Gabriella Falk, Barn- och kvinnocentrum

Basic information

name:
Gabriella Falk
profession:
Överläkare
email:

Work

department:
kvinnokliniken US
workplace:
Strandgatan 4
phone number:
0702903282
city:
582 26 Linköping
country:
Sverige

Article - Peer reviewed scientific (4)

  1. Falk G, Ivarsson AB, Brynhildsen J.
    Eur J Contracept Reprod Health Care 2010:15(4):271-9.
    Web of Science® citations 8
  2. Falk G, Brynhildsen J, Ivarsson AB.
    Eur J Contracept Reprod Health Care 2009:14(5):357-64.
    Web of Science® citations 7

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Region Östergötland - Barn- och kvinnocentrum
100% 2006

⋅Styrelseledamot i SFOG´s styrelse 1992- 1994
⋅Arbetat 50% med ett utveklingsprojekt i Örebro Läns Landsting tillsammans med Utvecklingsenheten 1/9 2001 – 31/8 2002.
⋅Mödrahälsovårdsöverläkare KK USÖ 020901-051231 med 50% med utvecklingsarbete och undervisning⋅Forskarutbildningskurs i Forskningsmetodik 1poäng 1998
⋅Inskriven på Institutionen för klinisk medicin (IKM) i Örebro 2004 för att nå en Med.lic-examen. (Med.lic-examen genomförs 6/10 2006 i Örebro)
⋅Kvantitativ forskningsmetodik 5 poäng 2005
⋅Grundkurs i forskningsmetodik 5 poäng 2005
⋅Antagen som doktorand vid Hälsouniversitetet i Linköping 25/4 2007
.Medicine doktorsexamen - Teenagers´unintended pregnancies and contraception - Linköpings universitet Hälsouniversitetet 2010-05-28
Information is reliable | confirmed 2017-10-02 by Gabriella Falk |

User account for Gabriella Falk, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/html/8696