Publication: UVI hos den åldrade kvinnan

UVI hos den åldrade kvinnan.
Ekelund P, Milsom I.
In: Anonymous A. (ed.) Behandling av urinvägsinfektioner - Information från Läkemedelsverket. Läkemedelsverket; 1990, pp 40-1.

Abstract

[Sammanfattning saknas]


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=96371