Publication: [Diffuse symptoms in young women may indicate venous thromboembolism. Important to ask about the use of combined hormonal contraception]

[Diffuse symptoms in young women may indicate venous thromboembolism. Important to ask about the use of combined hormonal contraception].
[Diffusa symtom hos unga kvinnor kan tyda på venös tromboembolism. Viktigt att aktivt fråga om användning av kombinerad hormonell antikonception.]
Milsom I, von Sydow H, Thörn AB, Björkelund C, Odlind V.
Lakartidningen 2012:109(38):1680-2.


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=1628971