Publication: [Oral contraceptives in perspective--benefit-risk evaluation]

[Oral contraceptives in perspective--benefit-risk evaluation].
[P-piller i perspektiv--nytta-riskvärdering.]
Odlind V, Bygdeman M, Milsom I.
Lakartidningen 1995 Nov 29:92(48):4547-9.


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=84921