Publication: Bakterier i urinen hos äldre behöver inte vara en urinvägsinfektion

Bakterier i urinen hos äldre behöver inte vara en urinvägsinfektion.
Ä En tidskrift från Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård 2015:Nr 1:39.


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=2188311