Publication: P-piller och trombos - Aktuell riskbedömning. Rekommendationer från Läkemedelsverket

P-piller och trombos - Aktuell riskbedömning. Rekommendationer från Läkemedelsverket.
Bygdeman M, Milsom I, Mortimer Ö, Odlind V, von Schoultz B, Silber M, Victor A, Wiholm BE.
Läkartidningen 1995:92:4550-3.

Abstract

[Sammanfattning saknas]


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=96071