Publication: Nya administrationssätt och nya gestagener i kombinerade preparat

Nya administrationssätt och nya gestagener i kombinerade preparat.
Antikonception Information från Läkemedelsverket 2005:7:54-61.

Abstract

[Sammanfattning saknas]


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=93731