Publication: [Urinary incontinence and other urogenital problems in women--cases for primary health care?]

[Urinary incontinence and other urogenital problems in women--cases for primary health care?]
[Urininkontinens och andra urogenitala besvär hos kvinnor--fall för primärvården?]
Simeonova Z, Bengtsson C, Ekelund P, Milsom I.
Lakartidningen 1991 Dec 11:88(50):4329-31.


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=85091