Publication: Inverkan av hormonell substitutionsbehandling med östrogen/gestagen på livskvalitet och depressiva symtom

Inverkan av hormonell substitutionsbehandling med östrogen/gestagen på livskvalitet och depressiva symtom.
Läkartidningen 2002:99(34):3310.

Abstract

[Sammanfattning saknas]


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=93821