Gunnar Jacobsson, Skaraborgs sjukhus - Verksamhetsområde M3

Basic information

name:
Gunnar Jacobsson
profession:
Infektionsläkare
email:

Work

department:
Infektionsklin. KSS
workplace:
Infektionskliniken
phone number:
0500-432361
city:
541 85 Skövde
country:
Sverige

Doctoral Thesis (1)

 1. Invasive Stafylococcus aureus infections.
  [Invasive Stafylococcus aureus infections]
  Göteborg: Göteborgs Universitet; 2009. ISBN 978-91-628-7933-4.

Article - Peer reviewed scientific (25)

 1. Kwiecinski JM, Jacobsson G, Horswill AR, Josefsson E, Jin T.
  Infect Dis (Lond) 2019:51(6):446-451.
  Web of Science® citations 0

 2. [Minska antalet borreliaserologier.]
  Bremell D, Jacobsson G.
  Lakartidningen 2018:115
 3. Ljungström LR, Jacobsson G, Claesson BEB, Andersson R, Enroth H.
  Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2017
  Web of Science® citations 4
 4. Ljungström L, Jacobsson G, Claesson B, Andersson R, Enroth H.
  Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2017:E-published 170517
 5. Ballard MS, Schønheyder HC, Knudsen JD, Lyytikäinen O, Dryden M, Kennedy KJ, Valiquette L, Pinholt M, Jacobsson G, Laupland KB;
  International Bacteremia Surveillance Collaborative.
  Infect Dis (Lond) 2016:48(5):386-91.
  Web of Science® citations 18
 6. Kwiecinski J, Na M, Jarneborn A, Jacobsson G, Peetermans M, Verhamme P, Jin T.
  Appl Environ Microbiol. 2016:82(1):394-401.
  Web of Science® citations 10
 7. Infect Dis (Lond) 2016:48(3):209-14.
  Web of Science® citations 7
 8. Kwiecinski J, Peetermans M, Liesenborghs L, Na M, Björnsdottir H, Zhu X, Jacobsson G, Johansson BR, Geoghegan JA, Foster TJ, Josefsson E, Bylund J, Verhamme P, Jin T.
  J Infect Dis. 2016:213(1):139-48.
  Web of Science® citations 25
 9. [Good corporate governance is important in the fight against antibiotic resistance. Physicians and veterinarians should work together with economists and political scientists].
  [God samhällsförvaltning viktig i kampen mot antibiotikaresistens - Medicinare och veterinärer bör samarbeta med ekonomer och statsvetare.]
  Jacobsson G, Carlsson F.
  Lakartidningen 2015:112
 10. Ljungström L, Enroth H, Claesson BE, Ovemyr I, Karlsson J, Fröberg B, Brodin AK, Pernestig AK, Jacobsson G, Andersson R, Karlsson D.
  BMC Infect Dis. 2015:15:199.
  Web of Science® citations 12
 11. Tom S, Galbraith JC, Valiquette L, Jacobsson G, Collignon P, Schønheyder HC, Søgaard M, Kennedy KJ, Knudsen JD, Ostergaard C, Lyytikäinen O, Laupland KB;
  International Bacteraemia Surveillance Collaborative.
  Clin Microbiol Infect. 2014:20(10):O630-2.
  Web of Science® citations 19
 12. Laupland KB, Lyytikäinen O, Søgaard M, Kennedy KJ, Knudsen JD, Ostergaard C, Galbraith JC, Valiquette L, Jacobsson G, Collignon P, Schønheyder HC;
  for the International Bacteremia Surveillance Collaborative.
  Clin Microbiol Infect. 2013:19(5):465-71.
  Web of Science® citations 112
 13. Scand J Infect Dis. 2012:44(5):350-4.
  Web of Science® citations 10
 14. [Introduce mandatory notification for all invasive Staphylococcus aureus infections!]
  [Inför anmälningsplikt för alla invasiva Staphylococcus aureus-infektioner!]
  Lakartidningen 2010:107(17):1128-9.
 15. Colque-Navarro P, Jacobsson G, Andersson R, Flock JI, Möllby R.
  Clin Vaccine Immunol. 2010:17(7):1117-23.
  Web of Science® citations 38
 16. Jacobsson G, Colque-Navarro P, Gustafsson E, Andersson R, Möllby R.
  Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2010:29(6):715-25.
  Web of Science® citations 33
 17. Gustafsson E, Jacobsson G, Nilsson P, Enroth H, Beronius MK, Andersson R, Arvidson S.
  Scand J Infect Dis. 2009:41(8):577-83.
  Web of Science® citations 1
 18. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2008:27(9):839-48.
  Web of Science® citations 16
 19. Jacobsson G, Dashti S, Wahlberg T, Andersson R.
  Scand J Infect Dis. 2007:39(1):6-13.
  Web of Science® citations 75
 20. Mikaelsson L, Jacobsson G, Andersson R.
  J Infect. 2006:53(4):260-5.
  Web of Science® citations 30
 21. [Trichinosis infection--increasing again in Eastern Europe and Balkan].
  [Trikinos--infektionssjukdom som ökar på nytt i Osteuropa och på Balkan.]
  Ahl J, Jacobsson G, Ljungström I.
  Lakartidningen 2005:102(17):1316-7.
 22. [Amoxicillin caused aseptic meningoencephalitis].
  [Amoxicillin orsakade aseptik meningoencefalit.]
  Jacobsson G, Elowson S.
  Lakartidningen 1999:96(3):201-2.

Conference Paper - Peer reviewed (4)

 1. Jacobsson G, Björk D, Edholm A, Hess M, Sundvall P, Ulleryd P, Åhrén C, Lampi E, Carlsson F.
  Barcelona, Spain: The 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, Spain 10 – 13 May 2014; 2014.
 2. Barcelona, Spain: The 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona, Spain 10 – 13 May 2014; 2014.

Report (1)

 1. Carlsson F, Jacobsson G, Jagers S, Lampi E, Robertsson F, Rönnerstrand B.
  2019.

Article - Other scientific (3)

 1. Runesson J, Shamansurova E, Jacobsson G.
  Acta Paediatr. 2016:105(12):1382-1383.
  Web of Science® citations 0
 2. Kwiecinski J, Jacobsson G, Josefsson E, Jin T.
  J Infect Dis. 2014:210(8):1343-4.
  Web of Science® citations 0
 3. Scand J Infect Dis. 2013:45(7):576.
  Web of Science® citations 1

Article - Other (1)

Education (free text)

Läkarexamen Göteborgs Universitet 1989.
Leg läkare 1992.
Specialist i allmän internmedicin 1997.
Specialist i infektionssjukdomar 2000.
Medicine doktor Göteborgs Universitet 2009

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Specialiserad vård - Skaraborgs sjukhus - Skaraborgs sjukhus - Verksamhetsområde M3
100% 1990

Utbildningsansvarig Infektionskliniken KSS 2001-2005.
Föreläsare högskolan i Skövde.
Forskninghandledningskurs 5 Hp Göteborgs Universitet 2010.
Introduktion till Högskolepedagogik 5 Hp Göteborgs Universitet 2011.

Additional information

Anställd 50% Regionala Strama, Patientsäkerhetsenheten, Hälso- och Sjukvårdsavdelningen,
Regionstyrelsens kansli, VGR
Anställd 10 % Göteborgs Universitet, Inst. för medicin

Bihandledare för Lars Ljungström, doktorand inst för Biomedicin, Göteborgs Universitet

Bihandledare för Anna Lindblom, doktorand inst för Biomedicin, Göteborgs Universitet

Bihandledare för Karin Wilson, doktorand isnt för allmänmedicin, Göteborgs Universitet

Handledare för läkarstuderandes examensarbet Läkarprogrammet Göteborgs Universitet, särskilt Global Hälsa

Handlett 39 examensarbeten

Ordförande i Terapigrupp Infektion, Läkemedelskommittén Västra Götaland

Medarbetare i CARe - Centrum för AntibiotikaResistensforskning, Göteborgs Universitet

Svensk representant i IBCS - International Bactaeremia Collaborative Surveillance

Svensk koordinator för europeiska multicenterstudien  ESBL Predict Study

Information is reliable | updated 2017-12-07 by Gunnar Jacobsson |

User account for Gunnar Jacobsson, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/html/4442