Publication: Kombinerad hormonell antikonception och risken för venös tromboembolism

Kombinerad hormonell antikonception och risken för venös tromboembolism.
Milsom IM, Kieler HK.
Information från Läemedelsverket 2014:25(2):45-50.


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=1968121