Publication: Bakteriuri hos äldre - ABU eller UVI?

Bakteriuri hos äldre - ABU eller UVI?
Sundvall P, Ulleryd P, Sandberg T.
Svensk geriatrik 2016:2:30-33.


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=2444701