Publication: Behandling av dysmenorré: Från gamla huskurer till vetenskap och beprövad erfarenhet

Behandling av dysmenorré: Från gamla huskurer till vetenskap och beprövad erfarenhet.
Klinik & Terapi 1989:2:44-6.

Abstract

[Sammanfattning saknas]


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=96391