Publication: [In Process Citation]

[In Process Citation].
[Kommentar angående grupp A-streptokocker: - Handlägg halsinfektioner enligt gällande rekommendation.]
Mölstad S, Sundvall PD, Hedin K, André M.
Lakartidningen 2015:112


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=2387171