undersökning av ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/41131
uct:8220 gave a hit
Granted and completed RÖDROCK - Randomiserad kontrollerad studie över metoder att öka deltagande i Regionens organiserade cellprovskontroll och minska förekomsten av livmoderhalscancer
Björn Strander, Regionalt Cancercentrum Väst, VGFOUREG-72871
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Kvinnor som inte deltar i gynekologisk cellprovskontroll är en minoritet om 10% men står för största andelen av de som får livmoderhalscancer (cervixcancer) och framför allt av e som dör i sjukdomen. Över 50 000 kvinnor i Västra Götalandsregionen förefaller att ha uteblivit vid minst två omgångar inbjudningar (6 – 10 år). Vi testar två lovande strategier för att öka ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/72871
uct:8220 gave a hit
Rejected PYRHHUS - Psykologiska reaktioner på hemtest för Humant Papillomvirus
Björn Strander, Regionalt Cancercentrum Väst, VGFOUREG-81521
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Hemtest kan erbjudas för HPV-testning men inte för cellprovskontroll. Flera studier har kunnat visa att kvinnor som annars avstår från cellprovtagning i viss utsträckning kan låta testa sig med hemtest för HPV. De psykologiska biverkningarna av sådan intervention är däremot okända. Kvinnor som får besked på att de är bärare av högrisk-HPV känner ofta stor oro över den sexuella ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/81521
uct:8220 gave a hit
Granted and completed Telefonkontakt med kvinnor som inte kommer på cellprovskontroll - barnmorskors erfarenheter och upplevelser
Gudrun Broberg, Närhälsan Kansliet Långgatan 18 Skövde, VGFOUSKB-106941
Projektmedel, FoU-rådet i Skaraborg
Cervixcancer anses idag vara en sjukdom som kan förebyggas. Att inte delta i gynekologisk cellprovskontroll är den främsta riskfaktorn för att få cervixcancer. Kvinnor som inte deltar är en minoritet om 10% men utgör största andelen som får sjukdomen. Två strategier för att öka deltagandet i screeningprogrammet prövas just nu i Västra Götalands Regionen. Kvinnor som uteblivit ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/106941
uct:8220 gave a hit
Granted Kliniska, epidemiologiska och genetiska studier över faktorer som inverkar på kvinnlig reproduktiv hälsa

Clinical, epidemiological and genetic studies of factors influencing female reproductive health

Ian Milsom, Kvinnokliniken SU, ALFGBG-142621
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Urininkontinens (UI) och andra urinvägssymtom, oönskade graviditeter och missfall, sexuellt överförda infektioner (STI), t.ex. humant papillomavirus (HPV), som kan ge upphov till cervixcancer, är exempel på vanliga tillstånd som utgör ett allvarligt medicinskt och socialt handikapp för den drabbade och förorsakar samhället stora kostnader. I prospektiva longitudinella studier, studeras ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/142621
uct:8220 gave a hit
Granted and completed RÖDROCK - Randomiserad kontrollerad studie över metoder att öka deltagande i Regionens organiserade cellprovskontroll och minska förekomsten av livmoderhalscancer
Björn Strander, Regionalt Cancercentrum Väst, VGFOUREG-144831
Projektmedel, Regionala FoU-medel Västra Götalandsregionen
Kvinnor som inte deltar i gynekologisk cellprovskontroll är en minoritet om 10% men står för största andelen av de som får livmoderhalscancer (cervixcancer) och framför allt av e som dör i sjukdomen. Över 50 000 kvinnor i Västra Götalandsregionen förefaller att ha uteblivit vid minst två omgångar inbjudningar (6 – 10 år). Vi testar två lovande strategier för att öka deltagandet ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/144831
uct:8220 gave a hit
Granted, recipient of funds reported Kliniska, epidemiologiska och genetiska studier över faktorer som inverkar på kvinnlig reproduktiv hälsa
Clinical, epidemiological and genetic studies of factors influencing female reproductive health

Ian Milsom, Kvinnokliniken SU, ALFGBG-437791
ALFGBG- projektmedel, ALF-medel Västra Götalandsregionen
Urininkontinens (UI) och andra typer av bäckenbottendysfunktion (prolaps och fekalinkontinens) utgör ett allvarligt medicinskt och socialt handikapp för den drabbade och förorsakar samhället stora kostnader. Oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner (STI), t.ex. humant papillomavirus (HPV), som kan ge upphov till cervixcancer drabbar årligen tusentals kvinnor enbart i ...
www.researchweb.org/is/vgr/ansokan/437791
uct:8220 gave a hit
Completed RÖDROCK - Randomiserad kontrollerad studie över metoder att öka deltagande i Regionens organiserade cellprovskontroll (ROCK) och minska förekomsten av livmoderhalscancer
Björn Strander, Regionalt Cancercentrum Väst, 23861
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Sammanfattning Kvinnor som inte deltar i gynekologisk cellprovskontroll är en minoritet om 10% men står för största andelen av de som får livmoderhalscancer (cervixcancer). Över 50 000 kvinnor i Västra Götalandsregionen förefaller att ha uteblivit vid minst två omgångar inbjudningar (6 – 10 år). Vi vill testa två lovande strategier för att öka deltagandet. I en brett upplagd ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/23861
uct:8220 gave a hit
Completed Telefonkontakt med kvinnor som inte kommer på cellprovskontroll - barnmorskors erfarenheter och upplevelser
Gudrun Broberg, Närhälsan Kansliet Långgatan 18 Skövde, 45751
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Livmoderhalscancer anses idag vara en sjukdom som kan förebyggas. Att inte delta i gynekologisk cellprovskontroll är den främsta riskfaktorn för att få livmoderhalscancer. Kvinnor som inte deltar är en minoritet om 10% men utgör största andelen som får sjukdomen. Två strategier för att öka deltagandet i screeningprogrammet prövas just nu i Västra Götalands Regionen. Kvinnor som ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/45751
uct:8220 gave a hit
Not uppdated, final reminder Kliniska, epidemiologiska och genetiska studier över faktorer som inverkar på kvinnlig reproduktiv hälsa
Ian Milsom, Kvinnokliniken SU, 68811
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Urininkontinens (UI) och andra urinvägssymtom, oönskade graviditeter och missfall, sexuellt överförda infektioner (STI), t.ex. humant papillomavirus (HPV), som kan ge upphov till cervixcancer, är exempel på vanliga tillstånd som utgör ett allvarligt medicinskt och socialt handikapp för den drabbade och förorsakar samhället stora kostnader. I prospektiva longitudinella studier, studeras ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/68811
uct:8220 gave a hit
Completed Socioekonomiska och demografiska faktorers och interventioners påverkan på deltagandet i gynekologisk cellprovskontroll – Fokus på kvinnor som inte deltar
Gudrun Broberg, Närhälsan Kansliet Långgatan 18 Skövde, 116531
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Bakgrund: Livmoderhalscancer är idag den tredje vanligaste cancerformen bland kvinnor i världen trots att den anses vara möjlig att förebygga. I Sverige har sjukdomen blivit relativt ovanlig sedan organiserad screening med gynekologiskt cellprov infördes i slutet på 1960-talet. Förutsättningen för att screeningprogrammet ska vara framgångsrikt är att kvinnor deltar, eftersom de ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/116531
uct:8220 gave a hit
Published Kliniska, epidemiologiska och genetiska studier över faktorer som inverkar på kvinnlig reproduktiv hälsa
Ian Milsom, Kvinnokliniken SU, 165011
Projektbeskrivning, FoU i Västra Götalandsregionen
Urininkontinens (UI) och andra typer av bäckenbottendysfunktion (prolaps och fekalinkontinens) utgör ett allvarligt medicinskt och socialt handikapp för den drabbade och förorsakar samhället stora kostnader. Oönskade graviditeter och sexuellt överförda infektioner (STI), t.ex. humant papillomavirus (HPV), som kan ge upphov till cervixcancer drabbar årligen tusentals kvinnor enbart i ...
www.researchweb.org/is/vgr/project/165011
uct:8220 gave a hit
Published Primärvårdskontoret Skövde
Gudrun Broberg, Närhälsan Kansliet Långgatan 18 Skövde, 91701
FoU-rådet i Södra Älvsborg
www.researchweb.org/is/vgr/document/91701
uct:8220 gave a hit
  Gudrun Broberg, Närhälsan Kansliet Långgatan 18 Skövde
User account,
Långgatan 18 541 30 Skövde 0703 847537
www.researchweb.org/is/vgr/user/8220
uct:8220 gave a hit

Search information, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/search?search=uct%3A8220&page=-1