Publication: Förekomst och riskfaktorer

Förekomst och riskfaktorer.
Milsom I.
In: Rentzhog L. (ed.) Behandling av urininkontinens, SBU rapport nr 143. Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU]; 2000, pp 27-49. ISBN 91-87890-56-9.

Abstract

[Sammanfattning saknas]


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=94041