Publication: Compliance och p-piller

Compliance och p-piller.
Milsom I.
In: Anonymous A. (ed.) Antikonception - Information från Läkemedelsverket. Läkemedelsverket; 1993,

Abstract

[Sammanfattning saknas]


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=96301