Publication: Behandlingsrekommendation. Antikonception. Information från Läkemedelsverket 7

Behandlingsrekommendation. Antikonception. Information från Läkemedelsverket 7.
Stockholm: Läkemedelsverket.; 2005.


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=2858041