Publication: Urinvägsinfektioner hos äldre

Urinvägsinfektioner hos äldre.
Sundvall P.
In: Hedin K, Löndahl M. (eds.) ALLMÄNLÄKARPRAKTIKAN ÄLDRE. Lund: Studentlitteratur; 2017, pp 89-96. ISBN 978-91-44-09315-4.


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=2908071