Publication: Behandling av Candida vaginit med engångsdos

Behandling av Candida vaginit med engångsdos.
Stockholm: Workshop: Nya trender vid behandling av Candida vaginiter.; 1985.

Abstract

[Sammanfattning saknas]


, from FoU i Västra Götalandsregionen
http://www.researchweb.org/is/vgr/user/publication?ref=96471