Publication: Två intressanta och lärorika månader i Southampton

Två intressanta och lärorika månader i Southampton.
Distriktsläkaren 2013:2:24-25.


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=2067501