Publication: Man är aldrig äldre än man känner sig

Man är aldrig äldre än man känner sig.
Göteborg: Organon AB; 1992.

Abstract

[Sammanfattning saknas]


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=96311