Publication: Hormonbehandling

Hormonbehandling.
Milsom I.
In: Holmdahl TH. (ed.) Urininkontinens hos kvinnan - Rapport nr 39. Svensk Förenings för Obstetrik & Gynekologi Arbets- och Referensgrupper (ARG); 1998, pp 93-7.

Abstract

[Sammanfattning saknas]


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=94191