Publication: Epidemiologi och samhällseffecter

Epidemiologi och samhällseffecter.
Lund: Studentlitteratur (eds( Altman D, Zetterström J, Falconer C.; 2010.


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=2613641