User account for Mona Bryggman

Mona Bryggman, Närhälsan psykologenheten för mödra- och barnhälsovård Fyrbodal workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Mona Bryggman
profession:
leg, psykolog, Predoktorand
email:

Work

department:
Psykolog i Centrala Barnhälsovården Fyrbodal/Enhetschef för MBVH-psyk,Fyrbodal
workplace:
hoforsvägen 10
phone number:
010-441 16 485, 070-082 32 58
city:
451 55 Uddevalla
country:
Sverige
Information is reliable | updated 2018-03-28 by Mona Bryggman |

User account for Mona Bryggman, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/105441?notebooktab=cv&ckeditor=1