Publication: Urinodling av diskutabelt värde på äldreboenden - NYA RÖN Autoreferat Läkartidningen

Urinodling av diskutabelt värde på äldreboenden - NYA RÖN Autoreferat Läkartidningen.
Läkartidningen 2011:32


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=2067511