Ingela Lindh, Närhälsan Frölunda Torg barnmorskemottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27

Basic information

name:
Ingela Lindh
profession:
Verksamhetschef
email:

Work

department:
Barnmorskemottagningarna i Västra Göteborg, Eriksberg, Biskopsgården
workplace:
BM mott Frölunda Torg Näverlursgatan 34b
phone number:
+46761361760
city:
421 44 Västra Frölunda
country:
Sverige

Doctoral Thesis (2)

 1. Göteborg: Göteborgs Universitet; 2011.
 2. 2011. ISBN 978-91-628-8249-5.

Article - Peer reviewed scientific (14)

 1. Lundin C, Malmborg A, Slezak J, Gemzell-Danielsson K, Bixo M, Bengtsdotter H, Marions L, Lindh I, Theodorsson E, Hammar M, Sundström-Poromaa I.
  Endocr Connect 2018
  Web of Science® citations 0
 2. Bengtsdotter H, Lundin C, Gemzell Danielsson K, Bixo M, Baumgart J, Marions L, Brynhildsen J, Malmborg A, Lindh I, Sundström Poromaa I.
  Eur J Contracept Reprod Health Care 2018:23(1):45-51.
  Web of Science® citations 2
 3. Hognert H, Skjeldestad F, Gemzell-Danielsson K, Heikinheimo O, Milsom I, Lidegaard Ø, Lindh I.
  Bmj Open 2018:8(10):e022473.
  Web of Science® citations 0
 4. Hognert H, Skjeldestad F, Gemzell-Danielsson K, Heikinheimo O, Milsom I, Lidegaard Ø, Lindh I.
  Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2017:96(12):1414-1422.
 5. Lundin C, Danielsson KG, Bixo M, Moby L, Bengtsdotter H, Jawad I, Marions L, Brynhildsen J, Malmborg A, Lindh I, Sundström Poromaa I.
  Psychoneuroendocrinology 2017:76:135-143.
  Web of Science® citations 19
 6. Lindh I, Skjeldestad F, Gemzell-Danielsson K, Heikinheimo O, Hognert H, Milsom I, Lidegaard Ø.
  Acta obstetricia et gynecologica Scandinavica 2017:96(1):19-28.
  Web of Science® citations 14
 7. Hognert H, Kopp Kallner H, Cameron S, Nyrelli C, Jawad I, Heller R, Aronsson A, Lindh I, Benson L, Gemzell-Danielsson K.
  Hum Reprod. 2016:31(11):2484-2490.
  Web of Science® citations 12
 8. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica 2016:95(11):1264-1272.
  Web of Science® citations 4
 9. Milsom I, Lete I, Bjertnaes A, Rokstad K, Lindh I, Gruber CJ, Birkhäuser MH, Aubeny E, Knudsen T, Bastianelli C.
  Hum Reprod. 2006:21(9):2304-11.
  Web of Science® citations 69

Conference Paper - Peer reviewed (16)

 1. Ingela IL, Milsom IM.
  Köpenhamn: European Society of Contraception Global Copenhagen; 2013.
 2. Lindh IL, Hognert HL, Milsom IM.
  Sundsvall: SFOG-kongress; 2013.
 3. Göteborg: Västsvenska gyn; 2012.
 4. Göteborg: Barnmorskekongress; 2012.
 5. Lindh IL, Ian IM.
  Aten: 12th Congress of the European Society of Contraception; 2012.
 6. Lindh IL, Andersson-Ellström AAE.
  Liverpool: Annual Sicentific Meeting Liverpool 12-13 May; 2011.
 7. Karlstad: SFOG-kongress; 2011.
 8. Lindh I, Blom F, Andersson-Ellström A, Milsom I.
  Hague, The Netherlands: 11th Congress of the European Society of Contraception; 2010.
 9. Lindh I, Andersson-Ellström A, Milsom I.
  Kopenhagen, Denmark: NFOG Congress; 2010.
 10. Lindh I, Blohm F, Andersson-Ellström A, Milsom I.
  Cape Town, South Africa: FIGO Congress; 2009.
 11. Lindh I, Andersson-Elleström A, Blohm B, Milsom I.
  Reykjavik, Finland: NFOG Congress; 2008.
 12. Lindh I, Blohm F, Höglund D, Stenqvist K, Andersson, Ellström A, Milsom I.
  Prague, Czech Republic: 10th Congress of the European Society of Contraception; 2008.
 13. Lindh I, Blohm F, Höglund D, Stenqvist K, Andersson-Ellström A, Milsom I.
  Skövde, Sweden: SFOG; 2008.
 14. Lindh I, Milsom I.
  Gothenburg, Sweden: Riksstämman; 2008.
 15. Lindh I, Blohm F, Höglund D, Stenqvist K, Andersson-Elleström A, Milsom I.
  Istanbul, Turkey: Congress of the European Society of Contraception; 2006.
 16. Lindh I, Blohm F, Andersson-Ellströnm A, Milsom I.
  Kuala Lumpur, Malaysia: FIGO Congress; 2006.

Manuscripts, not yet accepted

Sexual function and testosterone in serum and hair after three months use of a combined oral contraceptive or placebo - a randomised, double-blind, controlled multicentre trial.Cecilia LundinϮ* 1, Agota MalmborgϮ 6, Julia SlezakUP[8], Kristina Gemzell DanielssonUP[2], Marie BixoUP[3], Lena MobyUP[1], Hanna BengtsdotterUP[4], Izabella JawadUP[4], Lena MarionsUP[5], Ingela LindhUP[7], Elvar TheodorssonUP[8], Mats HammarUP[6], Inger Sundström PoromaaUP[1]

Rate of unintended pregnancy, continued use and satisfaction one year following immediate or delayed insertion of the etonogestrel releasing single rod subdermal contraceptive implant at the time of a medical abortion. Helena Kopp Kallner1,2,7, Marlene Bustos1, Helena Hognert3, Sharon Cameron4, Izabella Jawad5, Annette Aronsson1, Ingela Lindh4, Kristina Gemzell Danielsson1  

Education & academic titles

Type of eventInstitutionOther informationStartedEnded
Ph.D./ D. PhilGöteborgs UniversitetFactors influencing women´s choice of contraception 2011
Legitimerad BarnmorskaGöteborgs universitet 19771978
Legitimerad SjuksköterskaVårdhögskolan Göteborg 19741976

Education (free text)

Jan 1978 – Mar 1978 Barnmorskeutbildningen (Göteborg)
Legitimerad Barnmorska 30/3 1978

Aug 1974 – Jun 1976 Sjuksköterskeskolan, Vårdskolan (Göteborg)
Legitimerad Sjuksköterska 10/6 1976

Work experience

WorkplaceDegree of EmploymentStartedEnded
Regioner - Västra Götalandsregionen - Närhälsan - Mödrahälsovård/Gynekologi/Ungdomsmottagningar - Område M4 - Närhälsan Frölunda Torg barnmorskemottagning workplace verified by Västra Götalandsregionen on 2018-02-27 Show info
Är verksamhetschef för samtliga mottagningar i väster

100% 1990

Grants

ALF-medel Västra Götalandsregionen (721211) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
1 000 000 SEK
Ian Milsom, Maria Gyhagen, Björn Strander, Ingela Lindh

2017, Kliniska, epidemiologiska och genetiska studier över faktorer som inverkar på kvinnlig reproduktiv hälsa

ALF-medel Västra Götalandsregionen (437791) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
1 375 000 SEK
Ian Milsom, Katja Stenström Bohlin, Maud Ankardal, Björn Strander, Ulf G H Malmsten, et al.

2014, Kliniska, epidemiologiska och genetiska studier över faktorer som inverkar på kvinnlig reproduktiv hälsa Clinical, epidemiological and genetic studies of factors influencing female reproductive health

ALF-medel Västra Götalandsregionen (142621) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
1 175 000 SEK
Ian Milsom, Ulla Molander, Agneta Ellström, Febe Blohm, Maud Ankardal, et al.

2010, Kliniska, epidemiologiska och genetiska studier över faktorer som inverkar på kvinnlig reproduktiv hälsa Clinical, epidemiological and genetic studies of factors influencing female reproductive health

ALF-medel Västra Götalandsregionen (11315) the grant is verified by a Researchweb® grant provider
1 034 000 SEK
Ian Milsom, Agneta Ellström, Björn Strander, Febe Blohm, Ulla Molander, et al.

2007, Kliniska, epidemiologiska och genetiska studier över faktorer som inverkar på kvinnlig reproduktiv hälsa Clinical, epidemiological and genetic studies of factors influencing female reproductive health

Supervision

Name of studentLevel of educationRoleInstitutionStartedEnded
Rebecka BramsvedDoktorandHuvudhandledareGöteborgs universitet2017 
Helena HognertDoktorandHuvudhandledareGöteborgs universitet20122018

VT 2018 Högskolepedagogik 2: Områdesspecifik pedagogik, 5 hp (HPE 102) Sahlgrenska Akademin

HT 2017 Högskolepedagogik 1: Baskurs 5 hp (HPE 101) Pedagogen Göteborgs Universitet

December 2012 Handledning i forskarutbildning: 5 hp (HPE 201) Pedagogen Göteborg Göteborgs Universite

Mars 2006 – Doktorand, Institutionen för Kliniska Vetenskaper, avd för Obstetrik och Gynekologi, Sahlgrenska akademin (Göteborgs Universitet) Disputerade 20110527

Sep 2001 – Jun 2004 Klinisk Sexolog, 60 p, Psykologiska Institutionen (Göteborg)

Maj 2000 - Individuell vårdplanering-dokumentation för barnmorskor, 5p, Göteborgs Universitet (Göteborg)

Maj 1997 - Kvalitetsutveckling inom hälso- och sjukvård, 5p, Göteborgs Universitet (Göteborg)

Assignments and memberships

Type of assignment/membershipOrganisationOther informationStartedEnded
ExpertrådTLV; Tand-och Läkemedelsverket 2015 
Föreläser på barnmorskeutbildningenInstitutionen för vårdvetenskap och hälsa, Gbg,s Universitet 2015 
Skrivit ett kapitel i bakgrundsdata samt medverkat vid framtagande kring nya rekommendationer för antikonceptionLäkemedelsverket 20142014
Deltagit i HTA analys Region Västra Götaland, HTA-centrum. ”New versus Old Types of Pessaries and Gels as Contraceptives for WomenSahlgrenska Universitetssjukhuset 20172017

Awards

Name of awardAwarding organisationOther informationYear
Första pris posterNFOGA longitudinal study of contraception in the same women, born in 1962, followed over a quarter of a century. Lindh I, Andersson-Elleström A, Blohm B, Milsom I. Reykjavik, Iceland2008
Information is reliable | updated 2019-01-31 by Researchweb Support 7 |

User account for Ingela Lindh, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/html/9706