Publication: Behandling av urininkontinens (sammanfattning)

Behandling av urininkontinens (sammanfattning).
Rentzhog L, Hellström AL, Kinn AC, Lamnevik G, Lindehall B, Milsom I, Månsson L, Norrlander M, Samuelsson E, Ulmsten U.
In: Rentzhog L. (ed.) Behandling av urininkontinens, SBU rapport nr 143. Statens beredning för medicinsk utvärdering [SBU]; 2000, ISBN 91-87890-56-9.

Abstract

[Sammanfattning saknas]


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=94081