Maud Ankardal, Hallands sjukhus

Basic information

name:
Maud Ankardal
profession:
Verksamhetschef
email:

Work

department:
Kvinnosjukvården Halland
workplace:
Lasarettsvägen 6
phone number:
070-916 27 99
city:
30233 Halmstad
country:
Sverige

Article - Peer reviewed scientific (8)

 1. Bohlin Stenström K, Lindkvist H, Ankardal M, Milsom I.
  American journal of obstetrics and gynecology 2016:Epub ahead of print
 2. Bohlin KS, Ankardal M, Stjerndahl JH, Lindkvist H, Milsom I.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2016:95(1):65-73.
  Web of Science® citations 8
 3. Haya N, Baessler K, Christmann-Schmid C, de Tayrac R, Dietz V, Guldberg R, Mascarenhas T, Nussler E, Ballard E, Ankardal M, Boudemaghe T, Wu JM, Maher CF.
  Am J Obstet Gynecol. 2015:212(6):755.e1-755.e27.
  Web of Science® citations 31
 4. Ankardal M, Heiwall B, Lausten-Thomsen N, Carnelid J, Milsom I.
  Acta Obstet Gynecol Scand 2006:85(8):986-92.
  Web of Science® citations 37

Conference Paper - Peer reviewed (3)

 1. Visby, Sweden: SFOG-vecka; 2009.

Conference Poster (1)

Article - Other scientific (1)

 1. Haya N, Baessler K, Christmann-Schmid C, de Tayrac R, Dietz V, Guldberg R, Mascarenhas T, Nüssler E, Ballard E, Ankardal M, Boudemaghe T, Maher C.
  Int Urogynecol J 2014:25:S98-S100.
  Web of Science® citations 0

Other publications

Poster på Svenka läkarsällskapets riksstämma 1999: LAPAROSCOPISK ELLER ÖPPEN TEKNIK VID BURCHPLASTIK
Kort föredrag på Svenska läkarsällskapets riksstämma 2000 : BURCHPLASTIK MED LAPAROSKOPISK ELLER ÖPPEN TEKNIK RAPPORT FRÅN EN RANDOMISERAD STUDIE
Poster på ICS kongress 2001 Seoul : BURCH COLPOSUSPENSION BY LAPAROSCOPIC OR ABDOMINAL APPROACH. REPORT FROM A RANDOMISED STUDY
Kort föredrag på NUGA 2002 Oslo: LAPAROSCOPIC OR ABDOMINAL BURCH COLPOSUSPENSION FOR TREATMENT OF URINARY STRESS INCONTINENCE

Föredrag NUGA 2009 Reykjavik: Retropubic or transobturator which sling is best ?

Fritt Föredrag SFOG-vecka 2009: TVT Retropubisk eller transobturator Vilken väg är bäst ?

Poster ICS/IUGA Toronto 2010: No difference in urinary continence after surgery between retropubic and transobtoratoric transvaginal sling operations when correcting for predisposing factors

Fritt Föredrag SFOG-vecka 2010: VISST SPELAR PREDISPONERANDE FAKTORER SOM BLANDINKONTINENS, HÖG ÅLDER OCH ÖVERVIKT SAMT TIDIGARE VAGINALKIRURGI ROLL FÖR RESULTATET VID SLYNGPLASTIK

Fritt Föredrag SFOG.vecka 2010: UTREDNING INFÖR INKONTINENSKIRURGI GER BÄTTRE UTFALL OCH MER NÖJDA PATIENTER

Better outcome for retropubic TVT, due to overrepresentation of confounding factors in patients with transobturator sling surgery?
Maud Ankardal, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Anders Kjaeldgaard, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge
NUGA 2011, Bergen, Norge

Konventionell främre plastik minskar primäropererede cystocelepatienters urinläckageproblem, men nätplastik ger fler nöjda patienter efter recidivoperation.
Anders Kjaeldgaard, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Maud Ankardal, Hallands sjukhus Varberg, Emil Nüssler, Gynop-registret Umeå
SFOG-veckan 2011, Karlstad

Inkontinenskirurgi hos äldre - ger det också goda resultat?
Maud Ankardal, Hallands sjukhus Halmstad och Margareta Nilsson Norrlands universitetssjukhus, Umeå
SFOG-veckan 2013, Sundsvall - Pris för bästa gyn-poster
Kvalitetsregisterkonferensen 2013

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Region Halland - Hallands sjukhus - Övrigt
100% 2013
Regioner - Region Halland - Hallands sjukhus - Övrigt Show info
Kvinnokliniken

100% 2011 2013
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Sahlgrenska Universitetssjukhuset - Område 1 - Kvinnosjukvård workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27
100% 2008 2011
  100% 1986 2008

Undervisar för medicine kandidater sedan c:a fem år.
Undervisar för sjuksköterskor inom olika subspecialiseringar, samt för blivande uroterapeuter och läkarkollegor.
Ansvarig för årlig SCEG kurs om utredning och behandling av urininkontinens för gynekologer m fl1998 - 2007 Centrumansvarig för urininkontinens vid kvinnosjukvården SU
Ordf UR ARG, SFOG referens och arbetsgrupp för urogynekologi.
Lokalt huvudansvarig vid kliniska läkemedelsprövningar för Desmopressin vid nocturi, Darifenacin vid överaktiv blåsa och Duloxetin vid ansträngningsinkontinens.
Samarbete med SCA kring prövning av inkontinensskydd.
Medlem i referensgrupper i Pfizer och Novartis.
Information is reliable | updated 2017-05-02 by Maud Ankardal |

User account for Maud Ankardal, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/html/3418