User account for Ian Milsom

Ian Milsom, Institutionen för kliniska vetenskaper workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05, Kvinnosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Ian Milsom
profession:
Professor, överläkare
email:

Work

department:
Kvinnokliniken SU
workplace:
phone number:
031-3434179
city:
416 85 Göteborg
country:
Sverige

Doctoral Thesis (1)

 1. Göteborg: Göteborgs universitet/University of Gothenburg; 1984. ISBN 91-7222-692-7.

Article - Review (21)

 1. Klinik och Terapi 1985:7:134-7.
 2. Klinik och Terapi för sjuksköterskor 1985:2:26-8.
 3. [Swedish women].
  [Svenska kvinnor.]
  Milsom I, Sundell G, Andersch B.
  Jordemodern 1994:107(6):213-4.
 4. Läkartidningen 1996:93:3832-3.
 5. Mattsson LA, Milsom I, Stadberg E.
  Br J Obstet Gynaecol 1996:103 Suppl 13:104-6; discussion 10.
  Web of Science® citations 8
 6. Drugs Aging 1996:9(2):78-86.
  Web of Science® citations 8
 7. [Alarming increase in the number of abortions. Does fear of thrombosis limit the use of oral contraceptives?]
  [Oroande ökning av antalet aborter. Rädsla för blodpropp minskade p-pilleranvändningen?]
  Milsom I, Odlind V, Hedberg C, Lidegaard O.
  Lakartidningen 1997:94(50):4731-2, 4735-6.
 8. [Most of the women with early miscarriage do not need curettage].
  [Flertalet kvinnor med tidigt missfall behöver inte skrapas.]
  Hahlin M, Nielsen S, Blohm F, Milsom I, Granberg S, Möller A.
  Lakartidningen 1999:96(7):763-8.
 9. [Gynecology in the new millenium. Increased responsibility of gynecologists for women's health].
  [Kvinnosjukvården efter millennieskiftet. Gynekologer tar allt bredare ansvar för kvinnors hälsa.]
  Janson PO, Bergqvist A, Von Schoultz B, Milsom I.
  Lakartidningen 2000:97(8):830-3.
 10. [Fertility and contraception in women older than 40 years].
  [Fruktsamhet och preventivmedel efter 40.]
  Odlind V, Milsom I, Andersson K, Netré P.
  Lakartidningen 2000:97(9):956-8, 961-2, 964.
 11. Antikonception Information från Läkemedelsverket 2005:7:7-19.
 12. Antikonception Information från Läkemedelsverket 2005:7:54-61.
 13. Curr Opin Urol 2009:19(4):337-41.
  Web of Science® citations 64
 14. Information från Läkemedelsverket 2014:25(2):14-28.
 15. Milsom IM, Kieler HK.
  Information från Läemedelsverket 2014:25(2):45-50.
 16. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2018
  Web of Science® citations 0

Article - Peer reviewed scientific (282)

 1. Milsom I, Gustafsson A.
  Curr Med Res Opin 1979:6(2):160-4.
 2. Milsom I, Sivertsson R, Biber B, Olsson T.
  Clin Physiol 1982:2(5):409-17.
 3. Milsom I, Mattsson LA, Dahlén-Nilsson I.
  Br J Radiol 1982:55(652):310-2.
 4. Milsom I, Bergman P.
  Acta Obstet Gynecol Scand 1982:61(2):125-8.
 5. Milsom I, Forssman L, Sivertsson R, Dottori O.
  Acta Obstet Gynecol Scand 1983:62(5):473-9.
 6. Milsom I, Forssman L.
  Am J Obstet Gynecol. 1984:148(6):764-71.
 7. Milsom I, Forssman L, Biber B, Dottori O, Rydgren B, Sivertsson R.
  Acta Anaesthesiol Scand 1985:29(2):161-7.
 8. Forssman L, Milsom I.
  Am J Obstet Gynecol. 1985:152(7 Pt 2):959-61.
 9. Milsom I, Forssman L.
  Am J Obstet Gynecol. 1985:152(7 Pt 2):956-9.
 10. Milsom I, Svahn SO, Forssman L, Sivertsson R.
  Acta Obstet Gynecol Scand 1986:65(7):721-5.
 11. Ekelund P, Mellström D, Milsom I, Molander U.
  Läkartidningen 1988:85(37):2977-8.
 12. Ekman LG, Abrahamsson J, Biber B, Forssman L, Milsom I, Sjöqvist BA.
  Acta Anaesthesiol Scand 1988:32(6):447-53.
 13. Winsö O, Biber B, Fornander J, Gustavsson B, Holm C, Häggendal J, Milsom I.
  Acta Anaesthesiol Scand 1988:32(6):458-63.
 14. Ekelund P, Bergström H, Milsom I, Norlén L, Rignell S.
  Arch Gerontol Geriatr 1988:7(4):281-7.
 15. Holm C, Biber B, Fornander J, Gustavsson B, Milsom I, Niemand D, Winsö O.
  Acta Chir Scand 1988:154(11-12):653-5.
 16. Molander U, Ekelund P, Mellström D, Milsom I, Norlén L, Fogelberg M.
  Arch Gerontol Geriatr 1989:9(1):77-85.
 17. Ekman LG, Milsom I, Arvidsson S, Biber B, Martinell S, Sjöqvist BA.
  Acta Anaesthesiol Scand 1990:34(3):190-6.
  Web of Science® citations 10
 18. Roth AC, Milsom I, Forssman L, Ekman LG, Hedner T.
  Acta Obstet Gynecol Scand 1990:69(3):223-8.
  Web of Science® citations 7
 19. Hellström L, Ekelund P, Milsom I, Mellström D.
  Age Ageing 1990:19(6):383-9.
  Web of Science® citations 69
 20. Edvinsson A, Forssman L, Milsom I, Nordfors G.
  Fertil Steril. 1990:53(1):81-7.
  Web of Science® citations 20
 21. Milsom I, Rybo G, Lindstedt G.
  Contraception 1990:41(3):271-81.
  Web of Science® citations 15
 22. [Donor insemination in male infertility--the end of an epoch?]
  [Givarinsemination vid manlig infertilitet--slut på en epok?]
  Edvinsson A, Forssman L, Milsom I, Nordfors G.
  Lakartidningen 1990:87(21):1871-2.
 23. Sundell G, Milsom I, Andersch B.
  Br J Obstet Gynaecol 1990:97(7):588-94.
  Web of Science® citations 181
 24. Lichtenstein M, Mellander M, Milsom I, Westling F.
  Acta Obstet Gynecol Scand 1991:70(4-5):315-9.
  Web of Science® citations 1
 25. [Urinary incontinence and other urogenital problems in women--cases for primary health care?]
  [Urininkontinens och andra urogenitala besvär hos kvinnor--fall för primärvården?]
  Simeonova Z, Bengtsson C, Ekelund P, Milsom I.
  Lakartidningen 1991:88(50):4329-31.
 26. Milsom I, Nilsson LA, Brandberg A, Ekelund P, Mellström D, Eriksson O.
  Maturitas 1991:13(2):129-35.
  Web of Science® citations 8
 27. Larsson G, Milsom I, Lindstedt G, Rybo G.
  Contraception 1992:46(4):327-34.
  Web of Science® citations 90
 28. Hellström L, Ekelund P, Milsom I.
  Arch Gerontol Geriatr 1992:14(3):253-62.
  Web of Science® citations 1
 29. Westling F, Milsom I, Zetterström H, Ekström-Jodal B.
  Acta Anaesthesiol Scand 1992:36(2):175-81.
  Web of Science® citations 21
 30. Dencker SJ, Johansson G, Milsom I.
  Psychopharmacology (Berl.) 1992:107(1):69-72.
  Web of Science® citations 12
 31. [Urinary incontinence--an expensive national disease].
  [Urininkontinens--en kostnadskrävande folksjukdom.]
  Milsom I, Fall M, Ekelund P.
  Lakartidningen 1992:89(20):1772-4.
 32. Hellström L, Ekelund P, Larsson M, Milsom I.
  Scand J Caring Sci 1993:7(2):67-71.
 33. Hahn I, Milsom I, Fall M, Ekelund P.
  Br J Urol 1993:72(4):421-7.
  Web of Science® citations 58
 34. [Uterine curettage. Is it necessary in the future?]
  [Livmoderskrapningar. Behövs de i framtiden?]
  Milsom I, Mattsson LA, Andersson K.
  Lakartidningen 1993:90(49):4425-8.
 35. Larsson G, Milsom I, Jonasson K, Lindstedt G, Rybo G.
  Contraception 1993:48(5):471-80.
  Web of Science® citations 15
 36. Ekelund P, Grimby A, Milsom I.
  BMJ (Clinical research ed.) 1993:306(6888):1344.
  Web of Science® citations 34
 37. Milsom I, Arvidsson L, Ekelund P, Molander U, Eriksson O.
  Acta Obstet Gynecol Scand 1993:72(4):286-91.
  Web of Science® citations 39
 38. Grimby A, Milsom I, Molander U, Wiklund I, Ekelund P.
  Age Ageing 1993:22(2):82-9.
  Web of Science® citations 275
 39. Hellström L, Ekelund P, Milsom I, Skoog I.
  Arch Gerontol Geriatr 1994:19(1):11-20.
  Web of Science® citations 14
 40. Hellström L, Zubotikin N, Ekelund P, Larsson ME, Milsom I.
  Arch Gerontol Geriatr 1994:18(2):125-32.
  Web of Science® citations 4
 41. Bygdeman M, Milsom I, Mortimer Ö, Odlind V, von Schoultz B, Silber M, Victor A, Wiholm BE.
  Läkartidningen 1995:92:4550-3.
 42. Thornberg E, Thiringer K, Odeback A, Milsom I.
  Acta Paediatr. 1995:84(8):927-32.
  Web of Science® citations 151
 43. [Oral contraceptives in perspective--benefit-risk evaluation].
  [P-piller i perspektiv--nytta-riskvärdering.]
  Odlind V, Bygdeman M, Milsom I.
  Lakartidningen 1995:92(48):4547-9.
 44. Milsom I, Andersson K, Jonasson K, Lindstedt G, Rybo G.
  Contraception 1995:52(3):175-9.
  Web of Science® citations 35
 45. [Connection between levonorgestrel-IUD and GAS (Group A Streptococcus) sepsis? Reliable risk assessment is not yet possible]
  [Samband levonorgestrel-inlägg och GAS-sepsis? Tillförlitlig riskbedömning ännu ej möjlig.]
  Milsom I, Landgren BM, Alestig K.
  Lakartidningen 1995:92(50):4781-2.
 46. Lidegaard Ø, Milsom I.
  Contraception 1996:54:195-8.
  Web of Science® citations 6
 47. Acta Obstet Gynecol Scand 1996:75(1):57-62.
  Web of Science® citations 9
 48. Lidegaard O, Milsom I.
  Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 1996:75(2):93-7.
  Web of Science® citations 3
 49. [TENS is effective in painful menstruation].
  [TENS bra vid smärtsam mens.]
  Lakartidningen 1996:93(13):1219-22.
 50. Lidegaard O, Milsom I.
  Contraception 1996:53(3):135-9.
  Web of Science® citations 58
 51. Rossel Goffeng A, Holst E, Milsom I, Lindstedt G, Lundberg PA, Andersch B.
  Acta Obstet Gynecol Scand 1996:75(6):520-5.
  Web of Science® citations 7
 52. Mattsson LA, Stadberg E, Milsom I.
  Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 1996:64 Suppl:S3-5.
  Web of Science® citations 13
 53. [Let us register all cases of IUD perforation!]
  [Registrera alla fall av spiralperforation!]
  Andersson K, Odlind V, Milsom I.
  Lakartidningen 1996:93(28-29):2567-9.
 54. Gull B, Karlsson B, Milsom I, Wikland M, Granberg S.
  Ultrasound Obstet Gynecol 1996:7(5):322-7.
  Web of Science® citations 48
 55. Hahn I, Milsom I, Ohlsson BL, Ekelund P, Uhlemann C, Fall M.
  Gynecol Obstet Invest. 1996:41(4):269-74.
  Web of Science® citations 42
 56. [Contemporary contraceptives are efficient and safe. Prevention of thrombosis should be considered in certain cases].
  [Moderna p-piller effektiva och säkra. Trombosprofylax bör dock övervägas i vissa fall.]
  Wiholm BE, Victor A, Alfredsson L, Milsom I, Odlind V, Persson I, Von Schoultz B.
  Lakartidningen 1996:93(37):3109-10, 3115-6.
 57. Johansson C, Hellström L, Ekelund P, Milsom I.
  Maturitas 1996:25(1):21-8.
  Web of Science® citations 17
 58. Andersson K, Mattsson LA, Milsom I.
  Lancet 1996:348(9040):1521.
  Web of Science® citations 18
 59. Oddens BJ, Milsom I.
  Acta Obstet Gynecol Scand 1996:75(10):932-40.
  Web of Science® citations 31
 60. [Sexuality and STD infections among teenage girls. "Unprotected sex" is common in spite of sufficient knowledge about the risks].
  [Sexualitet och STD-infektioner bland tonårsflickor. "Osäkert sex" vanligt trots goda kunskaper.]
  Lakartidningen 1997:94(8):619-21.
 61. [P pills and APC resistance. General screening is not justified].
  [P-piller och APC-resistens. Allmän screening ej motiverad.]
  Milsom I, Odlind V.
  Lakartidningen 1997:94(13):1208-9.
 62. Lidegaard O, Milsom I.
  Lancet 1997:349(9065):1621; author reply 1.
  Web of Science® citations 10
 63. [Controlling of intrauterine devices should increase in Sweden].
  [Kontrollen av spiraler bör skrpas i sverige.]
  Milsom I, Andersson K, Odlind V.
  Lakartidningen 1997:94(20):1908-10.
 64. Goffeng AR, Holst E, Milsom I, Lindstedt G, Lundberg PA, Andersch B.
  Acta Obstet Gynecol Scand 1997:76(6):521-7.
  Web of Science® citations 19
 65. Goffeng AR, Holst E, Nilsson C, Milsom I, Andersch B.
  Gynecol Obstet Invest. 1997:44(1):16-20.
  Web of Science® citations 3
 66. Larsson G, Blohm F, Sundell G, Andersch B, Milsom I.
  Contraception 1997:56(1):9-16.
  Web of Science® citations 40
 67. Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 1997:76(8):779-83.
  Web of Science® citations 3
 68. [Insufficient control of a new spiral].
  [Otillräcklig kontroll av ny spiral.]
  Milsom I, Andersson K, Odlind V.
  Jordemodern 1997:110(9):338-42.
 69. Goffeng AR, Milsom I, Lindstedt G, Lundberg PA, Andersch B.
  Gynecol Obstet Invest. 1997:44(4):224-8.
  Web of Science® citations 6
 70. Journal of the British Menopause Society 1998:4:151-6.
 71. [The SFOG prioritizes continuing education. The CME is introduced!]
  [SFOG prioriterar fortbildning. Nu lanseras CME!]
  Milsom I, Odlind V.
  Lakartidningen 1998:95(15):1642-6.
 72. Andersson K, Ryde-Blomqvist E, Lindell K, Odlind V, Milsom I.
  Contraception 1998:57(4):251-5.
  Web of Science® citations 102
 73. Manhem K, Ahlm H, Milsom I, Svensson A.
  J Hum Hypertens 1998:12(5):323-7.
  Web of Science® citations 48
 74. Gull B, Karlsson B, Wikland M, Milsom I, Granberg S.
  Acta Obstet Gynecol Scand 1998:77(7):751-7.
  Web of Science® citations 14
 75. Pettersson A, Hedner T, Milsom I.
  Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 1998:77(8):808-13.
  Web of Science® citations 111
 76. Andersson K, Pedersen AT, Mattsson LA, Milsom I.
  Acta Obstet Gynecol Scand 1998:77(9):909-16.
  Web of Science® citations 22
 77. Lidegaard O, Bygdeman M, Milsom I, Nesheim BI, Skjeldestad FE, Toivonen J.
  Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 1999:78(2):142-9.
  Web of Science® citations 11
 78. Simeonova Z, Milsom I, Kullendorff AM, Molander U, Bengtsson C.
  Acta Obstet Gynecol Scand 1999:78(6):546-51.
  Web of Science® citations 142
 79. Rossel Goffeng A, Holst E, Milsom I, Lindstedt G, Lundberg PA, Andersch B.
  Gynecol Obstet Invest. 1999:47(2):83-8.
  Web of Science® citations 4
 80. Molander U, Arvidsson L, Milsom I, Sandberg T.
  Maturitas 2000:34(2):127-31.
  Web of Science® citations 17
 81. Gull B, Carlsson S, Karlsson B, Ylöstalo P, Milsom I, Granberg S.
  Am J Obstet Gynecol. 2000:182(3):509-15.
  Web of Science® citations 89
 82. Stadberg E, Mattsson LA, Milsom I.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2000:79(4):286-92.
  Web of Science® citations 41
 83. [Production of the most efficient copper intrauterine device has ceased: Will the profit determine women's access to safe contraception?]
  [Produktionen av världens effektivaste kopparspiral har upphört: skall vinstintressen avgöra kvinnors tillgång till säkra preventivmedel?]
  Milsom I, Ostlund I, Odlind V, Andersson K, von Schoultz B.
  Lakartidningen 2000:97(14):1721-2, 1725.
 84. Milsom I, Odlind V, Andersson K, von Schoultz B, Axelson BL.
  Lancet 2000:355(9218):1914-5.
  Web of Science® citations 0
 85. Acta Obstet Gynecol Scand 2000:79(12):1056-9.
  Web of Science® citations 38
 86. Milsom I, Stewart W, Thüroff J.
  The American journal of managed care 2000:6(11 Suppl):S565-73.
  Web of Science® citations 83
 87. Ladfors L, Eriksson M, Mattsson LA, Kylebäck K, Magnusson L, Milsom I.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2001:80(2):130-6.
  Web of Science® citations 20
 88. Milsom I, Abrams P, Cardozo L, Roberts RG, Thüroff J, Wein AJ.
  BJU Int. 2001:87(9):760-6.
  Web of Science® citations 1032
 89. Nilsen ST, Pedersen AT, Moen MH, Milsom I, Mattsson LA, Iversen OE, Larsen PM, Andersson K.
  Maturitas 2001:39(1):83-90.
  Web of Science® citations 12
 90. Gull B, Karlsson B, Milsom I, Granberg S.
  Am J Obstet Gynecol. 2001:185(2):386-91.
  Web of Science® citations 33
 91. Samuelsson E, Månsson L, Milsom I.
  BJU Int. 2001:88(9):893-8.
  Web of Science® citations 24
 92. Journal of the British Menopause Society 2002:8(3):115-116.
 93. [Changed routines in connection with first prescription of oral contraceptives. Lower risk of venous thromboembolism with levonorgestrel preparations].
  [Andrade rutiner vid nyförskrivning av p-piller. Preparat med levonorgestrel ger lägst risk för venös tromboembolism.]
  Milsom I, Odlind V, von Schoultz B, Ostlund I, Persson E.
  Lakartidningen 2002:99(1-2):10-2, 15.
 94. Odlind V, Milsom I, Persson I, Victor A.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2002:81(6):482-90.
  Web of Science® citations 103
 95. Milsom I, Ladfors L, Thiringer K, Niklasson A, Odeback A, Thornberg E.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2002:81(10):909-17.
  Web of Science® citations 56
 96. [Increasing number of Chlamydia infections--how can we reverse this trend?]
  [Klamydiainfektionerna ökar--hur vänder vi trenden?]
  Lakartidningen 2002:99(48):4860-2, 4865-6.
 97. Eur J Contracept Reprod Health Care 2002:7 Suppl 2:11; discussion 37-9.
  Web of Science® citations 0
 98. Rödström K, Bengtsson C, Milsom I, Lissner L, Sundh V, Björkelund C.
  Menopause 2003:10 (6)(Nov-Dec):538-543.
 99. Blohm F, Fridén B, Platz-Christensen JJ, Milsom I, Nielsen S.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2003:82(7):654-8.
  Web of Science® citations 13
 100. Brown JS, Nyberg LM, Kusek JW, Burgio KL, Diokno AC, Foldspang A, Fultz NH, Herzog AR, Hunskaar S, Milsom I, Nygaard I, Subak LL, Thom DH.
  American journal of obstetrics and gynecology 2003:188(6):S77-88.
 101. [Increasing number of teenage pregnancies--multicultural approach in the preventive work is needed].
  [Tonårsgraviditeterna ökar--mångkulturell inriktning behövs i förebyggande arbetet.]
  Larsson M, Hedberg C, Milsom I, Odlind V, Tydén T.
  Lakartidningen 2003:100(39):3070-2, 3074.
 102. Jacobsson B, Ladfors L, Milsom I.
  Obstet Gynecol 2004:104(4):727-33.
  Web of Science® citations 322
 103. Gull B, Karlsson B, Milsom I, Granberg S.
  AMERICAN JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY 2004:191(2):678-678.
  Web of Science® citations 0
 104. Thunell L, Stadberg E, Milsom I, Mattsson LA.
  Climacteric 2004:7(4):357-65.
  Web of Science® citations 6
 105. Thunell L, Stadberg E, Milsom I, Mattsson LA.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2005:84(4):395-401.
  Web of Science® citations 18
 106. Collins JA, Crosignani PG, Baird DT, Glasier A, Jacobs HS, La Vecchia C, Milsom I, Reid B, Templeton A, Vercellini P.
  Human Reproduction Update 2005:11(5):513-25.
  Web of Science® citations 62
 107. Wagg A, Andersson KE, Cardozo L, Chapple C, Kirby M, Kelleher C, Lose G, Milsom I.
  International journal of clinical practice 2005:59(8):938-45.
  Web of Science® citations 9
 108. British Journal of Obstetrics & Gynaecology 2006:113:2-8.
  Web of Science® citations 2
 109. European Urology Supplements 2006:5(16):842-848.
  Web of Science® citations 5
 110. Ideström M, Milsom I, Andersson-Ellström A, Athlin E.
  Cancer Nurs 2006:29(6):453-60.
 111. Irwin DE, Milsom I, Kopp Z, Abrams P, Cardozo L.
  BJU Int. 2006:97(1):96-100.
  Web of Science® citations 175
 112. Reeves P, Irwin D, Kelleher C, Milsom I, Kopp Z, Calvert N, Lloyd A.
  Eur Urol. 2006:50(5):1050-7.
  Web of Science® citations 108
 113. Milsom I, Lete I, Bjertnaes A, Rokstad K, Lindh I, Gruber CJ, Birkhäuser MH, Aubeny E, Knudsen T, Bastianelli C.
  Hum Reprod. 2006:21(9):2304-11.
  Web of Science® citations 69
 114. Ankardal M, Heiwall B, Lausten-Thomsen N, Carnelid J, Milsom I.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2006:85(8):986-92.
  Web of Science® citations 37
 115. Kirby M, Artibani W, Cardozo L, Chapple C, Diaz DC, De Ridder D, Espuna-Pons M, Haab F, Kelleher C, Milsom I, Van Kerrebroeck P, Vierhout M, Wagg A.
  International journal of clinical practice 2006:60(10):1263-71.
  Web of Science® citations 19
 116. Irwin DE, Milsom I, Hunskaar S, Reilly K, Kopp Z, Herschorn S, Coyne K, Kelleher C, Hampel C, Artibani W, Abrams P.
  Eur Urol. 2006:50(6):1306-14; discussion .
  Web of Science® citations 1321
 117. Ideström M, Milsom I, Andersson-Ellström A, Athlin E.
  Cancer Nurs 2006:29(6):453-60.
  Web of Science® citations 5
 118. Ahrendt HJ, Nisand I, Bastianelli C, Gómez MA, Gemzell-Danielsson K, Urdl W, Karskov B, Oeyen L, Bitzer J, Page G, Milsom I.
  Contraception 2006:74(6):451-7.
  Web of Science® citations 96
 119. Basra R, Artibani W, Cardozo L, Castro-Diaz D, Chapple C, Cortes E, De Ridder D, Pons ME, Haab F, Hohenfellner M, Kirby M, Milsom I, Van Kerrebroeck P, Vierhout M, Wagg A, Kelleher C.
  Eur Urol. 2007:52(1):230-7.
  Web of Science® citations 26
 120. Westhoff C, Jain JK, Milsom I, Ray A.
  Contraception 2007:75(4):261-7.
  Web of Science® citations 31
 121. Wagg AS, Cardozo L, Chapple C, De Ridder D, Kelleher C, Kirby M, Milsom I, Vierhout M.
  BJU international 2007:99(3):502-9.
  Web of Science® citations 39
 122. Ali Z, Burnett I, Eccles R, North M, Jawad M, Jawad S, Clarke G, Milsom I.
  Curr Med Res Opin 2007:23(4):841-51.
  Web of Science® citations 19
 123. Acta Obstet Gynecol Scand 2007:86(6):645-7.
  Web of Science® citations 1
 124. Acta Obstet Gynecol Scand 2007:86(6):742-8.
  Web of Science® citations 4
 125. Strander B, Ryd W, Wallin KL, Wärleby B, Zheng B, Milsom I, Gharizadeh B, Pourmand N, Andersson-Ellström A.
  Eur J Cancer 2007:43(12):1849-55.
  Web of Science® citations 14
 126. Pedersen AT, Iversen OE, Løkkegaard E, Mattsson LA, Milsom I, Nilsen ST, Ottesen B, Moen MH.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2007:86(12):1490-5.
  Web of Science® citations 14
 127. Irwin D, Abrams P, Milsom I, Kopp Z, Reilly K.
  BJU International 2008:101(11):1381-7.
 128. Irwin D, Milsom I, Reilly K, Hunskaar S, Kopp Z, Herschorn S, Coyne K, Kelleher C, Artibani W, Abrams P.
  Journal of Sexual Medicine 2008:5(12):2904-10.
  Web of Science® citations 52
 129. Wagg A, Cardozo L, Chapple C, Diaz D, De Ridder D, Espuna-Pons M, Haab F, Kelleher C, Kolbl H, Milsom I, Van Kerrebroeck P, Vierhout M, Kirby M.
  International Journal of Clinical Practice 2008:62(10):1588-93.
 130. Coyne KS, Matza LS, Kopp ZS, Thompson C, Henry D, Irwin DE, Artibani W, Herschorn S, Milsom I.
  BJU Int. 2008:101(10):1267-73.
  Web of Science® citations 22
 131. [Oral contraceptives give long-lasting protection against ovarian cancer. Use of oral contraceptives can explain reduced incidence of ovarian cancer in Sweden].
  [P-piller ger varaktigt skydd mot cancer i äggstockarna. P-pilleranvändning kan förklara minskande förekomst av ovarialcancer i Sverige.]
  Milsom I, Odlind V.
  Lakartidningen 2008:105(10):715-6.
 132. Basra RK, Wagg A, Chapple C, Cardozo L, Castro-Diaz D, Pons ME, Kirby M, Milsom I, Vierhout M, Van Kerrebroeck P, Kelleher C.
  BJU international 2008:102(7):774-9.
  Web of Science® citations 102
 133. Kvarnstrand L, Milsom I, Lekander T, Druid H, Jacobsson B.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2008:87(9):946-52.
  Web of Science® citations 21
 134. Milsom I, Korver T.
  The journal of family planning and reproductive health care / Faculty of Family Planning Reproductive Health Care, Royal College of Obstetricians Gynaecologists 2008:34(4):237-46.
  Web of Science® citations 17
 135. Iliadou A, Milsom I, Pedersen NL, Altman D.
  Fertil Steril. 2009:92(2):428-33.
  Web of Science® citations 9
 136. Irwin DE, Mungapen L, Milsom I, Kopp Z, Reeves P, Kelleher C.
  BJU Int. 2009:103(2):202-9.
  Web of Science® citations 93
 137. Irwin DE, Milsom I, Kopp Z, Abrams P, Artibani W, Herschorn S.
  Eur Urol. 2009:56(1):14-20.
  Web of Science® citations 105
 138. Coyne KS, Sexton CC, Thompson CL, Milsom I, Irwin D, Kopp ZS, Chapple CR, Kaplan S, Tubaro A, Aiyer LP, Wein AJ.
  BJU Int. 2009:104(3):352-60.
  Web of Science® citations 276
 139. Coyne KS, Sexton CC, Kopp ZS, Luks S, Gross A, Irwin D, Milsom I.
  BJU Int. 2009:104(3):348-51.
  Web of Science® citations 23
 140. Sexton CC, Coyne KS, Kopp ZS, Irwin DE, Milsom I, Aiyer LP, Tubaro A, Chapple CR, Wein AJ.
  BJU Int. 2009:103 Suppl 3:12-23.
  Web of Science® citations 111
 141. Milsom I, Axelsen S, Kulseng-Hansen S, Mattiasson A, Nilsson CG, Wickstrøm J.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2009:88(6):693-9.
  Web of Science® citations 8
 142. de Boer TA, Salvatore S, Cardozo L, Chapple C, Kelleher C, van Kerrebroeck P, Kirby MG, Koelbl H, Espuna-Pons M, Milsom I, Tubaro A, Wagg A, Vierhout ME.
  Neurourology and urodynamics 2010:29(1):30-9.
  Web of Science® citations 80
 143. Abrams P, Andersson KE, Birder L, Brubaker L, Cardozo L, Chapple C, Cottenden A, Davila W, de Ridder D, Dmochowski R, Drake M, Dubeau C, Fry C, Hanno P, Smith JH, Herschorn S, Hosker G, Kelleher C, Koelbl H, Khoury S, Madoff R, Milsom I, Moore K, Newman D, Nitti V, Norton C, Nygaard I, Payne C, Smith A, Staskin D et al;
  Members of Committees, Fourth International Consultation on Incontinence.
  Neurourology and urodynamics 2010:29(1):213-40.
  Web of Science® citations 507
 144. Norton P, Milsom I.
  Neurourol Urodyn. 2010:29(4):609-11.
  Web of Science® citations 13
 145. Irwin DE, Milsom I, Chancellor MB, Kopp Z, Guan Z.
  Eur Urol. 2010:58(4):532-43.
  Web of Science® citations 61
 146. Kirby MG, Wagg A, Cardozo L, Chapple C, Castro-Diaz D, de Ridder D, Espuna-Pons M, Haab F, Kelleher C, Kölbl H, Milsom I, Van Kerrebroeck P, Vierhout M, Salvatore S, Tubaro A.
  Neurourol Urodyn. 2010:29(8):1360-4.
  Web of Science® citations 46
 147. Coyne KS, Cash B, Kopp Z, Gelhorn H, Milsom I, Berriman S, Vats V, Khullar V.
  BJU Int. 2011:107(2):254-61.
  Web of Science® citations 44
 148. Linnér L, Schiöler H, Samuelsson E, Milsom I, Nilsson F.
  Eur J Clin Pharmacol. 2011:67(5):535-6.
  Web of Science® citations 15
 149. Coyne KS, Sexton CC, Vats V, Thompson C, Kopp ZS, Milsom I.
  Urology 2011:77(5):1081-7.
  Web of Science® citations 130
 150. Coyne KS, Sexton CC, Kopp ZS, Ebel-Bitoun C, Milsom I, Chapple C.
  BJU Int. 2011:108(9):1459-71.
  Web of Science® citations 120
 151. Tettamanti G, Altman D, Pedersen NL, Bellocco R, Milsom I, Iliadou AN.
  BJOG 2011:118(7):806-13.
  Web of Science® citations 15
 152. Wennberg AL, Altman D, Lundholm C, Klint A, Iliadou A, Peeker R, Fall M, Pedersen NL, Milsom I.
  Eur Urol. 2011:59(6):1032-8.
  Web of Science® citations 37
 153. Tettamanti G, Nyman-Iliadou A, Pedersen NL, Bellocco R, Milsom I, Altman D.
  Urology 2011:77(6):1313-7.
  Web of Science® citations 17
 154. Coyne KS, Sexton CC, Thompson C, Kopp ZS, Milsom I, Kaplan SA.
  J Sex Med 2011:8(6):1603-15.
  Web of Science® citations 49
 155. Coyne KS, Barsdorf AI, Thompson C, Ireland A, Milsom I, Chapple C, Kopp ZS, Bavendam T.
  Neurourol Urodyn. 2012:31(4):448-54.
  Web of Science® citations 21
 156. Sievert KD, Amend B, Toomey PA, Robinson D, Milsom I, Koelbl H, Abrams P, Cardozo L, Wein A, Smith AL, Newman DK.
  Neurourology and urodynamics 2012:31(3):390-9.
  Web of Science® citations 24
 157. Lidegaard Ø, Milsom I, Geirsson RT, Skjeldestad FE.
  Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2012:91(7):769-78.
  Web of Science® citations 41
 158. [Diffuse symptoms in young women may indicate venous thromboembolism. Important to ask about the use of combined hormonal contraception].
  [Diffusa symtom hos unga kvinnor kan tyda på venös tromboembolism. Viktigt att aktivt fråga om användning av kombinerad hormonell antikonception.]
  Milsom I, von Sydow H, Thörn AB, Björkelund C, Odlind V.
  Lakartidningen 2012:109(38):1680-2.
 159. Khullar V, Amarenco G, Angulo JC, Cambronero J, Høye K, Milsom I, Radziszewski P, Rechberger T, Boerrigter P, Drogendijk T, Wooning M, Chapple C.
  Eur Urol. 2013:63(2):283-95.
  Web of Science® citations 259
 160. Robinson D, Cardozo L, Milsom I, Pons ME, Kirby M, Koelbl H, Vierhout M.
  Neurourol Urodyn. 2013
  Web of Science® citations 30
 161. Coyne KS, Wein A, Nicholson S, Kvasz M, Chen CI, Milsom I.
  International journal of clinical practice 2013:67(10):1015-33.
  Web of Science® citations 61
 162. Khullar V, Sexton CC, Thompson CL, Milsom I, Bitoun CE, Coyne KS.
  Neurourol Urodyn. 2014:33(4):392-9.
  Web of Science® citations 38
 163. Milsom I, Coyne KS, Nicholson S, Kvasz M, Chen CI, Wein AJ.
  Eur Urol. 2014:65(1):79-95.
  Web of Science® citations 128
 164. Castro-Diaz D, Cardozo L, Chapple CR, Espuña M, Kelleher C, Kirby M, Milsom I, Sievert KD, Tubaro A.
  Int J Clin Pract. 2014:68(3):356-62.
  Web of Science® citations 8
 165. Coyne KS, Wein A, Nicholson S, Kvasz M, Chen CI, Milsom I.
  J Manag Care Pharm 2014:20(2):130-40.
  Web of Science® citations 85
 166. Wilson D, Dornan J, Milsom I, Freeman R.
  Int Urogynecol J 2014
  Web of Science® citations 31
 167. Bunn F, Kirby M, Pinkney E, Cardozo L, Chapple C, Chester K, Cruz F, Haab F, Kelleher C, Milsom I, Sievart KD, Tubaro A, Wagg A.
  Int J Clin Pract. 2015:69(2):199-217.
  Web of Science® citations 28
 168. Gyhagen M, Åkervall S, Milsom I.
  Int Urogynecol J 2015:26(8):1115-21.
  Web of Science® citations 25
 169. Madhu C, Coyne K, Hashim H, Chapple C, Milsom I, Kopp Z.
  Int J Clin Pract. 2015:69(12):1508-16.
  Web of Science® citations 14
 170. Wennberg AL, Rodriguez-Wallberg KA, Milsom I, Brännström M.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2016:95(1):38-44.
  Web of Science® citations 27
 171. Bohlin KS, Ankardal M, Stjerndahl JH, Lindkvist H, Milsom I.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2016:95(1):65-73.
  Web of Science® citations 8
 172. Altman D, Iliadou Nyman A, Lundholm C, Milsom I, Pedersen NL.
  J Urol. 2016
  Web of Science® citations 10
 173. Acta Obstet Gynecol Scand 2016:95(4):452-7.
  Web of Science® citations 0
 174. Dietz H, Wilson P, Milsom I.
  Current opinion in obstetrics gynecology 2016:28(5):441-8.
  Web of Science® citations 15
 175. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica 2016:95(11):1264-1272.
  Web of Science® citations 4
 176. Bohlin Stenström K, Lindkvist H, Ankardal M, Milsom I.
  American journal of obstetrics and gynecology 2016:Epub ahead of print
 177. Lindh I, Skjeldestad F, Gemzell-Danielsson K, Heikinheimo O, Hognert H, Milsom I, Lidegaard Ø.
  Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2017:96(1):19-28.
  Web of Science® citations 14
 178. Riemsma R, Hagen S, Kirschner-Hermanns R, Norton C, Wijk H, Andersson K, Chapple C, Spinks J, Wagg A, Hutt E, Misso K, Deshpande S, Kleijnen J, Milsom I.
  Bmc Medicine 2017:15(63)
  Web of Science® citations 15
 179. Choi W, Ochoa A, McConkey DJ, Aine M, Höglund M, Kim WY, Real FX, Kiltie AE, Milsom I, Dyrskjøt L, Lerner SP.
  European urology 2017
  Web of Science® citations 60
 180. Robinson D, Åkervall S, Wagg A, Chapple C, Milsom I, Gyhagen M.
  Int Urogynecol J 2017
  Web of Science® citations 0
 181. Bohlin KS, Ankardal M, Nüssler E, Lindkvist H, Milsom I.
  Int Urogynecol J 2017
  Web of Science® citations 2
 182. Hognert H, Skjeldestad F, Gemzell-Danielsson K, Heikinheimo O, Milsom I, Lidegaard Ø, Lindh I.
  Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2017:96(12):1414-1422.
 183. Foust-Wright C, Wissig S, Stowell C, Olson E, Anderson A, Anger J, Cardozo L, Cotterill N, Gormley E, Toozs-Hobson P, Heesakkers J, Herbison P, Moore K, McKinney J, Morse A, Pulliam S, Szonyi G, Wagg A, Milsom I.
  International urogynecology journal 2017:28(12):1785-1793.
  Web of Science® citations 2
 184. Jelovsek JE, Chagin K, Gyhagen M, Hagen S, Wilson D, Kattan MW, Elders A, Barber MD, Areskoug B, MacArthur C, Milsom I.
  Am J Obstet Gynecol. 2017
  Web of Science® citations 7
 185. Hognert H, Skjeldestad F, Gemzell-Danielsson K, Heikinheimo O, Milsom I, Lidegaard Ø, Lindh I.
  Bmj Open 2018:8(10):e022473.
  Web of Science® citations 0
 186. Smith N, Hunter K, Rajabali S, Milsom I, Wagg A.
  Journal of Wound Ostomy and Continence Nursing 2019:46(1):44-50.
  Web of Science® citations 0
 187. Holdø B, Verelst M, Svenningsen R, Milsom I, Skjeldestad F.
  Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica 2019
  Web of Science® citations 0

Book (12)

 1. Stockholm: Trosa Tryckeri AB; 1985.
 2. Göteborg: Organon AB; 1989.
 3. Göteborg: Organon AB; 1992.
 4. Janson PO, Cullberg G, Duvby M, Landgren BM, Mattsson LÅ, Milsom I.
  Västra Frölunda: Organon AB; 1998.
 5. Odlind V, Milsom I, Bygdeman M.
  Stockholm: Origo AB; 2003.
 6. Odlind V, Milsom I, Bygdeman M.
  Stockholm: Origo AB; 2003. ISBN 9189054199.
 7. Edinburgh, UK: Elsevier; 2006. ISBN 0444518282.
 8. Lund: Studentlitteratur; 2006.
 9. Odlind V, Milsom I, Bygdeman M.
  Lund: Studentlitteratur; 2008.
 10. Lund: Studentlitteratur (eds( Altman D, Zetterström J, Falconer C.; 2010.
 11. Milsom I, Odlind V.
  LIBRIS; 2011.

Book Chapter (52)

 1. Forssman L, Milsom I.
  In: Itala JH, Salvatore CA. (eds.) Micosis Vulvovaginal. Stuttgart-New York: Schattauer Verlag; 1983, pp 75-9.
 2. Milsom I.
  In: Itala JH, Salvatore CA. (eds.) Micosis Vulvovaginal. Stuttgart-New York: Schattauer Verlag; 1983, pp 69-75.
 3. Forssman L, Milsom I.
  In: Alstaedter R. (ed.) Vaginal Mycoses. Stuttgart-New York: Schattauer Verlag; 1987, pp 64-5.
 4. Milsom I, Forssman L, Roth A.
  In: Ludwig H. (ed.) Mycoses of the female genitals: Current diagnostics and therapy. Stuttgart-New York: Schattauer; 1988, pp 69-73.
 5. Milsom I.
  In: Olsson SE. (ed.) P-piller boken del 1. Göteborg: Organon AB; 1989, pp 11-2.
 6. Ekelund P, Milsom I.
  In: Anonymous A. (ed.) Workshop: Urinary tract infections. National Board of Health and Welfare Drug information Committee, Sweden; 1990,
 7. Milsom I.
  In: Holmberg K, Weström L. (eds.) Workshop: Vulvo Vaginal Candidos. Sollentuna: Cilag; 1990, pp 27-35.
 8. Ekelund P, Milsom I.
  In: Anonymous A. (ed.) Behandling av urinvägsinfektioner - Information från Läkemedelsverket. Läkemedelsverket; 1990, pp 40-1.
 9. Milsom I.
  In: Anonymous A. (ed.) Inkontinens. Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR); 1992, pp 12-3.
 10. Milsom I.
  In: Anonymous A. (ed.) Antikonception - Information från Läkemedelsverket. Läkemedelsverket; 1993,
 11. Milsom I.
  In: Anonymous A. (ed.) National Board of Health and Welfare Drug information Committee, Sweden. Socialstyrelsen; 1994, pp 113-24.
 12. Milsom I.
  In: Anonymous A. (ed.) National Board of Health and Welfare Drug information Committee, Sweden. Socialstyrelsen; 1994, pp 7-24.
 13. Odlind V, Milsom I.
  In: Anonymous A. (ed.) Abort bland unga kvinnor. Folkhälsoinstitutet; 1996, pp 28-9.
 14. Milsom I.
  In: Short M. (ed.) The rationale of estrogen dose reduction The justification of 20μg ethinyl estradiol. Carnforth: Parthenon Publishing Inc; 1997, pp 33-46.
 15. Milsom I.
  In: Cohen J. (ed.) Oral contraceptives and cardiovascular disease. Carnforth: Parthenon Publishing Inc; 1997, pp 33-46.
 16. Milsom I.
  In: Holmdahl TH. (ed.) Urininkontinens hos kvinnan - Rapport nr 39. Svensk Förenings för Obstetrik & Gynekologi Arbets- och Referensgrupper (ARG); 1998, pp 93-7.
 17. Milsom I, Fall M, Ekelund P.
  In: Holmdahl TH. (ed.) Urininkontinens hos kvinnan - Rapport nr 39. Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi Arbets- och Referensgrupper (ARG) rapportserie.; 1998, pp 11-3.
 18. Milsom I, Fall M, Ekelund P.
  In: Holmdahl TH. (ed.) Urininkontinens hos kvinnan - Rapport nr 39. Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi Arbets- och Referensgrupper (ARG) rapportserie.; 1998, pp 7-10.
 19. Odlind V, Milsom I.
  In: Anonymous A. (ed.) Läkemedelsboken 1999/2000. Stockholm: Apoteket AB; 1999, pp 457-67. ISBN 9789185574414.
 20. Milsom I.
  In: Sjöberg NO, Holmdahl TH, Crafoord K. (eds.) Female Urinary Incontinence. New York / London: The Parthenon Publishing Company; 2000, pp 113-118.
 21. Milsom I, Ekelund P, Fall M.
  In: Sjöberg NO, Holmdahl TH, Crafoord K. (eds.) Female Urinary Incontinence. New York / London: Parthenon Publishing Company; 2000, pp 1-5. ISBN 9781850704935.
 22. Milsom I.
  In: Rentzhog L. (ed.) Behandling av urininkontinens, SBU rapport nr 143. Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU]; 2000, pp 227-244. ISBN 91-87890-56-9.
 23. Milsom I.
  In: Rentzhog L. (ed.) Behandling av urininkontinens, SBU rapport nr 143. Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU]; 2000, pp 209-26. ISBN 91-87890-56-9.
 24. Milsom I.
  In: Rentzhog L. (ed.) Behandling av urininkontinens, SBU rapport nr 143. Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU]; 2000, pp 27-49. ISBN 91-87890-56-9.
 25. Rentzhog L, Hellström AL, Kinn AC, Lamnevik G, Lindehall B, Milsom I, Månsson L, Norrlander M, Samuelsson E, Ulmsten U.
  In: Rentzhog L. (ed.) Behandling av urininkontinens, SBU rapport nr 143. Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU]; 2000, ISBN 91-87890-56-9.
 26. Odlind V, Milsom I.
  In: Anonymous A. (ed.) Läkemedelsboken 2001/2002. Stockholm: Apoteket AB; 2001, pp 451-463.
 27. Milsom I.
  In:    . (ed.) Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi Arbets- och Referensgrupper (ARG) rapportserie Rapport nr 46. Rapport nr 46; 2001, pp 13-17.
 28. Odlind V, Milsom I.
  Läkemedelsboken 2003/2004. Stockholm: Apoteket AB; 2003, pp 466-477. ISBN 9185574457.
 29. Milsom I.
  Contraception and Contraceptive use (eds) Glasier A, Wellings KCritchley H. London, UK: RCOG Press; 2005,
 30. Odlind V, Milsom I.
  Läkemedelsboken 2005/2006. Stockholm: Apoteket AB; 2005, pp 432-444. ISBN 918557452X.
 31. Milsom I.
  In: Erkkola R. (ed.) The Menopause. Edinburgh: Elsevier Health Sciences; 2006, pp 9-16. ISBN 9780444518309.
 32. Milsom I.
  The Textbook of Female Urology and Urogynaecology.2nd Edition (eds) Cardozo L, Staskin D. Oxfort, UK: Informa Healthcare; 2006, pp 31-37. ISBN 9781841843582.
 33. Milsom I.
  European Practice in Gynaecology and Obstetrics No 9 The Menopause (eds) Erkkola R. Edinburgh, UK: Elsevier; 2006, ISBN 044451828-2.
 34. Milsom I, Odlind V.
  Läkemedelsboken 2007/2008. Stockholm: Apoteket AB; 2007, pp 4447-4458. ISBN 9185574570.
 35. Milsom I.
  Urgenital Pain in Clinical Practice.(eds) Baranowski Abrams Fall. New York.USA: Informa Healthcare; 2008, pp 263-276. ISBN 9780849399329.
 36. Milsom I, Altman D, Herbison P, Lapitan MC, Nelson R, Sullén U, Thom D.
  In: Abrams  , Cardozo  , Louhry  , Wein  . (eds.) Incontinence. Paris: Health Publications Ltd; 2009,
 37. Milsom I, Herbison P, Lapitan M, Nelson R, Sillén U, Thom D.
  Incontinence.(eds)Abrams, Cardozo, Kouhry, Wein. Paris, France: Health Publications Ltd; 2009, pp 37-111. ISBN 0954695682.
 38. Odlind VO, Milsom IM.
  In: Janson POJ, Landgren BML. (eds.) Gynekologi. Lund: Studentlitteratur; 2010, pp 169-184. ISBN ISBN 978-91-44-04793.
 39. Milsom I.
  The Textbook of Female Urology and Urogynecology (eds) Cardozo L, Staskin D. Informa Healthcare; 2010, pp 21-26 (3e edition). ISBN 1841846929.
 40. Odlind V, Milsom I.
  Läkemedelsboken 2009/2010. Stockholm: Apoteket AB; 2010, pp 478-488. ISBN 9185574597.
 41. Odlind VO, Milsom IM.
  Läkemedelsoken 2011/2012. Uppsala: Apoteket AB; 2011, pp 519-530.
 42. Chapple C, Milsom I.
  Campbell-Walsh Urology / eds: McDougal WS, Wein AJ, Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA, Ramchandami P 10th Edition. Philadelphia, USA: Elseviers-Saunders; 2012, pp 1871-1895. ISBN 9781416069119.
 43. Milsom IM, Altman DA, Cartwright RC, Lapitan CL, Nelson RN, Sillén US, Tikkinen K.
  In: Abrams PA, Cardozo LC, Koury SK, Wein AW. (eds.) Incontinence. Paris: Health Care publications Ltd.; 2013, pp 15-107.
 44. Homma Y, Kellogg Persons J, Coyne K, Irwin D, Masumori N, Milsom I.
  Male Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS) eds Chapple CR, Abrams P. Montreal, Canada: Societé Internationale d´Urologie.; 2013, pp 1-35.
 45. Milsom I, Altman D, Cartwright R, Lapitan M, Nelson R, Sillén U, Tikkinen K.
  Incontinence eds: Abrams P, Cardozo L, Koury S, Wein A. Paris: ICUD-EAU; 2013, pp 15-107. ISBN 978-9953-493-21-3.
 46. Odlind VO, Milsom IM.
  Läkemedelsoken 2014. Uppsala: Läkemedelsverket; 2014, pp 529-539.
 47. Milsom IM, Odlind VO.
  Problemorienterad gynekologi och obstetrik. Stockholm: Liber; 2014, pp 113-131. ISBN 978-91-47-10669-1.
 48. Milsom IM, Odlind VO.
  Problemorienterad gynekologi och obstetrik. Stockholm: Liber; 2014, pp 210-218. ISBN 978-91-47-10669-1.
 49. Milsom IM, Odlind V.
  Problemorienterad gynekologi och obstetrik. Stockholm: Liber; 2014, pp 113-122. ISBN 978-91-47-10669-1.
 50. Milsom IM, Odlind V.
  Problemorienterad gynekologi och obstetrik. Stockholm: Liber; 2014, pp 210-218. ISBN 978-91-47-10669-1.
 51. Milsom IM, Odlind VO.
  Gynekologi. Lund: Studentlitteratur AB; 2015, pp 163-177. ISBN 978-91-44-09259-1.
 52. Milsom IM, Maria MG.
  The Textbook of Female Urology and Urogynecology (eds) Cardozo L, Staskin D Informa Healthcare. 2016, pp 27-34. ISBN 9781498796316.

Article - Book review (2)

 1. Bjog 2006:113(Suppl 2):2-8.

Conference Paper - Peer reviewed (4)

 1. Stockholm: Workshop: Nya trender vid behandling av Candida vaginiter.; 1985.
 2. Stockholm: Workshop: Nya trender vid behandling av Candida vaginiter.; 1985.
 3. Copenhagen: Workshop: Update on Hormonal Contraception; 1986.
 4. Milsom I, Altman D, Lapitan R, Nelson U, Sillén U, Thom D.
  4th International consultation on Incontinence; Eds: Abrahams P, Carsozo L, Khoury S, Wien A.Paris; 2008.

Report (2)

 1. Stockholm: Läkemedelsverket.; 2005.
 2. Stockholm: Läkemedelsverket.; 2005.

Article - Other scientific (12)

 1. [Alarmingly inadequate clinical evaluation and marketing of intrauterine devices].
  [Klinisk utvärdering och marknadsföring av spiral oroar.]
  Odlind V, Anderson K, Milsom I.
  Lakartidningen 1997:94(26-27):2445.
 2. Milsom I, Geirsson RT.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2009:88(5):500-1.
  Web of Science® citations 0
 3. Urology 2010:76(2):270-1; discussion 27.
  Web of Science® citations 0
 4. Gyhagen MG, Milsom IM.
  BJOG : an international journal of obstetrics and gynaecology 2013:120(9):1150.
  Web of Science® citations 1
 5. International urogynecology journal 2016:27(4)
 6. Bohlin Stenström K, Ankardal M, Milsom I.
  American journal of obstetrics and gynecology 2016

Article - Other (7)

 1. Svensk Medicin 1996:49:76-8.
 2. Eliasson G, Milsom I, Norrby R, Zilling T, Nilsson O.
  Läkartidningen 2000:97:2626-7.
 3. Milsom I, Odlind V, von Shoultz B, Östlund I, Persson E.
  Läkartidningen 2002:10-5.
 4. Gynaecology Forum 2010:15:15-18.

Manuscripts, not yet accepted

Predicting a womans risk of pelvic floor disorders twelve and twenty years after delivery. J. Eric Jelovsek, Kevin Chagin, Maria Gyhagen, Suzanne Hagen, Don Wilson, Michael W. Kattan, Andrew Elders, Matthew D. Barber, Björn Areskoug, Ian Milsom (Submitted). 

Prevalence and predictors of overactive bladder in non-pregnant nulliparous women aged 25-64 years. Dudley Robinson, Sigvard Åkervall, Adrian Wagg, Christopher Chapple, Ian Milsom, Maria Gyhagen (Submitted). 

Factors influencing the outcome of surgery for pelvic organ prolapse. Katja Stenström Bohlin, Maud Ankardal, Emil Nüssler, Håkan Lindkvist, Ian MIlsom (Submitted). 

Reduction in teenage pregnancies – a multinational study. Helena Hognert, Finn Egil Skjeldestad, Kristina Gemzell-Danielsson,  Oskari Heikinheimo, Ian Milsom, Øjvind Lidegaard, Ingela Lindh (Submitted).

High birth rates despite easy access to contraception and abortion: a cross-sectional study. Ingela lindh, Helena Hognert, Finn Egil Skjeldestad, Kristina Gemzell-Danielsson, Oskari Heikinheimo, Ian Milsom, Øjvind Lidegaard, (Submitted).

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilGöteborgs universitet/University of GothenburgStroke volume determination with impedance cardiography during pregnancy: Method evaluation and clinical application 1984

Education (free text)

Undergraduate education

Liverpool University Medical School 1968-1973. Qualified 14/7 1973 M.B. Ch.B. with Honours, distinction in OB/GYN.

Postgraduate education

Specialist Authorisation in OB/GYN 1981.

Ph.D. thesis 

"Stroke volume determination with impedance cardiography during pregnancy: Method evaluation and clinical application" 1984. Opponent: Professor Selwyn Crawford, Birmingham, England.

Awarded the academic title of Associate Professor (docent), University of Göteborg also in 1984.

Tutor/Supervisor of the following theses:

Ulla Molander: Urinary incontinence and related urogenital symptoms in elderly women, 1992

Inger Hahn: Pelvic floor training for genuine stress urinary incontinence: Evaluation and long-term results, 1993

Lisbeth Hellström: Urinary incontinence and the use of incontinence aids in the elderly-elderly, 1994

Agneta Grimby: Aspects of quality of life in old age; Studies on life events, bereavement and health, 1995

Agneta Andersson-Ellström: Sexuality and sexually transmitted diseases in young women, 1996

Anette Rossel Goffeng: The vaginal microflora and fetal fibronectin in pregnancy, 1997

Elisabeth Stadberg: The Climacteric Period: Epidemiological, clinical and pharmacokinetic studies, 1997

Berit Gull: Transvaginal sonography of the endometrium in postmenopausal women, 2001

Louise Thunell: The Climacteric: Management and attitudes among women and physicians, 2005

Monica Ideström: Cervical cancer screening: Knowledge, attitudes and experiences among women and midwives, 2005

Maud Ankardal: Evaluation of surgical methods for treatment of female stress urinary incontinence,2005

Febe Blohm: Miscarriage: Incidence, management and future fertility, 2006

Björn Strander: Cervical cancer prevention: Studies on some possible improvements, 2008

Anna-Lena Wennberg: Lower urinary tract symptoms in women: Aspects on epidemiology and treatment,2009

Ingela Lindh: Factors influencing womens choice of contraception, 2011

Maria Gyhagen : Long-term consequences of vaginal delivery on the pelvic floor, 2013

Gudrun Broberg: Non-attendees need attention – Determinants and interventions affecting participation in cervical cancer screening, 2014

Katja Stenström Bohlin: The importance of life–style factors for the outcome of gynaecological surgery, 2017

Currently tutor/supervisor 

Ulf Malmsten, Helena Hognert, Jwan Othman, Emilia Rodriguez Alfonzo, Mathias Pålsson, Ida Nilsson

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för kliniska vetenskaper workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
66% 2006
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Kvinnosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
34% 2006
Statligt - Universitet - Göteborgs universitet - Sahlgrenska akademin - Institutionen för kliniska vetenskaper - Avdelningen för obstetrik och gynekologi workplace verified by Sahlgrenska Akademin on 2017-04-05
100% 1981 2005

Awarded the academic title of Associate Professor (docent), University of Göteborg in 1984.

Ian Milsom has been actively engaged in many aspects of medical education since the early 1980´s. He has been involved in the teaching of medical students, midwives and nurses, doctors undergoing specialist training as well as the postgraduate education of specialists and research fellows.

Teaching award

In 1985, Ian Milsom was awarded the Annual Educational Prize by the Medical Student Society (“Pedalen”) from the University of Göteborg for his contribution to the undergraduate training course in Obstetrics and Gynecology.

National and international engagements

Ian Milsom has also frequently been engaged as an invited speaker at many national and international meetings and courses within the field of Obstetrics and Gynecology. Professor Milsom is an active participant in several national reference groups and working parties for medical education, the investigation and treatment of urinary incontinence, and contraception.

Faculty Opponent at dissertations

Anita Sjögren, Göteborg, 1988. Licenciate thesis: "Gonadotrophic regulation of steroidogenesis in human granulosa cells"

Tanja Tydén: Uppsala, 1996. It will not happen to me. Sexual behaviour among high school and university students and evaluation of STD-prevention programmes,

Preben Kirkegaard Kjølhede, Linköping, 1996. Burch Colposuspension and the pelvic floor. A study of recurrent urinary incontinence and urogenital prolapse.

Anne Guttormsen Vinsnes, Nordiska Hälsovårdshögskolan 2000. Konsekvenser av urininkontinens sett i folkhelsevitenskapelig perspektiv: En studie om livskvalitet hos kvinner og helsepersonells holdninger.

Lena Marions, Karolinska Institute, Stockholm, 2001. Endometrial receptivity and development of new contraceptive methods.

Tórur Dalsgaard, Københavns Universitet 2001. Longterm effects of hormone replacement therapy on function of atherosclerotic arteries in heart and brain.

Lars Viktrup, Københavns Universitet 2001. The risk of lower urinary tract symptoms 5 years after first delivery. .

Lone Hvidman, Århus Universitet 2002. Indikatorer for hormonale variationer og urininkontinens. Kliniska og epidemiologiske studier.

Marianne Ottossen, Köpenhamns Universitet, 2003. Vaginal Prolapse Surgery: Surgical activity, postoperative treatment, hospital stay and convalescence.

Margareta Larsson, Uppsala Universitet, 2004.. The adoption of a new contraceptive method – surveys and interventions regarding emergency contraception.

Gunilla Tegerstedt, Karolinska Institute, Stockholm, 2004. Clinical and epidemiological aspects of pelvic floor dysfunction.

Helge Gimbel, Københavns Universitet 2006. Total or subtotal hysterectomy for benign uterine diseases?

Sophia Ehrström, Karolinska Institutet, Stockholm 2007. Aspects on chronic stress and glucose metabolism in women with recurrent vulvovaginal candidiasis and in women with localized provoked vulvodynia.

Marianne Wiksten-Almströmer, Karolinska Institutet, Stockholm 2007. Reproductive health in adolescent girls with special emphasis on menstrual disorders, bone health, sexuality and social factors.

Karin Franzén, University of Örebro, Örebro 2011. Interventions for urinary incontinence in women: Survey and effects on population and patient level.

Helena Hedström, Umeå University 2011. GABA-steroid effects in healthy subjects and women with polycystic ovary syndrome.

Shahla Hamza Al-Saqi, Karolinska Institutet, Stockholm 2014. New approaches to treat womens urogenital problems.

Risa Anna Margareta Lonnée-Hoffmann, University of Trondheim, Norway 2015. Surgery for pelvic floor dysfunction: Risks and effects on sexual function.

Lea Laird Andersen, University of Southern Denmark, Denmark 2015. Long-term consequences of subtotal and total abdominal hysterectomy.

Citation report 22/5 2017

Results found: 296

Sum of the times cited : 10272

Average citations per item 34.70

h-index 50

Assignments, commissions of trust, etc

Chairman of the Institute of Clinical Sciences, Sahlgrenska Academy at Göteborg University 2006-2016

Chairman of the Institute for the Health of Women and Children, Sahlgrenska Academy at Göteborg University 1999-2005

Chairman of the Department of Obstetrics and Gynecology, Sahlgrenska Academy at Göteborg University 1999-2006

Chairman of the Research Fund bequeathed by Hjalmar Svensson, 2011-

Deputy Member of the Board of the Research Fund bequeathed by Hjalmar Svensson, 1991- 2010

Examiner at the Department of Obstetrics and Gynecology, 1989-

Chairman of one of the three committees -Intermediate group- (“nivå gp 2") involved in the organisation of undergraduate education at the Faculty of Medicine, University of Göteborg, 1997-2000

Deputy member in the Faculty of Medicines Educational Board (“utbilningsnämnden”), 1997-2001

Member of Interview Board for admissions to the Faculty of medicine, 1995- 2000

Member of the Ethics Committee, Faculty of Medicine, 1991-1997

Member of the Committee for assessment of medical research projects (“LUA bedömningsgrupper”) supported by government grants given to the University of Gothenburg, 1991-1997

Congress President, XXXV Congress of the NORDIC FEDERATION OF SOCIETIES OF OBSTETRICS AND GYNECOLOGY (NFOG) held in Göteborg, Sweden 20-23/5 2006.

Member of the FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics) Expert Advisory Panel on Contraception, 1997-

Member of the Executive Committee of the European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG), 1996-2002

Chairman of the Scientific Committee of EBCOG, 1996-2002

Member of the Board of the Swedish Society of Obstetrics and Gynecology. Responsible for Continuing Medical Education (CME), 1995-1999.

Chairman of the Postgraduate Education Committee of the Nordic Society of Obstetrics and Gynecology, 1996-1999

Represented the Swedish Society of Obstetrics and Gynecology in the European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) and the Union Européenne des Médecins Spécialistes (UEMS), 1995-2000.

Member of the Medical Products Agency (Läkemedelsverket) expert group on contraception, 1996-

Elected chairman of the national working party on family planning (FARG, arbets och referensgrupp för familjeplanering), 1994-2001

Member of national working parties concerned with contraception, urinary incontinence and the climacteric, 1992-

Participated in National Workshops organised by the Medical Products Agency:

Behandling av urinvägsinfektioner 1990:1; Contraceptive methods 1994:2; Contraception 2005.

Member of the scientific group national evaluating urinary incontinence for the Swedish Council on Technology Assessment in Health Care (SBU), 1997-2000.

Head of the Research and Development Unit at Sahlgrenska University Hospital/Östra, 1991-1999.

Responsible for postgraduate education of doctors at the Department of Obstetrics and Gynecology. This includes doctors during their specialist training in Obstetrics and Gynecology as well as doctors being trained as general practioners,1991- 2001

Represented the local Medical Association (1978-1981) and participated in educational courses for elected representatives of the Swedish Medical Association in 1981.

Editorship International journals

Member of Editorial Board - Journal of Family Planning & Reproductive

Health Care, 2012-

Associate Editor - Acta Obstetricia Gynecologica Scandinavica, 2000-2010

Member of Editorial Board - European Journal of Obstetrics and Gynecology and Reproductive Health, 1998-2005

Referee for following international journals:

Lancet

British Medical Journal

Human Reproduction

British Journal of Obstetrics & Gynecology

American Journal of Obstetrics and Gynecology,

Obstetrics and Gynecology,

Urology

European Journal of Urology

International Urogynaecological Journal

BJU International

Maturitas

Climacteric

Läkartidningen (Journal of the Swedish Medical Society)

Information is reliable | updated 2017-05-22 by Ian Milsom |

User account for Ian Milsom, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/2907?psy=1