Publication: Handlägg halsinfektioner enligt gällande rekommendation

Handlägg halsinfektioner enligt gällande rekommendation.
Mölstad S, Sundvall P, Hedin K, André M.
Läkartidningen 2015:43

Abstract

Läkartidningen. 2015;112:DRUT Lakartidningen.se 2015-10-16


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=2282081