Publication: Forskningsmöjlighet i Australien – tack vare bidrag från Distriktsläkarföreningens Samfond

Forskningsmöjlighet i Australien – tack vare bidrag från Distriktsläkarföreningens Samfond.
Distrikysläkaren 2014:Nr 5:11-12.


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=2188301