Publication: Det är roligt att forska i allmänmedicin

Det är roligt att forska i allmänmedicin.
AllmänMedicin 2013:1:36-38.


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=2067481