Publication: Ändrade rutiner vid nyförskrivning av p-piller. Preparat med levonorgestrel ger lägst risk för venös tromboembolism

Ändrade rutiner vid nyförskrivning av p-piller. Preparat med levonorgestrel ger lägst risk för venös tromboembolism.
Milsom I, Odlind V, von Shoultz B, Östlund I, Persson E.
Läkartidningen 2002:10-5.

Abstract

Venös tromboembolism (VTE) är en sällsynt men allvarlig biverkning som kan inträffa i samband med användning av alla typer av kombinerade p-piller. Risken för denna biverkning är liten; balansen mellan nytta och risk förblir positiv för alla kombinerade p-piller på marknaden. Vid förstagångsförskrivning av kombinerade p-piller bör i första hand ett monofasiskt preparat innehållande levonorgestrel väljas. Information om skillnader mellan olika sorters p-piller bör lämnas till kvinnan i samband med rådgivning. I samband med nyförskrivning till kvinnor som inte tidigare haft p-piller bör förskrivare beakta den något högre risken för VTE med p-piller som innehåller desogestrel. Det finns ingen anledning för kvinnor som nu använder kombinerade p-piller, oavsett sort, att upphöra med dessa. I samband med rådgivning om preventivmedel är fortfarande en noggrann anamnes ett värdefullt och viktigt instrument vid riskbedömning. Kvinnor som av något skäl löper ökad risk för trombos bör avrådas från att använda kombinerade p-piller. Inför större operativa ingrepp som innebär immobilisering bör man rekommendera ett uppehåll i p-pilleranvändningen. Vid akuta operationer och vid immobilisering, t ex vid benfrakturer och omfattande gipsning, bör p-piller sättas ut och trombosprofylaktisk behandling övervägas, vilket bör poängteras för kirurger och ortopeder som möter dessa patienter.


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=335501