Publication: Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård – behandlingsrekommendation.
Almquist T, Arthurson V, Öhrvik P, Bergström M, Bylund P, Edlund C, Furberg M, Grabe M, Hansson S, Hedin K, Hällgren H, Kornfält Isberg H, Liljeqvist H, Lindbäck H, Lindqvist Åstot A, Krmar R, Norman C, Olofsson L, Otto G, Rodhe N, Sandberg S, Styrke J, Sundvall P, Sundqvist M, Swanberg J, Swerkersson S, Ulleryd P, Underdal Holm K.

Abstract

Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för behandling av urinvägsinfektion hos kvinnor, män och barn syftar till att använda de antibiotika som finns på bästa sätt. Allt för att bidra till bättre folkhälsa och minska risken för utveckling av antibiotikaresistens.


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=2908081