Malin André, Nära vård och hälsa

Basic information

name:
Malin André
profession:
distriktsläkare
email:

Work

department:
Primärvården Landstinget Uppsala län
workplace:
Primärvården
phone number:
070 611 09 19
city:
751 85  Uppsala
country:

Article - Review (2)

 1. [In common infections: to give or not to give antibiotics].
  [Vid vanliga infektioner: att ge eller inte ge antibiotika.]
  Mölstad S, André M, Norman C, Hedin K, Engström S.
  Lakartidningen 2009:106(47):3162-4, 3166.
 2. [New guidelines for urinary tract infections in women].
  [Nya riktlinjer för urinvägsinfektion hos kvinnor.]
  André M, Mölstad S.
  Lakartidningen 2008:105(15):1107-9.

Article - Peer reviewed scientific (37)

 1. Hedin K, Strandberg E, Gröndal H, Brorsson A, Thulesius H, André M, Lena Strandberg E, Grondal H.
  Scand J Prim Health Care 2014:32(4):193-9.
  Web of Science® citations 12
 2. Billstedt E, Skoog I, Duberstein P, Marlow T, Hällström T, André M, Lissner L, Björkelund C, Östling S, Waern M, Hallstrom T, Bjorkelund C, Ostling S, Andre M.
  Acta psychiatrica Scandinavica 2014:129(1):35-43.
  Web of Science® citations 10
 3. Personality in women and associations with mortality:.
  [a 40-year follow-up in the population study of women in Gothenburg.]
  André M, Billstedt E, Bengtsson C, Hällström T, Lissner L, Skoog I, Sundh V, Waern M, Björkelund C, Hallstrom T, Bjorkelund C.
  BMC Womens Helath 2014:14(1)
  Web of Science® citations 3
 4. André M, Löfvander M, Andre M, Lofvander M.
  EUR J PAIN 2013:17(1):132-9.
  Web of Science® citations 2
 5. Arvidsson E, André M, Borgquist L, Andersson D, Carlsson P.
  BMC Fam Pract 2012:13:114.
  Web of Science® citations 4
 6. Carstensen J, Andersson D, André M, Engström S, Magnusson H, Borgquist L.
  BMJ Open 2012:2:e000809-.
  Web of Science® citations 14
 7. André M, Andén A, Borgquist L, Rudebeck C, Andre M, Anden A.
  BMC Fam Pract 2012:13(38)
  Web of Science® citations 7
 8. André M, Lissner L, Bengtsson C, Hallström T, Sundh V, Björkelund C, Hällström T, Andre M, Hallstrom T, Bjorkelund C.
  Scand J Public Health 2010:38(5):457-64.
  Web of Science® citations 11
 9. Hedin K, Andre M, Håkansson A, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C.
  Fam Pract 2010:27(5):507-12.
  Web of Science® citations 0
 10. André M, Vernby Å, Berg J, Lundborg C, Andre M, Vernby A.
  J ANTIMICROB CHEMOTHER 2010:65(6):1292-6.
  Web of Science® citations 77
 11. [Lower respiratory tract infections in primary health care. Management recommendations--the Medical Products Agency expert group].
  [Nedre luftvägsinfektioner i primärvården. Rekommendationer för handläggning--Läkemedelsverkets expertgrupp.]
  André M, Hedin K, Mölstad S.
  Lakartidningen 2009:106(24-25):1660-3.
 12. Arvidsson E, André M, Borgquist L, Lindström K, Carlsson P.
  Scand J Prim Health Care 2009:27(2):123-8.
  Web of Science® citations 8
 13. [General practitioners prescribed less antibiotics but used the CRP test more. Diagnosis-prescription studies in 2000-2005].
  [Allmänläkare förskrev mindre antibiotika men utnyttjade CRP-test mer. Diagnos-förskrivningsstudier för aren 2000-2005.]
  André M, Vernby A, Odenholt I, Lundborg CS, Axelsson I, Eriksson M, Runehagen A, Schwan A, Mölstad S.
  Lakartidningen 2008:105(41):2851-4.
 14. André M, Vernby A, Odenholt I, Lundborg CS, Axelsson I, Eriksson M, Runehagen A, Schwan A, Mölstad S.
  Scand J Infect Dis. 2008:40(8):648-54.
  Web of Science® citations 37
 15. [TLV meets criticism: costs of antihypertensive agents can and should be reduced].
  [TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, bemoter kritiken: Kostnaderna för läkemedel mot högt blodtryck kan och bör begränsas.]
  Edling A, Löfmark R, Vinge E, Carlsson P, André M, Melltorp G, Edhag O, Dahlqvist R, Andersson I, Magnusson D.
  Lakartidningen 2008:105(38):2592-3.
 16. Rodhe N, Löfgren S, Matussek A, Andre M, Englund L, Kuhn I, Mölstad S.
  Scand J Infect Dis. 2008:40(10):804-10.
  Web of Science® citations 20
 17. [Decisions by the state, county council's money and my patient. Consequences of the LFN survey of antihypertensive agents].
  [Statens beslut, landstingens kassa och min patient. Konsekvenser av LFNs genomgång av hypertoniläkemedel.]
  André M, Andersén-Karlsson E, Landahl S, Löfmark R, Silfverhielm B, Skoglund I.
  Lakartidningen 2008:105(21):1549-50.
 18. [Treatment of patients with skin and soft tissue infections. Results from the STRAMA survey of diagnoses and prescriptions among general practitioners].
  [Behandling av patienter med hud- och mjukdelsinfektioner. Resultat av STRAMAs diagnos- och receptundersökning bland allmänläkare.]
  André M, Eriksson M, Odenholt I.
  Lakartidningen 2006:103(42):3165-7.
 19. Br J Gen Pract 2006:56(530):680-5.
  Web of Science® citations 15
 20. [General practice research is growing--quickly enough?]
  [Allmanmedicinsk forskning vaxer--men tillrackligt snabbt?]
  Hakansson A, Andre M, Bjorkelund C, Borgquist L, Holmberg S, Kristiansson R.
  Lakartidningen 2006:103(24-25):1968-71.
 21. Hedin K, Andre M, Mölstad S, Rodhe N, Petersson C.
  Scand J Prim Health Care 2006:24(2):98-103.
  Web of Science® citations 7
 22. Håkansson A, Andre M, Bjorkelund C, Borgquist L, Holmberg S, Kristiansson R, André M, Björkelund C.
  Lakartidningen 2006:103(24):1968-71.
 23. Andre M, Schwan A, Odenholt I, André M, Schwan Å, Axelsson I, Eriksson M, Mölstad S, Runehagen A, Lundborg C.
  Scand J Infect Dis. 2004:36(3):192-7.
  Web of Science® citations 34
 24. [Pharyngotonsillitis: new guidelines require new routines].
  [Faryngotonsillit: nya riktlinjer kräver nya rutiner.]
  Lakartidningen 2003:100(9):704-6.
 25. [A comment to the proposal of the Protos group: We recommend a united primary health care with team work and the listing system].
  [Kommentar till Protosgruppens förslag: vi förordar en sammanhållen primärvård med teamarbete och listning.]
  Engström S, Lindström K, Alsén P, André M, Ekedahl S, Hultberg B, Persdotter E, Persson L, Sandell C.
  Lakartidningen 2003:100(6):438-40.
 26. Use of rules of thumb in the consultation in general practice.
  [an act of balance between the individual and the general perspective]
  André M, Borgquist L, Mölstad S.
  Fam Pract 2003:20(5):514-9.
  Web of Science® citations 16
 27. Antibiotic prescribing in outpatients.
  [a 1-week diagnosis-prescribing study in 5 counties in Sweden.]
  Stålsby Lundborg C, Olsson E, Mölstad S, André M, Axelsson I, Erikssojn M, Hoffman M, Odenholt I, Runehagen A, Schwan Å, Wahlström R, Lundborg C, Andre M, Eriksson M, w, Molstad S.
  Scand J Infect Dis 2002:34(6):442-8.
  Web of Science® citations 39
 28. Asking for ’rules of thumb’.
  [a way to discover tacit knowledge in general practice]
  André M, Borgquist L, Foldevi M, Mölstad S.
  Fam Pract 2002:19(6):617-22.
  Web of Science® citations 46

Report (1)

 1. Arvidsson E, André M, Borgquist L, Carlsson P, Lindström K.
  Linköping: Linköping University Electronic Press; 2007.

Article - Other scientific (3)

 1. Björkelund C, Holmberg S, André M, Östgren C, Samuelsson E, Midlöv P, Nager A, Engfeldt P, Thulesius H.
  Lakartidningen 2011:108(41):2004-5.
 2. André M, Andén A, Borgquist L, Rudebeck C.
  2009

Other (1)

 1. Arvidsson E, André M, Borgquist L, Mårtensson J, Carlsson P.
  2013

Scientific publications

André M. Högt antal självmord med bilgas efter utbildning i skydd mot gasolyckor. Läkartidningen 1988;43:3564-6

André M, Friberg A. Självmordsförebyggande arbete i Hofors. Socialmedicinsk tidskrift 1991;68:35-9

André M. Om kvalitetsutveckling i allmänläkarens arbete i SPRI-rapport 428: Grupper för fortbildning och kvalitetsutveckling i allmänmedicin. Spri, Stockholm 1996

André M, Borgkvist L. Att påverka praxis i SPRI-raport 461: Att påverka praxis – klinisk kemi i primärvård. Spri, Stockholm 1998

André M, Eliasson G, Holmquist L. Seminarium om vårdprogram. AllmänMedicin Supplement 25 1998

André M. Kritiska händelser. Studiebrev för FQ-grupper SFAM 1998

Education (free text)

Med kand 1971
Läkarexamen1978
Spec Allmänmedicin 1982
Dr Med Sci 2004
Docent 2010

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Region Uppsala - Nära vård och hälsa
10% 2010

Sjukvårdstjänster

Distriktsläkare Hälsocentralen Hofors 1983-1987
Distriktsläkare Högbo/Britsarvet vårdcentral Falun 1987–2010
Distriktsläkare Primärvården Uppsala 2010-2015
Distriktsläkare Primärvården Uppsala 2016-

Övriga uppdrag

Tjänstgöring på utvecklingsenheten Hofors 1983-1987
Vårdcentralschef Högbo/Britsarvet 1987- 1994
Kvalitetsansvarig Dalarnas primärvård, primärvårdskansliet Falun 1994-1999
Redaktör i tidskriften AllmänMedicin 1985-2000
Styrelseledamot SFAM Dalarna 1997-2010
Medlem i Medicinska kvalitetsrådet 1998-2002
Medlem i SFAMs kvalitetsgrupp, SFAM.Q 1993-2006
Ordförande i primärvårdens laboratoriemedicinska råd Dalarna 1995-2010
Medlem i styrgrupp antikoagulantiabehandling Dalarna 1996-2010
Medlem i styrgrupp Dalabensår 1997-2010
STRAMA gruppen för antibiotikafrågor Dalarna 2003-2010
Läkemedelskommittén Dalarna, terapigrupp infektionssjukdomar 2003-2010
Medlem i expertgruppen i Läkemedelsverkets workshop 2004 Rhinosinuit.
Equalis, expertgrupp patientnära analyser 2005-2008
Forskningssamordnare Uppsala primärvård 2010-2015
Ordförande styrgrupp Nationellt system för primärvårdskvalitet 2012-2015

Information is reliable | updated 2018-01-02 by Malin André |

User account for Malin André, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/html/4622