Publication: Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård – bakgrundsdokumentation urinvägsinfektion hos äldre

Läkemedelsbehandling av urinvägsinfektioner i öppenvård – bakgrundsdokumentation urinvägsinfektion hos äldre.
Sundvall P, Rodhe N.
Information från Läkemedelsverket Årgång 28, nummer 5, december 2017. 2017:31-34.

Abstract

Äldre personer har ofta asymtomatisk bakteriuri vilket inte ska behandlas med antibiotika. Ospecifika symtom som trötthet, oro och förvirring är oftast inte orsakade av akut cystit. Alltför ofta förskrivs urinvägsantibiotika till äldre patienter utan att det finns samtidiga nytillkomna symtom från urinvägarna som sveda vid vattenkastning, täta urinträngningar eller frekventa blåstömningar. Om det inte finns akuta symtom från urinvägarna bör man i första hand leta efter andra orsaker till patientens ospecifika symtom. \r\nNytillkomna urinvägssymtom som väcker misstanke om akut cystit handläggs på samma sätt som hos yngre personer. Kroniska symtom från urinvägarna orsakas däremot inte av bakterier i urinen. Urinstickor kan oftast undvaras i diagnostiken av urinvägsinfektion (UVI). \r\nVid afebril UVI (akut cystit) är pivmecillinam eller nitrofurantoin förstahandspreparat hos såväl män som kvinnor. Nitrofurantoin kan även förskrivas till äldre patienter men inte vid kraftigt nedsatt njurfunktion (GFR < 40 ml/min). \r\nVid febril UVI saknas ofta flanksmärta och ömhet över njurarna som är karaktäristiskt för akut pyelonefrit. För empirisk peroral behandling hos såväl kvinnor som män rekommenderas ciprofloxacin i avvaktan på urinodlingssvar.


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=2908091